Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Koronka do św. Barbary z Nikomedii

Nowenna do św. Barbary z Nikomedii

Litania do św. Barbary z Nikomedii

Święci Patroni w chorobach menu

Strona główna

Nowenna do św. Barbary z Nikomedii PDF

NOWENNA DO ŚW. BARBARY Z NIKOMEDII

 

 

 

DZIEŃ PIERWSZY– módlmy się za naszych bliskich którzy porzucili wiarę w Boga.

 

Święta Barbaro, która urodzona i wychowana w rodzinie pogańskiej przyjęłaś Ewangelię Jezusa Chrystusa wbrew woli ojca, wspomóż nas w walce o wiarę naszych najbliższych. Powierzamy Ci tych których kochamy, a którzy owładnięci światem odrzucili wiarę w Boga i utonęli w ateizmie. Rozjaśnij ich umysł, porusz serce i kieruj myśli w stronę Jedynej Prawdy i Jedynej Miłości. Niech nasza modlitwa i Twoje przemożne wstawiennictwo u Pana uprosi nawrócenie naszych najbliższych i ich powrót w światło Bożej Łaski. Amen.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Barbary z Nikomedii

DZIEŃ DRUGI– módlmy się za chrześcijan odrzuconych przez otoczenie, a zwłaszcza rodzinę z powodu wiary w Chrystusa

Święta Barbaro, która przyjęłaś chrzest w tajemnicy przed ojcem i w ukryciu przystępowałaś do Sakramentów Świętych, wspomóż tych, którzy uwierzyli w Chrystusa i przez to zostali odrzucani przez swoje otoczenie. Powierzamy Ci wzgardzonych i wyszydzanych z powodu wiary przez własne rodziny i przyjaciół. Bądź dla nich podporą i umocnieniem, i chroń ich przed pogardą, odrzuceniem i szykanami ze strony najbliższych. Amen.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Barbary z Nikomedii

DZIEŃ TRZECI - módlmy się za chrześcijan znoszących prześladowania za wiarę.

Święta Barbaro, która byłaś szykanowana za przyjęcie Ewangelii Jezusa, znosiłaś uwięzienie i tortury, a mimo tego nie porzuciłaś swojej wiary, otocz swoją opieką prześladowanych chrześcijan. Wspomóż braci żyjących w krajach niechrześcijańskich, którzy muszą w ukryciu sprawować Eucharystię i strzec się przed wrogością i przemocą. Wyproś dla nich u Pana siłę, wytrwałość i męstwo. Wspomóż także chrześcijan z krajów niegdyś chrześcijańskich, które odrzuciły Boga. Umacniaj ich, gdy wyznając Chrystusa są wyśmiewani i spotykają się ze wzgardą lub odrzuceniem ze strony swoich rodaków. Amen.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Barbary z Nikomedii

DZIEŃ CZWARTY - módlmy się za chrześcijan – współczesnych męczenników.

Święta Barbaro, która wybrałaś męczeństwo aby zachować wierność Bogu, otocz swoją przemożną opieką dzisiejszych męczenników, zabijanych za wiarę w Chrystusa. Wstaw się u Matki Najświętszej Królowej Męczenników, aby znaleźli Jej wsparcie w chwili śmierci i otrzymali za swoją ofiarę wieczną nagrodę od Pana. Amen.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Barbary z Nikomedii

DZIEŃ PIĄTY - módlmy się za ludzi uwięzionych.

Święta Barbaro, która zostałaś uwięziona za trwanie w wierze wbrew woli swojego ojca poganina, wspomóż więźniów, którym przemoc ludzkiej władzy i ludzka niesprawiedliwość odebrały wolność. Umocnij ich przez wskazanie Jezusa jako przewodnika na drodze krzyża. Naucz ich łączyć swoje cierpienia z ofiarą Pana tak jak Ty to robiłaś i ofiarowywać je za swoich prześladowców.
Święta Barbaro powierzamy Ci także więźniów skazanych sprawiedliwym wyrokiem za wyrządzone zło. Kieruj ich na drogę nawrócenia, aby rozważając swój grzech i wielkość winy wobec Boga i ludzi, poznali Miłosierdzie Boże i powrócili w światło Łaski. Prowadź ich do Pana, aby tak jak dobry łotr doznali przebaczenia i mogli osiągnąć zbawienie. Amen.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Barbary z Nikomedii

DZIEŃ SZÓSTY – módlmy się za ludzi wykonujących niebezpieczną pracę z zagrożeniem życia.

Święta Barbaro, patronko niebezpiecznych zawodów, obdarzaj swoją nieustającą opieką ludzi narażonych w swojej pracy na nagłą śmierć. Powierzamy Ci zwłaszcza górników i hutników, marynarzy i rybaków, żołnierzy i wszystkich tych, którzy ryzykując życiem pracują na swój chleb i tak służą Bogu i ludziom. Miej ich w swojej opiece i chroń od nagłych wypadków, a w chwili ich śmierci bądź dla nich Orędowniczką przed Majestatem Bożym. Amen.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Barbary z Nikomedii

DZIEŃ SIÓDMY – módlmy się o obronę przed żywiołami i kataklizmami.

Święta Barbaro, Nasza Wspomożycielko, chroń nas przez siłą żywiołów. Wstaw się u Boga aby wyprosić dla nas obronę przez ogniem, powodzią, burzami i innymi kataklizmami. Niech Twoja opieka ustrzeże nas i naszych bliskich przed skutkami żywiołów, abyśmy w poczuciu bezpieczeństwa mogli w naszym życiu służyć Bogu i ludziom. Amen.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Barbary z Nikomedii

DZIEŃ ÓSMY - módlmy się o łaskę czystego serca.

Święta Barbaro, która z miłości do Jezusa złożyłaś śluby czystości i dochowałaś ich mimo uwięzienia, procesu, wyroku śmierci i tortur, prowadź nas drogą bezwzględnego odrzucania wszelkich brudów świata. Wstaw się za nami u Matki Najświętszej, aby Jej Niepokalane Serce wyjednało nam dar życia w czystości dla naszego stanu.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Barbary z Nikomedii

DZIEŃ DZIEWIĄTY – módlmy się za umierających.

Święta Barbaro, patronko umierających bądź z nami w czasie naszej śmierci. Niech Twoje wstawiennictwo wyjedna nam dar sakramentów świętych, abyśmy stawali przed Ojcem Niebieskim oczyszczeni z grzechów. Przygotuj nas do tej chwili i pomóż zakończyć ziemską pielgrzymkę w zgodzie i przyjaźni z ludźmi z którymi przyszło nam żyć. Niech nasze odejście do wieczności nie będzie splamione ludzką krzywdą, gniewem czy choćby żalem. Święta Wspomożycielko, jeżeli z Woli Bożej znajdziemy się w czyśćcu, wstaw się za nami abyśmy zostali stamtąd szybko uwolnieni. Amen.

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Barbary z Nikomedii

 

ŁMJ.

 

 

Patronka wzywana w czasie epidemii, zarazy, Dżumy, przez konających.

 

MOBILNA wersja na TWÓJ telefon 

DARMOWA!

Zostań MECENASEM lub

PATRONEM

Tego

Portalu!

MOBILNA wersja na TWÓJ telefon 

DARMOWA!

Zostań MECENASEM lub

PATRONEM

Tego

Portalu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu. 
By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą

”Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum. Szkołę podstawową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno:  matematyka 100%,  język angielski 98%, język polski 84 %. Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym. 

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal bzz24.pl obecnie jest w przebudowie graficznej 
serdecznie zapraszam do zwiedzania placu budowy pod adresem:
 https://bzz24mobile.pl/ oraz proszę o wysyłanie ewentualnych uwag lub sugestii na e-mail Adam.Kazmierczak@bzz24.pl 
Serdecznie pozdrawiam Adam.

 

 


Wesprzyj Portal

 

nr konta do wpłat

Bank PKO BP

Adam Kaźmierczak

PL89102054020000040200459206