Nowenna do Świętej Barbara z Nikomedii

DZIEŃ PIERWSZY– módlmy się za naszych bliskich którzy porzucili wiarę w Boga.

 

Święta Barbaro, która urodzona i wychowana w rodzinie pogańskiej przyjęłaś Ewangelię Jezusa Chrystusa wbrew woli ojca, wspomóż nas w walce o wiarę naszych najbliższych. Powierzamy Ci tych których kochamy, a którzy owładnięci światem odrzucili wiarę w Boga i utonęli w ateizmie. Rozjaśnij ich umysł, porusz serce i kieruj myśli w stronę Jedynej Prawdy i Jedynej Miłości. Niech nasza modlitwa i Twoje przemożne wstawiennictwo u Pana uprosi nawrócenie naszych najbliższych i ich powrót w światło Bożej Łaski. Amen.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Barbary z Nikomedii

DZIEŃ DRUGI– módlmy się za chrześcijan odrzuconych przez otoczenie, a zwłaszcza rodzinę z powodu wiary w Chrystusa

Święta Barbaro, która przyjęłaś chrzest w tajemnicy przed ojcem i w ukryciu przystępowałaś do Sakramentów Świętych, wspomóż tych, którzy uwierzyli w Chrystusa i przez to zostali odrzucani przez swoje otoczenie. Powierzamy Ci wzgardzonych i wyszydzanych z powodu wiary przez własne rodziny i przyjaciół. Bądź dla nich podporą i umocnieniem, i chroń ich przed pogardą, odrzuceniem i szykanami ze strony najbliższych. Amen.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Barbary z Nikomedii

DZIEŃ TRZECI - módlmy się za chrześcijan znoszących prześladowania za wiarę.

Święta Barbaro, która byłaś szykanowana za przyjęcie Ewangelii Jezusa, znosiłaś uwięzienie i tortury, a mimo tego nie porzuciłaś swojej wiary, otocz swoją opieką prześladowanych chrześcijan. Wspomóż braci żyjących w krajach niechrześcijańskich, którzy muszą w ukryciu sprawować Eucharystię i strzec się przed wrogością i przemocą. Wyproś dla nich u Pana siłę, wytrwałość i męstwo. Wspomóż także chrześcijan z krajów niegdyś chrześcijańskich, które odrzuciły Boga. Umacniaj ich, gdy wyznając Chrystusa są wyśmiewani i spotykają się ze wzgardą lub odrzuceniem ze strony swoich rodaków. Amen.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Barbary z Nikomedii

DZIEŃ CZWARTY - módlmy się za chrześcijan – współczesnych męczenników.

Święta Barbaro, która wybrałaś męczeństwo aby zachować wierność Bogu, otocz swoją przemożną opieką dzisiejszych męczenników, zabijanych za wiarę w Chrystusa. Wstaw się u Matki Najświętszej Królowej Męczenników, aby znaleźli Jej wsparcie w chwili śmierci i otrzymali za swoją ofiarę wieczną nagrodę od Pana. Amen.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Barbary z Nikomedii

DZIEŃ PIĄTY - módlmy się za ludzi uwięzionych.

Święta Barbaro, która zostałaś uwięziona za trwanie w wierze wbrew woli swojego ojca poganina, wspomóż więźniów, którym przemoc ludzkiej władzy i ludzka niesprawiedliwość odebrały wolność. Umocnij ich przez wskazanie Jezusa jako przewodnika na drodze krzyża. Naucz ich łączyć swoje cierpienia z ofiarą Pana tak jak Ty to robiłaś i ofiarowywać je za swoich prześladowców.
Święta Barbaro powierzamy Ci także więźniów skazanych sprawiedliwym wyrokiem za wyrządzone zło. Kieruj ich na drogę nawrócenia, aby rozważając swój grzech i wielkość winy wobec Boga i ludzi, poznali Miłosierdzie Boże i powrócili w światło Łaski. Prowadź ich do Pana, aby tak jak dobry łotr doznali przebaczenia i mogli osiągnąć zbawienie. Amen.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Barbary z Nikomedii

DZIEŃ SZÓSTY – módlmy się za ludzi wykonujących niebezpieczną pracę z zagrożeniem życia.

Święta Barbaro, patronko niebezpiecznych zawodów, obdarzaj swoją nieustającą opieką ludzi narażonych w swojej pracy na nagłą śmierć. Powierzamy Ci zwłaszcza górników i hutników, marynarzy i rybaków, żołnierzy i wszystkich tych, którzy ryzykując życiem pracują na swój chleb i tak służą Bogu i ludziom. Miej ich w swojej opiece i chroń od nagłych wypadków, a w chwili ich śmierci bądź dla nich Orędowniczką przed Majestatem Bożym. Amen.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Barbary z Nikomedii

DZIEŃ SIÓDMY – módlmy się o obronę przed żywiołami i kataklizmami.

Święta Barbaro, Nasza Wspomożycielko, chroń nas przez siłą żywiołów. Wstaw się u Boga aby wyprosić dla nas obronę przez ogniem, powodzią, burzami i innymi kataklizmami. Niech Twoja opieka ustrzeże nas i naszych bliskich przed skutkami żywiołów, abyśmy w poczuciu bezpieczeństwa mogli w naszym życiu służyć Bogu i ludziom. Amen.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Barbary z Nikomedii

DZIEŃ ÓSMY - módlmy się o łaskę czystego serca.

Święta Barbaro, która z miłości do Jezusa złożyłaś śluby czystości i dochowałaś ich mimo uwięzienia, procesu, wyroku śmierci i tortur, prowadź nas drogą bezwzględnego odrzucania wszelkich brudów świata. Wstaw się za nami u Matki Najświętszej, aby Jej Niepokalane Serce wyjednało nam dar życia w czystości dla naszego stanu.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Barbary z Nikomedii

DZIEŃ DZIEWIĄTY – módlmy się za umierających.

Święta Barbaro, patronko umierających bądź z nami w czasie naszej śmierci. Niech Twoje wstawiennictwo wyjedna nam dar sakramentów świętych, abyśmy stawali przed Ojcem Niebieskim oczyszczeni z grzechów. Przygotuj nas do tej chwili i pomóż zakończyć ziemską pielgrzymkę w zgodzie i przyjaźni z ludźmi z którymi przyszło nam żyć. Niech nasze odejście do wieczności nie będzie splamione ludzką krzywdą, gniewem czy choćby żalem. Święta Wspomożycielko, jeżeli z Woli Bożej znajdziemy się w czyśćcu, wstaw się za nami abyśmy zostali stamtąd szybko uwolnieni. Amen.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Barbary z Nikomedii

 

ŁMJ.

 

Patronka wzywana w czasie epidemii, zarazy, Dżumy, przez konających.

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia! To tylko 10zł!!!

WSPARCIE DLA PORTALU

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl