NOWENNA DO ŚW. FILIPA NERI

 

(prze dziewięć dni)

 

Święty Filipie, pełen chwały mój patronie, rany i choroby mojej duszy większe są niż choroby ciała i przekraczają twoją moc uleczania, nawet twoją nadprzyrodzoną siłę. Wiem, że mój wszechmocny Pan we własnych rękach dzierży ocalenie mojej duszy od śmierci i uleczenia jej ze wszystkich chorób. Ale ty, drogi święty, możesz teraz swymi modlitwami uczynić dla naszych dusz więcej, niż czyniłeś dla ciał tych, co się do ciebie zwracali, kiedy jeszcze chodziłeś po ziemi. Módl się za mnie, aby Boski Lekarz duszy, który jeden potrafił odczytać całą treść mojego serca, raczył je całkowicie oczyścić; abym zarówno ja, jak i wszyscy, którzy są mi drodzy, oczyszczeni zostali z grzechów wszelkich; a ponieważ musimy wszyscy umrzeć, obyśmy umarli tak jak ty, w łasce i miłości Boga, z taką, jak twoja, pewnością wiecznego życia.

Święty Filipie, którego nadprzyrodzone dary otwierały niebo, proszę cię o twoje przemożne wstawiennictwo u Wszechmogącego Boga, gdy błagam o łaskę...

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Filipa Neri.

 

 

Patron bezpłodnych, bezpłodność, chorych nóg i rąk.

Nowenna do św. Filipa Neri PDF

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Litania św. Filipa Neri

Nowenna do św. Filipa Neri

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!