Nowenna do Świętego Rocha

DZIEŃ PIERWSZY -Troska rodziców o macierzyństwo
Rodzice św. Rocha długie lata przeżyli w małżeństwie, jednak nie mieli potomstwo. Gorąco prosili Boga, aby dał im dzieci, a wszystkie dobre uczynki, posty, jałmużny i umartwienia ofiarowali w tej intencji. I oto matka Liberia w modlitwie przed obrazem Matki Bożej, otrzymała znak, że modlitwy ich są wysłuchane. Wkrótce ok. 1295 r. urodził się syn, któremu na chrzcie dano imię Roch. Takie narodziny zapowiadały coś niezwykłego: dziecko narodziło się bowiem, gdy rodzice jego byli w podeszłym wieku, a jak mówi legenda -na piersi miało czerwone piętno w kształcie krzyża. Matka wiedziona przeczuciem uważała, że Pan Bóg przeznacza jej dziecko do wielkiego dzieła. Błagajmy Boga o łaskę macierzyństwa i zdrowie dla dzieci:

 

Wszechmogący, wieczny Boże nasz, któryś za przyczyną św. Rocha, Wyznawcy, skarby dobroci i miłosierdzia swego wiernym rozdajesz, daj nam prosimy Cię, abyśmy czcząc go i wzywając jego pomocy, od wszelkich chorób ciała, a przede wszystkim od grzechu wolnymi byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Święty Rochu, Ciebie przed wiekami nasi przodkowie obrali w czasach zarazy za patrona. Za Twoim wstawiennictwem zostali uratowani przed śmiercią, która pustoszyła miasta i wioski. Z tym większą nadzieją błagamy Cię o Twoją pomoc i wstawiennictwo u Pana. Nie liczymy na nasze zasługi ani na nasze dobre czyny, ale tylko na nieskończone zasługi i miłość Jezusa do nas oraz na Twoją miłość do Boga wyrażającą się w bezgranicznej miłości i służbie bliźnim, która tak bardzo podobała się Panu. Ty jeszcze będąc tu na ziemi otrzymałeś od Boga dar uzdrawiania ludzi i zapewnienie, że kto w chorobie i trudnościach będzie wzywał Twego wstawiennictwa zgodnie z wolą Bożą, może być uzdrowiony. Ośmieleni tą obietnicą prosimy Cię pełni ufności i wiary, abyś uprosił nam u Pana tę łaskę, o którą w tej Nowennie pokornie prosimy…

 

Powtarzamy wspólnie: Prosimy Cię, Święty Rochu.

 

Wspólne prośby do Świętego Rocha:
O łaskę silnej i ufnej wiary dla całej naszej wspólnoty,
O łaskę przyjmowania woli Bożej,
O łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu dla chorych,
O dobrych i życzliwych ludzi na drogach naszego ziemskiego pielgrzymowania,
O umiejętność dokonywania w życiu właściwych wyborów,
O dar szczęśliwego macierzyństwa i ojcostwa dla małżonków oczekujących potomstwa,
O rodziców zatroskanych o wzrost wiary swoich dzieci,
O serca wrażliwe i otwarte na potrzeby bliźnich,
O zgodę i miłość w rodzinach w naszej parafii,
O właściwe warunki pogodowe i błogosławieństwo w pracy dla rolników, aby nikomu nie zabrakło chleba powszedniego,
O uwolnienie z nałogów i przywiązania do grzechów, dla tych którzy się w życiu zagubili,
O ludzi bezinteresownie i z oddaniem posługujących chorym, starszym,
O wstawiennictwo u Pana we wszystkich naszych potrzebach, jeśli są zgodne z wolą Bożą,
O dalszą opiekę nad naszą wspólnotą parafialną,

 

Święty Rochu, nasz Niebieski patronie do Ciebie od pokoleń przychodzą wierni w trudnych chwilach życia, aby prosić o Twoje wstawiennictwo za nami u Pana. Tak wielu z nas doświadczyło za Twoim pośrednictwem potrzebnych łask, dlatego pełni wdzięczności wołamy:

 

Dziękujemy Ci, Święty Rochu.

 

Wspólne podziękowania:
Za uzdrowionych z choroby,
Za pocieszonych w chwilach doświadczeń,
Za ludzi, którzy w trudnych chwilach naszego życia pospieszyli nam z pomocą,
Za małżeństwa i rodziny, które są szkołą miłości i bezinteresownej służby bliźnim,
Za wszystkie dzieci naszej parafii,
Za umocnionych w wierze,
Za wszystkich, którzy przekazali nam dar wiary,
Za kapłanów zatroskanych o nasz rozwój duchowy,
Za wszystkich, którzy odnaleźli drogę do Boga,
Za osoby zatroskane o los naszej Małej Ojczyzny,
Za Twoją szczególną opiekę nad naszą wspólnotą,

 

Święty Rochu, nasz Niebieski Patronie, Ty znasz nasze radości i smutki, Ty je rozumiesz, bo sam ich doświadczałeś żyjąc na tej ziemi. Ty poznałeś ból rozstania z najbliższymi, wiesz czym jest samotność, odrzucenie, niesłuszne oskarżenie. Przychodzimy do Ciebie i serdecznie prosimy wejdź w życie każdego z nas, pomóż nam żyć zgodnie z wolą Bożą. W chwilach upadków bądź przy nas i podaj nam swoją łaskę pielgrzymią, byśmy wsparci Twoim wstawiennictwem mogli osiągnąć cel naszego ziemskiego pielgrzymowania. Prosimy Cię i wołamy:

 

Święty Rochu, bądź przy nas i wspieraj nas
gdy dotyka nas cierpienie,
gdy stoimy przed trudnymi wyborami życiowymi,
gdy trudno nam przyjąć i zaakceptować wolę Bożą,
gdy jesteśmy niesłusznie pomawiani i oskarżani,
gdy przeżywamy chwile osamotnienia i samotności,
gdy wydaje nam się, że życie stawia przed nam zbyt trudne wyzwania,
gdy brakuje nam wiary i nadziei,
gdy słabnie nasza wiara,
gdy doświadczamy bólu rozstania z tymi, których kochamy,
gdy nadejdzie moment odejścia z tego świata.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Rocha.

 

Módlmy się: Panie Jezu, Chryste, dawco życia i śmierci, zdrowia i choroby, który dałeś nam za Patrona Świętego Rocha, jako przykład umiłowania Ciebie w bliźnim potrzebującym pomocy. Spraw, abyśmy wzywając jego wstawiennictwa i pomocy wzrastali w wierze i miłości, i zasłużyli sobie na udział w uczcie niebieskiej. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

DZIEŃ DRUGI – Troska o rozwój duchowy dziecka
Św. Roch od niemowlęcych lat zadziwiająco szybko rozwijał swe zalety i cnoty. W młodości wyrzekał się dóbr, którymi go obdarzali rodzice, nawet nieraz rzeczy niezbędnych. Przekazywał je potrzebującym, udzielał wsparcia ubogim, pielgrzymom i podróżnym. Szczególniejszymi jego względami cieszyli się ubodzy. Opiekować się nimi, pocieszać, dopomagać im, o ile mu sił i środków starczyło, uważał za najświętszy swój obowiązek. Dlatego ubodzy i opuszczeni traktowali go jak anioła-pocieszyciela. W intencji wyproszenia łask dla dzieci (wnuków):

Wszechmogący, wieczny Boże nasz, któryś za przyczyną św. Rocha, Wyznawcy, skarby dobroci i miłosierdzia swego wiernym rozdajesz, daj nam prosimy Cię, abyśmy czcząc go i wzywając jego pomocy, od wszelkich chorób ciała, a przede wszystkim od grzechu wolnymi byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Święty Rochu, Ciebie przed wiekami nasi przodkowie obrali w czasach zarazy za patrona. Za Twoim wstawiennictwem zostali uratowani przed śmiercią, która pustoszyła miasta i wioski. Z tym większą nadzieją błagamy Cię o Twoją pomoc i wstawiennictwo u Pana. Nie liczymy na nasze zasługi ani na nasze dobre czyny, ale tylko na nieskończone zasługi i miłość Jezusa do nas oraz na Twoją miłość do Boga wyrażającą się w bezgranicznej miłości i służbie bliźnim, która tak bardzo podobała się Panu. Ty jeszcze będąc tu na ziemi otrzymałeś od Boga dar uzdrawiania ludzi i zapewnienie, że kto w chorobie i trudnościach będzie wzywał Twego wstawiennictwa zgodnie z wolą Bożą, może być uzdrowiony. Ośmieleni tą obietnicą prosimy Cię pełni ufności i wiary, abyś uprosił nam u Pana tę łaskę, o którą w tej Nowennie pokornie prosimy…

 

Powtarzamy wspólnie: Prosimy Cię, Święty Rochu.

 

Wspólne prośby do Świętego Rocha:
O łaskę silnej i ufnej wiary dla całej naszej wspólnoty,
O łaskę przyjmowania woli Bożej,
O łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu dla chorych,
O dobrych i życzliwych ludzi na drogach naszego ziemskiego pielgrzymowania,
O umiejętność dokonywania w życiu właściwych wyborów,
O dar szczęśliwego macierzyństwa i ojcostwa dla małżonków oczekujących potomstwa,
O rodziców zatroskanych o wzrost wiary swoich dzieci,
O serca wrażliwe i otwarte na potrzeby bliźnich,
O zgodę i miłość w rodzinach w naszej parafii,
O właściwe warunki pogodowe i błogosławieństwo w pracy dla rolników, aby nikomu nie zabrakło chleba powszedniego,
O uwolnienie z nałogów i przywiązania do grzechów, dla tych którzy się w życiu zagubili,
O ludzi bezinteresownie i z oddaniem posługujących chorym, starszym,
O wstawiennictwo u Pana we wszystkich naszych potrzebach, jeśli są zgodne z wolą Bożą,
O dalszą opiekę nad naszą wspólnotą parafialną,

 

Święty Rochu, nasz Niebieski patronie do Ciebie od pokoleń przychodzą wierni w trudnych chwilach życia, aby prosić o Twoje wstawiennictwo za nami u Pana. Tak wielu z nas doświadczyło za Twoim pośrednictwem potrzebnych łask, dlatego pełni wdzięczności wołamy:

 

Dziękujemy Ci, Święty Rochu.

 

Wspólne podziękowania:
Za uzdrowionych z choroby,
Za pocieszonych w chwilach doświadczeń,
Za ludzi, którzy w trudnych chwilach naszego życia pospieszyli nam z pomocą,
Za małżeństwa i rodziny, które są szkołą miłości i bezinteresownej służby bliźnim,
Za wszystkie dzieci naszej parafii,
Za umocnionych w wierze,
Za wszystkich, którzy przekazali nam dar wiary,
Za kapłanów zatroskanych o nasz rozwój duchowy,
Za wszystkich, którzy odnaleźli drogę do Boga,
Za osoby zatroskane o los naszej Małej Ojczyzny,
Za Twoją szczególną opiekę nad naszą wspólnotą,

 

Święty Rochu, nasz Niebieski Patronie, Ty znasz nasze radości i smutki, Ty je rozumiesz, bo sam ich doświadczałeś żyjąc na tej ziemi. Ty poznałeś ból rozstania z najbliższymi, wiesz czym jest samotność, odrzucenie, niesłuszne oskarżenie. Przychodzimy do Ciebie i serdecznie prosimy wejdź w życie każdego z nas, pomóż nam żyć zgodnie z wolą Bożą. W chwilach upadków bądź przy nas i podaj nam swoją łaskę pielgrzymią, byśmy wsparci Twoim wstawiennictwem mogli osiągnąć cel naszego ziemskiego pielgrzymowania. Prosimy Cię i wołamy:

 

Święty Rochu, bądź przy nas i wspieraj nas
gdy dotyka nas cierpienie,
gdy stoimy przed trudnymi wyborami życiowymi,
gdy trudno nam przyjąć i zaakceptować wolę Bożą,
gdy jesteśmy niesłusznie pomawiani i oskarżani,
gdy przeżywamy chwile osamotnienia i samotności,
gdy wydaje nam się, że życie stawia przed nam zbyt trudne wyzwania,
gdy brakuje nam wiary i nadziei,
gdy słabnie nasza wiara,
gdy doświadczamy bólu rozstania z tymi, których kochamy,
gdy nadejdzie moment odejścia z tego świata.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Rocha.

 

Módlmy się: Panie Jezu, Chryste, dawco życia i śmierci, zdrowia i choroby, który dałeś nam za Patrona Świętego Rocha, jako przykład umiłowania Ciebie w bliźnim potrzebującym pomocy. Spraw, abyśmy wzywając jego wstawiennictwa i pomocy wzrastali w wierze i miłości, i zasłużyli sobie na udział w uczcie niebieskiej. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


DZIEŃ TRZECI –Szacunek dzieci dla rodziców
Ojciec św. Rocha czując bliską śmierć; przywołał syna do siebie. Chociaż poznał już jego zalety obawiając się, aby pozbawiony ojcowskiej opieki nie zeszedł z drogi prawej, przekazał mu zbawienne rady na dalszą drogę życia. Zaś św. Roch był młodzieńcem o żywym temperamencie, z wielkimi zdolnościami i niepospolitej energii. Syn z otwartym sercem na wszelkie dobro i wielkim szacunkiem dla rodziców przyjął te napomnienia i dochowania ich uroczyście ślubował. Wkrótce rodzice jego umarli. W intencji wyproszenia łask dla naszych rodziców, o zachowanie szacunku dla ich rad:

Wszechmogący, wieczny Boże nasz, któryś za przyczyną św. Rocha, Wyznawcy, skarby dobroci i miłosierdzia swego wiernym rozdajesz, daj nam prosimy Cię, abyśmy czcząc go i wzywając jego pomocy, od wszelkich chorób ciała, a przede wszystkim od grzechu wolnymi byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Święty Rochu, Ciebie przed wiekami nasi przodkowie obrali w czasach zarazy za patrona. Za Twoim wstawiennictwem zostali uratowani przed śmiercią, która pustoszyła miasta i wioski. Z tym większą nadzieją błagamy Cię o Twoją pomoc i wstawiennictwo u Pana. Nie liczymy na nasze zasługi ani na nasze dobre czyny, ale tylko na nieskończone zasługi i miłość Jezusa do nas oraz na Twoją miłość do Boga wyrażającą się w bezgranicznej miłości i służbie bliźnim, która tak bardzo podobała się Panu. Ty jeszcze będąc tu na ziemi otrzymałeś od Boga dar uzdrawiania ludzi i zapewnienie, że kto w chorobie i trudnościach będzie wzywał Twego wstawiennictwa zgodnie z wolą Bożą, może być uzdrowiony. Ośmieleni tą obietnicą prosimy Cię pełni ufności i wiary, abyś uprosił nam u Pana tę łaskę, o którą w tej Nowennie pokornie prosimy…

 

Powtarzamy wspólnie: Prosimy Cię, Święty Rochu.

 

Wspólne prośby do Świętego Rocha:
O łaskę silnej i ufnej wiary dla całej naszej wspólnoty,
O łaskę przyjmowania woli Bożej,
O łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu dla chorych,
O dobrych i życzliwych ludzi na drogach naszego ziemskiego pielgrzymowania,
O umiejętność dokonywania w życiu właściwych wyborów,
O dar szczęśliwego macierzyństwa i ojcostwa dla małżonków oczekujących potomstwa,
O rodziców zatroskanych o wzrost wiary swoich dzieci,
O serca wrażliwe i otwarte na potrzeby bliźnich,
O zgodę i miłość w rodzinach w naszej parafii,
O właściwe warunki pogodowe i błogosławieństwo w pracy dla rolników, aby nikomu nie zabrakło chleba powszedniego,
O uwolnienie z nałogów i przywiązania do grzechów, dla tych którzy się w życiu zagubili,
O ludzi bezinteresownie i z oddaniem posługujących chorym, starszym,
O wstawiennictwo u Pana we wszystkich naszych potrzebach, jeśli są zgodne z wolą Bożą,
O dalszą opiekę nad naszą wspólnotą parafialną,

 

Święty Rochu, nasz Niebieski patronie do Ciebie od pokoleń przychodzą wierni w trudnych chwilach życia, aby prosić o Twoje wstawiennictwo za nami u Pana. Tak wielu z nas doświadczyło za Twoim pośrednictwem potrzebnych łask, dlatego pełni wdzięczności wołamy:

 

Dziękujemy Ci, Święty Rochu.

 

Wspólne podziękowania:
Za uzdrowionych z choroby,
Za pocieszonych w chwilach doświadczeń,
Za ludzi, którzy w trudnych chwilach naszego życia pospieszyli nam z pomocą,
Za małżeństwa i rodziny, które są szkołą miłości i bezinteresownej służby bliźnim,
Za wszystkie dzieci naszej parafii,
Za umocnionych w wierze,
Za wszystkich, którzy przekazali nam dar wiary,
Za kapłanów zatroskanych o nasz rozwój duchowy,
Za wszystkich, którzy odnaleźli drogę do Boga,
Za osoby zatroskane o los naszej Małej Ojczyzny,
Za Twoją szczególną opiekę nad naszą wspólnotą,

 

Święty Rochu, nasz Niebieski Patronie, Ty znasz nasze radości i smutki, Ty je rozumiesz, bo sam ich doświadczałeś żyjąc na tej ziemi. Ty poznałeś ból rozstania z najbliższymi, wiesz czym jest samotność, odrzucenie, niesłuszne oskarżenie. Przychodzimy do Ciebie i serdecznie prosimy wejdź w życie każdego z nas, pomóż nam żyć zgodnie z wolą Bożą. W chwilach upadków bądź przy nas i podaj nam swoją łaskę pielgrzymią, byśmy wsparci Twoim wstawiennictwem mogli osiągnąć cel naszego ziemskiego pielgrzymowania. Prosimy Cię i wołamy:

 

Święty Rochu, bądź przy nas i wspieraj nas
gdy dotyka nas cierpienie,
gdy stoimy przed trudnymi wyborami życiowymi,
gdy trudno nam przyjąć i zaakceptować wolę Bożą,
gdy jesteśmy niesłusznie pomawiani i oskarżani,
gdy przeżywamy chwile osamotnienia i samotności,
gdy wydaje nam się, że życie stawia przed nam zbyt trudne wyzwania,
gdy brakuje nam wiary i nadziei,
gdy słabnie nasza wiara,
gdy doświadczamy bólu rozstania z tymi, których kochamy,
gdy nadejdzie moment odejścia z tego świata.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Rocha.

 

Módlmy się: Panie Jezu, Chryste, dawco życia i śmierci, zdrowia i choroby, który dałeś nam za Patrona Świętego Rocha, jako przykład umiłowania Ciebie w bliźnim potrzebującym pomocy. Spraw, abyśmy wzywając jego wstawiennictwa i pomocy wzrastali w wierze i miłości, i zasłużyli sobie na udział w uczcie niebieskiej. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


DZIEŃ CZWARTY –Otwarte serce dla ubogich
Osierocony św. Roch w wieku dwudziestu lat miał świadomość, że może czynić wiele dobrego. Większą część swego majątku, którego został jedynym właścicielem, rozdał ubogim, sierotom i wdowom. Odczuwając zaś sam na sobie ciężar osierocenia, hojnie fundował posagi pozbawionym opieki rodzicielskiej ubogim dziewczętom, wyciągając je nieraz z biedy i nędzy. Wreszcie po kilku latach zrzekł się całego majątku, żeby doskonale naśladować Jezusa Chrystusa zachowując dobrowolnie ubóstwo. W intencji wyproszenia łask otwartego serca dla ubogich:

Wszechmogący, wieczny Boże nasz, któryś za przyczyną św. Rocha, Wyznawcy, skarby dobroci i miłosierdzia swego wiernym rozdajesz, daj nam prosimy Cię, abyśmy czcząc go i wzywając jego pomocy, od wszelkich chorób ciała, a przede wszystkim od grzechu wolnymi byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Święty Rochu, Ciebie przed wiekami nasi przodkowie obrali w czasach zarazy za patrona. Za Twoim wstawiennictwem zostali uratowani przed śmiercią, która pustoszyła miasta i wioski. Z tym większą nadzieją błagamy Cię o Twoją pomoc i wstawiennictwo u Pana. Nie liczymy na nasze zasługi ani na nasze dobre czyny, ale tylko na nieskończone zasługi i miłość Jezusa do nas oraz na Twoją miłość do Boga wyrażającą się w bezgranicznej miłości i służbie bliźnim, która tak bardzo podobała się Panu. Ty jeszcze będąc tu na ziemi otrzymałeś od Boga dar uzdrawiania ludzi i zapewnienie, że kto w chorobie i trudnościach będzie wzywał Twego wstawiennictwa zgodnie z wolą Bożą, może być uzdrowiony. Ośmieleni tą obietnicą prosimy Cię pełni ufności i wiary, abyś uprosił nam u Pana tę łaskę, o którą w tej Nowennie pokornie prosimy…

 

Powtarzamy wspólnie: Prosimy Cię, Święty Rochu.

 

Wspólne prośby do Świętego Rocha:
O łaskę silnej i ufnej wiary dla całej naszej wspólnoty,
O łaskę przyjmowania woli Bożej,
O łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu dla chorych,
O dobrych i życzliwych ludzi na drogach naszego ziemskiego pielgrzymowania,
O umiejętność dokonywania w życiu właściwych wyborów,
O dar szczęśliwego macierzyństwa i ojcostwa dla małżonków oczekujących potomstwa,
O rodziców zatroskanych o wzrost wiary swoich dzieci,
O serca wrażliwe i otwarte na potrzeby bliźnich,
O zgodę i miłość w rodzinach w naszej parafii,
O właściwe warunki pogodowe i błogosławieństwo w pracy dla rolników, aby nikomu nie zabrakło chleba powszedniego,
O uwolnienie z nałogów i przywiązania do grzechów, dla tych którzy się w życiu zagubili,
O ludzi bezinteresownie i z oddaniem posługujących chorym, starszym,
O wstawiennictwo u Pana we wszystkich naszych potrzebach, jeśli są zgodne z wolą Bożą,
O dalszą opiekę nad naszą wspólnotą parafialną,

 

Święty Rochu, nasz Niebieski patronie do Ciebie od pokoleń przychodzą wierni w trudnych chwilach życia, aby prosić o Twoje wstawiennictwo za nami u Pana. Tak wielu z nas doświadczyło za Twoim pośrednictwem potrzebnych łask, dlatego pełni wdzięczności wołamy:

 

Dziękujemy Ci, Święty Rochu.

 

Wspólne podziękowania:
Za uzdrowionych z choroby,
Za pocieszonych w chwilach doświadczeń,
Za ludzi, którzy w trudnych chwilach naszego życia pospieszyli nam z pomocą,
Za małżeństwa i rodziny, które są szkołą miłości i bezinteresownej służby bliźnim,
Za wszystkie dzieci naszej parafii,
Za umocnionych w wierze,
Za wszystkich, którzy przekazali nam dar wiary,
Za kapłanów zatroskanych o nasz rozwój duchowy,
Za wszystkich, którzy odnaleźli drogę do Boga,
Za osoby zatroskane o los naszej Małej Ojczyzny,
Za Twoją szczególną opiekę nad naszą wspólnotą,

 

Święty Rochu, nasz Niebieski Patronie, Ty znasz nasze radości i smutki, Ty je rozumiesz, bo sam ich doświadczałeś żyjąc na tej ziemi. Ty poznałeś ból rozstania z najbliższymi, wiesz czym jest samotność, odrzucenie, niesłuszne oskarżenie. Przychodzimy do Ciebie i serdecznie prosimy wejdź w życie każdego z nas, pomóż nam żyć zgodnie z wolą Bożą. W chwilach upadków bądź przy nas i podaj nam swoją łaskę pielgrzymią, byśmy wsparci Twoim wstawiennictwem mogli osiągnąć cel naszego ziemskiego pielgrzymowania. Prosimy Cię i wołamy:

 

Święty Rochu, bądź przy nas i wspieraj nas
gdy dotyka nas cierpienie,
gdy stoimy przed trudnymi wyborami życiowymi,
gdy trudno nam przyjąć i zaakceptować wolę Bożą,
gdy jesteśmy niesłusznie pomawiani i oskarżani,
gdy przeżywamy chwile osamotnienia i samotności,
gdy wydaje nam się, że życie stawia przed nam zbyt trudne wyzwania,
gdy brakuje nam wiary i nadziei,
gdy słabnie nasza wiara,
gdy doświadczamy bólu rozstania z tymi, których kochamy,
gdy nadejdzie moment odejścia z tego świata.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Rocha.

 

Módlmy się: Panie Jezu, Chryste, dawco życia i śmierci, zdrowia i choroby, który dałeś nam za Patrona Świętego Rocha, jako przykład umiłowania Ciebie w bliźnim potrzebującym pomocy. Spraw, abyśmy wzywając jego wstawiennictwa i pomocy wzrastali w wierze i miłości, i zasłużyli sobie na udział w uczcie niebieskiej. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


DZIEŃ PIĄTY –Poszukiwanie celu życia
Po pewnym czasie św. Roch wyruszył z Francji w pielgrzymkę do miejsc świętych, aby podbudować i pomnożyć życie w świętości oraz nabrać sił do spełniania uczynków miłosiernych. W ubogiej szacie pielgrzyma dotarł do Rzymu nawiedzając groby świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz miejsca, w których tylu męczenników oddało życie w obronie wiary. Pielgrzymki te, a nade wszystko gorąca miłość do Boga, rozpaliły w nim bezgraniczną miłość bliźniego pobudzając szlachetne pragnienie niesienia ulgi nieszczęśliwym i cierpiącym. W intencji wyproszenia łaski odczytania swego powołania:

Wszechmogący, wieczny Boże nasz, któryś za przyczyną św. Rocha, Wyznawcy, skarby dobroci i miłosierdzia swego wiernym rozdajesz, daj nam prosimy Cię, abyśmy czcząc go i wzywając jego pomocy, od wszelkich chorób ciała, a przede wszystkim od grzechu wolnymi byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Święty Rochu, Ciebie przed wiekami nasi przodkowie obrali w czasach zarazy za patrona. Za Twoim wstawiennictwem zostali uratowani przed śmiercią, która pustoszyła miasta i wioski. Z tym większą nadzieją błagamy Cię o Twoją pomoc i wstawiennictwo u Pana. Nie liczymy na nasze zasługi ani na nasze dobre czyny, ale tylko na nieskończone zasługi i miłość Jezusa do nas oraz na Twoją miłość do Boga wyrażającą się w bezgranicznej miłości i służbie bliźnim, która tak bardzo podobała się Panu. Ty jeszcze będąc tu na ziemi otrzymałeś od Boga dar uzdrawiania ludzi i zapewnienie, że kto w chorobie i trudnościach będzie wzywał Twego wstawiennictwa zgodnie z wolą Bożą, może być uzdrowiony. Ośmieleni tą obietnicą prosimy Cię pełni ufności i wiary, abyś uprosił nam u Pana tę łaskę, o którą w tej Nowennie pokornie prosimy…

 

Powtarzamy wspólnie: Prosimy Cię, Święty Rochu.

 

Wspólne prośby do Świętego Rocha:
O łaskę silnej i ufnej wiary dla całej naszej wspólnoty,
O łaskę przyjmowania woli Bożej,
O łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu dla chorych,
O dobrych i życzliwych ludzi na drogach naszego ziemskiego pielgrzymowania,
O umiejętność dokonywania w życiu właściwych wyborów,
O dar szczęśliwego macierzyństwa i ojcostwa dla małżonków oczekujących potomstwa,
O rodziców zatroskanych o wzrost wiary swoich dzieci,
O serca wrażliwe i otwarte na potrzeby bliźnich,
O zgodę i miłość w rodzinach w naszej parafii,
O właściwe warunki pogodowe i błogosławieństwo w pracy dla rolników, aby nikomu nie zabrakło chleba powszedniego,
O uwolnienie z nałogów i przywiązania do grzechów, dla tych którzy się w życiu zagubili,
O ludzi bezinteresownie i z oddaniem posługujących chorym, starszym,
O wstawiennictwo u Pana we wszystkich naszych potrzebach, jeśli są zgodne z wolą Bożą,
O dalszą opiekę nad naszą wspólnotą parafialną,

 

Święty Rochu, nasz Niebieski patronie do Ciebie od pokoleń przychodzą wierni w trudnych chwilach życia, aby prosić o Twoje wstawiennictwo za nami u Pana. Tak wielu z nas doświadczyło za Twoim pośrednictwem potrzebnych łask, dlatego pełni wdzięczności wołamy:

 

Dziękujemy Ci, Święty Rochu.

 

Wspólne podziękowania:
Za uzdrowionych z choroby,
Za pocieszonych w chwilach doświadczeń,
Za ludzi, którzy w trudnych chwilach naszego życia pospieszyli nam z pomocą,
Za małżeństwa i rodziny, które są szkołą miłości i bezinteresownej służby bliźnim,
Za wszystkie dzieci naszej parafii,
Za umocnionych w wierze,
Za wszystkich, którzy przekazali nam dar wiary,
Za kapłanów zatroskanych o nasz rozwój duchowy,
Za wszystkich, którzy odnaleźli drogę do Boga,
Za osoby zatroskane o los naszej Małej Ojczyzny,
Za Twoją szczególną opiekę nad naszą wspólnotą,

 

Święty Rochu, nasz Niebieski Patronie, Ty znasz nasze radości i smutki, Ty je rozumiesz, bo sam ich doświadczałeś żyjąc na tej ziemi. Ty poznałeś ból rozstania z najbliższymi, wiesz czym jest samotność, odrzucenie, niesłuszne oskarżenie. Przychodzimy do Ciebie i serdecznie prosimy wejdź w życie każdego z nas, pomóż nam żyć zgodnie z wolą Bożą. W chwilach upadków bądź przy nas i podaj nam swoją łaskę pielgrzymią, byśmy wsparci Twoim wstawiennictwem mogli osiągnąć cel naszego ziemskiego pielgrzymowania. Prosimy Cię i wołamy:

 

Święty Rochu, bądź przy nas i wspieraj nas
gdy dotyka nas cierpienie,
gdy stoimy przed trudnymi wyborami życiowymi,
gdy trudno nam przyjąć i zaakceptować wolę Bożą,
gdy jesteśmy niesłusznie pomawiani i oskarżani,
gdy przeżywamy chwile osamotnienia i samotności,
gdy wydaje nam się, że życie stawia przed nam zbyt trudne wyzwania,
gdy brakuje nam wiary i nadziei,
gdy słabnie nasza wiara,
gdy doświadczamy bólu rozstania z tymi, których kochamy,
gdy nadejdzie moment odejścia z tego świata.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Rocha.

 

Módlmy się: Panie Jezu, Chryste, dawco życia i śmierci, zdrowia i choroby, który dałeś nam za Patrona Świętego Rocha, jako przykład umiłowania Ciebie w bliźnim potrzebującym pomocy. Spraw, abyśmy wzywając jego wstawiennictwa i pomocy wzrastali w wierze i miłości, i zasłużyli sobie na udział w uczcie niebieskiej. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


DZIEŃ SZÓSTY –Troska o chorych
W Rzymie św. Roch ujrzał straszliwe zniszczenia, jakie wyrządziła zaraza we wszystkich włoskich prowincjach. Przejęty współczuciem dla ofiar epidemii, służył pomocą chorym, odwiedzał szpitale i domy prywatne, gdzie byli chorzy, niosąc im pomoc i otuchę w cierpieniach. Bóg pobłogosławił pracy św. Rocha. Jego modlitwy sprawiły liczne cuda. Uleczył wielu mieszkańców, dotkniętych straszną chorobą; wystarczało mu uczynić znak krzyża nad nieszczęśliwymi ofiarami, a natychmiast odzyskiwali zdrowie. W intencji wyproszenia łaski zdrowia dla chorych:

 

Wszechmogący, wieczny Boże nasz, któryś za przyczyną św. Rocha, Wyznawcy, skarby dobroci i miłosierdzia swego wiernym rozdajesz, daj nam prosimy Cię, abyśmy czcząc go i wzywając jego pomocy, od wszelkich chorób ciała, a przede wszystkim od grzechu wolnymi byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Święty Rochu, Ciebie przed wiekami nasi przodkowie obrali w czasach zarazy za patrona. Za Twoim wstawiennictwem zostali uratowani przed śmiercią, która pustoszyła miasta i wioski. Z tym większą nadzieją błagamy Cię o Twoją pomoc i wstawiennictwo u Pana. Nie liczymy na nasze zasługi ani na nasze dobre czyny, ale tylko na nieskończone zasługi i miłość Jezusa do nas oraz na Twoją miłość do Boga wyrażającą się w bezgranicznej miłości i służbie bliźnim, która tak bardzo podobała się Panu. Ty jeszcze będąc tu na ziemi otrzymałeś od Boga dar uzdrawiania ludzi i zapewnienie, że kto w chorobie i trudnościach będzie wzywał Twego wstawiennictwa zgodnie z wolą Bożą, może być uzdrowiony. Ośmieleni tą obietnicą prosimy Cię pełni ufności i wiary, abyś uprosił nam u Pana tę łaskę, o którą w tej Nowennie pokornie prosimy…

 

Powtarzamy wspólnie: Prosimy Cię, Święty Rochu.

 

Wspólne prośby do Świętego Rocha:
O łaskę silnej i ufnej wiary dla całej naszej wspólnoty,
O łaskę przyjmowania woli Bożej,
O łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu dla chorych,
O dobrych i życzliwych ludzi na drogach naszego ziemskiego pielgrzymowania,
O umiejętność dokonywania w życiu właściwych wyborów,
O dar szczęśliwego macierzyństwa i ojcostwa dla małżonków oczekujących potomstwa,
O rodziców zatroskanych o wzrost wiary swoich dzieci,
O serca wrażliwe i otwarte na potrzeby bliźnich,
O zgodę i miłość w rodzinach w naszej parafii,
O właściwe warunki pogodowe i błogosławieństwo w pracy dla rolników, aby nikomu nie zabrakło chleba powszedniego,
O uwolnienie z nałogów i przywiązania do grzechów, dla tych którzy się w życiu zagubili,
O ludzi bezinteresownie i z oddaniem posługujących chorym, starszym,
O wstawiennictwo u Pana we wszystkich naszych potrzebach, jeśli są zgodne z wolą Bożą,
O dalszą opiekę nad naszą wspólnotą parafialną,

 

Święty Rochu, nasz Niebieski patronie do Ciebie od pokoleń przychodzą wierni w trudnych chwilach życia, aby prosić o Twoje wstawiennictwo za nami u Pana. Tak wielu z nas doświadczyło za Twoim pośrednictwem potrzebnych łask, dlatego pełni wdzięczności wołamy:

 

Dziękujemy Ci, Święty Rochu.

 

Wspólne podziękowania:
Za uzdrowionych z choroby,
Za pocieszonych w chwilach doświadczeń,
Za ludzi, którzy w trudnych chwilach naszego życia pospieszyli nam z pomocą,
Za małżeństwa i rodziny, które są szkołą miłości i bezinteresownej służby bliźnim,
Za wszystkie dzieci naszej parafii,
Za umocnionych w wierze,
Za wszystkich, którzy przekazali nam dar wiary,
Za kapłanów zatroskanych o nasz rozwój duchowy,
Za wszystkich, którzy odnaleźli drogę do Boga,
Za osoby zatroskane o los naszej Małej Ojczyzny,
Za Twoją szczególną opiekę nad naszą wspólnotą,

 

Święty Rochu, nasz Niebieski Patronie, Ty znasz nasze radości i smutki, Ty je rozumiesz, bo sam ich doświadczałeś żyjąc na tej ziemi. Ty poznałeś ból rozstania z najbliższymi, wiesz czym jest samotność, odrzucenie, niesłuszne oskarżenie. Przychodzimy do Ciebie i serdecznie prosimy wejdź w życie każdego z nas, pomóż nam żyć zgodnie z wolą Bożą. W chwilach upadków bądź przy nas i podaj nam swoją łaskę pielgrzymią, byśmy wsparci Twoim wstawiennictwem mogli osiągnąć cel naszego ziemskiego pielgrzymowania. Prosimy Cię i wołamy:

 

Święty Rochu, bądź przy nas i wspieraj nas
gdy dotyka nas cierpienie,
gdy stoimy przed trudnymi wyborami życiowymi,
gdy trudno nam przyjąć i zaakceptować wolę Bożą,
gdy jesteśmy niesłusznie pomawiani i oskarżani,
gdy przeżywamy chwile osamotnienia i samotności,
gdy wydaje nam się, że życie stawia przed nam zbyt trudne wyzwania,
gdy brakuje nam wiary i nadziei,
gdy słabnie nasza wiara,
gdy doświadczamy bólu rozstania z tymi, których kochamy,
gdy nadejdzie moment odejścia z tego świata.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Rocha.

 

Módlmy się: Panie Jezu, Chryste, dawco życia i śmierci, zdrowia i choroby, który dałeś nam za Patrona Świętego Rocha, jako przykład umiłowania Ciebie w bliźnim potrzebującym pomocy. Spraw, abyśmy wzywając jego wstawiennictwa i pomocy wzrastali w wierze i miłości, i zasłużyli sobie na udział w uczcie niebieskiej. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


DZIEŃ SIÓDMY –Cierpliwe znoszenie cierpień
Św. Roch przebywając wśród chorych sam wkrótce zachorował. Była to ciężka próba, gdyż od nikogo nie otrzymał pomocy. Tego, który innych ratował, nie chciano nawet przyjąć do domu, wkrótce iw szpitalu zabrakło dla niego miejsca. Św. Roch czując, że jego obecność sprawia przykrość innym chorym, opuścił miasto czekając samotnie w lesie na śmierć. Ale Pan Bóg zrządził inaczej -nie zabrał go do siebie, bo jeszcze nie przyszła chwila zapłaty. Św. Roch miał jeszcze coś zrobić na tym świecie. W intencji wyproszenia łaski cierpliwości w cierpieniu:

 

Wszechmogący, wieczny Boże nasz, któryś za przyczyną św. Rocha, Wyznawcy, skarby dobroci i miłosierdzia swego wiernym rozdajesz, daj nam prosimy Cię, abyśmy czcząc go i wzywając jego pomocy, od wszelkich chorób ciała, a przede wszystkim od grzechu wolnymi byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Święty Rochu, Ciebie przed wiekami nasi przodkowie obrali w czasach zarazy za patrona. Za Twoim wstawiennictwem zostali uratowani przed śmiercią, która pustoszyła miasta i wioski. Z tym większą nadzieją błagamy Cię o Twoją pomoc i wstawiennictwo u Pana. Nie liczymy na nasze zasługi ani na nasze dobre czyny, ale tylko na nieskończone zasługi i miłość Jezusa do nas oraz na Twoją miłość do Boga wyrażającą się w bezgranicznej miłości i służbie bliźnim, która tak bardzo podobała się Panu. Ty jeszcze będąc tu na ziemi otrzymałeś od Boga dar uzdrawiania ludzi i zapewnienie, że kto w chorobie i trudnościach będzie wzywał Twego wstawiennictwa zgodnie z wolą Bożą, może być uzdrowiony. Ośmieleni tą obietnicą prosimy Cię pełni ufności i wiary, abyś uprosił nam u Pana tę łaskę, o którą w tej Nowennie pokornie prosimy…

 

Powtarzamy wspólnie: Prosimy Cię, Święty Rochu.

 

Wspólne prośby do Świętego Rocha:
O łaskę silnej i ufnej wiary dla całej naszej wspólnoty,
O łaskę przyjmowania woli Bożej,
O łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu dla chorych,
O dobrych i życzliwych ludzi na drogach naszego ziemskiego pielgrzymowania,
O umiejętność dokonywania w życiu właściwych wyborów,
O dar szczęśliwego macierzyństwa i ojcostwa dla małżonków oczekujących potomstwa,
O rodziców zatroskanych o wzrost wiary swoich dzieci,
O serca wrażliwe i otwarte na potrzeby bliźnich,
O zgodę i miłość w rodzinach w naszej parafii,
O właściwe warunki pogodowe i błogosławieństwo w pracy dla rolników, aby nikomu nie zabrakło chleba powszedniego,
O uwolnienie z nałogów i przywiązania do grzechów, dla tych którzy się w życiu zagubili,
O ludzi bezinteresownie i z oddaniem posługujących chorym, starszym,
O wstawiennictwo u Pana we wszystkich naszych potrzebach, jeśli są zgodne z wolą Bożą,
O dalszą opiekę nad naszą wspólnotą parafialną,

 

Święty Rochu, nasz Niebieski patronie do Ciebie od pokoleń przychodzą wierni w trudnych chwilach życia, aby prosić o Twoje wstawiennictwo za nami u Pana. Tak wielu z nas doświadczyło za Twoim pośrednictwem potrzebnych łask, dlatego pełni wdzięczności wołamy:

 

Dziękujemy Ci, Święty Rochu.

 

Wspólne podziękowania:
Za uzdrowionych z choroby,
Za pocieszonych w chwilach doświadczeń,
Za ludzi, którzy w trudnych chwilach naszego życia pospieszyli nam z pomocą,
Za małżeństwa i rodziny, które są szkołą miłości i bezinteresownej służby bliźnim,
Za wszystkie dzieci naszej parafii,
Za umocnionych w wierze,
Za wszystkich, którzy przekazali nam dar wiary,
Za kapłanów zatroskanych o nasz rozwój duchowy,
Za wszystkich, którzy odnaleźli drogę do Boga,
Za osoby zatroskane o los naszej Małej Ojczyzny,
Za Twoją szczególną opiekę nad naszą wspólnotą,

 

Święty Rochu, nasz Niebieski Patronie, Ty znasz nasze radości i smutki, Ty je rozumiesz, bo sam ich doświadczałeś żyjąc na tej ziemi. Ty poznałeś ból rozstania z najbliższymi, wiesz czym jest samotność, odrzucenie, niesłuszne oskarżenie. Przychodzimy do Ciebie i serdecznie prosimy wejdź w życie każdego z nas, pomóż nam żyć zgodnie z wolą Bożą. W chwilach upadków bądź przy nas i podaj nam swoją łaskę pielgrzymią, byśmy wsparci Twoim wstawiennictwem mogli osiągnąć cel naszego ziemskiego pielgrzymowania. Prosimy Cię i wołamy:

 

Święty Rochu, bądź przy nas i wspieraj nas
gdy dotyka nas cierpienie,
gdy stoimy przed trudnymi wyborami życiowymi,
gdy trudno nam przyjąć i zaakceptować wolę Bożą,
gdy jesteśmy niesłusznie pomawiani i oskarżani,
gdy przeżywamy chwile osamotnienia i samotności,
gdy wydaje nam się, że życie stawia przed nam zbyt trudne wyzwania,
gdy brakuje nam wiary i nadziei,
gdy słabnie nasza wiara,
gdy doświadczamy bólu rozstania z tymi, których kochamy,
gdy nadejdzie moment odejścia z tego świata.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Rocha.

 

Módlmy się: Panie Jezu, Chryste, dawco życia i śmierci, zdrowia i choroby, który dałeś nam za Patrona Świętego Rocha, jako przykład umiłowania Ciebie w bliźnim potrzebującym pomocy. Spraw, abyśmy wzywając jego wstawiennictwa i pomocy wzrastali w wierze i miłości, i zasłużyli sobie na udział w uczcie niebieskiej. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


DZIEŃ ÓSMY –Cudowna pomoc z nieba
Opuszczony przez ludzi, znalazł św. Roch opiekuna w Bogu. Gdy pozostawał samotnie w lesie, pies pewnego majętnego mieszkańca wioski, przynosił mu przez kilka dni pokarm. Dlatego na obrazach świętego zazwyczaj widoczny jest pies z chlebem w pysku. Pewnego dnia Gothard, właściciel tego psa, poszedł za nim i odnalazł św. Rocha. Zdumiony tym wydarzeniem, zachęcony przez świętego, postanowił naśladować Chrystusa wiodąc życie pokutnicze i pomagając cierpiącym oraz ubogim bliźnim. W intencji wyproszenia nawrócenia i niesienia pomocy chorym:

 

Wszechmogący, wieczny Boże nasz, któryś za przyczyną św. Rocha, Wyznawcy, skarby dobroci i miłosierdzia swego wiernym rozdajesz, daj nam prosimy Cię, abyśmy czcząc go i wzywając jego pomocy, od wszelkich chorób ciała, a przede wszystkim od grzechu wolnymi byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Święty Rochu, Ciebie przed wiekami nasi przodkowie obrali w czasach zarazy za patrona. Za Twoim wstawiennictwem zostali uratowani przed śmiercią, która pustoszyła miasta i wioski. Z tym większą nadzieją błagamy Cię o Twoją pomoc i wstawiennictwo u Pana. Nie liczymy na nasze zasługi ani na nasze dobre czyny, ale tylko na nieskończone zasługi i miłość Jezusa do nas oraz na Twoją miłość do Boga wyrażającą się w bezgranicznej miłości i służbie bliźnim, która tak bardzo podobała się Panu. Ty jeszcze będąc tu na ziemi otrzymałeś od Boga dar uzdrawiania ludzi i zapewnienie, że kto w chorobie i trudnościach będzie wzywał Twego wstawiennictwa zgodnie z wolą Bożą, może być uzdrowiony. Ośmieleni tą obietnicą prosimy Cię pełni ufności i wiary, abyś uprosił nam u Pana tę łaskę, o którą w tej Nowennie pokornie prosimy…

 

Powtarzamy wspólnie: Prosimy Cię, Święty Rochu.

 

Wspólne prośby do Świętego Rocha:
O łaskę silnej i ufnej wiary dla całej naszej wspólnoty,
O łaskę przyjmowania woli Bożej,
O łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu dla chorych,
O dobrych i życzliwych ludzi na drogach naszego ziemskiego pielgrzymowania,
O umiejętność dokonywania w życiu właściwych wyborów,
O dar szczęśliwego macierzyństwa i ojcostwa dla małżonków oczekujących potomstwa,
O rodziców zatroskanych o wzrost wiary swoich dzieci,
O serca wrażliwe i otwarte na potrzeby bliźnich,
O zgodę i miłość w rodzinach w naszej parafii,
O właściwe warunki pogodowe i błogosławieństwo w pracy dla rolników, aby nikomu nie zabrakło chleba powszedniego,
O uwolnienie z nałogów i przywiązania do grzechów, dla tych którzy się w życiu zagubili,
O ludzi bezinteresownie i z oddaniem posługujących chorym, starszym,
O wstawiennictwo u Pana we wszystkich naszych potrzebach, jeśli są zgodne z wolą Bożą,
O dalszą opiekę nad naszą wspólnotą parafialną,

 

Święty Rochu, nasz Niebieski patronie do Ciebie od pokoleń przychodzą wierni w trudnych chwilach życia, aby prosić o Twoje wstawiennictwo za nami u Pana. Tak wielu z nas doświadczyło za Twoim pośrednictwem potrzebnych łask, dlatego pełni wdzięczności wołamy:

 

Dziękujemy Ci, Święty Rochu.

 

Wspólne podziękowania:
Za uzdrowionych z choroby,
Za pocieszonych w chwilach doświadczeń,
Za ludzi, którzy w trudnych chwilach naszego życia pospieszyli nam z pomocą,
Za małżeństwa i rodziny, które są szkołą miłości i bezinteresownej służby bliźnim,
Za wszystkie dzieci naszej parafii,
Za umocnionych w wierze,
Za wszystkich, którzy przekazali nam dar wiary,
Za kapłanów zatroskanych o nasz rozwój duchowy,
Za wszystkich, którzy odnaleźli drogę do Boga,
Za osoby zatroskane o los naszej Małej Ojczyzny,
Za Twoją szczególną opiekę nad naszą wspólnotą,

 

Święty Rochu, nasz Niebieski Patronie, Ty znasz nasze radości i smutki, Ty je rozumiesz, bo sam ich doświadczałeś żyjąc na tej ziemi. Ty poznałeś ból rozstania z najbliższymi, wiesz czym jest samotność, odrzucenie, niesłuszne oskarżenie. Przychodzimy do Ciebie i serdecznie prosimy wejdź w życie każdego z nas, pomóż nam żyć zgodnie z wolą Bożą. W chwilach upadków bądź przy nas i podaj nam swoją łaskę pielgrzymią, byśmy wsparci Twoim wstawiennictwem mogli osiągnąć cel naszego ziemskiego pielgrzymowania. Prosimy Cię i wołamy:

 

Święty Rochu, bądź przy nas i wspieraj nas
gdy dotyka nas cierpienie,
gdy stoimy przed trudnymi wyborami życiowymi,
gdy trudno nam przyjąć i zaakceptować wolę Bożą,
gdy jesteśmy niesłusznie pomawiani i oskarżani,
gdy przeżywamy chwile osamotnienia i samotności,
gdy wydaje nam się, że życie stawia przed nam zbyt trudne wyzwania,
gdy brakuje nam wiary i nadziei,
gdy słabnie nasza wiara,
gdy doświadczamy bólu rozstania z tymi, których kochamy,
gdy nadejdzie moment odejścia z tego świata.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Rocha.

 

Módlmy się: Panie Jezu, Chryste, dawco życia i śmierci, zdrowia i choroby, który dałeś nam za Patrona Świętego Rocha, jako przykład umiłowania Ciebie w bliźnim potrzebującym pomocy. Spraw, abyśmy wzywając jego wstawiennictwa i pomocy wzrastali w wierze i miłości, i zasłużyli sobie na udział w uczcie niebieskiej. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


DZIEŃ DZIEWIĄTY –Przygotowanie na śmierć
Pewnego dnia za natchnieniem Bożym św. Roch wybrał się w powrotną drogę do rodzinnej Francji. Jednak przekraczając granice państw dzielących go od celu został aresztowany jako szpieg. Po torturach osadzono go w więzieniu na wiele lat. Święty cały ten czas poświęcił modlitwie i rozmyślaniom. Czując zbliżającą się śmierć poprosił o kapłana z posługą sakramentalną. Wezwany ksiądz zauważył w jego celi przedziwną światłość zrozumiał, jak wielkiego sługę Bożego ma przed sobą. W intencji wyproszenia łaski dobrego przygotowania do śmierci dla nas i naszych bliźnich:

 

Wszechmogący, wieczny Boże nasz, któryś za przyczyną św. Rocha, Wyznawcy, skarby dobroci i miłosierdzia swego wiernym rozdajesz, daj nam prosimy Cię, abyśmy czcząc go i wzywając jego pomocy, od wszelkich chorób ciała, a przede wszystkim od grzechu wolnymi byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Święty Rochu, Ciebie przed wiekami nasi przodkowie obrali w czasach zarazy za patrona. Za Twoim wstawiennictwem zostali uratowani przed śmiercią, która pustoszyła miasta i wioski. Z tym większą nadzieją błagamy Cię o Twoją pomoc i wstawiennictwo u Pana. Nie liczymy na nasze zasługi ani na nasze dobre czyny, ale tylko na nieskończone zasługi i miłość Jezusa do nas oraz na Twoją miłość do Boga wyrażającą się w bezgranicznej miłości i służbie bliźnim, która tak bardzo podobała się Panu. Ty jeszcze będąc tu na ziemi otrzymałeś od Boga dar uzdrawiania ludzi i zapewnienie, że kto w chorobie i trudnościach będzie wzywał Twego wstawiennictwa zgodnie z wolą Bożą, może być uzdrowiony. Ośmieleni tą obietnicą prosimy Cię pełni ufności i wiary, abyś uprosił nam u Pana tę łaskę, o którą w tej Nowennie pokornie prosimy…

 

Powtarzamy wspólnie: Prosimy Cię, Święty Rochu.

 

Wspólne prośby do Świętego Rocha:
O łaskę silnej i ufnej wiary dla całej naszej wspólnoty,
O łaskę przyjmowania woli Bożej,
O łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu dla chorych,
O dobrych i życzliwych ludzi na drogach naszego ziemskiego pielgrzymowania,
O umiejętność dokonywania w życiu właściwych wyborów,
O dar szczęśliwego macierzyństwa i ojcostwa dla małżonków oczekujących potomstwa,
O rodziców zatroskanych o wzrost wiary swoich dzieci,
O serca wrażliwe i otwarte na potrzeby bliźnich,
O zgodę i miłość w rodzinach w naszej parafii,
O właściwe warunki pogodowe i błogosławieństwo w pracy dla rolników, aby nikomu nie zabrakło chleba powszedniego,
O uwolnienie z nałogów i przywiązania do grzechów, dla tych którzy się w życiu zagubili,
O ludzi bezinteresownie i z oddaniem posługujących chorym, starszym,
O wstawiennictwo u Pana we wszystkich naszych potrzebach, jeśli są zgodne z wolą Bożą,
O dalszą opiekę nad naszą wspólnotą parafialną,

 

Święty Rochu, nasz Niebieski patronie do Ciebie od pokoleń przychodzą wierni w trudnych chwilach życia, aby prosić o Twoje wstawiennictwo za nami u Pana. Tak wielu z nas doświadczyło za Twoim pośrednictwem potrzebnych łask, dlatego pełni wdzięczności wołamy:

 

Dziękujemy Ci, Święty Rochu.

 

Wspólne podziękowania:
Za uzdrowionych z choroby,
Za pocieszonych w chwilach doświadczeń,
Za ludzi, którzy w trudnych chwilach naszego życia pospieszyli nam z pomocą,
Za małżeństwa i rodziny, które są szkołą miłości i bezinteresownej służby bliźnim,
Za wszystkie dzieci naszej parafii,
Za umocnionych w wierze,
Za wszystkich, którzy przekazali nam dar wiary,
Za kapłanów zatroskanych o nasz rozwój duchowy,
Za wszystkich, którzy odnaleźli drogę do Boga,
Za osoby zatroskane o los naszej Małej Ojczyzny,
Za Twoją szczególną opiekę nad naszą wspólnotą,

 

Święty Rochu, nasz Niebieski Patronie, Ty znasz nasze radości i smutki, Ty je rozumiesz, bo sam ich doświadczałeś żyjąc na tej ziemi. Ty poznałeś ból rozstania z najbliższymi, wiesz czym jest samotność, odrzucenie, niesłuszne oskarżenie. Przychodzimy do Ciebie i serdecznie prosimy wejdź w życie każdego z nas, pomóż nam żyć zgodnie z wolą Bożą. W chwilach upadków bądź przy nas i podaj nam swoją łaskę pielgrzymią, byśmy wsparci Twoim wstawiennictwem mogli osiągnąć cel naszego ziemskiego pielgrzymowania. Prosimy Cię i wołamy:

 

Święty Rochu, bądź przy nas i wspieraj nas
gdy dotyka nas cierpienie,
gdy stoimy przed trudnymi wyborami życiowymi,
gdy trudno nam przyjąć i zaakceptować wolę Bożą,
gdy jesteśmy niesłusznie pomawiani i oskarżani,
gdy przeżywamy chwile osamotnienia i samotności,
gdy wydaje nam się, że życie stawia przed nam zbyt trudne wyzwania,
gdy brakuje nam wiary i nadziei,
gdy słabnie nasza wiara,
gdy doświadczamy bólu rozstania z tymi, których kochamy,
gdy nadejdzie moment odejścia z tego świata.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Rocha.

 

Módlmy się: Panie Jezu, Chryste, dawco życia i śmierci, zdrowia i choroby, który dałeś nam za Patrona Świętego Rocha, jako przykład umiłowania Ciebie w bliźnim potrzebującym pomocy. Spraw, abyśmy wzywając jego wstawiennictwa i pomocy wzrastali w wierze i miłości, i zasłużyli sobie na udział w uczcie niebieskiej. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

Patron chorych, wzywany w czasie epidemii zarazy, chorób zakaźnych, cywilizacyjnych- otyłości, cukrzycy, nadciśnieniu itp., chorób duchowych, kolan, nóg, skóry, wściekliźnie, dżumie.

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia! To tylko 10zł!!!

WSPARCIE DLA PORTALU

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl