Wesprzyj Portal

 

nr konta do wpłat

Bank PKO BP

Adam Kaźmierczak

PL89102054020000040200459206

 

Portal bzz24.pl obecnie jest w przebudowie graficznej 
serdecznie zapraszam do zwiedzania placu budowy pod adresem:
 https://bzz24mobile.pl/ oraz proszę o wysyłanie ewentualnych uwag lub sugestii na e-mail Adam.Kazmierczak@bzz24.pl 
Serdecznie pozdrawiam Adam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum. Szkołę podstawową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno:  matematyka 100%,  język angielski 98%, język polski 84 %. Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą i realizację jego marzeń wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281 Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

Odbiorca:

 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

NOWENNA DO ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA

 

 

 

 

Modlitwa przygotowawcza

Przyjdź, Duchu Święty wypełnij serca Twych wiernych i rozpal w nich ogień Twej Miłości. Prosimy Cię, o Panie, uprzedź nas Swymi zstąpieniami we wszystkich naszych poczynaniach, aby wszelka nasza modlitwa i czynność zaczynała się zawsze od Ciebie, i tak jak przez Ciebie rozpoczęta, przez Ciebie też była skończona. Amen.

 

Boże, wysłuchaj mej prośby o pomoc! W: Panie! Pośpiesz mi z pomocą.

Chwała Ojcu...

 

Codzienna modlitwa podczas nowenny (prze osiem dni)

 

Hymn

Boże ojców naszych, który postępujesz z nami według swej łagodności,

nie odejmuj od nas swego miłosierdzia,

lecz przez ich modlitwy kieruj w pokoju naszym życiem.

Zebrawszy się dziś, wychwalamy was w pieśniach

jako niegasnące promienie duchowego Słońca.

Wy bowiem, chwalebni Pasterze i Apostołowie,

opromieniliście światłem tych,

co byli w ciemnościach niewiedzy,

wzywając wszystkich na szczyty pobożności.

Dlatego wołamy do was: Bądźcie pozdrowieni,

jako fundament wszystkich ascetów.

Przez mnóstwo fal jak po suchym lądzie przechodząc,

w potokach łez całkowicie potopiliście swoich wrogów.

Chwalebni Apostołowie, przyjąwszy dar uzdrowień,

módlcie się ciągle do Chrystusa za nas wszystkich.

Amen.

 

Wezwanie

O czysty i niezłomny Apostole Jezusa Chrystusa, święty Bartłomieju! Z pełnym oddaniem klękam przed Bogiem i przed Tobą, którego wybrałem za swojego pośrednika i miłującego patrona, abym mógł być zaszczycony Twym wstawiennictwem u Twego Boskiego Oblubieńca Jezusa Chrystusa i Maryi, Jego Najświętszej Matki. Wiem, że oboje niczego Ci nie odmawiają, i proszę Cię z całym głębokim odczuciem mego serca, abyś spojrzał na mnie jako na jedno z Twych dzieci i wziął mnie w obronę przed mymi nieprzyjaciółmi. Wyjednaj mi łaskę, abym do końca mego życia zachował Swą duszę czystą od wszelkiej skazy i ozdabiał ją każdą cnotą. W szczególności chcę przyjąć z pełnym oddaniem memu Bogu wszystkie cierpienia, których zesłanie na mnie na tym świecie uważa za dobre dla oczyszczenia przez to mej duszy i dania jej okazji do uzyskania pokuty za wiele grzechów. Przyciągnięty Twą wspaniałą łaskawością, proszę Cię ze względu na Twe wielkie i doskonałe zasługi o wybłaganie dla mnie upragnionej łaski (tu należy wymienić swe życzenie), której pokornie od Ciebie oczekuję, jeśli jest ona zgodna z wolą Bożą i z pożytkiem dla mego zbawienia wiecznego. Proszę Cię również o wyjednanie dla mnie pomnożenia wiary, nadziei, miłości i żalu za moje grzechy. Święty Bartłomieju, módl się za mną u Jezusa i Maryi! Amen.

 

Dostojny i wierny uczniu Ewangelii, chwalebny Apostole Jezusa Chrystusa, jesteś ozdobiony tak wieloma laskami i tak wielką czystością i wśród niewiernego i zepsutego świata wzbogacony o tak żywą wiarę i miłosierdzie! Święty Bartłomieju, który dla Twego Niebiańskiego Nauczyciela zachowałeś niezachwianą wiarę i nienaruszoną czystość w czasach, gdy Rzym był pogański i moralnie zepsuty, proszę Cię za Twe szlachetne zasługi, uzyskaj dla mnie u Tronu Miłosierdzia łaskę wytrwania w wierze, łaskę czystości duszy i ciała i łaskę szczęśliwej śmierci w lasce Jezusa Chrystusa. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Bartłomieja Apostoła

 

Modlitwa na zakończenie nowenny (dzień dziewiąty)

 

Hymn

Boże ojców naszych, który postępujesz z nami według swej łagodności,

nie odejmuj od nas swego miłosierdzia,

lecz przez ich modlitwy kieruj w pokoju naszym życiem.

Zebrawszy się dziś, wychwalamy was w pieśniach

jako niegasnące promienie duchowego Słońca.

Wy bowiem, chwalebni Pasterze i Apostołowie,

opromieniliście światłem tych,

co byli w ciemnościach niewiedzy,

wzywając wszystkich na szczyty pobożności.

Dlatego wołamy do was: Bądźcie pozdrowieni,

jako fundament wszystkich ascetów.

Przez mnóstwo fal jak po suchym lądzie przechodząc,

w potokach łez całkowicie potopiliście swoich wrogów.

Chwalebni Apostołowie, przyjąwszy dar uzdrowień,

módlcie się ciągle do Chrystusa za nas wszystkich.

Amen.

 

Wezwanie

O czysty i niezłomny Apostole Jezusa Chrystusa, święty Bartłomieju! Z pełnym oddaniem klękam przed Bogiem i przed Tobą, którego wybrałem za swojego pośrednika i miłującego patrona, abym mógł być zaszczycony Twym wstawiennictwem u Twego Boskiego Oblubieńca Jezusa Chrystusa i Maryi, Jego Najświętszej Matki. Wiem, że oboje niczego Ci nie odmawiają, i proszę Cię z całym głębokim odczuciem mego serca, abyś spojrzał na mnie jako na jedno z Twych dzieci i wziął mnie w obronę przed mymi nieprzyjaciółmi. Wyjednaj mi łaskę, abym do końca mego życia zachował Swą duszę czystą od wszelkiej skazy i ozdabiał ją każdą cnotą. W szczególności chcę przyjąć z pełnym oddaniem memu Bogu wszystkie cierpienia, których zesłanie na mnie na tym świecie uważa za dobre dla oczyszczenia przez to mej duszy i dania jej okazji do uzyskania pokuty za wiele grzechów. Przyciągnięty Twą wspaniałą łaskawością, proszę Cię ze względu na Twe wielkie i doskonałe zasługi o wybłaganie dla mnie upragnionej łaski (tu należy wymienić swe życzenie), której pokornie od Ciebie oczekuję, jeśli jest ona zgodna z wolą Bożą i z pożytkiem dla mego zbawienia wiecznego. Proszę Cię również o wyjednanie dla mnie pomnożenia wiary, nadziei, miłości i żalu za moje grzechy. Święty Bartłomieju, módl się za mną u Jezusa i Maryi! Amen.

 

Dostojny i wierny uczniu Ewangelii, chwalebny Apostole Jezusa Chrystusa, jesteś ozdobiony tak wieloma laskami i tak wielką czystością i wśród niewiernego i zepsutego świata wzbogacony o tak żywą wiarę i miłosierdzie! Święty Bartłomieju, który dla Twego Niebiańskiego Nauczyciela zachowałeś niezachwianą wiarę i nienaruszoną czystość w czasach, gdy Rzym był pogański i moralnie zepsuty, proszę Cię za Twe szlachetne zasługi, uzyskaj dla mnie u Tronu Miłosierdzia łaskę wytrwania w wierze, łaskę czystości duszy i ciała i łaskę szczęśliwej śmierci w lasce Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Zachęcony Twym przykładem do ćwiczenia się w najdoskonalszych cnotach, pełen ufności na widok nagrody za Twe zasługi, postanawiam sobie, podążać za Tobą, chcąc unikać wszelkiego zła i dokładnie spełniać przykazania Boże. Wesprzyj mnie, o wielki święty Apostole Bartłomieju, przez Twe możne wstawiennictwo, a w szczególności uproś dla mnie czystość, wciąż nienaruszoną, niepokonaną siłę we wszystkich pokusach, wielkoduszność, która żadnej ofiary dla Boga nie uważa za zbyt wielką i niezłomną wiarę w Jezusa Chrystusa, święty Kościół katolicki i jego najwyższą Głowę, Ojca wszystkich wiernych, Pasterza wszystkich pasterzy i Namiestnika Jezusa Chrystusa na ziemi. Oprócz tych łask, o które Cię, święty Bartłomieju, proszę, dołączam jeszcze inne upragnione laski, które z pełnym zaufaniem mam nadzieję otrzymać przez Twe możne wstawiennictwo...

(Tu przedstaw świętemu z prostotą, ufnością i pokorą swoje prośby)

Nie kończ tej nowenny nie uczyniwszy kilku czynów miłosierdzia ku czci świętego Bartłomieja. Dobra spowiedź, gorliwe przyjmowanie Komunii Świętej to skuteczne środki, aby uzyskać laski Boże za wstawiennictwem świętego Apostoła.

 

Modlitwa końcowa

Święty Bartłomieju Apostole, spraw, aby wszyscy ludzie znosili z cierpliwością obecne utrapienia, abyśmy zawsze byli pokrzepieni i pocieszeni Twą słodką miłością; abyśmy z całego serca i w najgłębszej czci uwielbiali Trójcę Przenajświętszą i Wzniosłą, która obdarzyła Cię tyloma błogosławieństwami, wyposażyła Cię w tak wielką wiarę i siłę, która wyniosła Cię na tak wysoki stopień świętości, pomagała Ci wśród utrapień doczesnego życia i zaprowadziła Cię w triumfie do wiecznej chwały. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Bartłomieja Apostoła

 

 

Patron wzywany w chorobach skóry, drgawkach, nerwicach, chorobach neurologicznych.

 

Nowenna do św. Bartłomieja Apostoła PDF

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Litania do św. Bartłomieja Apostoła

Nowenna do św. Bartłomieja Apostoła

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!