Nowenna do Świętego Jacka Odrowąża

Pieśń Niwy polskie cudny kwiecie

Niwy polskie; cudny kwiecie,

Coś no Śląska rozkwitł ziemi,

Święty Jacku w białej szocie,

Wspieraj nas modłami swymi.

 

Ref. 0 święty Jacku Twój lud cię błaga,

Usłysz wołanie, opieką darz!

Proś świętą Marię Przed tronem Boga,

0 ukochany Rodaku nasz!

 

Wejrzyj no nas, święty Jacku,

Nosze prośby weź w swe dłonie,

Noszą boleść zanieś Marii,

Niechaj w sercu Jej zatonie.

 

Ref. 0 święty Jacku...

 

Że wysłucha Syn modlitwy,

Zapewniło Cię Maryjo,

Bo za Matki pośrednictwem

Prośbom Twoim Jezus sprzyja.

 

Ref. O święty Jacku...

 

Eucharystii i Maryi

Cześć po Polsce rozszerzyłeś

I ta zbroją dusze, serca,

W chwilach ciężkich umocniłeś.

 

Ref. O święty Jacku...

 

Siłą modlitw różańcowych

Całą Polskę opasałeś.

Swej Ojczyźnie przeciw wrogom

Oręż Marii w rękę dałeś.

 

Ref. O święty Jacku...

 

Za Ojczyznę przed Maryją

Miej swe dłonie wciąż wzniesione,

Niech nad ludem swym roztoczy

Moc przedziwną i obronę

 

Ref. O święty Jacku...

 

Modlitwa do świętego Jacka w dni nieparzyste:

Święty Jacku, natchniony apostole Słowian, niestrudzony głosicielu Słowa, patronie dojrzałego chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie! Całym swoim życiem uczyłeś nas miłowania Eucharystii i Bogarodzicy. I dzisiaj przyjdź nam z pomocą i bądź patronem rzeczywistego nawrócenia do Boga i nowej chrześcijańskiej dojrzałości Prowadź nowych, przez Boga wezwanych ludzi, którzy zmienią oblicze starej ziemi. Spraw, aby w misji, którą Ty rozpocząłeś, Chrystus zechciał się nami posługiwać.

Módlmy się:

Boże, który wśród wielu narodów wsławiłeś świętego Jacka, wyznawcę, świętością życia i darem czynienia cudów, spraw, prosimy Cię, abyśmy za Jego przykładem doskonalili nasze życie i w przeciwnościach doznawali jego pomocy.

Panie, racz łaskawie przyjąć dla naszego zbawienia, modlitwy przedstawione Tobie przez świętego Jacka, który nieustraszenie chodził po wodzie pod opieką Najświętszej Matki.

Pokrzepieni, Panie, Twoją łaską, prosimy Cię, abyśmy wsparci modlitwami świętego Jacka, wyznawcy, doszli do wiekuistej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

Modlitwa do świętego Jacka w dni parzyste:

Wielki apostole, Jacku, święty nasz orędowniku, który wielu nauczyłeś, jak żyć sprawiedliwie i sprawiłeś, że wśród ludzi różnych narodów zapanowało Chrystusowe prawo miłości, naucz nas, rozgłaszających Twoje zasługi, prawdziwej świętości życia.

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, Ty powołałeś świętego Jacka, by odnowił i umocnił swój lud w wierze; przez jego wstawiennictwo utwierdź i w nas wiarę, abyśmy mogli skutecznie przyczynić się do pomnożenia Twej chwały i zbawienia ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwy na poszczególne dni nowenny:

Dzień I, IV i VII:

Święty Jacku, uproś nam silną wiarę, abyśmy zrozumieli, że Bóg jest najwyższą wartością naszego życia i celem, do którego zdążamy. Uproś nam wiarę odważną, która nie załamywałaby się w trudnościach życia; wiarę żywą, która pociągałaby nasze serca do gorliwej służby Bożej; wiarę radosną, abyśmy ochoczo żyli dla chwały Bożej. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Jacka Odrowąża.

 

Dzień II, V i VIII:

Święty Jacku, gdy podziwiamy Twój zapał apostolski i nieugiętą wolę w pracy dla Boga i ludzi, szukamy źródła Twych sił. Znajdujemy je w Twojej głębokiej czci dla Najświętszego Sakramentu. Obyśmy zrozumieli, jak wielkim skarbem jest dla nas Najświętszy Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej. Obyśmy w trudach i cierpieniach naszego życia umacniali się udziałem w Eucharystycznej Ofierze, poprzez częstą Komunię świętą i modlitwę u stóp tabernakulum. Uproś to nam u Boga, święty Jacku, nasz patronie. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Jacka Odrowąża.

 

Dzień III, VI i IX:

Święty Jacku, Najświętsza Maryja Panna była dla Ciebie Matka miłości, Mistrzynią i Panią. Zawsze czciłeś Maryję i nosiłeś ze sobą Jej wizerunek, w Jej ręce składałeś swoje trudy, bo wiedziałeś, że kto złączony jest z Matką Najświętszą, ten od Boga nigdy nie odstąpi. Błagamy Cię, święty nasz patronie, wyproś nam większą wierność w służbie Najświętszej Dziewicy, abyśmy wzmocnili naszą miłość tu na ziemi i zdobyli wieczną chwałę w niebie. Amen

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Jacka Odrowąża.

 

Na zakończenie nowenny

Hymn do św. Jacka

Triumfu hymn rozszerzać ma,
Świętego Jacka cześć,
Lud Jego miłość ofiarną zna,
Przy Nim przez wieki z różańcem trwa.
Chce chwały pomnik wznieść.

Siedemset lat jak w Polsce żył,
Jacek, nasz Śląski brat
On perłą drogą narodu był,
W służbie narodu nie szczędził sił,
Tej ziemi-wdzięczny kwiat.

On niósł nam moc i czynił cud,
Rozniecał duszy blask,
On chronił nas od wszelkich złud,
I każdy twórczy uświęcał trud,
Ten-Kaznodzieja łask

Polski twój kraj od błędów chroń,
Święty Patronie nasz,
Wątpiącym w wierze podaj swą dłoń,
Oporne serca do Boga skłoń,
Nad Polską trzymaj straż.

 

Źródła:

http://www.jacek.iq.pl/modlitwy-do-sw-jacka/569-nowenna-do-w-jacka-z-konwentu-op-w-rzeszowie

Hymn do św. Jacka MODLITWY i PIEŚNI do ŚWIĘTEGO JACKA wydanego przez Dominkanów Bractwo Różańcowe w Krakowie.

 

Patron bezpłodnych, wzywany podczas porodu.

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

 

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl