Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Różaniec do

św. Dymfny

Nowenna do

św. Dymfny

Święci Patroni w chorobach menu

Strona główna

Litania do

św. Dymfny

Nowenna do św. Dymfny PDF

 NOWENNA DO ŚW. DYMFNY (9 CNÓT)

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie nowenny

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca wiernych i ogień miłości Twojej racz w nich zapalić.

Przeżegnawszy się:
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

DZIEŃ PIERWSZY – Wiara
Boże, źródło naszego zbawienia, Ty pośród ludów pogańskich oświeciłeś Świętą Dymfnę światłem prawdziwej wiary, którą ona poznała i wyznawała pod kierunkiem swojego spowiednika, księdza Gerebrana, który także poniósł męczeństwo. Przez wstawiennictwo tych dwojga świętych męczenników błagamy Cię o wzmocnienie naszej wiary w to, że nasze dusze oraz to, co otrzymujemy w życiu, pochodzi od Ciebie i Tobie powinno być oddane. Pragniemy poddać się Tobie jeszcze bardziej i uleglej, wiernie czcić Cię z całego serca i duszy aż do godziny naszej śmierci. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Dymfny

DZIEŃ DRUGI – Nadzieja
Wszechmogący i nieskończenie dobry Boże, Ty obiecałeś zbawienie wieczne dla tych, którzy przestrzegają Twoich przykazań i gorliwie wykorzystują Twoje łaski. Przez wstawiennictwo Świętej Dymfny, która broniąc swojego dziewictwa i chrześcijańskich obyczajów, opuściła pałac ojca, błagamy Cię, wzmocnij w nas nadzieję i udziel odwagi do wytrwałego pokonywania wszelkich przeszkód na drodze cnoty, abyśmy osiągnęli wieczne zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Dymfny

DZIEŃ TRZECI – Miłość
Boże miłości, Ty jesteś Stwórcą wszystkiego, co dobre i piękne. Przez wstawiennictwo Świętej Dymfny, która kochała Cię ponad wszystkie stworzenia i przez wzgląd na Ciebie kochała swoich bliźnich, dopomóż nam swoją łaską, abyśmy słowem i czynem wiernie wypełniali przykazanie miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Dymfny

DZIEŃ CZWARTY – Pobożność
Boże, nasz Stwórco, Mistrzu i najlepszy Nauczycielu, Święta Dymfna roztropnie prowadzona przez swoich wychowawców w wierze, coraz bardziej zwracała swe serce ku Tobie i życiem potwierdzała przyjętą wiarę. Przez jej wstawiennictwo błagamy Cię, udziel nam cnoty pobożności, abyśmy uwielbiając Cię nieustannie w tym życiu jako naszego Stwórcę i Pana i pełniąc dzieła chrześcijańskiej miłości, otrzymali nagrodę przygotowaną dla Twoich wiernych wyznawców. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Dymfny

 

DZIEŃ PIĄTY – Roztropność
Boże, Władco wszechświata, Ty udzieliłeś Świętej Dymfnie daru roztropności i męstwa w unikaniu grzesznych zamiarów jej ojca. Przez zasługi Twej świętej Służebnicy, pomóż nam pielęgnować w sobie stan łaski uświęcającej i roztropnie unikać wszelkich okazji do grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Dymfny

DZIEŃ SZÓSTY – Sprawiedliwość
Boże, źródło wiecznej sprawiedliwości, dzięki Twojej łasce Święta Dymfna dochowała Ci wierności i ustrzegła dziewictwo Tobie ofiarowane. Przez jej wstawiennictwo pomóż nam oddawać Tobie wszystko, co należy do Ciebie, oraz na sprawiedliwości i prawdzie budować nasze relacje z ludźmi. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Dymfny

DZIEŃ SIÓDMY – Niezłomność
Boże, który nagradzasz tych, co wytrwali w swych dobrych postanowieniach. Ty dałeś Świętej Dymfnie cnotę niezłomności wśród doświadczeń życia i prześladowań i uwieńczyłeś ją koroną męczeństwa. Udziel nam odwagi i męstwa w zapieraniu się siebie, dźwiganiu Twojego krzyża i walce z wrogiem naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Dymfny

DZIEŃ ÓSMY – Skromność
Boże, Ty sprawiłeś, że Święta Dymfna opanowała zmysłowe skłonności i używała ziemskich dóbr z roztropnością i umiarkowaniem. Udziel nam łaski naśladowania jej w skromności, łagodności i pokorze, abyśmy dochowali wierności Tobie i zasadom chrześcijańskiego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Dymfny

DZIEŃ DZIEWIĄTY - Czystość serca
Boże, miłośniku niewinnych dusz, Ty napełniłeś Świętą Dymfnę cnotami czystości, roztropności i męstwa, dzięki którym pozostała wierna Twojej miłości aż do swej męczeńskiej śmierci. Przez wstawiennictwo tej Świętej Dziewicy błagamy Cię, obdarz i nas cnotą czystości właściwą dla naszego stanu i spraw, abyśmy mogli cieszyć się spokojem sumienia w tym życiu i wieczną radością po śmierci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. DymfnyNOWENNA DO ŚW. DYMFNY (II)

 

Rozpoczęcie nowenny

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca wiernych i ogień miłości Twojej racz w nich zapalić.

Przeżegnawszy się:
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

DZIEŃ PIERWSZY
(poleć swoje intencje…)
"Wszystkie utrapienia życia mogą stać się znakami i obietnicami przyszłej chwały: cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały" (Św. Jan Paweł II)

Panie, który uzdrawiasz skruszonych w sercu, - zmiłuj się nad nami.
Panie, który nigdy nikogo nie odrzucasz, zmiłuj się nad nami.
Panie, który litujesz się nad najbardziej potrzebującymi, zmiłuj się nad nami.
Panie, ucieczko chorych psychicznie, zmiłuj się nad nami.
Panie, który leczysz z lęku i odrzucenia, zmiłuj się nad nami.
Panie, który nie gardzisz chorymi na depresję, zmiłuj się nad nami.
Panie, który gromadzisz wokół siebie zalęknionych i pogubionych, zmiłuj się nad nami.
Od depresji, lęku, odrzucenia - wybaw nas, Panie.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Dymfny

DZIEŃ DRUGI
(poleć swoje intencje…)
"Na wzór Dobrego Samarytanina pomagajcie i służcie chorym i cierpiącym, szanując w nich zawsze przede wszystkim godność osoby, a oczami wiary dostrzegając w nich obecność Jezusa cierpiącego. Strzeżcie się obojętności" (Św. Jan Paweł II).

Panie, który uzdrawiasz skruszonych w sercu, - zmiłuj się nad nami.
Panie, który nigdy nikogo nie odrzucasz, zmiłuj się nad nami.
Panie, który litujesz się nad najbardziej potrzebującymi, zmiłuj się nad nami.
Panie, ucieczko chorych psychicznie, zmiłuj się nad nami.
Panie, który leczysz z lęku i odrzucenia, zmiłuj się nad nami.
Panie, który nie gardzisz chorymi na depresję, zmiłuj się nad nami.
Panie, który gromadzisz wokół siebie zalęknionych i pogubionych, zmiłuj się nad nami.
Od depresji, lęku, odrzucenia - wybaw nas, Panie.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Dymfny

DZIEŃ TRZECI
(polec swoje intencje…)
"Drodzy przyjaciele, obarczeni ciężarem cierpienia, wy stoicie w pierwszym szeregu tych, których Bóg miłuje. Starajcie się być wielkodusznymi świadkami tej szczególnie cennej miłości, składając dar ze swojego cierpienia, które tak bardzo może się przyczynić do zbawienia ludzkości" (Św. Jan Paweł II)

Panie, który uzdrawiasz skruszonych w sercu, - zmiłuj się nad nami.
Panie, który nigdy nikogo nie odrzucasz, zmiłuj się nad nami.
Panie, który litujesz się nad najbardziej potrzebującymi, zmiłuj się nad nami.
Panie, ucieczko chorych psychicznie, zmiłuj się nad nami.
Panie, który leczysz z lęku i odrzucenia, zmiłuj się nad nami.
Panie, który nie gardzisz chorymi na depresję, zmiłuj się nad nami.
Panie, który gromadzisz wokół siebie zalęknionych i pogubionych, zmiłuj się nad nami.
Od depresji, lęku, odrzucenia - wybaw nas, Panie.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Dymfny

DZIEŃ CZWARTY
(poleć swoje intencje…)
"Cierpiący na duszy i ciele! Nie ulegajcie pokusie przeżywania cierpienia wyłącznie jako doświadczenia negatywnego, które każe wam wręcz wątpić w dobroć Boga. W cierpiącym Chrystusie każdy chory znajduje sens swoich bolesnych doświadczeń" (Św. Jan Paweł II).

Panie, który uzdrawiasz skruszonych w sercu, - zmiłuj się nad nami.
Panie, który nigdy nikogo nie odrzucasz, zmiłuj się nad nami.
Panie, który litujesz się nad najbardziej potrzebującymi, zmiłuj się nad nami.
Panie, ucieczko chorych psychicznie, zmiłuj się nad nami.
Panie, który leczysz z lęku i odrzucenia, zmiłuj się nad nami.
Panie, który nie gardzisz chorymi na depresję, zmiłuj się nad nami.
Panie, który gromadzisz wokół siebie zalęknionych i pogubionych, zmiłuj się nad nami.
Od depresji, lęku, odrzucenia - wybaw nas, Panie.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Dymfny

DZIEŃ PIĄTY
(poleć swoje intencje…)
"Drodzy chorzy! Umocnieni wiarą, stawiajcie czoło cierpieniu we wszystkich jego formach, nie traćcie odwagi i nie ulegajcie pesymizmowi. Przyjmując daną wam przez Chrystusa szansę, uczyńcie swój los znakiem łaski i miłości" (Św. Jan Paweł II).

Panie, który uzdrawiasz skruszonych w sercu, - zmiłuj się nad nami.
Panie, który nigdy nikogo nie odrzucasz, zmiłuj się nad nami.
Panie, który litujesz się nad najbardziej potrzebującymi, zmiłuj się nad nami.
Panie, ucieczko chorych psychicznie, zmiłuj się nad nami.
Panie, który leczysz z lęku i odrzucenia, zmiłuj się nad nami.
Panie, który nie gardzisz chorymi na depresję, zmiłuj się nad nami.
Panie, który gromadzisz wokół siebie zalęknionych i pogubionych, zmiłuj się nad nami.
Od depresji, lęku, odrzucenia - wybaw nas, Panie.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Dymfny

DZIEŃ SZÓSTY
(poleć swoje intencje…)
"Chrystus posłany został przez Ojca, "aby głosić Ewangelię ubogim [...], aby uzdrawiać skruszonych w sercu" (Łk 4,18), podobnie i Kościół darzy miłością wszystkich dotkniętych słabością ludzką, w ubogich i cierpiących odnajduje wizerunek swego ubogiego i cierpiącego Zbawiciela" ("Lumen gentium”).

Panie, który uzdrawiasz skruszonych w sercu, - zmiłuj się nad nami.
Panie, który nigdy nikogo nie odrzucasz, zmiłuj się nad nami.
Panie, który litujesz się nad najbardziej potrzebującymi, zmiłuj się nad nami.
Panie, ucieczko chorych psychicznie, zmiłuj się nad nami.
Panie, który leczysz z lęku i odrzucenia, zmiłuj się nad nami.
Panie, który nie gardzisz chorymi na depresję, zmiłuj się nad nami.
Panie, który gromadzisz wokół siebie zalęknionych i pogubionych, zmiłuj się nad nami.
Od depresji, lęku, odrzucenia - wybaw nas, Panie.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Dymfny

DZIEŃ SIÓDMY
(polec swoje intencje…)
"Nawrócenie grzeszników idzie poprzez wasze cierpienie. Jestem o tym najgłębiej przekonany. Tak jak zbawienie świata, odkupienie świat, czyli nawrócenie człowieka w świecie, idzie poprzez Krzyż Chrystusa, tak ciągłe nawracania grzeszników w świecie idzie poprzez wasz krzyż, poprzez wasze cierpienie. Wy istotnie, tak jak napisał św. Paweł, dopełniacie w członkach swoich tego, czego nie dostawa cierpieniom Jezusa Chrystusa (por. Kol 1,24)" (Św. Jan Paweł II).

Panie, który uzdrawiasz skruszonych w sercu, - zmiłuj się nad nami.
Panie, który nigdy nikogo nie odrzucasz, zmiłuj się nad nami.
Panie, który litujesz się nad najbardziej potrzebującymi, zmiłuj się nad nami.
Panie, ucieczko chorych psychicznie, zmiłuj się nad nami.
Panie, który leczysz z lęku i odrzucenia, zmiłuj się nad nami.
Panie, który nie gardzisz chorymi na depresję, zmiłuj się nad nami.
Panie, który gromadzisz wokół siebie zalęknionych i pogubionych, zmiłuj się nad nami.
Od depresji, lęku, odrzucenia - wybaw nas, Panie.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Dymfny

DZIEŃ ÓSMY
(poleć swoje intencje…)
"Cierpienie i choroba są częścią tajemnicy człowieka na ziemi. Pragnę, aby ta wzruszająca koncelebra była dla wszystkich chorych i zdrowych okazją do zastanowienia się nad zbawczą mocą cierpienia" (Św. Jan Paweł II).

Panie, który uzdrawiasz skruszonych w sercu, - zmiłuj się nad nami.
Panie, który nigdy nikogo nie odrzucasz, zmiłuj się nad nami.
Panie, który litujesz się nad najbardziej potrzebującymi, zmiłuj się nad nami.
Panie, ucieczko chorych psychicznie, zmiłuj się nad nami.
Panie, który leczysz z lęku i odrzucenia, zmiłuj się nad nami.
Panie, który nie gardzisz chorymi na depresję, zmiłuj się nad nami.
Panie, który gromadzisz wokół siebie zalęknionych i pogubionych, zmiłuj się nad nami.
Od depresji, lęku, odrzucenia - wybaw nas, Panie.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Dymfny

DZIEŃ DZIEWIĄTY
(polec swoje intencje…)
"Chrystus nie przyszedł, aby usunąć nasze cierpienia, ale by mieć w nich udział, oraz by biorąc je na siebie nadać im wartość zbawczą. Stając się uczestnikiem ludzkiej kondycji, wszystkich jej ograniczeń i cierpień, odkupił ją. Zbawienie, którego dokonał, a którego figurą były już wcześniej uzdrowienia chorych, otwiera horyzonty nadziei wszystkim ludziom przeżywającym trudny czas cierpienia. Drodzy ludzie chorzy, zajmujecie szczególne miejsce we wspólnocie Kościoła. Cierpienie, którego doznajecie, i pragnienie odzyskania zdrowia kształtują w was szczególną wrażliwość na wartość nadziei" (Św. Jan Paweł II).

Panie, który uzdrawiasz skruszonych w sercu, - zmiłuj się nad nami.
Panie, który nigdy nikogo nie odrzucasz, zmiłuj się nad nami.
Panie, który litujesz się nad najbardziej potrzebującymi, zmiłuj się nad nami.
Panie, ucieczko chorych psychicznie, zmiłuj się nad nami.
Panie, który leczysz z lęku i odrzucenia, zmiłuj się nad nami.
Panie, który nie gardzisz chorymi na depresję, zmiłuj się nad nami.
Panie, który gromadzisz wokół siebie zalęknionych i pogubionych, zmiłuj się nad nami.
Od depresji, lęku, odrzucenia - wybaw nas, Panie.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Dymfny

 

Patronka wzywana w Depresji, chorobach psychicznych, Artretyzmie, Epilepsji, przez Lunatyków, obłąkanych, sparaliżowanych.

MOBILNA wersja na TWÓJ telefon 

DARMOWA!

Zostań MECENASEM lub

PATRONEM

Tego

Portalu!

MOBILNA wersja na TWÓJ telefon 

DARMOWA!

Zostań MECENASEM lub

PATRONEM

Tego

Portalu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu. 
By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą

”Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum. Szkołę podstawową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno:  matematyka 100%,  język angielski 98%, język polski 84 %. Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym. 

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal bzz24.pl obecnie jest w przebudowie graficznej 
serdecznie zapraszam do zwiedzania placu budowy pod adresem:
 https://bzz24mobile.pl/ oraz proszę o wysyłanie ewentualnych uwag lub sugestii na e-mail Adam.Kazmierczak@bzz24.pl 
Serdecznie pozdrawiam Adam.

 

 


Wesprzyj Portal

 

nr konta do wpłat

Bank PKO BP

Adam Kaźmierczak

PL89102054020000040200459206