NOWENNA DO ŚW. ANNY MATKI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 

 

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

MODLITWA WSTĘPNA:

Chwalebna i święta Anno, wielka jest cześć, jakiej doznajesz w niebie i na ziemi. Trójca Przenajświętsza miłuje Cię jako matkę Najświętszej Maryi Panny, matki Zbawiciela. Ludzie wzywają Ciebie jako potężną orędowniczkę u Boga, bo przez Twoje wstawiennictwo sprawiedliwi spodziewają się pomnożenia łaski, a pokutujący grzesznicy odpuszczenia grzechów.

Proszę Cię przez miłość, jaką miałaś tu na ziemi do Jezusa i Jego Matki, abym wsparty modlitwą i zasługami Twoimi, bezpiecznie doszedł do szczęścia wiecznego. Amen. /Ag Op/

 

DZIEŃ PIERWSZY

Kto zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Ciebie, święta Anno, otrzymali pociechę i pomoc. Dlatego uciekam się do Ciebie i proszę o pomoc w tych wszystkich sprawach, które pragnę Ci dziś przedstawić…

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Anny.

 

DZIEŃ DRUGI

Wejrzyj na mnie, święta Anno, z wysokości Twojej chwały. Pozwól abym zrozumiał, że chwałę tę zdobywa się wierną służbą Zbawicielowi i Jego Matce. Im całkowicie poświęciłaś swoje życie…

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Anny.

 

DZIEŃ TRZECI

Słusznie wychwalamy Cię, święta Anno, ponieważ dla Twej szlachetności Bóg obsypał Cię dostojeństwami. Pragnę przy Twojej pomocy walczyć z grzechem i zasłużyć na Bożą hojność…

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Anny.

 

DZIEŃ CZWARTY

Święta Anno, wzorze wiary i ufności, wyjednaj mi u Boga żywą wiarę i niezachwianą nadzieję, abym przez całe życie mocno stał przy Bogu…

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Anny.

 

DZIEŃ PIĄTY

Święta Anno, gałązko z korzenia Jessego, która wydała kwiat wiecznego panieństwa – Niepokalaną Dziewicę. Wyproś mi u Boga łaski potrzebne do wypracowania w sobie cnoty czystości…

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Anny.

 

DZIEŃ SZÓSTY

Święta Anno, Pan Bóg widząc Twoją świętość i nadzwyczajne cnoty, tak Cię umiłował, że wybrał Cię na matkę Najświętszej Maryi Panny, Matki Zbawiciela. Dopomóż mi, abym przez ciągłe nawrócenie i pokutę zdobył świętość i wzrastał w miłości do Boga i bliźniego…

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Anny.

 

DZIEŃ SIÓDMY

Twojej opiece, święta Anno, polecam moją duszę i ciało. Spraw aby zdrowe ciało cieszyło się zdrową duszą. Pragnę wszystkie moje siły wprzęgnąć w służbę dla Boga i bliźniego…

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Anny.

 

DZIEŃ ÓSMY

Święta Anno, Twoja sumienność i poświęcenie w wypełnianiu wszystkich obowiązków nałożonych na Ciebie przez Pana, są dla mnie wyrzutem z powodu mojego szemrania i niecierpliwości w wypełnianiu obowiązków, jakimi Opatrzność Boża mnie obarczyła. Uproś mi u Boga łaską cierpliwości i pokory w znoszeniu wszystkiego, co Bóg raczy mi zesłać…

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Anny.

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Z radością myślę, święta Anno, o Twoim szczęściu związanym z godnością matki Bogarodzicy. Uproś mi łaskę skutecznego pielęgnowania mojej godności dziecka Bożego. Mocno wierzę, że Twoje wstawiennictwo u Boga jest skuteczne, zwłaszcza gdy dotyczy ono mojego zbawienia…

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Anny.

 

Modlitwa do św. Anny w cierpieniu:

Bądź pozdrowiona, o święta Matko Anno, któraś z największą gotowością i poświęceniem w dzień i w nocy wykonywała obowiązki nałożone na Ciebie przez Boga – przez Twoje trudy, starania i prace, proszę Cię, miłościwa Matko, zwróć Twoje miłościwe oczy na mnie i przyjdź mi z pomocą we wszystkich moich potrzebach i krzyżach, a zwłaszcza w mym obecnym utrapieniu. Ach, święta Anno, użycz mi Twej opieki i pomocy i wysłuchaj moją prośbę. Jeżeli zaś inaczej postanowiła wola Boża, uproś mi cierpliwość i męstwo, bym z pożytkiem dla zbawienia mego znosił ten krzyż, naśladując cierpiącego Chrystusa. I Ty, Matko Bolesna, wstaw się za mną u Syna swego. Amen.

 

Patronka wzywana w bezpłodności.

 

Nowenna do św. Anny Matki Najświętszej Maryi Panny PDF

Litania do św. Anny Matki Najświętszej Maryi Panny

Nowenna do św. Anny Matki Najświętszej Maryi Panny

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!