Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Triduum do św. Jacka Odrowąża

Nowenna do św. Jacka Odrowąża

Litania do św. Jacka Odrowąża

Święci Patroni w chorobach menu

Strona główna

Nowenna do św. Jacka Odrowąża PDF

NOWENNA DO ŚW. JACKA ODROWĄŻA

 

 

 

Pieśń Niwy polskie cudny kwiecie

Niwy polskie; cudny kwiecie,

Coś no Śląska rozkwitł ziemi,

Święty Jacku w białej szocie,

Wspieraj nas modłami swymi.

 

Ref. 0 święty Jacku Twój lud cię błaga,

Usłysz wołanie, opieką darz!

Proś świętą Marię Przed tronem Boga,

0 ukochany Rodaku nasz!

 

Wejrzyj no nas, święty Jacku,

Nosze prośby weź w swe dłonie,

Noszą boleść zanieś Marii,

Niechaj w sercu Jej zatonie.

 

Ref. 0 święty Jacku...

 

Że wysłucha Syn modlitwy,

Zapewniło Cię Maryjo,

Bo za Matki pośrednictwem

Prośbom Twoim Jezus sprzyja.

 

Ref. O święty Jacku...

 

Eucharystii i Maryi

Cześć po Polsce rozszerzyłeś

I ta zbroją dusze, serca,

W chwilach ciężkich umocniłeś.

 

Ref. O święty Jacku...

 

Siłą modlitw różańcowych

Całą Polskę opasałeś.

Swej Ojczyźnie przeciw wrogom

Oręż Marii w rękę dałeś.

 

Ref. O święty Jacku...

 

Za Ojczyznę przed Maryją

Miej swe dłonie wciąż wzniesione,

Niech nad ludem swym roztoczy

Moc przedziwną i obronę

 

Ref. O święty Jacku...

 

Modlitwa do świętego Jacka w dni nieparzyste:

Święty Jacku, natchniony apostole Słowian, niestrudzony głosicielu Słowa, patronie dojrzałego chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie! Całym swoim życiem uczyłeś nas miłowania Eucharystii i Bogarodzicy. I dzisiaj przyjdź nam z pomocą i bądź patronem rzeczywistego nawrócenia do Boga i nowej chrześcijańskiej dojrzałości Prowadź nowych, przez Boga wezwanych ludzi, którzy zmienią oblicze starej ziemi. Spraw, aby w misji, którą Ty rozpocząłeś, Chrystus zechciał się nami posługiwać.

Módlmy się:

Boże, który wśród wielu narodów wsławiłeś świętego Jacka, wyznawcę, świętością życia i darem czynienia cudów, spraw, prosimy Cię, abyśmy za Jego przykładem doskonalili nasze życie i w przeciwnościach doznawali jego pomocy.

Panie, racz łaskawie przyjąć dla naszego zbawienia, modlitwy przedstawione Tobie przez świętego Jacka, który nieustraszenie chodził po wodzie pod opieką Najświętszej Matki.

Pokrzepieni, Panie, Twoją łaską, prosimy Cię, abyśmy wsparci modlitwami świętego Jacka, wyznawcy, doszli do wiekuistej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

Modlitwa do świętego Jacka w dni parzyste:

Wielki apostole, Jacku, święty nasz orędowniku, który wielu nauczyłeś, jak żyć sprawiedliwie i sprawiłeś, że wśród ludzi różnych narodów zapanowało Chrystusowe prawo miłości, naucz nas, rozgłaszających Twoje zasługi, prawdziwej świętości życia.

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, Ty powołałeś świętego Jacka, by odnowił i umocnił swój lud w wierze; przez jego wstawiennictwo utwierdź i w nas wiarę, abyśmy mogli skutecznie przyczynić się do pomnożenia Twej chwały i zbawienia ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwy na poszczególne dni nowenny:

Dzień I, IV i VII:

Święty Jacku, uproś nam silną wiarę, abyśmy zrozumieli, że Bóg jest najwyższą wartością naszego życia i celem, do którego zdążamy. Uproś nam wiarę odważną, która nie załamywałaby się w trudnościach życia; wiarę żywą, która pociągałaby nasze serca do gorliwej służby Bożej; wiarę radosną, abyśmy ochoczo żyli dla chwały Bożej. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Jacka Odrowąża.

 

Dzień II, V i VIII:

Święty Jacku, gdy podziwiamy Twój zapał apostolski i nieugiętą wolę w pracy dla Boga i ludzi, szukamy źródła Twych sił. Znajdujemy je w Twojej głębokiej czci dla Najświętszego Sakramentu. Obyśmy zrozumieli, jak wielkim skarbem jest dla nas Najświętszy Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej. Obyśmy w trudach i cierpieniach naszego życia umacniali się udziałem w Eucharystycznej Ofierze, poprzez częstą Komunię świętą i modlitwę u stóp tabernakulum. Uproś to nam u Boga, święty Jacku, nasz patronie. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Jacka Odrowąża.

 

Dzień III, VI i IX:

Święty Jacku, Najświętsza Maryja Panna była dla Ciebie Matka miłości, Mistrzynią i Panią. Zawsze czciłeś Maryję i nosiłeś ze sobą Jej wizerunek, w Jej ręce składałeś swoje trudy, bo wiedziałeś, że kto złączony jest z Matką Najświętszą, ten od Boga nigdy nie odstąpi. Błagamy Cię, święty nasz patronie, wyproś nam większą wierność w służbie Najświętszej Dziewicy, abyśmy wzmocnili naszą miłość tu na ziemi i zdobyli wieczną chwałę w niebie. Amen

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Jacka Odrowąża.

 

Na zakończenie nowenny

Hymn do św. Jacka

Triumfu hymn rozszerzać ma,
Świętego Jacka cześć,
Lud Jego miłość ofiarną zna,
Przy Nim przez wieki z różańcem trwa.
Chce chwały pomnik wznieść.

Siedemset lat jak w Polsce żył,
Jacek, nasz Śląski brat
On perłą drogą narodu był,
W służbie narodu nie szczędził sił,
Tej ziemi-wdzięczny kwiat.

On niósł nam moc i czynił cud,
Rozniecał duszy blask,
On chronił nas od wszelkich złud,
I każdy twórczy uświęcał trud,
Ten-Kaznodzieja łask

Polski twój kraj od błędów chroń,
Święty Patronie nasz,
Wątpiącym w wierze podaj swą dłoń,
Oporne serca do Boga skłoń,
Nad Polską trzymaj straż.

 

Źródła:

http://www.jacek.iq.pl/modlitwy-do-sw-jacka/569-nowenna-do-w-jacka-z-konwentu-op-w-rzeszowie

Hymn do św. Jacka MODLITWY i PIEŚNI do ŚWIĘTEGO JACKA wydanego przez Dominkanów Bractwo Różańcowe w Krakowie.

 

Patron bezpłodnych, porodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu. 
By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą

”Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum. Szkołę podstawową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno:  matematyka 100%,  język angielski 98%, język polski 84 %. Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym. 

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal bzz24.pl obecnie jest w przebudowie graficznej 
serdecznie zapraszam do zwiedzania placu budowy pod adresem:
 https://bzz24mobile.pl/ oraz proszę o wysyłanie ewentualnych uwag lub sugestii na e-mail Adam.Kazmierczak@bzz24.pl 
Serdecznie pozdrawiam Adam.

 

 


Wesprzyj Portal

 

nr konta do wpłat

Bank PKO BP

Adam Kaźmierczak

PL89102054020000040200459206