Wstecz

Święci Patroni chorych

 Św. Walenty z Rzymu

 Św. Jan Boży

 Św. Rozalia z Palermo

 Św. Sebastian

 Św. Roch

 Św. Leonard z Noblac

 Św. Kosma i Damian

 Św. Rafał Archanioł

 Św. Idzi opat

 Św. Filomena

 Św. Franciszek z Asyżu

 Św. Jan Kanty

 Św. Mikołaj z Miry

Święci Patroni chorych

LITANIA DO ŚWIĘTYCH WSPOMOŻYCIELI CHORYCH

 

 

 

 

 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże , zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Michale Archaniele, módl się za nami.

Święty Ekspedycie, módl się za nami.

Święty Judo Tadeuszu, módl się za nami.

Święta Rito, módl się za nami.

Święty Józefie, Pocieszycielu wszystkich strapionych i w nędzy będących, módl się za nami.

 

Wszyscy święci Aniołowie Stróżowie i wszystkie Chóry anielskie, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Męczennicy i Wyznawcy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Biskupi i Doktorzy Kościoła, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Kapłani i Diakoni, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy, módlcie się za nami.

Wszystkie święte Dziewice i Wdowy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci wybrani Wspomożyciele, módlcie się za nami.

 

św. Aleksy Rzymianinie Wyznawco (z Edessy) pustelniku, módl się za nami.

św. Antoni Wielki Pustelniku i opacie, módl się za nami.

św. Artemiuszu z Antiochii męczenniku, módl się za nami.

św. Benedykcie z Nursji opacie, módl się za nami.

św. Benno z Miśni biskupie, módl się za nami.

św. Cyrusie i Janie męczennicy, módlcie się za nami.

św. Donwenno, módl się za nami.

św. Emmo z Gurk zakonnico, módl się za nami.

św. Filomeno, módl się za nami.

św. Franciszku z Asyżu, módl się za nami.

św. Gerlachdzie z Houthem, módl się za nami.

św. Gwidonie z Anderlechtu, módl się za nami.

św. Idzi Wspomożycielu i opacie, módl się za nami.

św. Ireno z Rzymu, módl się za nami.

św. Izydorze Oraczu z Madrytu, módl się za nami.

św. Janie Boży, módl się za nami.

św. Janie Kanty, módl się za nami.

św. Józefie Moscati, módl się za nami.

św. Kamilu de Lellis założycielu zakonu, módl się za nami.

św. Katarzyno Genueńska, módl się za nami.

św. Katarzyno Ricci, módl się za nami.

św. Kolomanie ze Stockerau męczenniku, módl się za nami.

św. Kosmo i Damianie męczennicy, módlcie się za nami.

św. Kunegundo z Raperswill, módl się za nami.

św. Leonardzie z Noblac, módl się za nami.

św. Ludwino z Schiedam, módl się za nami.

św. Mikołaju z Miry, módl się za nami.

św. Rafale Archaniele, módl się za nami.

św. Regino męczennico, módl się za nami.

św. Rochu, módl się za nami.

św. Rozalio z Palermo dziewico i pustelnico, módl się za nami.

św. Ryszardo Szwabska, módl się za nami.

św. Sebastianie męczenniku, módl się za nami.

św. Teodulfie z Trewiru pustelniku, módl się za nami.

św. Tereso od Jezusa z Avila dziewico i Doktorze Kościoła, módl się za nami.

św. Walenty z Rzymu, módl się za nami.

św. Wereno z Zurzach zakonnico, módl się za nami.

bł. Hildegardo Cesarzowo, módl się za nami.

bł. Mario Angelio Truszkowska, módl się za nami.

 

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,

 

K. Święci Wspomożyciele, módlcie się za nami;

W. A wołanie nasze, niechaj będzie wysłuchane.

 

Módlmy się: Pomocy męczenników i Korono Wszystkich Świętych, Panie Jezu Chryste, któryś Świętych Wspomożycieli tak cudownie w ich mękach wzmocnił i koroną chwały w niebie ozdobić raczył, prosimy Cię przez Mękę i śmierć Twoją, daj nam łaskawie, abyśmy przez krzyż i utrapienia tu na ziemi w ślady Świętych Wspomożycieli wstąpić i po dokończeniu tego przemijającego żywota z nimi w niebie ukoronowani być mogli; który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym równy Bogu na wieki wieków. Amen.

 

Litania do prywatnego odmawiania według uznania, utworzona na podstawie mapy świętych i litanii do Czternastu Świętych Wspomożycieli

 

Autor: Adam Kaźmierczak 30.08. A.D. 2020

 

Litania do świętych Wspomożycieli chorych PDF

 Św. Antoni Wielki   Pustelnik

 Św. Benedykt z Nursji

 Św. Michał Archanioł

 Św. Rita z Cascia

 Św. Teresa od Jezusa     z Avila

 Św. Kamil de Lellis

 bł. Maria Angela     Truszkowska

 Św. Izydor Oracz z   Madrytu

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Moje Modlitwy

Blog

O mnie

Kontakt

 Św. Aleksy Rzymianin 

 Wyznawca

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!