TRIDUUM DO ŚW. AUGUSTYNA Z HIPPONY

 

 

 

DZIEŃ PIERWSZY

Z nauczania św. Augustyna:

"Grzech ma miejsce wówczas, kiedy albo nie ma miłości, jaka powinna być, albo jest mniejsza niż powinna być - i to niezależnie od tego, czy można wolą ten brak przezwyciężyć, czy nie".

 

Modlitwa: Święty Augustynie, który porzuciłeś grzech i zwróciłeś się ku Stwórcy, za Twoim wstawiennictwem zanoszę do Boga moje modlitwy i ofiary, prosząc o wzrost mojej miłości i o szczególną łaskę (wymienić prośbę). Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Augustyna z Hippony.

 

DZIEŃ DRUGI

Z nauczania św. Augustyna:

"Umiejmy ocenić, jaką to jest dla nas radością, gdy prawda przemawia do nas cicho w głębi naszej duszy. (...) Prawda może być słodka i gorzka. Jest słodka, gdy jest dla nas wyrozumiała, a gorzka, gdy chce nas uzdrowić".

 

Modlitwa: Święty Augustynie, który żyłeś w niestrudzonym wysiłku szukania Prawdy, dopomóż mi w moich poszukiwaniach, abym odnalazłszy Chrystusa, pomagał innym odnaleźć Go i miłować. Amen.

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Augustyna z Hippony.

 

DZIEŃ TRZECI

Z nauczania św. Augustynie:

"Człowiek jest wtedy doskonałym, gdy za cel bierze osiągnięcia życia wiecznego i do niego kieruje wszystkie swoje uczucia. (...) By osiągnąć doskonałość, trzeba walczyć z grzechem aż do ostatniej kropki krwi".

 

Modlitwa: Święty Augustynie, który dałeś przykład, jak wierzyć i żyć w łasce, proszę, wstawiaj się za mną, bym wierny przykazaniom osiągnął pełnię doskonałości. Amen.

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Augustyna z Hippony.

 

 

Źródło: Br. Paweł Zaborowski TDŚ, Święty Augustyn, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2020.

 

Patron chorych na oczy.

 

Triduum do św. Augustyna z Hippony PDF

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Litania do św. Augustyna z Hippony

Triduum do św. Augustyna z Hippony

Nowenna do św. Augustyna z Hippony

Wspomóż wydanie Modlitewnika dla więźniów

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 10zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 5zł!!!