Nowenna do Świętej Rozalii z Palermo

(W cyklu czterotygodniowym – /nieustająca)

TYDZIEŃ I
Hymn do św. Rozalii (oprac. i słowa: Zofia Pawlik)
Święta Patronko naszego kościoła,
Twe imię piękne jest, jak róży kwiat.
Przed Twoją świętością dziś chylimy czoła.
Miej nas w opiece swej i cały świat.
Ref.: Święta Rozalio, Święta Rozalio,
Wstaw się za nami, dziś modlimy się.
Broń nas przed głodem, przed nieszczęściami,
Wysłuchaj nas; to my prosimy Cię.
Nad naszą wiarą czuwasz nieustannie.
Zapalasz ogień w nas wiary i czci.
Tajemnica życia Twego nas poucza,
jak żyć i kochać Cię w kościele tym.
Ref.: Święta Rozalio, Święta Rozalio,
Wstaw się za nami, dziś modlimy się.
Broń nas przed głodem, przed nieszczęściami,
Wysłuchaj nas; to my prosimy Cię.

 

Modlitwa wstępna:
Święta Rozalio, nasza Patronko. Klejnocie dziewiczej świętości. Do ciebie z ufnością kierujemy naszą modlitwę, obejmując nią całą parafialną wspólnotę i wszystkich twoich czcicieli. Ty, która wycofałaś się w samotność Góry Pielgrzymiej nie aby zapomnieć o swoich bliskich, ale aby tym bardziej przez modlitwę i pokutę czuwać nad nimi czuwaj nad nami! Ty, która odkryłaś grozę grzechu korzenia wszelkiego zła na świecie i chciałaś swych bliskich wyzwolić od niego, a ich serca skierować ku Bogu skieruj i nasze!

 

Prośby…
Dziś zatrzymujemy nasz wzrok na Jezusie Chrystusie jedynym Zbawicielu świata. Wczoraj, dziś i zawsze, był w centrum twojej, święta Pustelnico, kontemplacji i miłości. Prosimy: pomóż poznawać Go coraz lepiej poprzez modlitewną lekturę Biblii, a przede wszystkim Ewangelii. Przekonaj nas, że nie znać Pisma Świętego, to nie znać Chrystusa.

 

Pieśń: Święta Rozalio
Ref.: Święta Rozalio, ratuj nas,
Obroń nas w złej godzinie,
Wspieraj nas, Prowadź nas,
Na każdy czas.
1. Patronko nasza, Rozalio święta,
Przybyłaś do nas z wyspy dalekiej.
Ratuj nas, ocal, gdy się zło rozpęta.
Bądź nam schronieniem, ucieczką i lekiem.
Ref.: Święta Rozalio, ratuj nas,
Obroń nas w złej godzinie,
Wspieraj nas, Prowadź nas,
Na każdy czas.
2. Ofiarowałaś Panu miłość i urodę.
Rozkosze świata, bogaty dwór.
W zimnej grocie spędziłaś życie młode.
Na postach i modlitwie, pośród dzikich gór.
Ref.: Święta Rozalio, ratuj nas,
Obroń nas w złej godzinie,
Wspieraj nas, Prowadź nas,
Na każdy czas.
3. Teraz obrałaś, święta wędrowniczko,
Dalekie miasto, odległy ląd.
By w tej świątyni o nas pamiętać,
Zdroje łask Bożych upraszać nam stąd.
Ref.: Święta Rozalio, ratuj nas,
Obroń nas w złej godzinie,
Wspieraj nas, Prowadź nas,
Na każdy czas.

Wezwania do św. Rozalii
Święta Rozalio, pomóż nam odkryć bogactwo ewangelicznych błogosławieństw: Święta Rozalio, wspomagaj nas abyśmy mogli należeć: do błogosławionych ubogich, którzy tworzą Królestwo niebieskie, do błogosławionych cichych, którzy ziemię posiądą, do błogosławionych, którzy płaczą i zostaną pocieszeni, do błogosławionych, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, a zostaną nasyceni, do błogosławionych miłosiernych, którzy miłosierdzia dostąpią, do błogosławionych czystego serca, którzy Boga oglądać będą, do błogosławionych pokój czyniących, którzy będą nazwani synami Bożymi, do błogosławionych, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości i należą do Królestwa niebieskiego.

 

Modlitwa:
Święta Pustelnico z Monte Pellegrino! Bądź przy nas w drodze chrześcijańskiego życia, które od Chrystusa, z Chrystusem, przez Ducha Świętego prowadzi nas do Ojca. Święta Rozalio, wspomóż nas, abyśmy swoim życiem budowali nieustannie Jego Królestwo w prawdzie i miłości, w świętości i w łasce, w sprawiedliwości i pokoju. Amen.

 

Pieśń do św. Rozalii I (Śpiewnik kościelny katolicki, Kraków, 1917 r.)
1. Przezacna księżno dziewico,
Rozalio Pustelnico,
/Nie gardź naszymi modłami,
Wstaw się do Boga za nami/2 x
2. Do Ciebie się uciekamy,
Ratunku Twego żądamy,
/Broń nas od przypadku złego,
Od powietrza morowego./2x
3. Za Twą przyczyną Mario
I patronko Rozalio,
/Niech powietrze nas złe mija,
Boska pomoc niech nam sprzyja/2x
4. My ufamy Tobie śmiele,
Ty u Boga możesz wiele,
/Wyjednaj swymi prośbami,
By Bóg miał litość nad nami/2x

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwałą Ojcu…, Litania do św. Rozalii z Palermo

 

TYDZIEŃ II

 

Hymn do św. Rozalii (oprac. i słowa: Zofia Pawlik )
Święta Patronko naszego kościoła,
Twe imię piękne jest, jak róży kwiat.
Przed Twoją świętością dziś chylimy czoła.
Miej nas w opiece swej i cały świat.
Ref.: Święta Rozalio, Święta Rozalio,
Wstaw się za nami, dziś modlimy się.
Broń nas przed głodem, przed nieszczęściami,
Wysłuchaj nas; to my prosimy Cię.
Nad naszą wiarą czuwasz nieustannie.
Zapalasz ogień w nas – wiary i czci.
Tajemnica życia Twego nas poucza,
jak żyć i kochać Cię w kościele tym.
Ref.: Święta Rozalio, Święta Rozalio,
Wstaw się za nami, dziś modlimy się.
Broń nas przed głodem, przed nieszczęściami,
Wysłuchaj nas; to my prosimy Cię.

 

Modlitwa wstępna
Święta Rozalio, nasza Patronko. Klejnocie dziewiczej świętości. Do ciebie z ufnością kierujemy naszą modlitwę, obejmując nią całą parafialną wspólnotę i wszystkich twoich czcicieli. Ty, która wycofałaś się w samotność Góry Pielgrzymiej nie aby zapomnieć o swoich bliskich, ale aby tym bardziej przez modlitwę i pokutę czuwać nad nimi czuwaj nad nami! Ty, która odkryłaś grozę grzechu korzenia wszelkiego zła na świecie i chciałaś swych bliskich wyzwolić od niego, a ich serca skierować ku Bogu skieruj i nasze!

 

Prośby ...
Święta nasza Patronko! Ty, która byłaś zawsze wierna łasce i przyrzeczeniom chrzcielnym, pomóż nam stawać się coraz bardziej świadomymi tego pierwszego sakramentu naszej wiary. Niech ten sakrament, który uczynił nas przybranymi dziećmi Boga i braćmi Jezusa Chrystusa, będzie źródłem naszej mocy. Niech sakrament bierzmowania i dary Ducha Świętego pomogą nam być „solą ziemi i światłem świata”. Pomóż nam być ewangelicznym zaczynem odnowy religijnej, moralnej i społecznej w naszej parafii i w naszym mieście.

Pieśń Święta Rozalio
Ref.: Święta Rozalio, ratuj nas,
Obroń nas w złej godzinie,
Wspieraj nas, Prowadź nas,
Na każdy czas.
1. Patronko nasza, Rozalio święta,
Przybyłaś do nas z wyspy dalekiej.
Ratuj nas, ocal, gdy się zło rozpęta.
Bądź nam schronieniem, ucieczką i lekiem.
Ref.: Święta Rozalio, ratuj nas,
Obroń nas w złej godzinie,
Wspieraj nas, Prowadź nas,
Na każdy czas.
2. Ofiarowałaś Panu miłość i urodę.
Rozkosze świata, bogaty dwór.
W zimnej grocie spędziłaś życie młode.
Na postach i modlitwie, pośród dzikich gór.
Ref.: Święta Rozalio, ratuj nas,
Obroń nas w złej godzinie,
Wspieraj nas, Prowadź nas,
Na każdy czas.
3. Teraz obrałaś, święta wędrowniczko,
Dalekie miasto, odległy ląd.
By w tej świątyni o nas pamiętać,
Zdroje łask Bożych upraszać nam stąd.
Ref.: Święta Rozalio, ratuj nas,
Obroń nas w złej godzinie,
Wspieraj nas, Prowadź nas,
Na każdy czas.

Wezwania do św. Rozalii
Nasza Patronko, zwracamy się do ciebie, uproś nam dary Ducha Świętego:
Święta Rozalio, uproś nam,
– dar mądrości, potrzebny do wygrania życia,
– dar rozumu, potrzebny do czytania Pisma Świętego,
– dar rady, nieodzownie potrzebny w trudnych sytuacjach,
– dar męstwa, potrzebny do wytrwania w dobru,
– dar umiejętności, ułatwiający podejmować właściwe decyzje,
– dar pobożności, doskonalący modlitwę,
– dar bojaźni Bożej, wspierający w walce z pokusą.

 

Modlitwa:
Święta Pustelnico z Monte Pellegrino! Bądź przy nas w drodze chrześcijańskiego życia, które od Chrystusa, z Chrystusem przez Ducha Świętego prowadzi nas do Ojca. Święta Rozalio, wspomóż nas, abyśmy swoim życiem budowali nieustannie Jego Królestwo w prawdzie i miłości, w świętości i w łasce, w sprawiedliwości i pokoju. Amen.

Pieśń do św. Rozalii I (Śpiewnik kościelny katolicki, Kraków, 1917 r.)
1. Przezacna księżno dziewico,
Rozalio Pustelnico,
/Nie gardź naszymi modłami,
Wstaw się do Boga za nami/2 x
2. Do Ciebie się uciekamy,
Ratunku Twego żądamy,
/Broń nas od przypadku złego,
Od powietrza morowego./2x
3. Za Twą przyczyną Mario
I patronko Rozalio,
/Niech powietrze nas złe mija,
Boska pomoc niech nam sprzyja/2x
4. My ufamy Tobie śmiele,
Ty u Boga możesz wiele,
/Wyjednaj swymi prośbami,
By Bóg miał litość nad nami/2x

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwałą Ojcu…, Litania do św. Rozalii z Palermo

 

Tydzień III


Hymn do św. Rozalii (oprac. i słowa: Zofia Pawlik )
Święta Patronko naszego kościoła,
Twe imię piękne jest, jak róży kwiat.
Przed Twoją świętością dziś chylimy czoła.
Miej nas w opiece swej i cały świat.
Ref.: Święta Rozalio, Święta Rozalio,
Wstaw się za nami, dziś modlimy się.
Broń nas przed głodem, przed nieszczęściami,
Wysłuchaj nas; to my prosimy Cię.
Nad naszą wiarą czuwasz nieustannie.
Zapalasz ogień w nas – wiary i czci.
Tajemnica życia Twego nas poucza,
jak żyć i kochać Cię w kościele tym.
Ref.: Święta Rozalio, Święta Rozalio,
Wstaw się za nami, dziś modlimy się.
Broń nas przed głodem, przed nieszczęściami,
Wysłuchaj nas; to my prosimy Cię.

Modlitwa wstępna
Święta Rozalio, nasza Patronko. Klejnocie dziewiczej świętości. Do ciebie z ufnością kierujemy naszą modlitwę, obejmując nią całą parafialną wspólnotę i wszystkich twoich czcicieli. Ty, która wycofałaś się w samotność Góry Pielgrzymiej nie aby zapomnieć o swoich bliskich, ale aby tym bardziej przez modlitwę i pokutę czuwać nad nimi czuwaj nad nami! Ty, która odkryłaś grozę grzechu korzenia wszelkiego zła na świecie i chciałaś swych bliskich wyzwolić od niego, a ich serca skierować ku Bogu skieruj i nasze!

 

Prośby …
Święta Rozalio! Umocnij naszą wiarę, abyśmy otwarcie ją wyznawali, bronili jej z odwagą i nie wstydząc się Ewangelii wprowadzali ją każdego dnia w nasze codzienne życie. Święta Rozalio z Palermo! Ożyw naszą nadzieję opartą na obietnicach Chrystusa, który nie zawodzi i jest u naszego boku zwłaszcza w godzinie cierpienia i próby. Święta nasza Patronko! Pobudź naszą miłość, która jest miłością samego Boga, wlaną w nasze serca, abyśmy umieli dostrzegać Go, kochać i służyć Mu we wszystkich ludziach, zwłaszcza w najmniejszych, ubogich i cierpiących.

Pieśń Święta Rozalio
Ref.: Święta Rozalio, ratuj nas,
Obroń nas w złej godzinie,
Wspieraj nas, Prowadź nas,
Na każdy czas.
1. Patronko nasza, Rozalio święta,
Przybyłaś do nas z wyspy dalekiej.
Ratuj nas, ocal, gdy się zło rozpęta.
Bądź nam schronieniem, ucieczką i lekiem.
Ref.: Święta Rozalio, ratuj nas,
Obroń nas w złej godzinie,
Wspieraj nas, Prowadź nas,
Na każdy czas.
2. Ofiarowałaś Panu miłość i urodę.
Rozkosze świata, bogaty dwór.
W zimnej grocie spędziłaś życie młode.
Na postach i modlitwie, pośród dzikich gór.
Ref.: Święta Rozalio, ratuj nas,
Obroń nas w złej godzinie,
Wspieraj nas, Prowadź nas,
Na każdy czas.
3. Teraz obrałaś, święta wędrowniczko,
Dalekie miasto, odległy ląd.
By w tej świątyni o nas pamiętać,
Zdroje łask Bożych upraszać nam stąd.
Ref.: Święta Rozalio, ratuj nas,
Obroń nas w złej godzinie,
Wspieraj nas, Prowadź nas,
Na każdy czas.

 

Wezwania do św. Rozalii
Święta nasza Patronko, w twoje ręce składamy troskę o naszych bliźnich. Wołamy do Ciebie:
Święta Rozalio, naucz nas
– upominać grzeszących,
– pouczać nieumiejętnych,
– dobrze radzić wątpiącym,
– pocieszać strapionych,
– cierpliwie znosić krzywdy,
– chętnie darować urazy,
– za żywych i umarłych modlić się,
– głodnych nakarmić,
– spragnionych napoić,
– podróżnych ugościć,
– nagich przyodziać,
– chorych nawiedzać,
– zniewolonych pocieszać,
– umarłych grzebać.

 

Modlitwa:
Święta Pustelnico z Monte Pellegrino! Bądź przy nas w drodze chrześcijańskiego życia, które od Chrystusa, z Chrystusem przez Ducha Świętego prowadzi nas do Ojca. Święta Rozalio, wspomóż nas, abyśmy swoim życiem budowali nieustannie Jego Królestwo w prawdzie i miłości, w świętości i w łasce, w sprawiedliwości i pokoju. Amen.

 

Pieśń o św. Rozalii (słowa: ks. Zbigniew Kostewicz muzyka: Małgorzata Borkowska)
Ref.: Rozalio Pustelnico,
Chrystusa oblubienico.
Do Ciebie się uciekamy,
Ratunku Twego wzywamy.
1. Wielbimy Ciebie władco wszechświata,
Żeś dał Rozalię nam za patronkę.
Żeś zesłał Syna, by ludzi zbratał ,
By za człowieka na Krzyżu skonał.
Ref.: Rozalio Pustelnico,
Chrystusa oblubienico.
Do Ciebie się uciekamy,
Ratunku Twego wzywamy.
2. Święta Rozalio, odważna w czynie,
Oddałaś Bogu życie w ofierze.
Niech Chwała Boga w Polsce nie zginie,
Święta Rozalio, utwierdź nas w wierze!
Ref.: Rozalio Pustelnico,
Chrystusa oblubienico.
Do Ciebie się uciekamy,
Ratunku Twego wzywamy.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwałą Ojcu…, Litania do św. Rozalii z Palermo

TYDZIEŃ IV
Hymn do św. Rozalii (oprac. i słowa: Zofia Pawlik )
Święta Patronko naszego kościoła,
Twe imię piękne jest, jak róży kwiat.
Przed Twoją świętością dziś chylimy czoła.
Miej nas w opiece swej i cały świat.
Ref.: Święta Rozalio, Święta Rozalio,
Wstaw się za nami, dziś modlimy się.
Broń nas przed głodem, przed nieszczęściami,
Wysłuchaj nas; to my prosimy Cię.
Nad naszą wiarą czuwasz nieustannie.
Zapalasz ogień w nas – wiary i czci.
Tajemnica życia Twego nas poucza,
jak żyć i kochać Cię w kościele tym.
Ref.: Święta Rozalio, Święta Rozalio,
Wstaw się za nami, dziś modlimy się.
Broń nas przed głodem, przed nieszczęściami,
Wysłuchaj nas; to my prosimy Cię.

Modlitwa wstępna
Święta Rozalio, nasza Patronko. Klejnocie dziewiczej świętości. Do ciebie z ufnością kierujemy naszą modlitwę, obejmując nią całą parafialną wspólnotę i wszystkich twoich czcicieli. Ty, która wycofałaś się w samotność Góry Pielgrzymiej nie aby zapomnieć o swoich bliskich, ale aby tym bardziej przez modlitwę i pokutę czuwać nad nimi czuwaj nad nami! Ty, która odkryłaś grozę grzechu korzenia wszelkiego zła na świecie i chciałaś swych bliskich wyzwolić od niego, a ich serca skierować ku Bogu skieruj i nasze!

 

Prośby …
Święta Rozalio, ty zostałaś obdarzona szczególnym darem modlitwy. Uproś nam u Boga czas na modlitwę i jej umiłowanie. Święta nasza Patronko, pochodząca z bogatego rodu! Odkryłaś wartość ewangelicznej perły i oddałaś wszystko, by ją posiąść, uproś nam u Boga mądrość, która umie obfitować i potrafi rezygnować z tego, co przeszkadza w świętości. Otocz opieką naszych ubogich, aby nie cierpieli biedy oraz bogatych, by z radością umieli się dzielić tym, co posiadają.

Pieśń Święta Rozalio
Ref.: Święta Rozalio, ratuj nas,
Obroń nas w złej godzinie,
Wspieraj nas, Prowadź nas,
Na każdy czas.
1. Patronko nasza, Rozalio święta,
Przybyłaś do nas z wyspy dalekiej.
Ratuj nas, ocal, gdy się zło rozpęta.
Bądź nam schronieniem, ucieczką i lekiem.
Ref.: Święta Rozalio, ratuj nas,
Obroń nas w złej godzinie,
Wspieraj nas, Prowadź nas,
Na każdy czas.
2. Ofiarowałaś Panu miłość i urodę.
Rozkosze świata, bogaty dwór.
W zimnej grocie spędziłaś życie młode.
Na postach i modlitwie, pośród dzikich gór.
Ref.: Święta Rozalio, ratuj nas,
Obroń nas w złej godzinie,
Wspieraj nas, Prowadź nas,
Na każdy czas.
3. Teraz obrałaś, święta wędrowniczko,
Dalekie miasto, odległy ląd.
By w tej świątyni o nas pamiętać,
Zdroje łask Bożych upraszać nam stąd.
Ref.: Święta Rozalio, ratuj nas,
Obroń nas w złej godzinie,
Wspieraj nas, Prowadź nas,
Na każdy czas.

 

Wezwania do św. Rozalii
Święta Rozalio! Opatrzność ustanowiła cię Szafarką łask w godzinach wielkiego zagrożenia epidemiami. Uproś nam u Boga odporność na choroby ducha i ratuj od tych, które zapuściły korzenie w naszym sercu:
Święta Rozalio, ratuj nas
– od grzechu pychy, matki wszystkich grzechów,
– od chciwości, która niszczy nawet najmocniejszych,
– od nieczystości, która zniesławia i zniewala człowieka,
– od zazdrości, która boleśnie rani,
– od nie umiarkowania w jedzeniu i piciu,
– od niekontrolowanych wybuchów gniewu,
– od pleśni lenistwa,
– od nałogu pijaństwa i choroby alkoholizmu,
– od kłótni i grzechów języka.

 

Modlitwa:
Święta Pustelnico z Monte Pellegrino! Bądź przy nas w drodze chrześcijańskiego życia, które od Chrystusa, z Chrystusem przez Ducha Świętego prowadzi nas do Ojca. Święta Rozalio, wspomóż nas, abyśmy swoim życiem budowali nieustannie Jego Królestwo w prawdzie i miłości, w świętości i w łasce, w sprawiedliwości i pokoju. Amen.

 

Pieśń o św. Rozalii (słowa: ks. Zbigniew Kostewicz muzyka: Małgorzata Borkowska)
Ref.: Rozalio Pustelnico,
Chrystusa oblubienico.
Do Ciebie się uciekamy,
Ratunku Twego wzywamy.
1. Wielbimy Ciebie władco wszechświata,
Żeś dał Rozalię nam za patronkę.
Żeś zesłał Syna, by ludzi zbratał ,
By za człowieka na Krzyżu skonał.
Ref.: Rozalio Pustelnico,
Chrystusa oblubienico.
Do Ciebie się uciekamy,
Ratunku Twego wzywamy.
2. Święta Rozalio, odważna w czynie,
Oddałaś Bogu życie w ofierze.
Niech Chwała Boga w Polsce nie zginie,
Święta Rozalio, utwierdź nas w wierze!
Ref.: Rozalio Pustelnico,
Chrystusa oblubienico.
Do Ciebie się uciekamy,
Ratunku Twego wzywamy.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwałą Ojcu…, Litania do św. Rozalii z Palermo

 

Patronka chorych, wzywanej w czasie epidemii, zarazy, chorobie zakaźnej, obronie przed morowym powietrzem.

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia! To tylko 10zł!!!

WSPARCIE DLA PORTALU

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl