Nowenna do Świętej Marii Magdaleny

DZIEŃ PIERWSZY
Z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan: Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. (Ef 1, 3-6)

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Marii Magdaleny.

Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, którą Bóg wybrał przed wiekami, bądź nam Przewodniczką na drodze ku Niemu, byśmy mogli stawać się prawdziwymi synami i córkami Przedwiecznego. Amen.

DZIEŃ DRUGI
Z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian.: Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz ? Jak to jest napisane: «Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce na rzeź przeznaczone». Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (Rz 8, 35-39)

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Marii Magdaleny.

Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, która objawiasz nam niezmiennie potęgę miłości silniejszej niż grzech i mocniejszej niż śmierć, Ty, która umiłowałaś, bo uwierzyłaś, i wierzyłaś, gdyż miłowałaś, naucz nas wiary miłującej i miłości pełnej zawierzenia. Amen.

DZIEŃ TRZECI
Z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian:
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie jest bezwstydna,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
(1 Kor 13, 4-6)

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Marii Magdaleny.

Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, która dotarłaś do miłości prawdziwej, miłości jedynej, tak bardzo osobistej i tak dostępnej każdemu, miłości objawionej w Chrystusie, Ty, która przyjęłaś tę miłość i nią żyłaś, naucz nas bycia darem dla innych, a przede wszystkim dla Boga samego. Amen.

DZIEŃ CZWARTY
Z Ewangelii według św. Łukasza: [Jezus] wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia. (Łk 8, 1-3)

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Marii Magdaleny.

Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, uczennico wierna, Ty, która podążałaś za Mistrzem w postawie służby i dziękczynienia za wyzwolenie z mocy zła, która uczysz odpowiadać na miłość w zwyczajności życia, naucz nas rozpoznawać oblicze miłującego Jezusa w naszej codziennej pracy i służbie. Amen.

DZIEŃ PIĄTY
Z Ewangelii według św. Jana: A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. (J 19, 25-27)

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Marii Magdaleny.

Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, wierna aż po krzyż, milcząca, lecz obecna, Ty, która uczysz, że obecność znaczy więcej niż słowa, prowadź nas w naszych codziennych modlitwach, w naszej obecności przed Nauczycielem i naucz nas trwania pod Jego krzyżem. Amen.

DZIEŃ SZÓSTY
Z Ewangelii według św. Łukasza: W pierwszy dzień tygodnia [niewiasty] poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień zastały odsunięty od grobu. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: „Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie”». Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary.(Łk 24, 1-11)

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Marii Magdaleny.

Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, Apostołko Apostołów, pierwsza zwiastunko zmartwychwstania, Ty, która biegłaś do grobu, by usłyszeć i spotkać Pana, wspieraj nas, aby dzięki świadectwu naszego życia ludzie dostrzegali prawdę o Zmartwychwstałym, który żyje wśród nas. Amen.

DZIEŃ SIÓDMY
Z Ewangelii według św. Jana: Maria Magdalena stała przed grobem, płacząc. A kiedy [tak] płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?». Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono». Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?». Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę». Jezus rzekł do niej: «Mario!». A ona obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: Nauczycielu! (J 20, 11-16)

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Marii Magdaleny.

Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, której objawił się Zmartwychwstały Pan, Ty, która szukałaś Go i spotkałaś, umacniaj nasze kroki na drodze codziennej odpowiedzi na głos Tego, który nas wezwał po imieniu i powołał do życia w wierze. Amen.

DZIEŃ ÓSMY
Z Ewangelii według św. Jana: Jezus [rzekł do Marii Magdaleny]: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”». Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: «Widziałam Pana i to mi powiedział». (J 20, 17-18)

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Marii Magdaleny.

Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, posłana przez Zmartwychwstałego z orędziem paschalnej nowiny do Kościoła w Wieczerniku, Ty, która okazałaś odwagę, gdy innym jej brakowało, przymnażaj nam odwagi w dawaniu świadectwa Panu wobec spotykanych ludzi. Amen.


DZIEŃ DZIEWIĄTY
Z Ewangelii według św. Marka: Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym z Jego otoczenia, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali [temu] wiary.
(Mk 16, 9-11)

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Marii Magdaleny.

Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, wzmacniająca naszą wiarę, że Jezus zmartwychwstał i żyje, Ty, która jesteś przewodniczką na drogach zagubionych ludzi, wspieraj nas w naszych poczynaniach, aby świat uwierzył i poznał, że jest Miłość, że jest Życie, że jest Bóg. Amen.

 

Patronka wzywana w chorobie oczu, przez niepełnosprawnych ruchowo, dzieci z problemami w chodzeniu, w zarobaczeniu.

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

 

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl