Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Septenna do św. Wincentego Ferreriusza

Litania do św.

Wincentego Ferreriusza

Święci Patroni w chorobach menu

Strona główna

Septenna do św. Wincentego Ferreriusza PDF

SEPTENNA DO ŚW. WINCENTEGO FERRERIUSZA

(Czyli Nabożeństwo przez siedem piątków)

 

 

 

Sposób odprawiania tej septenny
1. Kto chce to nabożeństwo ku swojej pociesze, i osobliwszej przed Bogiem zasłudze, także na otrzymanie Odpustu od Stolicy Apostolskiej pozwolonego, skutecznie odprawić, ma sobie Świętego Wincentego obrać za Patrona, i zaraz statecznie postanowić, na jaką intencyę to nabożeństwo chce odprawiać.

 

2. W każdy piątek powinien się spowiadać i komunikować w Kościele oo. Dominikanów, odprawując przytem Godzinki, Litanię, i modlitwy niżej położone ku czci świętego Wincentego.

 

3. Z tych piątków w jeden (według własnego obrania) jest pozwolony Odpust zupełny; a w inne Odpust lat siedm, i tyleż kwadragen.

 

4. Każdego piątku dla dostąpienia wspomnionego Odpustu należy mówić: Wierzę w Boga..., 7 Ojcze nasz..., 7 Zdrowaś Maryjo..., za podwyższenie Kościoła świętego, za wykorzenienie herezyi, za zgodę Panów Chrześcijańskich, za nawrócenie niewiernych.

 

W PIERWSZY PIĄTEK

 

Na otrzymanie od Boga cnoty pokory, a uchronienie się od pychy
V. Panie otwórz wargi moje.
R. A usta moje będą opowiadać chwałę Twoją.
V. Boże ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
R. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

 

Módlmy się:
Sprawy nasze, prosimy Panie, wzbudzając nas poprzedzaj, i dopomagając prowadź, żeby każda modlitwa nasza i sprawa od Ciebie się zaczynała, i przez Cię zaczęta kończyła się. Przez Chrystusa, Pana naszego, amen.

 

Wierzę w Boga…, 7 Ojcze nasz…, 7 Zdrowaś Maryjo…, 7 Chwała Ojcu...,
Litania do św. Wincentego Ferreriusza

 

PROŚBA I
Zwierciadło najprzeźroczystsze, chwalebny Święty Wincenty Ferreryuszu! którego każda modlitwa w tym celu jedynie do Boga zmierzała, żeby Cię, utrzymując w pokorze, i niskiem o sobie rozumieniu, od pychy i wyniosłości, jako tarcza mocna bronić i zasłaniać mogła, — racz uprosić nam, nabożnie do Ciebie się uciekającym, abyśmy, wielce szkodzącym duszy naszej brzydząc się pychy występkiem a oczyma rozumu poznając nikczemność naszą, mogli przyjść do poznania prawdziwego Boga, który pokornych wywyższa i do chwały Swojej wprowadza.

 

Antyfona:
Niech Wincenty przy zgonie życia ostatecznym, do Chrystusa wiedzie nas gościńcem bezpiecznym.
V. Módl się za nami święty Wincenty.
R Abyśmy się stali godnymi obietnic P. Chrystusowych.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się:
Przyjmij, prosimy Cię Panie, tę modlitwy naszej przysługę, która aby i Tobie przyjemna i nam pomocna była, Święty Wincenty Wyznawca Twój, darami twojemi chwalebny na ziemi, w niebie przed łaskawością Twoją niech się stawi za nami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Zachodniego światło kraju
witaj, i Włoch wdzięczny Raju,
Tyś ozdobą, Tyś i chwałą
Walencyi jest nie małą.
Twoją mocą ślepi widzą,
Chodzą chromi, z śmierci szydzą,
Zmarli życie, chorzy zdrowie
Biorą, cuda któż ‚wypowie?
Ty powietrzem zarażonych,
Tudzież ogniem popalonych,
Falą morską skołatanych
Uzdrawiasz, i opętanych.
Bogu chwałę za to dajmy,
I pokornie zawołajmy
Wincentego, ku obronie
Przybądź Święty nam Patronie. Amen.

 

W DRUGI PIĄTEK


Na otrzymanie od Boga cnoty pokory, a uchronienie się od pychy
V. Panie otwórz wargi moje.
R. A usta moje będą opowiadać chwałę Twoją.
V. Boże ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
R. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

 

Módlmy się:
Sprawy nasze, prosimy Panie, wzbudzając nas poprzedzaj, i dopomagając prowadź, żeby każda modlitwa nasza i sprawa od Ciebie się zaczynała, i przez Cię zaczęta kończyła się. Przez Chrystusa, Pana naszego, amen.

 

Wierzę w Boga…, 7 Ojcze nasz…, 7 Zdrowaś Maryjo…, 7 Chwała Ojcu...,
Litania do św. Wincentego Ferreriusza

 

PROŚBA II

na otrzymanie od Boga cnoty szczodrobliwości, a uchronienia się od łakomstwa
Chwalebny Wincenty Święty Ferreryuszu! którego szczodrobliwość hojnie rozprószyła między ubogich wszystko, czegokolwiek świat uczynił Cię dziedzicem, i który na poratowanie nędzy ludzkiej, mając zawsze otwarte ręce, nigdy łakomym nie pokazałeś się, a który wielce natenczas ubolewałeś, kiedyś dla wielkiego ubóstwa Twego, żadnej pomocy dać nie mógł ubogiemu — racz nam uprosić u Boga, abyśmy, wyrugowawszy z serc naszych łakomstwo, byli miłosiernemi na ubogich i łagodnie z niemi się zawsze obchodząc, szczodrobliwość naszą im świadczyli, na wzór w szczodrocie nigdy nieprzebranego i wielce na nas łaskawego Boga.

 

Antyfona:
Niech Wincenty przy zgonie życia ostatecznym, do Chrystusa wiedzie nas gościńcem bezpiecznym.
V. Módl się za nami święty Wincenty.
R Abyśmy się stali godnymi obietnic P. Chrystusowych.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się:
Przyjmij, prosimy Cię Panie, tę modlitwy naszej przysługę, która aby i Tobie przyjemna i nam pomocna była, Święty Wincenty Wyznawca Twój, darami twojemi chwalebny na ziemi, w niebie przed łaskawością Twoją niech się stawi za nami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Zachodniego światło kraju
witaj, i Włoch wdzięczny Raju,
Tyś ozdobą, Tyś i chwałą
Walencyi jest nie małą.
Twoją mocą ślepi widzą,
Chodzą chromi, z śmierci szydzą,
Zmarli życie, chorzy zdrowie
Biorą, cuda któż ‚wypowie?
Ty powietrzem zarażonych,
Tudzież ogniem popalonych,
Falą morską skołatanych
Uzdrawiasz, i opętanych.
Bogu chwałę za to dajmy,
I pokornie zawołajmy
Wincentego, ku obronie
Przybądź Święty nam Patronie. Amen.

W TRZECI PIĄTEK
Na otrzymanie od Boga cnoty pokory, a uchronienie się od pychy
V. Panie otwórz wargi moje.
R. A usta moje będą opowiadać chwałę Twoją.
V. Boże ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
R. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

 

Módlmy się:
Sprawy nasze, prosimy Panie, wzbudzając nas poprzedzaj, i dopomagając prowadź, żeby każda modlitwa nasza i sprawa od Ciebie się zaczynała, i przez Cię zaczęta kończyła się. Przez Chrystusa, Pana naszego, amen.

 

Wierzę w Boga…, 7 Ojcze nasz…, 7 Zdrowaś Maryjo…, 7 Chwała Ojcu...,
Litania do św. Wincentego Ferreriusza


Prośba III

na otrzymanie od Boga cnoty czystości, a uchronienia się od lubieżności
Najnieskazitelniejszy Święty Wincenty Ferreryuszu! który tak czystym w całem życiu Twojem byłeś, żeś nigdy woniejącej panieństwa nie zmazał lilji, owszem, byś ją nie naruszoną Oblubieńcowi Twojemu, Jezusowi Panu dochował, ciało Twoje żelaznemi opasywałeś łańcuszkami i one krwawemi dyscyplinami i częstymi postami martwiłeś — sercem nabożnem prosimy Cię, racz nam uprosić u Boga, abyśmy, wstrzymując się od zakazanych rozkoszy ciała, zachowali w całem życiu czystość, stanowi naszemu przyzwoitą. mamy nadzieję w Bogu przy Twojej łaskawej opiece, doświadczony we wszelkich potrzebach patronie, że, lubo ułomna i do złego jest skłonna natura nasza, będzie atoli stateczna w zwyciężaniu pokus cielesnych. Co, abyśmy skutecznie otrzymać mogli, przyczyń się za nami do Boga.

 

Antyfona:
Niech Wincenty przy zgonie życia ostatecznym, do Chrystusa wiedzie nas gościńcem bezpiecznym.
V. Módl się za nami święty Wincenty.
R Abyśmy się stali godnymi obietnic P. Chrystusowych.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się:
Przyjmij, prosimy Cię Panie, tę modlitwy naszej przysługę, która aby i Tobie przyjemna i nam pomocna była, Święty Wincenty Wyznawca Twój, darami twojemi chwalebny na ziemi, w niebie przed łaskawością Twoją niech się stawi za nami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Zachodniego światło kraju
witaj, i Włoch wdzięczny Raju,
Tyś ozdobą, Tyś i chwałą
Walencyi jest nie małą.
Twoją mocą ślepi widzą,
Chodzą chromi, z śmierci szydzą,
Zmarli życie, chorzy zdrowie
Biorą, cuda któż ‚wypowie?
Ty powietrzem zarażonych,
Tudzież ogniem popalonych,
Falą morską skołatanych
Uzdrawiasz, i opętanych.
Bogu chwałę za to dajmy,
I pokornie zawołajmy
Wincentego, ku obronie
Przybądź Święty nam Patronie. Amen.

W CZWARTY PIĄTEK
Na otrzymanie od Boga cnoty pokory, a uchronienie się od pychy
V. Panie otwórz wargi moje.
R. A usta moje będą opowiadać chwałę Twoją.
V. Boże ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
R. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

 

Módlmy się:
Sprawy nasze, prosimy Panie, wzbudzając nas poprzedzaj, i dopomagając prowadź, żeby każda modlitwa nasza i sprawa od Ciebie się zaczynała, i przez Cię zaczęta kończyła się. Przez Chrystusa, Pana naszego, amen.

 

Wierzę w Boga…, 7 Ojcze nasz…, 7 Zdrowaś Maryjo…, 7 Chwała Ojcu...,
Litania do św. Wincentego Ferreriusza


Prośba IV

na otrzymanie od Boga cnoty łagodności, a uchronienia się od zapalczywości i gniewu
Święty Wincenty Ferreryuszu! któryś przez wszystek czas doczesnego życia Twego, nigdy się nie gniewał, ani zapalczywie na kogo powstał, lecz zawsze spokojnie i łaskawie ze wszystkiemi obchodziłeś się — do Ciebie się uciekamy, Twej przyczyny wzywamy, racz nam wyjednać u Boga uspokojenie na duszy i łaskawość bez wszelkiej odmiany na sercu; rozpędź ćmiące rozum nasz zapalczywości ciemnoty, które nam do widzenia Boga przeszkadzają, przemieni nas w cichych, zamień w łaskawych, abyśmy się spokojnymi barankami pokazali w obliczu Boga, na którego zawsze patrzeć, całą usilnością naszą pragniemy dla dziękczynienia i dla dania Ma pochwały po wszystkie wieki.

 

Antyfona:
Niech Wincenty przy zgonie życia ostatecznym, do Chrystusa wiedzie nas gościńcem bezpiecznym.
V. Módl się za nami święty Wincenty.
R Abyśmy się stali godnymi obietnic P. Chrystusowych.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się:
Przyjmij, prosimy Cię Panie, tę modlitwy naszej przysługę, która aby i Tobie przyjemna i nam pomocna była, Święty Wincenty Wyznawca Twój, darami twojemi chwalebny na ziemi, w niebie przed łaskawością Twoją niech się stawi za nami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Zachodniego światło kraju
witaj, i Włoch wdzięczny Raju,
Tyś ozdobą, Tyś i chwałą
Walencyi jest nie małą.
Twoją mocą ślepi widzą,
Chodzą chromi, z śmierci szydzą,
Zmarli życie, chorzy zdrowie
Biorą, cuda któż ‚wypowie?
Ty powietrzem zarażonych,
Tudzież ogniem popalonych,
Falą morską skołatanych
Uzdrawiasz, i opętanych.
Bogu chwałę za to dajmy,
I pokornie zawołajmy
Wincentego, ku obronie
Przybądź Święty nam Patronie. Amen.

W PIĄTY PIĄTEK
Na otrzymanie od Boga cnoty pokory, a uchronienie się od pychy
V. Panie otwórz wargi moje.
R. A usta moje będą opowiadać chwałę Twoją.
V. Boże ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
R. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

 

Módlmy się:
Sprawy nasze, prosimy Panie, wzbudzając nas poprzedzaj, i dopomagając prowadź, żeby każda modlitwa nasza i sprawa od Ciebie się zaczynała, i przez Cię zaczęta kończyła się. Przez Chrystusa, Pana naszego, amen.

 

Wierzę w Boga…, 7 Ojcze nasz…, 7 Zdrowaś Maryjo…, 7 Chwała Ojcu...,
Litania do św. Wincentego Ferreriusza


Prośba V

na otrzymanie od Boga cnoty wstrzemięźliwości, a uchronienia się od obżarstwa
Najwstrzemięźliwszy Święty Wincenty Ferreryuszu! który w dziecinnym będąc wieku, mało co pokarmu używałeś, a w dalszym, całe życie w jedną nigdy nieustającą obróciwszy wstrzemięźliwość, tak w tej cnocie zachowałeś się, że dusza Twoja nic innego, tylko wiecznego pragnęła błogosławieństwa — prosimy Cię, jako osobliwszego naszego Patrona, chciej nam wyjednać u Boga tę łaskę, abyśmy, wstępując w Twoje ślady, żądze apetytu naszego poskramiali, i wszelką w jedzeniu i napoju zachowali wstrzemięźliwość; niech w tem życiu, martwiąc ciało postami, cierpimy głód i pragnienie, abyśmy po śmierci byli nasyceni oglądaniem Boga na wieki w Niebie.

 

Antyfona:
Niech Wincenty przy zgonie życia ostatecznym, do Chrystusa wiedzie nas gościńcem bezpiecznym.
V. Módl się za nami święty Wincenty.
R Abyśmy się stali godnymi obietnic P. Chrystusowych.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się:
Przyjmij, prosimy Cię Panie, tę modlitwy naszej przysługę, która aby i Tobie przyjemna i nam pomocna była, Święty Wincenty Wyznawca Twój, darami twojemi chwalebny na ziemi, w niebie przed łaskawością Twoją niech się stawi za nami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Zachodniego światło kraju
witaj, i Włoch wdzięczny Raju,
Tyś ozdobą, Tyś i chwałą
Walencyi jest nie małą.
Twoją mocą ślepi widzą,
Chodzą chromi, z śmierci szydzą,
Zmarli życie, chorzy zdrowie
Biorą, cuda któż ‚wypowie?
Ty powietrzem zarażonych,
Tudzież ogniem popalonych,
Falą morską skołatanych
Uzdrawiasz, i opętanych.
Bogu chwałę za to dajmy,
I pokornie zawołajmy
Wincentego, ku obronie
Przybądź Święty nam Patronie. Amen.

W SZÓSTY PIĄTEK
Na otrzymanie od Boga cnoty pokory, a uchronienie się od pychy
V. Panie otwórz wargi moje.
R. A usta moje będą opowiadać chwałę Twoją.
V. Boże ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
R. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

 

Módlmy się:
Sprawy nasze, prosimy Panie, wzbudzając nas poprzedzaj, i dopomagając prowadź, żeby każda modlitwa nasza i sprawa od Ciebie się zaczynała, i przez Cię zaczęta kończyła się. Przez Chrystusa, Pana naszego, amen.

 

Wierzę w Boga…, 7 Ojcze nasz…, 7 Zdrowaś Maryjo…, 7 Chwała Ojcu...,
Litania do św. Wincentego Ferreriusza


Prośba VI

na otrzymanie braterskiej miłości, i ochronienia się od zazdrości
Szczególniejszą ku bliźniemu miłością pałający święty Wincenty Ferreryuszu! który, nikomu darów Bożych nie zazdroszcząc, owszem każdemu dobrze życząc, niezmiernie cieszyłeś się, gdyś widział kogo z ludzi w dobrem powodzeniu — racz to wielowładną przyczyną Twoją sprawić u Boga, aby, wykorzeniwszy z serc naszych przeklętą zazdrość, zaszczepił w nich miłość braterską. Wiemy, iż cokolwiek dobrego znajduje się w człowieku, jest darem Boskim, więc nie chcemy zazdrośnem okiem patrzeć na to, co od powszechnego Pana i Dawcy wszelkich łask i dobrodziejstw pochodzi. Jedna tylko między nami niech nie ustaje zbawienna zazdrość chwalenia i kochania świadczącego nam łaski Boga.

 

Antyfona:
Niech Wincenty przy zgonie życia ostatecznym, do Chrystusa wiedzie nas gościńcem bezpiecznym.
V. Módl się za nami święty Wincenty.
R Abyśmy się stali godnymi obietnic P. Chrystusowych.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się:
Przyjmij, prosimy Cię Panie, tę modlitwy naszej przysługę, która aby i Tobie przyjemna i nam pomocna była, Święty Wincenty Wyznawca Twój, darami twojemi chwalebny na ziemi, w niebie przed łaskawością Twoją niech się stawi za nami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Zachodniego światło kraju
witaj, i Włoch wdzięczny Raju,
Tyś ozdobą, Tyś i chwałą
Walencyi jest nie małą.
Twoją mocą ślepi widzą,
Chodzą chromi, z śmierci szydzą,
Zmarli życie, chorzy zdrowie
Biorą, cuda któż ‚wypowie?
Ty powietrzem zarażonych,
Tudzież ogniem popalonych,
Falą morską skołatanych
Uzdrawiasz, i opętanych.
Bogu chwałę za to dajmy,
I pokornie zawołajmy
Wincentego, ku obronie
Przybądź Święty nam Patronie. Amen.

W SIÓDMY PIĄTEK
Na otrzymanie od Boga cnoty pokory, a uchronienie się od pychy
V. Panie otwórz wargi moje.
R. A usta moje będą opowiadać chwałę Twoją.
V. Boże ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
R. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

 

Módlmy się:
Sprawy nasze, prosimy Panie, wzbudzając nas poprzedzaj, i dopomagając prowadź, żeby każda modlitwa nasza i sprawa od Ciebie się zaczynała, i przez Cię zaczęta kończyła się. Przez Chrystusa, Pana naszego, amen.

 

Wierzę w Boga…, 7 Ojcze nasz…, 7 Zdrowaś Maryjo…, 7 Chwała Ojcu...,
Litania do św. Wincentego Ferreriusza


Prośba VII

na otrzymanie gorliwości w uczynkach duchownych, i uchronienia się od lenistwa
Święty Wincenty Ferreryuszu! który i sam z wielką gorącością ducha modlitwy Twoje odprawiałeś, i innych do chwalenia Imienia Boskiego gorliwemi kazaniami i naukami Twemi zachęcałeś — racz nam, prosimy Cię, wyjednać u Boga, aby serca nasze podobną gorącością ducha i gorliwością chwały Jego pałały. Nie dopuszczaj, łaskawy Opiekunie, byśmy w nabywaniu cnót, i doskonałości życia mieli serca oziębłe. Wiemy dobrze, że Bóg i Zbawiciel nasz, będąc cały ogniem miłości, niczego po nas nie wymaga, jak tylko miłości; przyznajemy się, iż dla oziębłości serca naszego ku służbie Boskiej, kochać Boga, jak się przynależy, nie umiemy, a bardziej nie chcemy; więc do Twojej się uciekamy protekcyi, rozpal serca nasze tą miłością, którą sam pałasz, byśmy się nauczyli kochać Boga miłością, z czystego serca pochodzącą, miłością, która jest zadatkiem wiecznej chwały w Niebie.

 

Antyfona:
Niech Wincenty przy zgonie życia ostatecznym, do Chrystusa wiedzie nas gościńcem bezpiecznym.
V. Módl się za nami święty Wincenty.
R Abyśmy się stali godnymi obietnic P. Chrystusowych.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się:
Przyjmij, prosimy Cię Panie, tę modlitwy naszej przysługę, która aby i Tobie przyjemna i nam pomocna była, Święty Wincenty Wyznawca Twój, darami twojemi chwalebny na ziemi, w niebie przed łaskawością Twoją niech się stawi za nami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Zachodniego światło kraju
witaj, i Włoch wdzięczny Raju,
Tyś ozdobą, Tyś i chwałą
Walencyi jest nie małą.
Twoją mocą ślepi widzą,
Chodzą chromi, z śmierci szydzą,
Zmarli życie, chorzy zdrowie
Biorą, cuda któż ‚wypowie?
Ty powietrzem zarażonych,
Tudzież ogniem popalonych,
Falą morską skołatanych
Uzdrawiasz, i opętanych.
Bogu chwałę za to dajmy,
I pokornie zawołajmy
Wincentego, ku obronie
Przybądź Święty nam Patronie. Amen.

Źródło: Chwała Maryi, czyli Książka Różańcowa ku czci Najsłodszego Imienia Jezus i Najświętszej Maryi Panny, zawierająca prócz Różańca inne modlitwy dla użytku Wiernych, a szczególnie dla Braci i sióstr Różańca św. Wydanie drugie pomnożone. Lwów. Nakładem Arcybractwa Różańcowego. Z drukarni Szczęsnego Bednarskiego, Lwów, Rynek, L. 9. 1889.

 

 

Patron wzywani w bezpłodności, bólu głowy, Epilepsji, gorączce, Febrze, Patron konających.

 

MOBILNA wersja na TWÓJ telefon 

DARMOWA!

Zostań MECENASEM lub

PATRONEM

Tego

Portalu!

MOBILNA wersja na TWÓJ telefon 

DARMOWA!

Zostań MECENASEM lub

PATRONEM

Tego

Portalu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu. 
By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą

”Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum. Szkołę podstawową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno:  matematyka 100%,  język angielski 98%, język polski 84 %. Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym. 

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal bzz24.pl obecnie jest w przebudowie graficznej 
serdecznie zapraszam do zwiedzania placu budowy pod adresem:
 https://bzz24mobile.pl/ oraz proszę o wysyłanie ewentualnych uwag lub sugestii na e-mail Adam.Kazmierczak@bzz24.pl 
Serdecznie pozdrawiam Adam.

 

 


Wesprzyj Portal

 

nr konta do wpłat

Bank PKO BP

Adam Kaźmierczak

PL89102054020000040200459206