NOWENNA DO ŚW. GEMMY GALGANI

 

 

 

 

DZIEŃ PIERWSZY

O, najbardziej czci godne Serce naszego Boskiego Mistrza Jezusa Chrystusa, pokornie pragniemy adorować Ciebie w Twym nieskończonym Majestacie i wielbić Ciebie, i Twojej chwale poświęcić nasze modlitwy, które za wstawiennictwem świętej Gemmy Galgani, będziemy zanosić do Twojego miłosierdzia, w akcie całkowitego zawierzenia Tobie. Pokornie prosimy o pomoc Twą świętą Oblubienicę, którą Serce Twoje tak bardzo umiłowało i kochało, i za jej wstawiennictwem największych grzeszników nawracało.

O, najlitościwsza dziewico, święta Gemmo, podczas swego krótkiego życia na ziemi, dałaś nam piękny przykład anielskiej niewinności i miłości seraficznej i okazałaś się godną, aby mieć na swym ciele Rany Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. O, święta Gemmo przyczyń się za nami, którzy tak bardzo potrzebujemy Miłosierdzia Bożego i szczególnej łaski, którą pragniemy uzyskać dla nas przez twoje zasługi i wstawiennictwo, a o którą teraz gorąco prosimy…

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Gemmy Galgani

 

DZIEŃ DRUGI

O, najbardziej czci godne Serce naszego Boskiego Mistrza Jezusa Chrystusa, pokornie pragniemy adorować Ciebie w Twym nieskończonym Majestacie i wielbić Ciebie, i Twojej chwale poświęcić nasze modlitwy, które za wstawiennictwem świętej Gemmy Galgani, będziemy zanosić do Twojego miłosierdzia, w akcie całkowitego zawierzenia Tobie. Pokornie prosimy o pomoc Twą świętą Oblubienicę, którą Serce Twoje tak bardzo umiłowało i kochało, i za jej wstawiennictwem największych grzeszników nawracało.

 

O, godna Oblubienico Baranka Bożego i wierna towarzyszko cierpień Chrystusa i posłuszna Jego woli, zachowałaś niewinność i splendor dziewictwa, dając światu jasny przykład w doskonaleniu się w cnocie czystości. Patrzysz z miłością ze swego wysokiego miejsca w niebie na nas, którzy pragniemy zaufać tobie i gorąco prosić Cię o łaskę…

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Gemmy Galgani

 

DZIEŃ TRZECI

O, najbardziej czci godne Serce naszego Boskiego Mistrza Jezusa Chrystusa, pokornie pragniemy adorować Ciebie w Twym nieskończonym Majestacie i wielbić Ciebie, i Twojej chwale poświęcić nasze modlitwy, które za wstawiennictwem świętej Gemmy Galgani, będziemy zanosić do Twojego miłosierdzia, w akcie całkowitego zawierzenia Tobie. Pokornie prosimy o pomoc Twą świętą Oblubienicę, którą Serce Twoje tak bardzo umiłowało i kochało, i za jej wstawiennictwem największych grzeszników nawracało.

 

O, najbardziej kochająca i współczująca, święta Gemmo, z wielkiej miłości do Jezusa, ogromnie cierpiałaś za nawrócenie grzeszników jako ofiara za grzechy, i innych bardzo kochasz, a przede wszystkim miłujesz Boga. Nie zapomnij o nas, którzy pozostajemy tu na ziemi, i racz spojrzeć na nas z życzliwością, o którą prosimy Cię, w ufnej nadziei otrzymania tej łaski przez twoje pełne miłości serce…

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Gemmy Galgani

 

DZIEŃ CZWARTY

O, najbardziej czci godne Serce naszego Boskiego Mistrza Jezusa Chrystusa, pokornie pragniemy adorować Ciebie w Twym nieskończonym Majestacie i wielbić Ciebie, i Twojej chwale poświęcić nasze modlitwy, które za wstawiennictwem świętej Gemmy Galgani, będziemy zanosić do Twojego miłosierdzia, w akcie całkowitego zawierzenia Tobie. Pokornie prosimy o pomoc Twą świętą Oblubienicę, którą Serce Twoje tak bardzo umiłowało i kochało, i za jej wstawiennictwem największych grzeszników nawracało.

 

O, błogosławiona Gemmo, któraś z woli Boga, poniosłaś stratę zarówno rodziców w młodym wieku, jak i cierpiałaś niezliczone bóle na ciele i duszy. Naucz nas poświęcać się i cierpieć z miłości do Boga, abyśmy i również my mogli zmazać nasze grzechy na ziemi, a tym samym stać się bardziej godnymi nieskończonego skarbu zjednoczenia z Bogiem w niebie.

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Gemmy Galgani

 

DZIEŃ PIĄTY

O, najbardziej czci godne Serce naszego Boskiego Mistrza Jezusa Chrystusa, pokornie pragniemy adorować Ciebie w Twym nieskończonym Majestacie i wielbić Ciebie, i Twojej chwale poświęcić nasze modlitwy, które za wstawiennictwem świętej Gemmy Galgani, będziemy zanosić do Twojego miłosierdzia, w akcie całkowitego zawierzenia Tobie. Pokornie prosimy o pomoc Twą świętą Oblubienicę, którą Serce Twoje tak bardzo umiłowało i kochało, i za jej wstawiennictwem największych grzeszników nawracało.

 

O, chwalebna św. Gemmo, tak bardzo pragnęłaś, aby przejść do konsekrowanego życia zakonnego, ale Bóg w swej odwiecznej mądrości zarządził, że nie zostałaś zakonnicą. Bardzo cierpiałaś z tego powodu, nie mogąc spełnić pragnienia swojego serca. Jednak zaakceptowałaś inne, niewiele mniej godne poświęcenie i pogodziłaś się z wolą Boga. Naucz nas, o najdroższa i kochana Gemmo, ponoszenia ofiar, które Bóg w swej opatrzności zsyła na nas, ale i także abyśmy i my sami potrafili ofiarować coś od siebie na większą chwałę Boga i ku pożytkowi innych.

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Gemmy Galgani

 

DZIEŃ SZÓSTY

O, najbardziej czci godne Serce naszego Boskiego Mistrza Jezusa Chrystusa, pokornie pragniemy adorować Ciebie w Twym nieskończonym Majestacie i wielbić Ciebie, i Twojej chwale poświęcić nasze modlitwy, które za wstawiennictwem świętej Gemmy Galgani, będziemy zanosić do Twojego miłosierdzia, w akcie całkowitego zawierzenia Tobie. Pokornie prosimy o pomoc Twą świętą Oblubienicę, którą Serce Twoje tak bardzo umiłowało i kochało, i za jej wstawiennictwem największych grzeszników nawracało.

 

O, ukochana Oblubienico Chrystusa, święta Gemmo, której serce było w samym centrum ognia miłości Boga, naucz nas kochać Boga z całego serca i z całej duszy, i abyśmy w żarliwości podziwiali i chwalili Boga i stawiali Go ponad wszystko, aby „gdzie nasz skarb, tam również było nasze serce” (Mt 6, 21).

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Gemmy Galgani

 

DZIEŃ SIÓDMY

O, najbardziej czci godne Serce naszego Boskiego Mistrza Jezusa Chrystusa, pokornie pragniemy adorować Ciebie w Twym nieskończonym Majestacie i wielbić Ciebie, i Twojej chwale poświęcić nasze modlitwy, które za wstawiennictwem świętej Gemmy Galgani, będziemy zanosić do Twojego miłosierdzia, w akcie całkowitego zawierzenia Tobie. Pokornie prosimy o pomoc Twą świętą Oblubienicę, którą Serce Twoje tak bardzo umiłowało i kochało, i za jej wstawiennictwem największych grzeszników nawracało.

 

O, Jezu umęczony, Ty powołałeś świętą Gemmę, jako ofiarę przebłagalną za największych grzeszników. O Jezu, Ty nigdy nie mogłeś odmówić tej jakże bardzo kochającej Cię duszy, Ty zawsze wysłuchiwałeś jej heroicznego błagania o zbawienia dla grzeszników, nawet dla takich, którym groziło wieczne potępienie. Wyjednaj nam łaskę nawrócenia i zbawienia dusz naszych, abyśmy pewnego dnia pełni ufności mogli być zjednoczeni z Tobą, o Jezu, i z Najświętszą Matką Twoją, Niepokalaną Dziewicą Maryją, na wieki.

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Gemmy Galgani

 

DZIEŃ ÓSMY

O, najbardziej czci godne Serce naszego Boskiego Mistrza Jezusa Chrystusa, pokornie pragniemy adorować Ciebie w Twym nieskończonym Majestacie i wielbić Ciebie, i Twojej chwale poświęcić nasze modlitwy, które za wstawiennictwem świętej Gemmy Galgani, będziemy zanosić do Twojego miłosierdzia, w akcie całkowitego zawierzenia Tobie. Pokornie prosimy o pomoc Twą świętą Oblubienicę, którą Serce Twoje tak bardzo umiłowało i kochało, i za jej wstawiennictwem największych grzeszników nawracało.

 

O, najbardziej zagorzała w modlitwie o nawrócenie grzeszników święta Gemmo, jak wiele razy płakałaś i jak niezliczone są Twoje łzy, które wylewałaś nad naszymi grzechami, i stale ofiarowałaś swoje cierpienia jako pokutę i zadośćuczynienie za nasze grzechy. My, którzy jesteśmy bardzo słabi i ograniczeni własnym egoizmem, i którzy staramy się zaspokajać własne zmysły i zaniedbywać pokutę, prosimy, naucz nas kochać Jezusa i współcierpieć z Nim, jak i Ty cierpiałaś. Wyproś nam łaskę wstrętu do grzechu, łaskę smutku i doskonałego żalu, abyśmy już nigdy nie popełniali tych samych grzechów, które Jezus odkupił w wielkiej męce i nieopisanym bólu.

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Gemmy Galgani

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

O, najbardziej czci godne Serce naszego Boskiego Mistrza Jezusa Chrystusa, pokornie pragniemy adorować Ciebie w Twym nieskończonym Majestacie i wielbić Ciebie, i Twojej chwale poświęcić nasze modlitwy, które za wstawiennictwem świętej Gemmy Galgani, będziemy zanosić do Twojego miłosierdzia, w akcie całkowitego zawierzenia Tobie. Pokornie prosimy o pomoc Twą świętą Oblubienicę, którą Serce Twoje tak bardzo umiłowało i kochało, i za jej wstawiennictwem największych grzeszników nawracało.

 

O, najmilsza Święta Gemmo, prosimy Cię, abyś została naszą patronką i szczególną przyjaciółką dzisiaj i zawsze. Pomagaj nam w naszych codziennych potrzebach duchowych i materialnych, i ucz nas kochać i służyć Panu Bogu naszemu z całego serca. Dołącz do nas wraz z naszym Aniołem Stróżem i na wszelkie możliwe sposoby prowadź nas w miłości do wiecznego przeznaczenia.

Wyproś nam obecność naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, Maryi i Józefa w godzinie naszej śmierci. Prosimy, błagamy w tej intencji Miłosierdzie Boże. Uproś nam zbawienie dusz naszych.

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Gemmy Galgani

 

Patronka: cierpiących na ból głowy lub pleców, opętanych.

 

Nowenna do św. Gemmy Galgani PDF

Litania do św. Gemmy Galgani

Strony główny

Święci Patroni w chorobach menu

Koronka do św. Gemmy Galgani

Nowenna do św. Gemmy Galgani

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!