NOWENNA DO ŚW. CECYLII

 

 

 

 


DZIEŃ PIERWSZY
Wiekuisty Boże, otrzymaliśmy od Ciebie dar, Świętą Cecylię, dziewicę i męczennicę, patronkę muzyki i orędowniczkę muzyków. Dopomóż nam, abyśmy potrafili przeżyć swoje dni tak wiernie Tobie i tak niewinnie jak ta Święta. Spraw, abyśmy po ziemskim życiu mogli dostąpić spotkania ze Świętą Cecylią w niebie, gdzie wspólnie z nią będziemy wyśpiewywać Tobie chwałę. Amen.

Święta Cecylio, której nieustannie towarzyszył anioł i strzegł duszy i ciała, wstaw się za mną u Boga, aby łaskawie wysłuchał mojej modlitwy.
Chwała Ci, o Święta Dziewico Cecylio, która przelałaś krew w obronie wiary w Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, wysłuchaj mojej modlitwy i wyproś mi łaskę (wymienić prośbę). Święta Cecylio, która wspaniałomyślnie złożyłaś swe życie Bogu, proszę Cię o wstawiennictwo, abym i ja mężnie mógł wyznawać swą wiarę w Jezusa Chrystusa. Wysłuchaj łaskawie mojej modlitwy. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Cecylii

DZIEŃ DRUGI
Wiekuisty Boże, otrzymaliśmy od Ciebie dar, Świętą Cecylię, dziewicę i męczennicę, patronkę muzyki i orędowniczkę muzyków. Dopomóż nam, abyśmy potrafili przeżyć swoje dni tak wiernie Tobie i tak niewinnie jak ta Święta. Spraw, abyśmy po ziemskim życiu mogli dostąpić spotkania ze Świętą Cecylią w niebie, gdzie wspólnie z nią będziemy wyśpiewywać Tobie chwałę. Amen.

Święta Cecylio, której nieustannie towarzyszył anioł i strzegł duszy i ciała, wstaw się za mną u Boga, aby łaskawie wysłuchał mojej modlitwy.
Chwała Ci, o Święta Dziewico Cecylio, która przelałaś krew w obronie wiary w Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, wysłuchaj mojej modlitwy i wyproś mi łaskę (wymienić prośbę). Święta Cecylio, Dziewico, o sercu czystym i bohaterskim, o której uczciwości i czystości pamięć trwa przez wieki, dopomóż mi, abym i ja przeżył życie w czystości mego serca i ciała. Wysłuchaj łaskawie mojej modlitwy. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Cecylii

DZIEŃ TRZECI
Wiekuisty Boże, otrzymaliśmy od Ciebie dar, Świętą Cecylię, dziewicę i męczennicę, patronkę muzyki i orędowniczkę muzyków. Dopomóż nam, abyśmy potrafili przeżyć swoje dni tak wiernie Tobie i tak niewinnie jak ta Święta. Spraw, abyśmy po ziemskim życiu mogli dostąpić spotkania ze Świętą Cecylią w niebie, gdzie wspólnie z nią będziemy wyśpiewywać Tobie chwałę. Amen.

Święta Cecylio, której nieustannie towarzyszył anioł i strzegł duszy i ciała, wstaw się za mną u Boga, aby łaskawie wysłuchał mojej modlitwy.
Chwała Ci, o Święta Dziewico Cecylio, która przelałaś krew w obronie wiary w Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, wysłuchaj mojej modlitwy i wyproś mi łaskę (wymienić prośbę). Święta Cecylio, która poddałaś się woli Boga bezgranicznie, pomóż mi naśladować Cię w wierze i miłości do Boga, abym stał się święty jak Ty i mógł razem z Tobą cieszyć się przebywaniem u Ojca w niebie. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Cecylii

DZIEŃ CZWARTY
Wiekuisty Boże, otrzymaliśmy od Ciebie dar, Świętą Cecylię, dziewicę i męczennicę, patronkę muzyki i orędowniczkę muzyków. Dopomóż nam, abyśmy potrafili przeżyć swoje dni tak wiernie Tobie i tak niewinnie jak ta Święta. Spraw, abyśmy po ziemskim życiu mogli dostąpić spotkania ze Świętą Cecylią w niebie, gdzie wspólnie z nią będziemy wyśpiewywać Tobie chwałę. Amen.

Święta Cecylio, której nieustannie towarzyszył anioł i strzegł duszy i ciała, wstaw się za mną u Boga, aby łaskawie wysłuchał mojej modlitwy.
Chwała Ci, o Święta Dziewico Cecylio, która przelałaś krew w obronie wiary w Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, wysłuchaj mojej modlitwy i wyproś mi łaskę (wymienić prośbę). Święta Cecylio, Dziewico i Męczennico, podziwiam Twą odwagę, kiedy wyznawałaś swą wiarę w obliczu prześladowania, oraz miłość do Boga, która dodała Ci sił, by do końca życia, kiedy już nawet nie mogłaś mówić, dawać niezachwiane świadectwo wiary w Trójcę Przenajświętszą. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Cecylii

DZIEŃ PIĄTY
Wiekuisty Boże, otrzymaliśmy od Ciebie dar, Świętą Cecylię, dziewicę i męczennicę, patronkę muzyki i orędowniczkę muzyków. Dopomóż nam, abyśmy potrafili przeżyć swoje dni tak wiernie Tobie i tak niewinnie jak ta Święta. Spraw, abyśmy po ziemskim życiu mogli dostąpić spotkania ze Świętą Cecylią w niebie, gdzie wspólnie z nią będziemy wyśpiewywać Tobie chwałę. Amen.

Święta Cecylio, której nieustannie towarzyszył anioł i strzegł duszy i ciała, wstaw się za mną u Boga, aby łaskawie wysłuchał mojej modlitwy.
Chwała Ci, o Święta Dziewico Cecylio, składam dziękczynienie Bogu za wszystkie łaski, którymi obdarzył Cię w Twoim życiu, a Twa dusza nimi ozdobiona była Mu tak miła, że nie odmawia Ci żadnej łaski. Za Twoim pośrednictwem składam w Boże ręce moją prośbę (wymienić prośbę). Święta Cecylio, dziękuję Ci za Twój wielki i niedościgniony wzór świętości, który chcę z pomocą Bożą naśladować. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Cecylii

DZIEŃ SZÓSTY
Wiekuisty Boże, otrzymaliśmy od Ciebie dar, Świętą Cecylię, dziewicę i męczennicę, patronkę muzyki i orędowniczkę muzyków. Dopomóż nam, abyśmy potrafili przeżyć swoje dni tak wiernie Tobie i tak niewinnie jak ta Święta. Spraw, abyśmy po ziemskim życiu mogli dostąpić spotkania ze Świętą Cecylią w niebie, gdzie wspólnie z nią będziemy wyśpiewywać Tobie chwałę. Amen.
Święta Cecylio, której nieustannie towarzyszył anioł i strzegł duszy i ciała, wstaw się za mną u Boga, aby łaskawie wysłuchał mojej modlitwy.
Chwała Ci, o Święta Dziewico Cecylio, za Twe nieskalane życie, podziwiam Twą czystą miłość do Jezusa, która była większa niż wszelkie ludzkie uczucia. Mówiłaś o sobie: „Jestem oblubienicą mojego Pana Jezusa Chrystusa”. Święta Cecylio, wstaw się za mną w mojej intencji (wymienić prośbę) i pomóż mi zachować moje ciało czyste, moją duszę świętą, abym potrafił tak jak Ty kochać Jezusa i być mu wiernym. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Cecylii

DZIEŃ SIÓDMY
Wiekuisty Boże, otrzymaliśmy od Ciebie dar, Świętą Cecylię, dziewicę i męczennicę, patronkę muzyki i orędowniczkę muzyków. Dopomóż nam, abyśmy potrafili przeżyć swoje dni tak wiernie Tobie i tak niewinnie jak ta Święta. Spraw, abyśmy po ziemskim życiu mogli dostąpić spotkania ze Świętą Cecylią w niebie, gdzie wspólnie z nią będziemy wyśpiewywać Tobie chwałę. Amen.

Święta Cecylio, której nieustannie towarzyszył anioł i strzegł duszy i ciała, wstaw się za mną u Boga, aby łaskawie wysłuchał mojej modlitwy.
Chwała Ci, o Święta Dziewico Cecylio, za Twe nieskalane życie, naucz i mnie tak odważnie wyznawać wiarę i wstaw się u Boga w mojej intencji, abym otrzymał łaskę, o którą pokornie Cię proszę (wymienić prośbę). Święta Cecylio, pomóż mi w moim codziennym praktykowaniu wiary, abym jak Ty mógł prowadzić siebie i innych do Chrystusa i Kościoła przez dawanie przykładu pobożności. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Cecylii

DZIEŃ ÓSMY
Wiekuisty Boże, otrzymaliśmy od Ciebie dar, Świętą Cecylię, dziewicę i męczennicę, patronkę muzyki i orędowniczkę muzyków. Dopomóż nam, abyśmy potrafili przeżyć swoje dni tak wiernie Tobie i tak niewinnie jak ta Święta. Spraw, abyśmy po ziemskim życiu mogli dostąpić spotkania ze Świętą Cecylią w niebie, gdzie wspólnie z nią będziemy wyśpiewywać Tobie chwałę. Amen.

Święta Cecylio, której nieustannie towarzyszył anioł i strzegł duszy i ciała, wstaw się za mną u Boga, aby łaskawie wysłuchał mojej modlitwy.
Chwała Ci, o Święta Dziewico Cecylio, która wolałaś umrzeć, niż odwrócić się od Jezusa, módl się za mnie, abym i ja wytrwał w swej wierze i nigdy się jej nie zaparł i abym dostąpił łaski Bożej, o którą tak gorąco Go proszę za Twoją przyczyną (wymienić prośbę). Święta Cecylio, chcę razem z Tobą wyśpiewywać chwałę Bożą według słów, że kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Cecylii

DZIEŃ DZIEWIĄTY
Wiekuisty Boże, otrzymaliśmy od Ciebie dar, Świętą Cecylię, dziewicę i męczennicę, patronkę muzyki i orędowniczkę muzyków. Dopomóż nam, abyśmy potrafili przeżyć swoje dni tak wiernie Tobie i tak niewinnie jak ta Święta. Spraw, abyśmy po ziemskim życiu mogli dostąpić spotkania ze Świętą Cecylią w niebie, gdzie wspólnie z nią będziemy wyśpiewywać Tobie chwałę. Amen.

Święta Cecylio, której nieustannie towarzyszył anioł i strzegł duszy i ciała, wstaw się za mną u Boga, aby łaskawie wysłuchał mojej modlitwy.
Chwała Ci, o Święta Dziewico Cecylio, za Twą odwagę, którą pokazałaś światu, nie uginając się pod naciskiem pogan i dając świadectwo miłości Bożej. Ty ofiarowałaś Jezusowi swoją miłość do końca, a On także Cię nią obdarzył. I ja pragnę jej dostąpić w łasce, o którą proszę (wymienić prośbę). Święta Cecylio, bądź patronką każdego mojego czynu, abym nigdy, nawet przez nieuwagę, nie zasmucił Boga złym postępowaniem i abym po ziemskim życiu mógł razem z Tobą cieszyć się zbawianiem wiecznym. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Cecylii

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE NOWENNY:
Święta Cecylio, która nawróciłaś swego małżonka i który dzięki Tobie otrzymał koronę męczeństwa i zbawienia, wstaw się za mną u Boga, aby łaskawie wysłuchał mojej modlitwy.
Święta Cecylio, Twoje życie wiary stało się wzorem dla serc niewiernych, aby ich pozyskać dla prawdziwego Kościoła, wstaw się za mną u Boga, aby łaskawie wysłuchał mojej modlitwy.
Święta Cecylio, która wyśpiewałaś Bogu swą miłość, oddanie i wierność, wstaw się u Boga za mną, aby wysłuchał mojej modlitwy.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

za: Julia Palacz, Święta Cecylia, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017

Patronka Niewidomych. 

Nowenna do św. Cecylii PDF

Litania do św. Cecylii

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Nowenna do św. Cecylii

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!