NOWENNA DO ŚW. JAKUBA STARSZEGO APOSTOŁA

 

 


Modlitwa na rozpoczęcie nowenny:
Kłaniamy się Tobie, święty Jakubie Apostole, wielki nasz patronie. Prosimy Cię pokornie, byś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają skuteczne wstawiennictwo w niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy spraw, abyśmy dzięki Twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej.
Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy Twej pomocy. Prosimy Cię, święty Jakubie Apostole, abyś nas w życiu wspomagał i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy przychodzą, przed Twój ołtarz, lub na innym miejscu zwracają się do Ciebie w swoich potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają Twoją opiekę i doznają Twej pomocy wielbiąc Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Weź nas w opiekę św. Jakubie Apostole Niech nas twa prośba od złego chroni!

DZIEŃ PIERWSZY
Święty Jakubie, chwalebny Apostole i męczenniku! Jezus był dla Ciebie wszystkim. Módl się za mną, abym też mógł z czystym sercem powiedzieć do Zbawiciela: „TYŚ JEST MYM WSZYSTKIM”.

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …, Litania do św. Jakuba Apostoła

Módlmy się: Ufni w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecamy się tobie Święty Jakubie Apostole, prosząc gorąco, abyś wejrzał na nas wzywających twej pomocy i opieki. Spójrz na te prośby przeróżne, które Ci z ufnością przedstawiamy, i zapisz je głęboko w Twym sercu, byśmy mogli otrzymać to wszystko, o co, przez wstawiennictwo Twoje u Boga błagamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

DZIEŃ DRUGI
Święty Jakubie, chwalebny Apostole i męczenniku! Jak dobre było twe serce, gdyż poświęciłeś je całkiem Jezusowi najwyższemu Dobru. Uproś mi u Niego dobre serce, które mu się całkiem poświęci i pokocha wszystkich ludzi ze względu na Niego.

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …, Litania do św. Jakuba Apostoła

Módlmy się: Ufni w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecamy się tobie Święty Jakubie Apostole, prosząc gorąco, abyś wejrzał na nas wzywających twej pomocy i opieki. Spójrz na te prośby przeróżne, które Ci z ufnością przedstawiamy, i zapisz je głęboko w Twym sercu, byśmy mogli otrzymać to wszystko, o co, przez wstawiennictwo Twoje u Boga błagamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

DZIEŃ TRZECI
Święty Jakubie, chwalebny Apostole i męczenniku! Jak małe są wszystkie me cierpienia w porównaniu z tym, co przeszedłeś z miłości do twego Boskiego Oblubieńca. Pomóż mi, abym znosił cierpliwie wszystkie me cierpienia z miłości do Niego i przyjął z oddaniem Jego świętą wolę.

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …, Litania do św. Jakuba Apostoła

Módlmy się: Ufni w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecamy się tobie Święty Jakubie Apostole, prosząc gorąco, abyś wejrzał na nas wzywających twej pomocy i opieki. Spójrz na te prośby przeróżne, które Ci z ufnością przedstawiamy, i zapisz je głęboko w Twym sercu, byśmy mogli otrzymać to wszystko, o co, przez wstawiennictwo Twoje u Boga błagamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

DZIEŃ CZWARTY
Święty Jakubie, chwalebny Apostole i męczenniku! Uproś mi u Jezusa łaskę, abym z miłości do Niego odczuwał nawet radości przy cierpieniach.

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …, Litania do św. Jakuba Apostoła

Módlmy się: Ufni w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecamy się tobie Święty Jakubie Apostole, prosząc gorąco, abyś wejrzał na nas wzywających twej pomocy i opieki. Spójrz na te prośby przeróżne, które Ci z ufnością przedstawiamy, i zapisz je głęboko w Twym sercu, byśmy mogli otrzymać to wszystko, o co, przez wstawiennictwo Twoje u Boga błagamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

DZIEŃ PIĄTY
Święty Jakubie, chwalebny Apostole i męczenniku! Spraw przez twe wstawiennictwo, abym zwyciężył nad wszystkimi pokusami ku chwale Jezusa Chrystusa, wielkiego Zwycięzcy nad złem.

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …, Litania do św. Jakuba Apostoła

Módlmy się: Ufni w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecamy się tobie Święty Jakubie Apostole, prosząc gorąco, abyś wejrzał na nas wzywających twej pomocy i opieki. Spójrz na te prośby przeróżne, które Ci z ufnością przedstawiamy, i zapisz je głęboko w Twym sercu, byśmy mogli otrzymać to wszystko, o co, przez wstawiennictwo Twoje u Boga błagamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

DZIEŃ SZÓSTY
Święty Jakubie, chwalebny Apostole i męczenniku! Chcę kochać Jezusa z całego serca. Uproś mi, abym jednak jeszcze raz zaczął od początku kochać Go z całego serca.

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …, Litania do św. Jakuba Apostoła

Módlmy się: Ufni w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecamy się tobie Święty Jakubie Apostole, prosząc gorąco, abyś wejrzał na nas wzywających twej pomocy i opieki. Spójrz na te prośby przeróżne, które Ci z ufnością przedstawiamy, i zapisz je głęboko w Twym sercu, byśmy mogli otrzymać to wszystko, o co, przez wstawiennictwo Twoje u Boga błagamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

DZIEŃ SIÓDMY
Święty Jakubie, chwalebny Apostole i męczenniku! Który jesteś tak głęboko kochany przez Boga, raduję się wraz z Tobą z wielkiej mocy, której Bóg ci udzielił ku chwale Swego Imienia, ku zbudowaniu Kościoła świętego i ku wynagrodzeniu twych zasług, które zdobyłeś sobie w życiu i śmierci.

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …, Litania do św. Jakuba Apostoła

Módlmy się: Ufni w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecamy się tobie Święty Jakubie Apostole, prosząc gorąco, abyś wejrzał na nas wzywających twej pomocy i opieki. Spójrz na te prośby przeróżne, które Ci z ufnością przedstawiamy, i zapisz je głęboko w Twym sercu, byśmy mogli otrzymać to wszystko, o co, przez wstawiennictwo Twoje u Boga błagamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

DZIEŃ ÓSMY
Święty Jakubie, chwalebny Apostole i męczenniku! Cieszę się szczególnie z twej wielkości, twej czystości, twej wielkoduszności i twej wierności, którą wykazałeś wobec Jezusa Chrystusa i Jego świętej Ewangelii, która zarówno w niebie jak i na ziemi została tak wspaniale nagrodzona.

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …, Litania do św. Jakuba Apostoła

Módlmy się: Ufni w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecamy się tobie Święty Jakubie Apostole, prosząc gorąco, abyś wejrzał na nas wzywających twej pomocy i opieki. Spójrz na te prośby przeróżne, które Ci z ufnością przedstawiamy, i zapisz je głęboko w Twym sercu, byśmy mogli otrzymać to wszystko, o co, przez wstawiennictwo Twoje u Boga błagamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

DZIEŃ DZIEWIĄTY
Święty Jakubie, chwalebny Apostole i męczenniku! Przyciągnięty twą wspaniałą łaskawością, proszę cię ze względu na twe wielkie i doskonałe zasługi, o udzielenie mi tej łaski, której pokornie od ciebie oczekuję, jeśli jest ona zgodna z wolą Bożą i z pożytkiem dla mego zbawienia wiecznego.

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …, Litania do św. Jakuba Apostoła

Módlmy się: Ufni w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecamy się tobie Święty Jakubie Apostole, prosząc gorąco, abyś wejrzał na nas wzywających twej pomocy i opieki. Spójrz na te prośby przeróżne, które Ci z ufnością przedstawiamy, i zapisz je głęboko w Twym sercu, byśmy mogli otrzymać to wszystko, o co, przez wstawiennictwo Twoje u Boga błagamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Patron wzywany przez chorych na reumatyzm.

 

Nowenna do św. Jakuba Apostoła PDF

Litania do św. Jakuba Starszego Apostoła

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Nowenna do św. Jakuba Starszego Apostoła

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!