NOWENNA DO ŚW. AUGUSTYNA Z HIPPONY

 

DZIEŃ PIERWSZY

 

Modlitwa wstępna

Panie, Ty stworzyłeś nasze serca dla Ciebie i są one niespokojne, dopóki nie spoczną w Tobie. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił naszą niespokojność w poszukiwaniu Ciebie, abyś był obecny w naszym życiu i w tym, co nas spotyka. Znajdując Ciebie, chcemy być wierni Tobie, Boże, wierni Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi, wierni Kościołowi i Jego nauce, a także wierni naszemu szczególnemu stanowi, który wybraliśmy, aby Tobie służyć.

O wspaniały Święty Augustynie, wychwalony dzięki Twojej mądrości i cudom, poprzez wolę Jezusa, który rozmawiał z Tobą o tajemnicy Trójcy Świętej, przychodząc do Ciebie w postaci małego dziecka, uproś mi z obfitości Jego darów tę łaskę, którą tak gorąco i z głębi serca pragnę otrzymać. Ty, który byłeś tak współczujący dla biednych grzeszników, nie zważaj na marność tych, którzy modlą się do Ciebie, lecz na większą chwałę Boża, która niech będzie jeszcze raz wysławiona w tej szczególnej łasce, o jaką teraz proszę (wymienić prośbę). Amen.

 

Modlitwa dnia

O Święty Augustynie, najłagodniejszy i najmądrzejszy ze świętych, Twoja miłość do Boga i miłosierdzie wobec Jego stworzeń uczyniły Cię w czasie Twojego ziemskiego życia godnym posiadania wiedzy i łaski. Cuda były oczekiwanym skutkiem Twego słowa, które zawsze byłeś gotowy wypowiedzieć dla borykających się z trudnościami lub niepokojem. Zachęcony tym przekonanie, błagam Cię o pozyskanie dla mnie tej łaski, o którą proszę w tej nowennie (wymienić prośbę). Odpowiedź na moją modlitwę może wymagać cudu, ale Ty jesteś świętym cudów.

O łagodny i kochający Święty Augustynie, którego serce było zawsze pełne ludzkiego współczucia, wyszeptaj moją prośbę do ucha Dzieciątka Jezus, któremu podobało się rozmawiać z Tobą o Trójcy Świętej, a zawsze będziesz miał wdzięczność mojego serca. Amen.

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Augustyna z Hippony.

 

DZIEŃ DRUGI

 

Modlitwa wstępna

Panie, Ty stworzyłeś nasze serca dla Ciebie i są one niespokojne, dopóki nie spoczną w Tobie. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił naszą niespokojność w poszukiwaniu Ciebie, abyś był obecny w naszym życiu i w tym, co nas spotyka. Znajdując Ciebie, chcemy być wierni Tobie, Boże, wierni Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi, wierni Kościołowi i Jego nauce, a także wierni naszemu szczególnemu stanowi, który wybraliśmy, aby Tobie służyć.

O wspaniały Święty Augustynie, wychwalony dzięki Twojej mądrości i cudom, poprzez wolę Jezusa, który rozmawiał z Tobą o tajemnicy Trójcy Świętej, przychodząc do Ciebie w postaci małego dziecka, uproś mi z obfitości Jego darów tę łaskę, którą tak gorąco i z głębi serca pragnę otrzymać. Ty, który byłeś tak współczujący dla biednych grzeszników, nie zważaj na marność tych, którzy modlą się do Ciebie, lecz na większą chwałę Boża, która niech będzie jeszcze raz wysławiona w tej szczególnej łasce, o jaką teraz proszę (wymienić prośbę). Amen.

 

Modlitwa dnia

O wypraszający cuda Święty Augustynie, wspomnij, że nigdy nie słyszano, abyś pozostawił bez pomocy lub ulgi kogokolwiek, kto uciekał się do Ciebie w swej potrzebie. Ożywiony najwyższą nadzieją, w pełnym przekonaniu, że mi nie odmówisz, biegnę, by schronić się u Ciebie. O ulubiony Przyjacielu Dzieciątka Jezus. O wymowny Głosicielu Bożej łaski i miłosierdzia, nie pogardzaj moimi błaganiami, ale przedkładając je przed Bożym tronem, wzmocnij je Twoim wstawiennictwem i pozyskaj dla mnie tę łaskę, o którą proszę w tej nowennie (wymienić prośbę). O wielki Cudotwórco, wstaw się za mną, aby Bóg wysłuchał mojej prośby. Amen.

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Augustyna z Hippony.

 

DZIEŃ TRZECI

 

Modlitwa wstępna

Panie, Ty stworzyłeś nasze serca dla Ciebie i są one niespokojne, dopóki nie spoczną w Tobie. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił naszą niespokojność w poszukiwaniu Ciebie, abyś był obecny w naszym życiu i w tym, co nas spotyka. Znajdując Ciebie, chcemy być wierni Tobie, Boże, wierni Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi, wierni Kościołowi i Jego nauce, a także wierni naszemu szczególnemu stanowi, który wybraliśmy, aby Tobie służyć.

O wspaniały Święty Augustynie, wychwalony dzięki Twojej mądrości i cudom, poprzez wolę Jezusa, który rozmawiał z Tobą o tajemnicy Trójcy Świętej, przychodząc do Ciebie w postaci małego dziecka, uproś mi z obfitości Jego darów tę łaskę, którą tak gorąco i z głębi serca pragnę otrzymać. Ty, który byłeś tak współczujący dla biednych grzeszników, nie zważaj na marność tych, którzy modlą się do Ciebie, lecz na większą chwałę Boża, która niech będzie jeszcze raz wysławiona w tej szczególnej łasce, o jaką teraz proszę (wymienić prośbę). Amen.

 

Modlitwa dnia

O Święty Augustynie, który przez swoje skruszone serce objaśniłeś tajemnicę Bożej łaski, błagam Cię, obdarz mnie swym łaskawym spojrzeniem. O chwalebny Święty Augustynie, urodzony pod ochroną Maryi Niepokalanie Poczętej w święto Jej wniebowzięcia i poświęcony Jej, a teraz tak mocny Orędowniku w niebie, błagam Cię, abyś pozyskał dla mnie tę łaskę, o którą proszę w tej nowennie (wymienić prośbę). O wielki Cudotwórco, wstaw się za mną, aby Bóg wysłuchał mojej prośby. Amen.

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Augustyna z Hippony.

 

DZIEŃ CZWARTY

 

Modlitwa wstępna

Panie, Ty stworzyłeś nasze serca dla Ciebie i są one niespokojne, dopóki nie spoczną w Tobie. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił naszą niespokojność w poszukiwaniu Ciebie, abyś był obecny w naszym życiu i w tym, co nas spotyka. Znajdując Ciebie, chcemy być wierni Tobie, Boże, wierni Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi, wierni Kościołowi i Jego nauce, a także wierni naszemu szczególnemu stanowi, który wybraliśmy, aby Tobie służyć.

O wspaniały Święty Augustynie, wychwalony dzięki Twojej mądrości i cudom, poprzez wolę Jezusa, który rozmawiał z Tobą o tajemnicy Trójcy Świętej, przychodząc do Ciebie w postaci małego dziecka, uproś mi z obfitości Jego darów tę łaskę, którą tak gorąco i z głębi serca pragnę otrzymać. Ty, który byłeś tak współczujący dla biednych grzeszników, nie zważaj na marność tych, którzy modlą się do Ciebie, lecz na większą chwałę Boża, która niech będzie jeszcze raz wysławiona w tej szczególnej łasce, o jaką teraz proszę (wymienić prośbę). Amen.

 

Modlitwa dnia

Pozdrawiam Cię i oddaję Ci cześć, o potężny Pomocniku, Święty Augustynie. Chrześcijański świat z ufnością zwraca się do Ciebie i doświadcza Twojego czułego współczucia, mądrości oraz wielkiej pomocy w tak wielu potrzebach i cierpieniach, że czuję się zachęcony, aby i w mojej potrzebie szukać u Ciebie pomocy w uzyskaniu dla mnie przychylnej odpowiedzi na prośbę, które spełnienia szukam w tej nowennie (wymienić prośbę). O Świętu Augustynie, błagam Cię, pozyskaj dla mnie łaskę, której pragnę. Amen.

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Augustyna z Hippony.

 

DZIEŃ PIĄTY

 

Modlitwa wstępna

Panie, Ty stworzyłeś nasze serca dla Ciebie i są one niespokojne, dopóki nie spoczną w Tobie. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił naszą niespokojność w poszukiwaniu Ciebie, abyś był obecny w naszym życiu i w tym, co nas spotyka. Znajdując Ciebie, chcemy być wierni Tobie, Boże, wierni Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi, wierni Kościołowi i Jego nauce, a także wierni naszemu szczególnemu stanowi, który wybraliśmy, aby Tobie służyć.

O wspaniały Święty Augustynie, wychwalony dzięki Twojej mądrości i cudom, poprzez wolę Jezusa, który rozmawiał z Tobą o tajemnicy Trójcy Świętej, przychodząc do Ciebie w postaci małego dziecka, uproś mi z obfitości Jego darów tę łaskę, którą tak gorąco i z głębi serca pragnę otrzymać. Ty, który byłeś tak współczujący dla biednych grzeszników, nie zważaj na marność tych, którzy modlą się do Ciebie, lecz na większą chwałę Boża, która niech będzie jeszcze raz wysławiona w tej szczególnej łasce, o jaką teraz proszę (wymienić prośbę). Amen.

 

Modlitwa dnia

Pozdrawiam Cię, Święty Augustynie, Ozdobo i Chwało chrześcijaństwa. Pozdrawiam Cię, wielki Święty, Cherubinie mądrości i Serafinie Bożej miłości. Raduję się łaskami, jakimi tak hojnie obdarzył Cię nasz Pan. Z pokorą i ufnością błagam Cię o pomoc, ponieważ wiem, że Bóg udzielił Ci miłosierdzia i współczucia, jak również mocy. Proszę Cię, przez miłość, jaką poczułeś do Dzieciątka Jezus, kiedy rozmawiałeś z Nim o tajemnicy Trójcy Świętej, abyś wyjednał mi tę łaskę, której spełnienia szukam w tej nowennie przez Twoje wstawiennictwo (wymienić prośbę). O wielki Cudotwórco, wstaw się za mną, aby Bóg wysłuchał mojej prośby. Amen.

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Augustyna z Hippony.

 

DZIEŃ SZÓSTY

 

Modlitwa wstępna

Panie, Ty stworzyłeś nasze serca dla Ciebie i są one niespokojne, dopóki nie spoczną w Tobie. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił naszą niespokojność w poszukiwaniu Ciebie, abyś był obecny w naszym życiu i w tym, co nas spotyka. Znajdując Ciebie, chcemy być wierni Tobie, Boże, wierni Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi, wierni Kościołowi i Jego nauce, a także wierni naszemu szczególnemu stanowi, który wybraliśmy, aby Tobie służyć.

O wspaniały Święty Augustynie, wychwalony dzięki Twojej mądrości i cudom, poprzez wolę Jezusa, który rozmawiał z Tobą o tajemnicy Trójcy Świętej, przychodząc do Ciebie w postaci małego dziecka, uproś mi z obfitości Jego darów tę łaskę, którą tak gorąco i z głębi serca pragnę otrzymać. Ty, który byłeś tak współczujący dla biednych grzeszników, nie zważaj na marność tych, którzy modlą się do Ciebie, lecz na większą chwałę Boża, która niech będzie jeszcze raz wysławiona w tej szczególnej łasce, o jaką teraz proszę (wymienić prośbę). Amen.

 

Modlitwa dnia

O chwalebny Święty Augustynie, wybrany przez Boga do głoszenia Jego Słowa, otrzymałeś od Niego dar mądrości, który uczynił Cię znanym przez wieki. O dobry Święty Augustynie, módl się za mnie, abym wypełnił wolę Bożą we wszystkim, abym mógł Go kochać razem z Tobą przez całą wieczność. O życzliwy Święty Augustynie, błagam Cię, pozyskaj dla mnie łaskę, której pragnę i o którą proszę w tej nowennie (wymienić prośbę). O wielki Cudotwórco, wstaw się za mną, aby Bóg wysłuchał mojej prośby. Amen.

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Augustyna z Hippony.

 

DZIEŃ SIÓDMY

 

Modlitwa wstępna

Panie, Ty stworzyłeś nasze serca dla Ciebie i są one niespokojne, dopóki nie spoczną w Tobie. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił naszą niespokojność w poszukiwaniu Ciebie, abyś był obecny w naszym życiu i w tym, co nas spotyka. Znajdując Ciebie, chcemy być wierni Tobie, Boże, wierni Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi, wierni Kościołowi i Jego nauce, a także wierni naszemu szczególnemu stanowi, który wybraliśmy, aby Tobie służyć.

O wspaniały Święty Augustynie, wychwalony dzięki Twojej mądrości i cudom, poprzez wolę Jezusa, który rozmawiał z Tobą o tajemnicy Trójcy Świętej, przychodząc do Ciebie w postaci małego dziecka, uproś mi z obfitości Jego darów tę łaskę, którą tak gorąco i z głębi serca pragnę otrzymać. Ty, który byłeś tak współczujący dla biednych grzeszników, nie zważaj na marność tych, którzy modlą się do Ciebie, lecz na większą chwałę Boża, która niech będzie jeszcze raz wysławiona w tej szczególnej łasce, o jaką teraz proszę (wymienić prośbę). Amen.

 

Modlitwa dnia

O sławny Mistrzu wiary w Chrystusa, Święty Augustynie, wychwalany przez Twoją mądrość, wyjednaj mi ze szczodrości mojego Pana i Boga tę łaskę, której spełnienia tak gorąco szukam w tej nowennie (wymienić prośbę). O Święty Augustynie, zawsze uważny na tych, którzy Cię wzywają, udziel mi Twojego potężnego wstawiennictwa. Amen.

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Augustyna z Hippony.

 

DZIEŃ ÓSMY

 

Modlitwa wstępna

Panie, Ty stworzyłeś nasze serca dla Ciebie i są one niespokojne, dopóki nie spoczną w Tobie. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił naszą niespokojność w poszukiwaniu Ciebie, abyś był obecny w naszym życiu i w tym, co nas spotyka. Znajdując Ciebie, chcemy być wierni Tobie, Boże, wierni Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi, wierni Kościołowi i Jego nauce, a także wierni naszemu szczególnemu stanowi, który wybraliśmy, aby Tobie służyć.

O wspaniały Święty Augustynie, wychwalony dzięki Twojej mądrości i cudom, poprzez wolę Jezusa, który rozmawiał z Tobą o tajemnicy Trójcy Świętej, przychodząc do Ciebie w postaci małego dziecka, uproś mi z obfitości Jego darów tę łaskę, którą tak gorąco i z głębi serca pragnę otrzymać. Ty, który byłeś tak współczujący dla biednych grzeszników, nie zważaj na marność tych, którzy modlą się do Ciebie, lecz na większą chwałę Boża, która niech będzie jeszcze raz wysławiona w tej szczególnej łasce, o jaką teraz proszę (wymienić prośbę). Amen.

 

Modlitwa dnia

O Święty Augustynie, okazałeś się tak potężny w Twoim wstawiennictwie, tak czuły i współczujący wobec tych, którzy oddają Ci cześć i wzywają Cię w cierpieniu i rozpaczy. Błagam Cię najbardziej pokornie i żarliwie, abyś wziął mnie w obronę w moich obecnych potrzebach i pozyskał dla mnie łaskę, której pragnę (wymienić prośbę). Poleć moją prośbę miłosiernej Królowej nieba, aby mogła Ona przedstawić ją razem z Tobą przed tronem swego Syna. Amen.

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Augustyna z Hippony.

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

 

Modlitwa wstępna

Panie, Ty stworzyłeś nasze serca dla Ciebie i są one niespokojne, dopóki nie spoczną w Tobie. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił naszą niespokojność w poszukiwaniu Ciebie, abyś był obecny w naszym życiu i w tym, co nas spotyka. Znajdując Ciebie, chcemy być wierni Tobie, Boże, wierni Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi, wierni Kościołowi i Jego nauce, a także wierni naszemu szczególnemu stanowi, który wybraliśmy, aby Tobie służyć.

O wspaniały Święty Augustynie, wychwalony dzięki Twojej mądrości i cudom, poprzez wolę Jezusa, który rozmawiał z Tobą o tajemnicy Trójcy Świętej, przychodząc do Ciebie w postaci małego dziecka, uproś mi z obfitości Jego darów tę łaskę, którą tak gorąco i z głębi serca pragnę otrzymać. Ty, który byłeś tak współczujący dla biednych grzeszników, nie zważaj na marność tych, którzy modlą się do Ciebie, lecz na większą chwałę Boża, która niech będzie jeszcze raz wysławiona w tej szczególnej łasce, o jaką teraz proszę (wymienić prośbę). Amen.

 

Modlitwa dnia

Święty Augustynie, Sługo Maryi, Chwało Kościoła, módl się za naszego Ojca Świętego, naszych biskupów, księży, zakony, aby swym pobożnym zapałem i apostolską pracą stanowili jedno w wierze i oddali tym większą chwałę Bogu. Święty Augustynie, Pomocniku wszystkich, którzy Cię wzywają, módl się za mnie i wstawiaj za mną przed tronem Wszechmogącego Boga, abym otrzymał łaskę, o którą tak gorąco proszę w tej nowennie (wymienić prośbę). O wielki Cudotwórco, wstaw się za mną, aby Bóg wysłuchał mojej prośby. Amen.

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Augustyna z Hippony.

 

Źródło: Br. Paweł Zaborowski TDŚ, Święty Augustyn, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2020.

 

 

Patron chorych na oczy.

 

Nowenna do św. Augustyna z Hippony PDF

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Litania do św. Augustyna z Hippony

Triduum do św. Augustyna z Hippony

Nowenna do św. Augustyna z Hippony

Wspomóż wydanie Modlitewnika dla więźniów

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 10zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 5zł!!!