LITANIA DO CZTERNASTU ŚWIĘTYCH WSPOMOŻYCIELI

 

 

 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże , zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Józefie, Pocieszycielu wszystkich strapionych i w nędzy będących, módl się za nami.

Święty Michale, wielki Patronie konających, módl się za nami.

 

Wszyscy święci Aniołowie Stróżowie i wszystkie Chóry anielskie, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Męczennicy i Wyznawcy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Biskupi i Doktorzy Kościoła, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Kapłani i Diakoni, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy, módlcie się za nami.

Wszystkie święte Dziewice i Wdowy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci wybrani Wspomożyciele, módlcie się za nami.

 

Święty Jerzy , Rycerzu wiary, bohaterze cnoty, módl się za nami.

Święty Błażeju, ozdobo stanu kapłańskiego i miłosierny Ojcze ubogich, módl się za nami.

Święty Erazmie, wielki miłośniku Boga, módl się za nami.

Święty Pantaleonie, cudowny lekarzu chorych, módl się za nami.

Święty Wicie, szczególny Patronie anielskiej cnoty, módl się za nami.

Święty Krzysztofie, Patronie podróżujących , módl się za nami.

Święty Dionizy, światłości uczonych, módl się za nami.

Święty Cyriaku, postrachu duchów piekielnych, módl się za nami.

Święty Achacy, wielki czcicielu krzyża Chrystusowego, módl się za nami.

Święty Eustachy, wzorze chrześcijańskiej cierpliwości, módl się za nami.

Święty Idzi, patronie pustelników, módl się za nami.

Święta Małgorzato, pogromicielko szatana, módl się za nami.

Święta Barbaro, patronko konających, módl się za nami.

Święta Katarzyno, patronko chrześcijańskiej nauki, módl się za nami.

Wszyscy Święci i Wybrani Pańscy, módlcie się za nami.

 

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.

Od wszelkiego złego, wybaw nas Panie.

Od grzechu każdego, wybaw nas Panie.

Od gniewu Twego, wybaw nas Panie.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie.

Od piorunów i gwałtownej niepogody, wybaw nas Panie.

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, wybaw nas Panie.

Od potępienia wiekuistego, wybaw nas Panie.

 

Przez świętą Tajemnicę Wcielenia Twego, wybaw nas Panie.

Przez zasługi Najświętszej Panny, wybaw nas Panie.

Przez zasługi i mękę Czternastu Świętych Wspomożycieli, wybaw nas Panie.

W dzień sądu Twego, wybaw nas Panie.

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.

Abyś nam grzechy nasze przepuścić raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nas do prawdziwej pokuty doprowadzić raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nas za przyczyną Czternastu Świętych Wspomożycieli we wszelakich potrzebach wysłuchać raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś za przyczyną św. Jerzego wiarę naszą pomnożyć raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś za przyczyną św. Błażeja naszą nadzieję umocnić raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś za przyczyną św. Erazma miłość Boga w nas zapalić raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś za przyczyną św. Pantaleona w serca nasze miłość ku bliźnim wlać raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś za przyczyną św. Wita duszę naszą szatą godową łaski poświęcającej przyozdobić raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś za przyczyną św. Krzysztofa od grzechu wszelkiego ochronić raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nam za przyczyną św. Dionizego pokój sumienia dać raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyśmy za przyczyną św. Cyriaka wolę Twoją Przenajświętszą chętnie wypełniali, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nam za przyczyną św. Achacego śmierć szczęśliwą dać raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nam za przyczyną św. Eustachego świętej cnoty cierpliwości udzielić raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nam za przyczyną św. Idziego w dzień Sądu Ostatecznego miłosiernym być raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nas za przyczyną św. Małgorzaty Dziewicy i męczennicy od ognia piekielnego zachować raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nam za przyczyną św. Barbary, Dziewicy i męczennicy, łaski św. Sakramentu przed śmiercią udzielić raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nam za przyczyną św. Katarzyny, Dziewicy i męczennicy , utrapienia osładzać i do radości niebieskich dopuścić raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Jezu Synu Boga żywego, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,

 

K. Święci Wspomożyciele, módlcie się za nami;

W. A wołanie nasze, niechaj będzie wysłuchane.

 

Módlmy się: Pomocy męczenników i Korono Wszystkich Świętych, Panie Jezu Chryste, któryś Czternastu Świętych Wspomożycieli tak cudownie w ich mękach wzmocnił i koroną chwały w niebie ozdobić raczył, prosimy Cię przez Mękę i śmierć Twoją, daj nam łaskawie, abyśmy przez krzyż i utrapienia tu na ziemi w ślady Czternastu Świętych Wspomożycieli wstąpić i po dokończeniu tego przemijającego żywota z nimi w niebie ukoronowani być mogli; który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym równy Bóg na wieki wieków. Amen.

 

Patroni w sprawach najtrudniejszych.

 

Litania do 14 Świętych Wspomożycieli PDF

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Litania do 14 

Świętych

 Wspomożycieli

Nabożeństwo do 14

 Świętych

 Wspomożycieli

Nowenna do 14 Świętych 

Wspomożycieli

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!