Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

 

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl


 

Nowenna Pompejańska  - rozważania Adam Kaźmierczak

 

NOWENNA POMPEJAŃSKA

 

 

ROZWAŻANIA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH

wg św. Ludwika Marii Grignion De Montforta

i O. dr Wawrzyńca Wawro OP

 

Opracował: Adam Kaźmierczak

 

W czasie rozważań poszczególnych Zdrowaś Maryjo… należy wyobrażać sobie opisane sceny z życia Pan Jezusa w taki sposób jakby było się ich naocznymi świadkami, pomocą może być lektura Pisma Świętego NT lub np. opis wizji mistyczki i stygmatyczki bł. Anny Kathariny Emmerich w dziełach Pasja i Życie Maryi- sposób św. Ignacego z Loyoli

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Na początku: (Intencja tylko jedna!- wymienić)…ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć Królowo Różańca Świętego!

 

ROZWAŻANIA MODLITW WSTĘPNYCH RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO:

 

Ogólne ofiarowanie tajemnic

Łączę się ze wszystkimi Świętymi, którzy są w Niebie i ze wszystkimi sprawiedliwymi, którzy są na ziemi: łączę się z Tobą Jezu mój, aby godnie chwalić Twoją Świętą Matkę i chwalić Ciebie samego w Niej i przez Nią. Wyrzekam się wszystkich roztargnień, które mogą przyjść w czasie tego Różańca.

 

CREDO

 

Wyznanie wiary:

Skład Apostolski…,

- Wierzę w obecność Boga

- Wierzę w Słowo Ewangelii

- Wyznaję posłuszeństwo Ojcu Świętemu jako Wikariuszowi Jezusa Chrystusa

Ofiarujemy Ci Najświętsza Dziewico to Wierzę ... , aby uczcić Twoją wiarę tutaj na ziemi i prosić Cię, abyś pozwoliła nam uczestniczyć w Twojej wierze.

 

Ojcze nasz…,

Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, aby adorować Cię w Twojej Jedności i uznać, że jesteś przyczyną, początkiem i końcem wszystkich rzeczy.

 

Zdrowaś Maryjo…,

Aby wielbić Ojca Przedwiecznego, który w kontemplacji rodzi swojego Syna.

Zdrowaś Maryjo…,

Aby wielbić Syna Bożego równego Ojcu, który razem z Nim we wzajemnej miłości rodzi Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo…,

Aby wielbić Ducha Świętego, który przez miłość od Ojca i Syna pochodzi.

 

Ofiarujemy Ci Trójco Przenajświętsza te trzy Zdrowaś Maryjo, aby podziękować Ci za wszystkie łaski, których udzieliłaś Maryi i nam przez Jej pośrednictwo!

 

Chwała Ojcu…,

 

Część pierwsza -RADOSNA

 

I ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

 

Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa (Łk 1,38).

Tak odpowiedziała Maryja na słowa zwiastowane Jej przez Anioła, że – przez włączenie się w zbawcze plany Boże – zostanie Matką Mesjasza i Zbawiciela całej ludzkości. Wspieraj nas, Maryjo, abyśmy i my umieli podejmować Boże wezwania i świadomie współpracować w dziele zbawiania świata. Dla nikogo z nas nie ma piękniejszej drogi życia, jak potwierdzać każdego dnia swoją wolę wypełniania planów Bożych.

 

Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten pierwszy dziesiątek, ku czci Twojego Wcielenia i prosimy Cię, przez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Twojej świętej Matki, o głęboką pokorę serca.

 

Ojcze nasz…,

Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając Twoje niezmierzone miłosierdzie.

 

Zdrowaś Maryjo…, x 10

Pierwszy dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy ku czci wcielenia Syna Bożego, pragnąc:

[1] Ubolewać nad losem nieposłusznego Adama i słuszną karą, jaka spadła na niego oraz jego dzieci.

[2] Uczcić pragnienia patriarchów i proroków, którzy wyczekiwali Mesjasza.

[3] Uczcić pragnienia i modlitwy Najświętszej Maryi Panny i Jej zaślubiny ze św. Józefem.

[4] Wysławiać miłosierdzie Boga Przedwiecznego, który dał nam swojego Syna.

[5] Wysławiać miłość Syna, który oddał siebie za nas.

[6] Rozważać misję i pozdrowienie Archanioła Gabriela.

[7] Rozważać dziewiczą obawę Maryi.

[8] Wysławiać wiarę i zgodę Najświętszej Maryi Panny na przyjęcie do swego łona Zbawiciela.

[9]Rozważać formowanie się duszy i ciała Jezusa Chrystusa w łonie Matki Najświętszej za sprawą Ducha Świętego.

[10] Rozważać adorację Słowa Wcielonego przez aniołów w łonie Maryi.

 

Chwała Ojcu…, O mój Jezu…, O Maryjo bez grzechu poczęta…,

 Niech łaska tajemnicy Wcielenia wstąpi do mojej duszy i uczyni ją naprawdę pokorną.

 

*Zwiastowanie Maryi (Łk 1, 26-38).

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? » Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

II NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

 

A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? (Łk 1,43).

Te słowa wypowiedziała Elżbieta na widok Maryi wstępującej do jej domu, by ofiarować pomoc oraz samego Jezusa i Jego błogosławieństwo. Z czym ja idę do ludzi, co im przynoszę?

Maryjo, naucz nas nieść ludziom prawdziwą pomoc, jakiej w danej chwili najbardziej potrzebują, oraz Boży pokój. Potrafimy to zadanie spełniać wtedy, gdy o każdym z nas można będzie powiedzieć: "pełen czy pełna łaski", jak Elżbieta rzekła o Maryi.

 

Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten drugi dziesiątek ku czci wizyty Twojej Świętej Matki u swojej krewnej świętej Elżbiety i prosimy Cię, przez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Maryi, o doskonałą miłość względem bliźniego.

 

Ojcze nasz…,

Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając Twój nieskończony majestat.

 

Zdrowaś Maryjo…, x 10

Drugi dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy ku czci wizyty Najświętszej Maryi Panny u swojej krewnej św. Elżbiety, pragnąc:

[1] Uczcić radość serca Maryi z Wcielenia i zamieszkanie Słowa Przedwiecznego w jej łonie.

[2] Rozważać Ofiarę Jezusa Chrystusa, jaką złożył swojemu Ojcu przychodząc na świat.

[3] Wysławiać upodobanie Pana Jezusa w pokornym i dziewiczym łonie Maryi.

[4] Rozważać obawę św. Józefa na wieść o brzemienności Maryi.

[5] Rozważać dobór wybrańców Pana Jezusa i Maryi dokonany w jej łonie.

[6] Rozważać gotowość Najświętszej Maryi Panny do odwiedzin swojej krewnej.

[7] Rozważać pozdrowienie Maryi oraz uświęcenie św. Jana Chrzciciela i jego matki, św. Elżbiety.

[8] Wysławiać wdzięczność Najświętszej Dziewicy okazaną Bogu w Magnificat.*

[9] Wielbić miłosierdzie i pokorę Maryi w pomocy, jaką okazała swojej krewnej, św. Elżbiecie.

[10] Rozważać wzajemną zależność Pana Jezusa i Maryi, jaką winniśmy odczuwać względem bliźnich.

 

Chwała Ojcu..., O mój Jezu..., O Maryjo bez grzechu poczęta…,

Niech łaska tajemnicy Nawiedzenia wstąpi do mojej duszy i uczyni ją naprawdę pełną miłości.

 

*Magnificat:

Wielbi dusza moja Pana I raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy Bo wejrzał na uniżenie Swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą Wszystkie pokolenia Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, Święte jest Jego imię. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie Nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, A wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami. A bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, Pomny na swe miłosierdzie. Jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

 

 III NARODZENIE NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA

 

Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan (Łk 2,11).

Tymi słowami obwieszczona została światu radosna nowina: Bóg stał się człowiekiem i narodził się w ludzkiej postaci po to, aby nas zbawić, by stworzyć każdemu człowiekowi możliwość uczestnictwa w Bożej rzeczywistości. Maryjo, rodząca światu Zbawiciela, naucz nas nieustannie rozpoznawać w naszym życiu Boga i przyjmować Go zawsze, gdy do nas przychodzi.

 

Ofiarujemy Ci, Dzieciątko Jezus, ten trzeci dziesiątek ku czci Twego świętego Narodzenia i prosimy Cię przez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Twojej świętej Matki, o oderwanie od dóbr świata, o miłość ubóstwa i biednych.

 

Ojcze nasz…,

Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając Twoją niezmierzoną wszechmoc i bogactwo Twoje.

 

Zdrowaś Maryjo…, x 10

Trzeci dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy ku czci narodzenia Pana Jezusa, pragnąc:

[1] Rozważać odrzucenie i pogardę okazaną Bożej Rodzicielce i św. Józefowi w Betlejem.

[2] Uczcić ubóstwo groty, w której Bóg przyszedł na świat.

[3] Wysławiać najwyższe oddanie i niezwykłą miłość Maryi, kiedy nadszedł czas rozwiązania.

[4] Wysławiać narodzenie Zbawiciela bez jakiegokolwiek naruszenia dziewictwa Maryi.*

[5] Uczcić adorację i śpiew aniołów w chwili narodzenia Pana Jezusa.

[6] Wielbić zachwycające piękno Jego Boskiego dziecięctwa.

[7] Uczcić przyjście do groty pasterzy ze swoimi skromnymi darami.

[8] Uczcić obrzezanie Dzieciątka Jezus i Jego pełen miłości ból.

[9] Uczcić nadanie Zbawicielowi imienia Jezus.

[10] Uczcić adorację Trzech Króli i ich dary.**

 

Chwała Ojcu..., O mój Jezu..., O Maryjo bez grzechu poczęta…,

Niech łaska tajemnicy Narodzenia wstąpi do mojej duszy i uczyni ją ubogą w duchu.

 

*Narodzenie Jezusa (Łk 2,1-7)

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

 

**Mędrcy ze Wschodu (Mt 2, 1-12)

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca,
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela» Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.

 

IV OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

 

Oto Ten przeznaczony jest... na znak, któremu sprzeciwiać się będą (Łk 2,34).

Te prorocze słowa wypowiedział Symeon podczas ofiarowania małego Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Życie potwierdzi później ich całkowitą prawdziwość. Jedni będą wołać: "Witaj, Królu", a inni krzyczeć: "Na krzyż z Nim". Maryjo, której duszę miał przeniknąć miecz boleści, ucz nas poznawać prawdę o Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, by zawsze pozostawał światłem rozjaśniającym mroki naszego myślenia i pojmowania życia; by nigdy nie stał się dla nas znakiem sprzeciwu.

 

Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten czwarty dziesiątek ku czci Twojego Ofiarowania w Świątyni przez ręce Maryi i prosimy Cię przez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Twojej świętej Matki, o dar mądrości i czystości serca i ciała.

 

Ojcze nasz…,

Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając Twoją nieskończoną mądrość.

 

Zdrowaś Maryjo…, x 10

Czwarty dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy ku czci ofiarowania Pana Jezusa w świątyni przez ręce Maryi, pragnąc:

[1] Rozważać posłuszeństwo Pana Jezusa i Maryi Staremu Prawu.

[2] Rozważać poświęcenie się Pana Jezusa w swoim człowieczeństwie wobec Prawa.

[3] Rozważać poświęcenie się Matki Bożej w swoim wyróżnieniu wobec Prawa.

[4] Wysławiać radość i pieśń Symeona oraz prorokini Anny.*

[5] Uczcić wykupienie Jezusa Chrystusa przez ofiarowanie dwóch synogarlic.

[6] Uczcić rzeź świętych niewiniątek dokonaną przez okrutnego Heroda.

[7] Uczcić ucieczkę Najświętszej Rodziny do Egiptu.

[8] Uczcić tajemniczą obecność Pana Jezusa w Egipcie.

[9] Uczcić Jego powrót do Nazaretu.

[10] Rozważać wzrastanie Jezusa Chrystusa w latach i w mądrości.

 

Chwała Ojcu..., O mój Jezu..., O Maryjo bez grzechu poczęta…,

Niech łaska tajemnicy Oczyszczenia wstąpi do duszy mojej i uczyni ją naprawdę mądrą i naprawdę czystą.

 

*Pieśń Symeona (Łk 2, 25-32).

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:

«Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».

 

*Proroctwo Symeona (Łk 2, 33-35).

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

 

V ODNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

 

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni (Łk 2,46).

Maryja i Józef wracali z pielgrzymki do świątyni jerozolimskiej. Dopiero po pewnym czasie spostrzegli, że wśród powracających do Nazaretu pielgrzymów nie ma Jezusa. Natychmiast wrócili do Jerozolimy i odnaleźli Go tam, gdzie po raz ostatni z Nim byli: w świątyni. Dwunastoletni Jezus słuchał uczonych w Piśmie i zadawał im pytania. Maryjo, pomagaj nam zawsze, ilekroć zagubimy w życiu Chrystusa, byśmy wiedzieli, gdzie Go szukać, byśmy mogli ponownie się z Nim spotkać i zaprosić Go znowu do naszej codzienności.

 

Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten dziesiątek ku czci Twojego znalezienia przez Maryję wśród uczonych, po całych trzech dniach odkąd Cię zgubiła i prosimy Cię przez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Twojej świętej Matki o nawrócenie nasze i braci odłączonych (satanistów, okultystów, masonów, bluźnierców, heretyków, schizmatyków, bałwochwalców, świętokradców, ateistów i wszystkich innych zatwardziałych grzeszników {można wymienić imiona} ).

 

Ojcze nasz…

Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając Twoją niepojętą świętość.

 

Zdrowaś Maryjo…, x 10

Piąty dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy ku czci odnalezienia przez Maryję i św. Józefa Pana Jezusa, który przebywał w świątyni wśród uczonych w Piśmie, pragnąc:

[1] Rozważać jego ukryte, pracowite i pełne posłuszeństwa życie w domu w Nazarecie.

[2] Rozważać jego mowę i Jego odnalezienie w świątyni.

[3] Rozważać jego post i kuszenie na pustyni.

[4] Uczcić Jego chrzest udzielony przez św. Jana Chrzciciela.

[5] Rozważać Jego zachwycające kazania.*

[6] Wysławiać Jego zdumiewające cuda.

[7] Rozważać wybór dwunastu Apostołów i moc jaką ich obdarzył.

[8] Uczcić Jego cudowne Przemienienie.

[9] Uczcić umycie nóg Apostołom.

[10] Uczcić i wysławiać ustanowienie Najświętszego Sakramentu.

 

Chwała Ojcu..., O mój Jezu..., O Maryjo bez grzechu poczęta…,

Niech łaska tajemnicy odnalezienia Pana Jezusa w Świątyni wstąpi do mojej duszy i nawróci ją naprawdę.

 

*Kazanie na górze Osiem błogosławieństw (Mt 5, 1-12)

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu , albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami».

 

MODLITWY KOŃCOWE DO Część pierwszEJ

 

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

 

Królowo Różańca Świętego - módl się za nami! (x 3)

 

Przez pierwsze 27 dni

 

„Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompei, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój Różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twej świątyni w Pompei wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen”.

 

Przez pozostałe 27 dni

 

„Cóż Ci dać mogę o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie – ile mi sił starczy będę rozszerzać cześć Twoją o Dziewico Różańca Świętego w Pompei, bo gdy Twej pomocy wezwałem/am, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś; o ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobrą, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.”

 

CZĘŚĆ DRUGA BOLESNA

 

I MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU

 

Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich (Mt 26,39).

Tak modlił się Chrystus w Ogrójcu na krótko przed swoją męką i śmiercią. Wzywał też apostołów i wszystkich nas, abyśmy z Nim czuwali, gdyż to jest jedyne zabezpieczenie przed upadkiem w godzinie pokusy i próby. "Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty" – brzmiały końcowe słowa modlitwy Chrystusa do Ojca. Maryjo, przyczyń się za nami, abyśmy i my nauczyli się przyjmować we wszystkim wolę Ojca. Tylko tak bowiem dokonuje się zbawienie świata i nasze własne.

 

Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten szósty dziesiątek ku czci Twojej agonii śmiertelnej w Ogrodzie Oliwnym i prosimy Cię, przez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Twojej świętej Matki, o doskonały żal za nasze grzechy i doskonałą zgodę z Twoją świętą wolą.

 

Ojcze nasz…,

Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając istotę Twej szczęśliwości.

 

Zdrowaś Maryjo…, x 10

Szósty dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy, by uczcić agonię Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, pragnąc:

[1] Rozważać chwile odosobnienia Chrystusa Pana, jakie były w Jego życiu, szczególnie zaś Jego modlitwę w Ogrodzie Oliwnym.

[2] Wielbić Jego pełne pokory i żarliwości modlitwy w całym życiu i w przeddzień Męki.

[3] Wysławiać Jego cierpliwość i łagodność z jaką odnosił się do swoich Apostołów w czasie swego życia, a szczególnie w Ogrodzie Oliwnym.

[4] Rozważać rozterki Jego duszy podczas całego życia, a szczególnie w Ogrodzie Oliwnym.

[5] Uczcić strumyki krwi, w których zatapiał Go ból.

[6] Rozważać pocieszenie Anioła w chwili Jego agonii.

[7] Rozważać zgodność z wolą Ojca pomimo sprzeciwu ludzkiej natury Syna Bożego.

[8] Wysławiać odwagę, z jaką wyszedł naprzeciw swoim oprawcom i siłę słowa, z jaką ich powalił i podźwignął.

[9] Rozważać zdradę Judasza i pojmanie przez Żydów.

[10] Rozważać opuszczenie przez Apostołów.

 

Chwała Ojcu..., O mój Jezu..., O Maryjo bez grzechu poczęta…,

Niech łaska agonii Jezusa wstąpi do duszy mojej i uczyni ją naprawdę żałującą za swe grzechy i zgodną z wolą Bożą.

 

*Modlitwa i trwoga konania (Mt 26,36-45).

Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty». Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!» Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: «Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca».

 

II BICZOWANIE JEZUSA CHRYSTUSA

 

Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować (J 19,1).

Co chciał osiągnąć Piłat, skazując Jezusa na dodatkowe cierpienie, jakim była okrutna kara biczowania? Czy spodziewał się, że ocali Go od śmierci, że widok tak umęczonego Człowieka położy kres żądaniom tłumu, domagającego się śmierci Jezusa na krzyżu? Tak się jednak nie stało. Jezu cierpiący i Maryjo, któraś współcierpiała, przepraszam za to, że zgadzam się niekiedy na zło wyrządzane bliźnim i na ich cierpienie, tłumacząc sobie, że w ten sposób mogę osiągnąć większe dobro i coś w ogóle ocalić. Przepraszam za moje Piłatowe umywanie rąk.

 

Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten siódmy dziesiątek ku czci Twojego krwawego biczowania i prosimy Cię przez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Twojej świętej Matki, o doskonałe umartwienie moich zmysłów.

 

Ojcze nasz…,

Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając Twoją zachwycającą cierpliwość.

 

Zdrowaś Maryjo…, x 10

Siódmy dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy ku czci krwawego biczowania naszego Zbawiciela, pragnąc:

[1] Uczcić łańcuchy i sznury, jakimi związano Jezusa.

[2] Uczcić policzek otrzymany u Kajfasza.*

[3] Rozważać potrójne zaparcie się św. Piotra.

[4] Rozważać upokorzenia, jakich doznał u Heroda, kiedy odziano Go w lśniący płaszcz.

[5] Rozważać całkowite odarcie Go z szat.

[6] Rozważać pogardę i obelgi jakimi obrzucili Go oprawcy na widok Jego nagości.

[7] Uczcić rózgi i bicze, jakimi Go bito i kaleczono.

[8] Uczcić słup, do którego był przywiązany.

[9] Wielbić Krew, jaką przelał i Rany, jakich doznał.

[10] Rozważać Jego upadek we krwi z wyczerpania.

 

Chwała Ojcu..., O mój Jezu..., O Maryjo bez grzechu poczęta…,

Niech łaska biczowania Jezusa wstąpi do duszy mojej i uczyni ją naprawdę umartwioną.

 

*Policzek otrzymany u Kajfasza (J 18,19-23).

Arcykapłan więc zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę. Jezus mu odpowiedział: «Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. Dlaczego Mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem». Gdy to powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc: «Tak odpowiadasz arcykapłanowi?» Odrzekł mu Jezus: «Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?»

 

III CIERNIEM UKORONOWANIE JEZUSA CHRYSTUSA

 

Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie (J 18,37).

Tak określił swoją misję Jezus, zapytany przez Piłata, czy jest królem. Ludzie nie zrozumieli tej misji, ani Jezusowej odpowiedzi. Przez ukoronowanie cierniową koroną zakpili sobie z Jego królewskiej godności. Jednak odrzucony przez ludzi Król pozostaje nim nadal i to On przynosi zbuntowanej ludzkości zbawienie i pokój.

Maryjo, pomóż nam zrozumieć i doświadczyć w sercu, że Jezus – i tylko On – przynosi światu prawdę i nadzieję wiecznego życia.

 

Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten ósmy dziesiątek ku czci Twojego okrutnego cierniem ukoronowania i prosimy Cię, przez wstawiennictwo Twojej świętej Matki, o wielką pogardę dla świata.

 

Ojcze nasz…,

Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając Twoje niewysłowione piękno.

 

Zdrowaś Maryjo…, x 10

Ósmy dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy ku czci okrutnego ukoronowania cierniem Pana Jezusa, pragnąc:

[1] Uczcić Jego trzecie odarcie z szat.

[2] Uczcić koronę cierniową.

[3] Uczcić chustę, jaką zawiązano Mu oczy.

[4] Rozważać policzkowanie i plucie Mu w twarz.

[5] Uczcić stary, szkarłatny płaszcz, jaki nałożono Mu na ramiona.

[6] Uczcić trzcinę, którą włożono Mu do rąk.

[7] Uczcić ostry kamień, na którym siedział.

[8] Rozważać obelgi i zniewagi, jakimi Go obrzucano.

[9] Wielbić Krew wylewającą się z Jego godnej uwielbienia głowy.

[10] Wielbić włosy i brodę, jakie Mu wyrywano.

 

Chwała Ojcu..., O mój Jezu..., O Maryjo bez grzechu poczęta…,

Niech łaska tajemnicy koronowania cierniem Jezusa wstąpi do duszy mojej i uczyni ją naprawdę przeciwną zasadom świata.

 

Król wyśmiany (Mt 27, 27-31)

Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: «Witaj, Królu Żydowski!» Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.

 

V DŹWIGANIE KRZYŻA NA KALWARIĘ

 

Jeśli kto chce pójść za Mną... niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Mk 8,34).

Te słowa Chrystusa stanowią zaproszenie skierowane do każdego człowieka, by krzyż swojej codzienności związał z krzyżem Zbawiciela. Wtedy wszystko nabiera nowego sensu i nowego znaczenia. Idę przez życie, niosąc swój krzyż, a obok mnie idzie mój brat i moja siostra, mój bliźni, i także dźwiga krzyż, może jeszcze cięższy. Maryjo, bądź przy mnie, gdy staję wobec wyzwania, jakie stało się udziałem Szymona z Cyreny i Weroniki, by choć odrobinę ulgi i pomocy okazać mojemu bliźniemu. Bo to przecież oznaczają słowa: "Niech Mnie naśladuje".

 

Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten dziewiąty dziesiątek ku czci Twojej cierpliwości we wchodzeniu z krzyżem na Kalwarię i prosimy Cię, przez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Twojej świętej Matki, o wielką cierpliwość, aby nieść za Tobą nasz krzyż, we wszystkie dni naszego życia.

 

Ojcze nasz…,

Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając Twoją bezgraniczną wszechmoc.

 

Zdrowaś Maryjo…, x 10

Dziewiąty dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy, by uczcić cierpliwość i wytrwałość naszego Pana Jezusa Chrystusa we wchodzeniu z krzyżem na Kalwarię, i pragnąc:

[1] Rozważać wyprowadzenie przed tłum Chrystusa Pana w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym i słowa Piłata: Ecce Homo - Oto Człowiek.

[2] Rozważać uwolnienie zbrodniarza Barabasza, a nie Jego.

[3] Rozważać fałszywe świadectwa, jakie przeciwko Niemu złożono.

[4] Rozważać skazanie Go na śmierć.

[5] Wysławiać upodobanie z jakim objął i ucałował krzyż.

[6] Wysławiać straszliwy wysiłek, jaki musiał włożyć w niesienie krzyża na Świętej Ranie Ramienia.*

[7] Uczcić upadek z wycieńczenia pod ciężarem krzyża.

[8] Rozważać bolesne spotkanie z Jego Najświętszą Matką.

[9] Uczcić chustę św. Weroniki, na której odbiła się Jego Boska twarz.

[10] Uczcić łzy Matki Najświętszej i pobożnych kobiet jerozolimskich, które podążały za Nim na Kalwarię.

 

Chwała Ojcu..., O mój Jezu..., O Maryjo bez grzechu poczęta…,

Niech łaska tajemnicy Jezusa, który wchodzi na Kalwarię obciążony krzyżem, wstąpi do duszy mojej i uczyni ją naprawdę cierpliwą.

 

*Modlitwa do Świętej Rany Ramienia Chrystusa św. Bernarda

O Najukochańszy Jezu Mój, Ty najcichszy Baranku Boży, ja, biedny grzesznik, pozdrawiam i czczę tę Ranę Twą Najświętszą, która Ci sprawiała ból bardzo dotkliwy, gdy niosłeś krzyż ciężki na Swym Ramieniu – ból cięższy i dotkliwszy niż inne Rany na Twym Świętym Ciele. Uwielbiam Cię, oddaję cześć i pokłon z głębi serca. Dziękuję Ci za tę najgłębszą i najdotkliwszą Ranę Twego Ramienia. Pokornie proszę, abyś dla tej srogiej boleści Twojej, którą wskutek tej Rany cierpiałeś, i w Imię Krzyża Twego ciężkiego, któryś na tej Ranie Świętej dźwigał, ulitować się raczył nade mną, nędznym grzesznikiem, darował mi wszystkie grzechy i sprawił, abym wstępując w Twoje krwawe ślady, doszedł do szczęśliwości wiecznej. Amen.

 

V UKRZYŻOWANIE I ŚMIERĆ NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA

 

Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jezusa (Łk 23,33).

Zanim jednak nastąpił kres dramatu i z ust Jezusa padły ostatnie słowa: "Wykonało się", na wzgórzu Kalwarii dokonały się jeszcze inne ważne sprawy. "Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią"– uczył nas z krzyża Zbawiciel. Do skruszonego złoczyńcy powiedział: "Dziś ze Mną będziesz w raju". A na koniec zostawił nam testament: "Niewiasto, oto syn Twój"; "Oto Matka twoja", powierzając macierzyńskiej opiece Maryi całą ludzkość i każdego z nas. Maryjo, wstaw się za mną, by wydarzenia z Kalwarii nauczyły mnie przebaczania oraz miłości do Twojego Syna i Ciebie, Jego i mojej Matki. Bądź przy mnie w ostatniej godzinie, abym oddał swego ducha Ojcu w cieniu Jezusowego krzyża, żebym i ja mógł usłyszeć słowa nadziei: "będziesz ze Mną w raju".

 

Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten dziesiąty dziesiątek ku czci Twego ukrzyżowania na Kalwarii i prosimy Cię, przez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Twojej świętej Matki, o wielką odrazę do grzechu, umiłowanie krzyża i dobrą śmierć dla nas i dla tych, którzy w tej chwili konają.

 

Ojcze nasz…,

Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając Twoją budzącą trwogę sprawiedliwość.

 

Zdrowaś Maryjo…, x 10

Dziesiąty dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy ku czci śmierci krzyżowej naszego Zbawiciela, pragnąc:

[1] Wielbić pięć Ran Jezusa Chrystusa, Jego Ranę Ramienia i Jego Krew przelaną na Krzyżu.

[2] Wielbić Jego przebite Serce i Krzyż, na którym zawisło Zbawienie świata.

[3] Uczcić gwoździe i włócznię, które Go przebiły, gąbkę i ocet, jakim Go pojono.

[4] Rozważać wstyd i hańbę, jakich doznał poprzez obnażenie i ukrzyżowanie pośród dwóch łotrów.

[5] Rozważać współcierpienie Jego Najświętszej Matki.

[6] Rozważać siedem ostatnich słów.*

[7] Rozważać Jego opuszczenie i milczenie.

[8] Rozważać smutek całego wszechświata.

[9] Uczcić i wysławiać Jego okrutną śmierć.

[10] Uczcić zdjęcie z Krzyża i złożenie do grobu.

 

Chwała Ojcu..., O mój Jezu..., O Maryjo bez grzechu poczęta…,

Niech łaska tajemnicy Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa wstąpi do duszy mojej i uczyni ją naprawdę świętą.

 

*Siedem Słów Jezusa:

1. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.

2. Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju.

3. Niewiasto, oto syn Twój. Oto Matka twoja.

4. Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?

5. Pragnę.

6. Wykonało się.

7. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego.

 

MODLITWY KOŃCOWE DO Część drugiej

 

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

 

Królowo Różańca Świętego – módl się za nami! (x 3)

 

Przez pierwsze 27 dni

 

„Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompei, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój Różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twej świątyni w Pompei wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen”.

 

Przez pozostałe 27 dni

 

„Cóż Ci dać mogę o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie – ile mi sił starczy będę rozszerzać cześć Twoją o Dziewico Różańca Świętego w Pompei, bo gdy Twej pomocy wezwałem/am, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś; o ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobrą, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.”

 

CZĘŚĆ TRZECIA CHWALEBNA

 

I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

 

Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do Nich: "Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom" (Łk 24,45-47).

Wydarzenia zapowiadane przez Pisma, a zrealizowane w życiu Jezusa z Nazaretu, zmieniły bieg historii, a ludzkości przyniosły nadzieję życia wiecznego. Każdy człowiek został zaproszony do uczestnictwa w Zmartwychwstaniu Chrystusa. A współuczestniczyć w nim może ten, kto Jezusa naśladuje w dźwiganiu krzyża i kto razem z Nim umiera. Jeśli bowiem z Nim umieramy, z Nim też żyć będziemy. Maryjo, proś swojego Syna, by umocnił nasze kroki na Jego ścieżkach, abyśmy nigdy z nich nie zeszli, ale wiernie trwali przy Nim, w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu.

 

Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten jedenasty dziesiątek ku czci Twego tryumfalnego Zmartwychwstania i prosimy Cię, przez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Twojej świętej Matki, o żywą wiarę.

 

Ojcze nasz…,

Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając Twoją wieczność.

 

Zdrowaś Maryjo…, x 10

Jedenasty dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy ku czci chwalebnego Zmartwychwstania Pana Jezusa, pragnąc:

[1] Uczcić zstąpienie Chrystusa Pana do piekieł.

[2] Uczcić wyprowadzenie i radość dusz tych wszystkich sprawiedliwych, które przebywały w otchłani.

[3] Uczcić połączenie Jego duszy z ciałem w grobie.

[4] Wysławiać Jego cudowne wyjście z grobu.

[5] Wysławiać Jego zwycięstwo nad śmiercią, piekłem i szatanem.

[6] Wysławiać cztery chwalebne przymioty Jego ciała.*

[7] Wielbić moc i panowanie, jakie otrzymał od Ojca w Niebie i na ziemi.

[8] Uczcić ukazanie się, którym wyróżnił Najświętszą Maryję Pannę, Apostołów i Uczniów.

[9] Rozważać Jego rozmowy z Ojcem Niebieskim i uczcić posiłek, jaki spożył z Apostołami.

[10] Wysławiać pokój, władzę i misję, jakie dał Apostołom, by szli na cały świat.

 

Chwała Ojcu..., O mój Jezu..., O Maryjo bez grzechu poczęta…,

Niech łaska Zmartwychwstania wstąpi do duszy mojej i uczyni ją naprawdę wierzącą.

 

*Cztery chwalebne przymioty zmartwychwstałego ciała Pana Jezusa

/Cztery przymioty uwielbionych ciał./

 

Pierwszy przymiot - niecierpiętliwość - uchroni chwalebne ciało przez całą wieczność nie tylko od wszelkiego zepsucia, lecz zgoła od wszelkiej najmniejszej dolegliwości. To Jan w uniesieniu mówi: "Śmierci już nie będzie, bo dawne rzeczy przeminęły" (Ap 21,4).

 

Drugi przymiot - przenikliwość - udzieli chwalebnemu ciału mocy przenikania wszelkich ciał tak, jak promień słońca przenika szkło, którego jednak nie przecina ani nie uszkadza.

 

Trzeci przymiot - zwinność, ruchliwość - obdarzy chwalebne ciało zdolnością bardzo szybkiego poruszania się na wszystkie strony. Izajasz to przepowiedział w słowach: "którzy mają nadzieję w Panu, odmienią siłę, wezmą pióra jako orły; polecą, a nie utrudzą się" (Iz 40,31).

 

Czwarty przymiot - jasność - uczyni chwalebne ciało jaśniejszym od wszelkiego światła. "Błogosławieni w niebie”, przewidział to prorok Daniel, „świecić będą jak światłość sklepienia, [...] jak gwiazdy na wieki wieczne" (Dn 12,3).

II WNIEBOWSTĄPIENIE JEZUSA CHRYSTUSA

 

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele... Idę przygotować wam miejsce (J 14,2).

Tak zapowiedział Chrystus swoje Wniebowstąpienie i jego głęboki sens dla każdego z nas. Miejsce w domu Ojca jest przygotowane dla tych, którzy uwierzyli i rozpoznali Chrystusa w głodnym, bezdomnym, cierpiącym i udzielili Mu pomocy. Ci usłyszą: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata" (Mt 25,34). Maryjo, proś za nami, by Twój Syn nauczył nas słyszeć głos Jego prośby o naszą pomoc, wypowiadany przez człowieka i jego ludzkie biedy. Byśmy nie zapomnieli słów Jezusa: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,40).

 

Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten dwunasty dziesiątek ku czci Twojego chwalebnego Wniebowstąpienia i prosimy Cię, przez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Twojej świętej Matki, o stałą nadzieję i wielkie pragnienie Nieba.

 

Ojcze nasz…,

Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając Twoją nie skończoną wielkość.

 

Zdrowaś Maryjo…, x 10

Dwunasty dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy ku czci chwalebnego Wniebowstąpienia Pana Jezusa, pragnąc:

[1] Rozważać przyrzeczenie zesłania Ducha Świętego dane Apostołom przez Zbawiciela.

[2] Uczcić spotkanie i zgromadzenie się wszystkich uczniów Chrystusa Pana na Górze Oliwnej.

[3] Uczcić błogosławieństwo jakiego udzielił wznosząc się do Nieba.

[4] Rozważać i wysławiać chwalebne Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa.

[5] Wysławiać Boski triumf i przyjęcie, jakie zgotował Mu Bóg Ojciec i mieszkańcy Niebios.

[6] Wysławiać otwarcie przez Niego bramy Niebios, gdzie nie wszedł dotąd żaden ze śmiertelników.

[7] Uczcić zasiadanie Syna Bożego po prawicy Ojca.

[8] Wysławiać moc, jaką otrzymał, by sądzić żywych i umarłych.

[9] Rozważać Jego powtórne przyjście na ziemię, kiedy to Jego moc i majestat ukażą się w pełnym blasku.

[10] Wysławiać i wielbić sprawiedliwość, jaką okaże na Sądzie Ostatecznym, nagradzając dobrych i karząc złych na całą wieczność.*

 

Chwała Ojcu..., O mój Jezu..., O Maryjo bez grzechu poczęta…,

Niech łaska tajemnicy Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa wstąpi do duszy mojej i uczyni ją całą jakby niebem.

 

*Sąd Ostateczny (Mt 25, 31-46)

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;

byłem spragniony, a daliście Mi pić;

byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;

byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;

byłem chory, a odwiedziliście Mnie;

byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".

Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili".

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;

byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;

byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;

byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;

byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie."

Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

 

III ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 2,4).

Przestraszeni wydarzeniami męki i śmierci Chrystusa, apostołowie spotykali się w ukryciu na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa. I oto wydarzyło się coś szczególnego, co przemieniło serca uczniów i zmieniło ich życiowe postawy. Zaczęli odważnie głosić, że Jezus Chrystus żyje, że prawdziwie zmartwychwstał. I że tylko On, Jezus, jest Panem i nadzieją każdego człowieka. A wszystko to stało się dzięki darom, które otrzymali w dniu zesłania Ducha Świętego. Maryjo, wybłagaj nam u swego Syna, by zesłał moc Ducha Świętego i na nas, abyśmy tu i teraz, w swoim życiu, umieli pełnić Jego polecenie: "Będziecie moimi świadkami... aż po krańce ziemi" (Dz 1,8).

 

Ofiarujemy Ci, Duchu Święty, ten trzynasty dziesiątek ku czci tajemnicy Zesłania Ducha Świętego i prosimy Cię, przez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Maryi Twojej wiernej Oblubienicy, o mądrość Bożą, aby wszyscy poznali, zasmakowali i praktykowali prawdę i innych do niej prowadzili.

 

Ojcze nasz…,

Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając Twoją wszechogarniającą opatrzność.

 

Zdrowaś Maryjo…, x 10

Trzynasty dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy ku czci tajemnicy Zesłania Ducha Świętego, pragnąc:

[1] Wysławiać prawdę o Duchu Świętym - Bogu, który od Ojca i Syna pochodzi i który jest sercem Boskości.

[2] Uczcić zesłanie Ducha Świętego na Apostołów.

[3] Uczcić wielki szum, który był znakiem siły i mocy Ducha Świętego.

[4] Wielbić Ducha Świętego, który pod postacią ognistych języków zstąpił na Apostołów, aby obdarzyć ich mądrością oraz miłością Boga i bliźniego.

[5] Uczcić pełnię łask, jaką uhonorował Niepokalane Serce Maryi, swojej wiernej Oblubienicy.

[6] Wysławiać Jego cudowny wpływ na wszystkich świętych i na samego Jezusa, którego prowadził przez całe Jego ziemskie życie.

[7] Rozważać i wielbić dwanaście owoców Ducha Świętego. *)

[8] Rozważać i wielbić siedem darów Ducha Świętego. **)

[9] Prosić szczególnie o dar mądrości i nadejście panowania Ducha Świętego w sercach ludzi.

[10]Otrzymać zwycięstwo nad trzema złymi duchami, które są Mu przeciwstawne, tzn. duchem pożądliwości ciała, świata i szatanem.

 

Chwała Ojcu..., O mój Jezu..., O Maryjo bez grzechu poczęta…,

Niech łaska Zesłania Ducha Świętego wstąpi do duszy mojej i uczyni ją naprawdę mądrą mądrością Bożą.

 

*12 owoców Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, gorliwość, dobroć, mądrość, łagodność, wiara, skromność, wstrzemięźliwość, czystość.

 

Modlitwa o 12 owoców Ducha Świętego:

Duchu Święty Boże, miłości przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie ukochał(a), a braci ze względu na Ciebie; radości, abym się świętą pociechą napełniał(a); pokoju, dla zupełnego duszy mej ukojenia; owoc cierpliwości, do cierpliwego znoszenia wszystkich Boskich doświadczeń. Udziel mi gorliwości w pracy i w służbie Bożej;
dobroci, która by mnie czyniła miłym(ą) dla wszystkich; mądrości, abym umiał(a) unikać grzechów i innym dobrze radzi(a); łagodności, abym z pokorą wszelkie zło od bliźnich moich przyjmował(a). Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył(a) Słowu Bożemu; skromności, abym się przykładnie we wszystkim zachowywał(a); wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował(a) ciało w świętości, jaka należy się Twemu przybytkowi. Spraw, abym zachowując serce czyste zasłużył(a) oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen

**Dary Ducha św.

Dary Ducha Świętego są specjalnymi uzdolnieniami, które pozwalają nam żyć w sposób godny ucznia Jezusa Chrystusa. W liczbie tradycyjnie wymienianych 7 darów, którymi obdarza Duch Święty (Iz 11,2n), Kościół widzi ich bogactwo i pełnię. Takie jest symboliczne znaczenie tej liczby.

1. Dar Mądrości pozwala nam przyjąć punkt widzenia samego Boga: czyli punkt widzenia oparty na fundamencie miłości.

2. Dar Rozumu uzdalnia do trafnego rozumienia prawd wiary i pojęcia Bożych tajemnic.

3. Dar Rady przystosowuje używane przez nas środki do obranych celów (jak czyni to roztropność).

4. Dar Męstwa obdarza wytrzymałością wobec próby.

5. Dar Umiejętności pozwala rozeznać wartości: co pochodzi od Boga, co od złego, a co od nas samych.

6. Dar Pobożności pomaga zachwycać się Bogiem i kochać Go.

7. Dar Bojaźni Bożej jest pełną miłości obawą, że wciąż mało Go kochamy.

 

Duch Św. udoskonala:

1. Wiarę przez dar rozumu.

2. Nadzieję przez dar umiejętności.

3. Miłość przez dar mądrości.

4. Roztropność przez dar rady.

5. Sprawiedliwość przez dar pobożności.

6. Umiarkowanie przez dar bojaźni Bożej.

7. Męstwo przez dar męstwa.

 

IV WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem (J 17,24).

Maryja została dana Jezusowi przez Boga jako Matka. Była z Nim w Betlejem, gdzie się narodził, w Nazarecie, gdzie wzrastał w łasce u Boga i ludzi, i na Kalwarii, gdzie zrealizował najważniejszy etap swojej misji – zbawienie świata. Jezus chciał, żeby przebywała na zawsze tam, gdzie On jest. Maryja Niepokalanie Poczęta, wolna od grzechu, uwolniona została także od oczekiwania w grobie na dzień zmartwychwstania. Jej zaśnięcie było zarazem przejściem do chwały Wniebowzięcia z duszą i ciałem. Maryjo, wielkie rzeczy uczynił Ci Wszechmogący, bo byłaś Mu wierna i całkowicie oddana. Upraszaj nam, Matko, łaskę wierności i oddania Bogu w naszym życiu.

 

Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten czternasty dziesiątek ku czci Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia z duszą i ciałem Twojej świętej Matki i prosimy Cię, przez te dwie tajemnice i przez Jej wstawiennictwo, o prawdziwe nabożeństwo do Niej, aby dobrze żyć i dobrze umrzeć.

 

Ojcze nasz…,

Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając Twoją nie wypowiedzianą hojność.

 

Zdrowaś Maryjo…, x 10

Czternasty dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy ku czci Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia z duszą i ciałem Najświętszej Maryi Panny, pragnąc:

[1] Wysławiać odwieczne przeznaczenie Maryi, jako najdoskonalszego stworzenia Bożego.

[2] Wysławiać Jej Niepokalane Poczęcie oraz pełnię łask i mądrości.*

[3] Uczcić Jej narodziny, które uradowały cały wszechświat.**

[4] Uczcić Jej ofiarowanie i przebywanie w świątyni.

[5] Wysławiać Jej wspaniałe i wolne od grzechu życie.

[6] Wysławiać pełnię Jej wszelkich cnót.***

[7] Wysławiać Jej płodne dziewictwo i bezbolesne narodziny Zbawiciela.

[8] Wysławiać Jej Boskie macierzyństwo i zaślubiny z Trójcą Przenajświętszą.

[9] Uczcić Jej naznaczone miłością szlachetne zaśnięcie.

[10] Wysławiać Jej przebudzenie i triumfalne Wniebowzięcie.

 

Chwała Ojcu..., O mój Jezu..., O Maryjo bez grzechu poczęta…,

Niech łaska Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia Maryi wstąpi do duszy mojej i uczyni ją naprawdę czcicielką Maryi.

 

*"Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu".

 

**8 września Narodzenie Najświętszej Maryi Panny.

 

***Bojaźń Boża, Miłość, Wiara, Nadzieja, Posłuszeństwo, Cierpliwość, Pobożność, Wstydliwość, Roztropność, Męstwo, Umiarkowanie, Czystość, Sprawiedliwość.

 

V UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI

 

Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie (Ap 3,21).

Maryja odniosła zwycięstwo. Pokonała grzech i śmierć, a także ludzką słabość. W Liście św. Pawła (2 Tm 2,11) czytamy: "Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy". Królowanie Maryi oznacza świadczenie miłości i opieki tym, dla których stała się Matką, oraz nieustanną troskę o to, by nikt z odkupionych przez Jej Syna nie zginął, ale doszedł do pełni życia wiecznego. Maryjo, nasza Matko i Królowo, Królowo różańca świętego, Królowo Polski, Królowo świata, prowadź nas bezpiecznie do swojego Syna. Amen.

 

Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten piętnasty i ostatni dziesiątek ku czci chwalebnego Ukoronowania Twojej świętej Matki w Niebie i prosimy Cię przez tę tajemnicę i przez Jej wstawiennictwo o wytrwałość i postęp w cnocie aż do śmierci i o koronę wieczną, która jest nam przygotowana. O tę samą łaskę prosimy dla wszystkich sprawiedliwych i wszystkich naszych dobrodziejów.

 

Ojcze nasz…,

Ofiarujemy Ci Panie to Ojcze nasz, rozważając Twoją wieczną chwałę.

 

Zdrowaś Maryjo…, x 10

Piętnasty dziesiątek Różańca świętego ofiarujemy ku czci chwalebnego ukoronowania Matki Najświętszej na królową Nieba i ziemi, pragnąc:

[1] Uczcić potrójną koronę, jaką Trójca Przenajświętsza ukoronowała Maryję.

[2] Wysławiać nową radość i chwałę, jaką Niebo otrzymało przez Jej triumf.

[3] Uznać Ją za Królową Nieba, ziemi, Aniołów i ludzi.

[4] Uznać Ją za skarbnicę i szafarkę łask Bożych, zasług Jezusa Chrystusa i darów Ducha Świętego.

[5] Uznać Ją za pośredniczkę i wspomożycielkę ludzi.

[6] Wysławiać zniszczenie przez Nią szatana i herezji.

[7] Wysławiać Ją jako Współodkupicielkę, pewną ucieczkę grzeszników.

[8] Wysławiać Ją jako Matkę - karmicielkę sprawiedliwych.

[9] Wysławiać Ją jako radość i łagodność sprawiedliwych.

[10] Wysławiać Ją jako wszechobecne schronienie Żywych, ucieczkę grzeszników oraz wszechmocną ulgę strapionych, umierających i dusz czyśćcowych.

 

Chwała Ojcu..., O mój Jezu..., O Maryjo bez grzechu poczęta…,

 

Panie Jezu, prosimy Cię, przez piętnaście tajemnic Twojego życia, męki, śmierci, przez Twoją chwałę i przez zasługi Twojej świętej Matki, abyś nawrócił grzeszników, pomógł konającym, uwolnił dusze czyśćcowe i udzielił wszystkim nam łaski dobrego życia i dobrej śmierci i dopuścił do uczestnictwa w Twojej chwale, by oglądać Cię pewnego dnia twarzą w twarz i kochać Cię przez całą wieczność. Amen.

 

MODLITWY KOŃCOWE DO Część TRZECIEJ

 

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

 

Królowo Różańca Świętego – módl się za nami! (x 3)

 

Przez pierwsze 27 dni

 

„Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompei, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój Różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twej świątyni w Pompei wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen”.

 

Przez pozostałe 27 dni

 

„Cóż Ci dać mogę o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie – ile mi sił starczy będę rozszerzać cześć Twoją o Dziewico Różańca Świętego w Pompei, bo gdy Twej pomocy wezwałem/am, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś; o ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobrą, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.”

 

15 OBIETNIC MARYI DLA TYCH, KTÓRZY BĘDĄ ODMAWIAĆ RÓŻANIEC

 

Różaniec w postaci wielokrotnego odmawiania Pozdrowienia Anielskiego upowszechniał św. Dominik, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanów), dlatego nazywa się go ojcem różańca do Najświętszej Maryi Panny. Jednak Różaniec w obecnej formie ustalił się dopiero w XV w. dzięki innemu dominikaninowi, bł. Alanowi Rupe (zwanemu również Alanusowi de la Roche, który żył w latach 1428-1475. On ustalił nazwę "Psałterz Maryi", jak też i liczbę 150 Zdrowaś, które podzielił na dekady (dziesiątki), każda przeplatana Modlitwą Pańską. On też założył pierwsze bractwo różańcowe w Douai w 1470 r. W 1464 r. ukazała mu się Najświętsza Maryja Panna. Poleciła mu propagować w swym imieniu Różaniec i zakładać bractwa różańcowe.

Przekazała mu również 15 obietnic dla tych, którzy będą odmawiać Różaniec:

1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.

2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.

3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.

4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.

5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.

6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.

7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca - nie umrze bez sakramentów Kościoła.

8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.

9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.

10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.

11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.

12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.

13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.

14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.

15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

 

Opracował Adam Kaźmierczak na podstawie:

Źródła:

[1] Rozważanie Tajemnic Różańcowych wg św. Ludwika Marii Grignion De Montforta

[2] Rozważanie Tajemnic Różańcowych wg Wawrzyńca Wawro OP

[3] Rozważanie Tajemnic Różańcowych - Żywy Różaniec Forum Frondy

 

27 grudnia 2022