Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Koronka do św. Rajmunda Nonnat

Nowenna do św. Rajmunda Nonnat

Święci Patroni w chorobach menu

Strona główna

Litania do św. Rajmunda Nonnat

Nowenna do św. Rajmunda Nonnat PDF

NOWENNA DO ŚW. RAJMUNDA NONNAT

 

 

 


DZIEŃ PIERWSZY - Parafia
Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W pierwszym dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu naszą parafię, której jesteś patronem. Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz naszą wspólnotę, za Twoją opatrzność nad nami. Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkich parafian, mieszkających tutaj, ale także tych, którzy mieszkają w różnych miejscach naszej Ojczyzny i świata. Od najstarszych do najmłodszych, tych, którzy są z Bogiem zjednoczeni, ale także tych, którzy przeżywają różne problemy, troski, cierpiących, zniewolonych, wątpiących, miej nas wszystkich w Swojej opiece.

Wypraszaj u Boga potrzebne nam łaski:
Aby Bóg obdarzał nas Swoim błogosławieństwem - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg zachował nas od nieszczęść i kataklizmów - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg błogosławił każdej naszej pracy - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg obdarzał nas zdrowiem duszy i ciała - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg zachował nas od grzechu i pokus - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg przemieniał nasze serca - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby ustały w naszej wspólnocie waśnie i spory - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby wzrastała nasza wiara i wierność - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby wzrastała miłość - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby żyjący w nienawiści potrafili przebaczyć - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby zniewoleni odzyskali wolność - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby grzesznicy się nawrócili - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby nasza wspólnota wzrastała w świętości - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Abyśmy wszyscy pełnili Bożą wolę i budowali Jego królestwo wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje…

Modlitwa do Św. Rajmunda:
Chwalebny Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści. Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do Św. Rajmunda Nonnat

DZIEŃ DRUGI – Rodziny i małżeństwa.
Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W drugim dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu nasze rodziny, rodziny z naszej parafii, wszystkie małżeństwa. Dziękujemy Ci Boże za nasze rodziny, wszystkie rodziny naszej parafii, za małżeństwa, dziękujemy Ci Chryste za sakrament małżeństwa, poprzez który zsyłasz Swoje Błogosławieństwo. Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkie rodziny i małżeństwa, te, w których panuje: miłość, zgoda, w których Bóg jest obecny, ale także te, które przeżywają kryzysy, w których brak miłości, zgody, jedności, które doświadczają cierpienia, w których panuje bieda duchowa i materialna, w których panuje alkohol, zniewolenia, brak przebaczenia, które doświadczają przemocy. Polecamy związki niesakramentalne, nieformalne.

Wypraszaj u Boga potrzebne łaski:
Aby Bóg obdarzał rodziny i małżeństwa Swoim błogosławieństwem - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg bronił rodziny i małżeństwa, od wszelkiego zła i nieszczęść - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Duch Św. napełniał serca małżonków i rodziców darem Miłości - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg udzielał daru jedności i przebaczenia - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg odnawiał łaski sakramentu małżeństwa - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby rodziny były silne Bogiem - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby rodziny żyły na wzór świętej rodziny z Nazaretu - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby dzieci w rodzinach doświadczały miłości rodziców - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby rodzice troszczyli się o swoje dzieci - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.

Aby rodzice byli autorytetami dla swoich dzieci - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby rodzice byli światkami Chrystusa i przekazywali wiarę swoim dzieciom - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby małżonkowie byli wierni sobie - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby małżonkowie potrafili wypełnić przysięgę małżeńską - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby osoby żyjące w związkach niesakramentalnych i nieformalnych, otworzyły się na Miłość Boga - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby małżeństwa rozbite powróciły do jedności - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg obdarzał małżeństwa i rodziny tymi łaskami, których potrzebują - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje…

Modlitwa do Św. Rajmunda:
Chwalebny Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści. Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do Św. Rajmunda Nonnat

DZIEŃ TRZECI – Młodzież
Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W trzecim dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu młodzież. Dziękujemy Ci Boże za każde młode serce, które bije. Za tych, którzy trwają przy Tobie, dążą do świętości. Za wszystkie łaski, które spływają na młodzież. Za Twoją opiekę. Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie młodzieńców i dziewczęta, którzy mieszkają pośród nas, ale także, tych, którzy przebywają poza domem rodzinnym, zdobywając wiedzę, którzy za pracą udali się daleką stąd, a nawet opuścili Ojczyznę. Młodzież realizującą wezwanie Jezusa do naśladowania Jego, która słyszy głos powołania, ale, także tą, która zapomniała o Bogu, zbuntowała się przeciw Niemu, uległa duchowi tego świata, popadła w różne zniewolenia, która stoi przed dokonaniem życiowych wyborów. Młodzież poranioną, niedoświadczającą miłości, akceptacji, szukającą pomocy.

Wypraszaj u Boga potrzebne łaski:
Aby Bóg obdarzał młodzież Swoim błogosławieństwem - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg ochraniał przed złem - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg umacniał w młodzieży to co szlachetne i piękne - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg, był drogowskazem ich życia - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg napełniał ich serca miłością - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg obdarowywał ich odwagą kroczenia pod prąd duchowi świata - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.

Aby Bóg uwalniał ze zniewoleń - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby młodzież otrzymała łaskę wiary - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby nie załamywały ją trudy życia - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje…

Modlitwa do Św. Rajmunda:
Chwalebny Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści. Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do Św. Rajmunda Nonnat

DZIEŃ CZWARTY – Dzieci
Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W czwartym dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu wszystkie dzieci. Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz dzieci. Za to, że jesteś kochającym Ojcem. Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkich dzieci, poczęte w łonach matek, przyjęte z miłością przez rodziców, ale i te niechciane, niekochane, których życie jest zagrożone, bo matki chcą je zabić, te, które chorują, które przebywają w domach dziecka, które utraciły rodziców. Te, które żyją w kochających rodzinach i te żyjące w rodzinach patologicznych, gdzie doświadczają przemocy, lęku. Wszystkie dzieci.

Wypraszaj u Boga potrzebne łaski:
Aby Bóg obdarzał błogosławieństwem - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg chronił dzieci przed grzechem i złem - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby poczęte dzieci były przyjęte i otoczone miłością - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby rodzice nie zabijali własnych dzieci - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby dzieci cieszyły się zdrowiem - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby każde dziecko żyło w kochającej rodzinie - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.

Aby dorośli nie gorszyli dzieci - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby rodzice zadbali o wzrastanie w wierze swoich dzieci - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby rodzice byli autorytetami dla dzieci - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby dzieci nie ulegały nałogom - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg udzielał dzieciom wszystkich potrzebnych łask – wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje…

Modlitwa do Św. Rajmunda:
Chwalebny Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści. Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do Św. Rajmunda Nonnat

DZIEŃ PIĄTY – Kobiety.
Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W piątym dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu wszystkie kobiety. Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz kobiety. W szczególny sposób dziękujemy za nasze mamy, które dały nam życie i otaczają miłością. Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkich kobiety, dziewczęta, matki, żony, kobiety, które proszą o potomstwo, w stanie błogosławionym, zatroskane o swoje dzieci, matki płaczące nad swoimi zatracającymi się dziećmi, matki, które porzuciły własne dzieci, które pozbawiły je życia. Dziewczęta, które odkrywają swoje powołanie. Kobiety zniewolone, żyjące w grzechu. Wdowy. Polecamy wszystkie kobiety, także Tobie Maryjo Matko Częstochowska w Twoją uroczystość, wstawiaj się za nimi.

Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne łaski: wołajmy
Aby Bóg obdarzał wszystkie kobiety Swoim błogosławieństwem - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby dziewczęta usłyszały głos powołania do służby Bogu i z odwagą na niego odpowiedziały - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg wysłuchał błagań matek, żon i otarł ich łzy - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg obdarzył matki miłością do swoich dzieci - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg obdarzał żony darem miłości do swoich mężów - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby kobiety naśladowały w swoim życiu najdoskonalszą kobietę Maryję - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby odkrywały swoje powołanie jako kobiety -wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby żadna matka nie zabiła własnego dziecka - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby pojednały się rozbite małżeństwa i powróciły do jedności - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby matki opłakujące swoje zmarłe dzieci zaznały pocieszenia - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby wdowy potrafiły przyjąć śmierć swoich mężów i zaznały pokoju - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby cierpiące kobiety, łączyły krzyż swój z krzyżem Chrystusa - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg udzielał wszystkim kobietom potrzebnych łask - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje…

Modlitwa do Św. Rajmunda:
Chwalebny Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści. Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do Św. Rajmunda Nonnat

DZIEŃ SZÓSTY – Chorych, opiekujących się chorymi
Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W szóstym dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu wszystkich chorych, cierpiących. Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz chorych, cierpiących, za umocnienie ich w dźwiganiu krzyża. Za wszystkich uzdrowionych przez ciebie. Za wszystkich, którzy cieszą się zdrowiem. Za tych, którzy z miłością pochylają się nad cierpiącymi, za służbę zdrowia, lekarzy, pielęgniarki, ratowników, wszystkich pracowników szpitali, ośrodków zdrowia. Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkich chorych, cierpiących, tych, którzy zajmują się chorymi w domach, przychodniach, szpitalach, placówkach służby zdrowia. Lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, cały personel służby zdrowia, opieki społecznej, członków caritasu. Tych, którzy cierpią na ciele, ale także duchu. Obłożnie chorych, sparaliżowanych, tych, którzy łączą swoje cierpienia z Twoim Jezu cierpieniem i ofiarowują je za innych, także tych, którzy nie wytrzymują cierpienia. Tych, którzy nie widzą jego sensu. Tych, którzy dążą do eutanazji i ją wykonują. Za umierających.

Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg obdarzał wszystkich chorych, cierpiących, opiekujących się chorymi Swoim błogosławieństwem - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg udzielił cierpiącym siłę do dźwigania tego krzyża - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg udzielał chorym łaski zdrowia - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg udzielił łaski cierpliwości dla opiekunów chorych - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg udzielał łaski miłości do chorych dla wszystkich zajmujących się nimi - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby cierpiący nie marnowali cierpienia, ale potrafili ofiarowywać je Bogu - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby wszyscy opiekujący się chorymi dostrzegali w nich cierpiącego Chrystusa - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby opiekujący się chorymi mieli siłę do posługi cierpiącym - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby nie zabijano, ludzi chorych - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby każdy człowiek mógł w godny sposób odejść z tego świata - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby każdy umierający otrzymał łaskę pojednania się z Bogiem - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg udzielał wszystkim cierpiący, troszczącym się o chorych potrzebnych łask - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje…

Modlitwa do Św. Rajmunda:
Chwalebny Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści. Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do Św. Rajmunda Nonnat

DZIEŃ SIÓDMY - Zniewolonych.
Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W siódmym dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu wszystkich zniewolonych i ich bliskich. Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz zniewolonych, za tych, których uwolniłeś z niewoli, za ich bliskich, których postawiłeś przy nich, aby pomagali im, że wspierasz ich. Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkich zniewolonych przez: alkohol, narkotyki, tytoniu, komputery, zmysłowość, będących w niewoli grzechu, w każdym zniewoleniu. Ich bliskich, zatroskane matki, żony, ojców, mężów, cierpiące dzieci.

Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg obdarzał wszystkich zniewolonych i ich bliskich Swoim błogosławieństwem - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg udzielał zniewolonym łaski wolności - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg chronił przez zniewoleniem dzieci i młodzież - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg uzdrawiał rany zadane przez zniewolonych - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby zniewoleni otwierali się na boże miłosierdzie - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby żyjący w grzechu mieli siłę zerwać ze złem - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby bliscy zniewolonych nie tracili nadziei i ufali w moc Boga - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg udzielał wszystkim zniewolonym, troszczącym się o nich potrzebnych łask - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje…

Modlitwa do Św. Rajmunda:
Chwalebny Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści. Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do Św. Rajmunda Nonnat

DZIEŃ ÓSMY – Wątpiących, niewierzących.
Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W ósmym dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu wszystkich wątpiących, przeżywających kryzys wiary. Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz Twoich wyznawców, za liczne nawrócenia, za to że, pozwalasz odnaleźć się poszukującym, umacniasz słabych, pomagasz odnaleźć prawdę wątpiącym. Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkich wierzących, wątpiących, przeżywających kryzys wiary, tych którzy stracili wiarę, niewierzących, wszystkich chrześcijan, wyznawców innych religii.

Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg obdarzał wszystkich Swoich wyznawców błogosławieństwem - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg umacniał naszą wiarę - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg chronił nas od zwątpienia - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg umacniał wątpiących - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby przeżywający kryzys wiary doświadczyli Bożej obecności - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby niewierzący odkryli Boga - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby wszyscy wyznawcy Chrystusa stanowili jedno - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby wyznawczy innych religii poznali prawdziwego Boga - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby wierzący byli świadkami wiary dla wątpiących i niewierzących - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg udzielał wszystkim wierzącym, wątpiącym potrzebnych łask - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje…

Modlitwa do Św. Rajmunda:
Chwalebny Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści. Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do Św. Rajmunda Nonnat

DZIEŃ DZIEWIĄTY – Nasze potrzeby.
Klęcząc przed Bogiem wzywamy Twojego orędownictwa św. Rajmundzie. W dziewiątym ostatnim dniu nowenny pragniemy powierzyć Twojemu wstawiennictwu wszystkie nasze potrzeby i pragnienia. Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski jakie nam udzielasz, naszym bliskim, rodzinom, naszej wspólnocie parafialnej. Za wszystkie wysłuchane prośby. Za Miłość do nas, za dzieło naszego zbawienia, za Maryję naszą matkę, za rzesze świętych i błogosławionych, za naszego patrona św. Rajmunda. Polecamy Twemu wstawiennictwu Św. Rajmundzie wszystkie nasze potrzeby i pragnienia, potrzeby naszych bliźnich, całego świata, nas samych, nasze rodziny, bliskich, naszą parafię, diecezję, Ojczyznę i świat cały. Sprawę pokój na świecie, ustania nienawiści w ludzkich sercach i między narodami, sprawiedliwość społeczną, ochronę od kataklizmów, poszanowanie godności człowieka i jego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Św. Rajmundzie wypraszaj u Boga potrzebne łaski: wołajmy - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg obdarzał wszystkich ludzi i cały świat Swoim błogosławieństwem - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg obdarzał świat miłosierdziem - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg obdarzał wszystkich ludzi darem miłości - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg przyjął zmarłych do Swego królestwa - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg obdarzył wszystkich grzeszników łaską nawrócenia - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby świat został zachowany od klęsk żywiołowych - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby w ludzkich sercach i na świecie nastał pokój - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby chorzy otrzymali łaskę zdrowia- wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby nasza wspólnota parafialna wzrastała w łasce Bożej - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.
Aby Bóg raczył wysłuchać naszych próśb - wstawiaj się za nami Św. Rajmundzie.

W cichości serca przedstawmy teraz nasze osobiste intencje…

Modlitwa do Św. Rajmunda:
Chwalebny Święty Rajmundzie. Wzywamy Twojego orędownictwa. Tobie polecamy naszą wspólnotę parafialną, której jesteś patronem: rodziny, małżeństwa, młodzież i dzieci, osoby starsze i cierpiące. Matki oczekujące potomstwa, poczęte dzieci. Osoby przeżywające kryzys wiary, wątpiące w Bożą Miłość, odchodzące z ustanowionego przez Chrystusa Kościoła, lekceważące sakramenty święte, żyjące bez Boga. Popadające w niewolę fizyczną i duchową, zniewolone przez: alkohol, narkotyki, komputery, zamknięte na drugiego człowieka. Pogrążone w niewoli grzechu. Dotknięte cierpieniem ciała i duszy. Odrzucone, samotne, żyjące w nienawiści. Chwalebny Święty Rajmundzie pomóż nam przeżyć jak najlepiej nasze powołanie chrześcijańskie - uczniów Chrystusa, pomóż nam naśladować Cię w Twojej pokorze, miłości, abyśmy za Twoim przykładem nasze życie ofiarowali Chrystusowi i bliźnim. Pomóż nam budować cywilizację miłości, abyśmy tworzyli lepszy świat bez: nienawiści, wojen i terroru. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do Św. Rajmunda Nonnat

 

 

Patron wzywany w obronie przed aborcją.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu. 
By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą

”Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum. Szkołę podstawową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno:  matematyka 100%,  język angielski 98%, język polski 84 %. Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym. 

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal bzz24.pl obecnie jest w przebudowie graficznej 
serdecznie zapraszam do zwiedzania placu budowy pod adresem:
 https://bzz24mobile.pl/ oraz proszę o wysyłanie ewentualnych uwag lub sugestii na e-mail Adam.Kazmierczak@bzz24.pl 
Serdecznie pozdrawiam Adam.

 

 


Wesprzyj Portal

 

nr konta do wpłat

Bank PKO BP

Adam Kaźmierczak

PL89102054020000040200459206