Modlitwa na rozpoczęcie nabożeństwa:

 

O Święci Wspomożyciele, którzy wsławiliście się przed Bogiem nieugiętą wiara, heroiczną odwagą oraz licznymi cnotami i od wieków wstawiacie się u Pana w pokornych prośbach naszych, którzy pochylicie się nad wszystkimi, którzy płaczą, którzy cierpią, którzy potrzebują szczególnej pomocy i modlitwą próbują zjednać Boga Najwyższego przez wasze wstawiennictwo. Nie odmawiajcie i mnie pomocy, swego orędownictwa. Bądźcie moimi pocieszycielami, w których Bóg tak bardzo sobie upodobał, że nigdy nie odmawia Wam łask swoich. Święty Krzysztofie, Święta Katarzyno, Święta Barbaro, Święty Jerzy, Święty Błażeju, Święty Cyriaku, Święta Małgorzato, Święty Dionizy, Święty Wicie, Święty Idzi, Święty Pantaleonie, Święty Achacy, Święty Eustachy, Święty Erazmie, uproście mi łaskę, o którą pokornie proszę w tym nabożeństwie (wymień swoją prośbę). Niech Bóg Wszechmogący wysłucha wstawiennictwa wszystkich swoich Świętych, a zwłaszcza Was, Czternastu Świętych Wspomożycieli, i niech najlepszy Ojciec prowadzi nas drogą zbawienia, abyśmy po ziemskim życiu zasłużyli na wieczną nagrodę w niebie. Amen.

 

DZIEŃ PIERWSZY

 

Święty Krzysztofie. Ty dostąpiłeś niewypowiedzianego szczęścia, gdy Bóg powołał Cię na swojego Apostoła. Bez chwili wahania porzuciłeś dotychczasowe życie i stałeś się gorliwym świadkiem wiary. Pociągnięci Twoim przykładem prosimy Cię, wyjednaj nam u Boga łaskę konieczną do tego, abyśmy wiernie wypełniali obowiązki naszego stanu, abyśmy swoja pracę i rodzinę traktowali jak powołanie, z oddaniem i miłością. Ty widzisz, jak często podchodzimy do życiowych wyzwań jak do przykrego obowiązku. Pociągnięci Twoim przykładem prosimy Cie, naucz nas czerpać radość z rzeczy małych, prostych i niezauważalnych przez nikogo.

 Święty Krzysztofie, patronie podróżujących, chroń nas oraz wszystkich, którzy są nam bliscy, od wszelkich nieszczęść i wypadków. Prowadź nas na wszystkich naszych drogach. Na lądzie, morzu i w powietrzu bądź stale przy nas. Niech z Twoją opieką dotrzemy bezpiecznie do celu każdej podróży. A jak kiedyś niosłeś na barkach Dziecię Jezus, tak teraz pomóż nam dźwigać ciężary naszego życia. Spraw, aby nigdy nie zabrakło nam determinacji w działaniu, jaką Ty się odznaczałeś. Niech łaska Boża towarzyszy nam w życiu ziemskim i niech nas prowadzi do szczęścia wiecznego. Amen.

Święty Krzysztofie, Święta Katarzyno, Święta Barbaro, Święty Jerzy, Święty Błażeju, Święty Cyriaku, Święta Małgorzato, Święty Dionizy, Święty Wicie, Święty Idzi, Święty Pantaleonie, Święty Achacy, Święty Eustachy, Święty Erazmie, uproście mi łaskę, o którą pokornie proszę w tym nabożeństwie (wymień swoją prośbę…,)

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do 14 Świętych Wspomożycieli

 

DZIEŃ DRUGI

 

Święty Katarzyno, Panno mężna, która w obliczu największych cierpień nie wyrzekłaś się wiary w Boga i ślubu założonego Mu jako swemu Oblubieńcowi, wyproś nam wszystkim stałą wiarę, abyśmy podobnie jak Ty mogli świadczyć każdego dnia o Panu naszym przed całym świtem. Wstaw się u Boga za wszystkimi cierpiącymi, aby otrzymali łaskę wytrwania w chorobie, jak Ty dzielnie znosiłaś wszystkie cierpienia, jakie Ci zgotowano.

 Święta Katarzyno, która patronujesz uczonym, pomagaj za przyczyną swoją uczącym się zdobyć wiedzę, która zbliża do Boga. Nakłoń serca ludzi nauki do pokory wobec własnej wiedzy oraz majestatu Boga Najwyższego, aby nigdy nie zapomnieli, że wszystko co mamy od Niego pochodzi i ku niemu zdąża. Święta Katarzyno, dopomóż nam, abyśmy zdobytą wiedzę wykorzystywali dla dobra ludzi na tym świecie i dla szczęścia wiecznego w niebie. Amen.

Święty Krzysztofie, Święta Katarzyno, Święta Barbaro, Święty Jerzy, Święty Błażeju, Święty Cyriaku, Święta Małgorzato, Święty Dionizy, Święty Wicie, Święty Idzi, Święty Pantaleonie, Święty Achacy, Święty Eustachy, Święty Erazmie, uproście mi łaskę, o którą pokornie proszę w tym nabożeństwie (wymień swoją prośbę…,)

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do 14 Świętych Wspomożycieli

 

DZIEŃ TRZECI

 

Święta Barbaro, urodzona i wychowana w rodzinie pogańskiej, przyjęłaś Ewangelię Jezusa Chrystusa wbrew woli ojca, który wydał Cię na śmierć okrutną, wspomóż nas w walce o wiarę naszych najbliższych. Powierzamy Ci tych, których kochamy, a którzy owładnięci światem odrzucili Boga i żyją w ateizmie. Rozjaśnij ich umysły, porusz serca i skieruj myśli w stronę jedynej Prawdy i jedynej Miłości.

 Święta Barbaro, czuwaj szczególnie nad górnikami i hutnikami. Wyproś błogosławieństwa dla ich ciężkiej pracy, dla ich rodzin, strzeż ich przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Miej ich w swojej opiece chroń od nagłych wypadków, a w chwili ich śmierci bądź dla nich orędowniczką przed majestatem Bożym. Patronko konających i dobrej śmierci, Święta Barbaro, wybłagaj nam wszystkim łaskę zjednoczenia z Chrystusem, abyśmy z Nim mogli przejść do życia wiecznego. Amen.

 

Święty Krzysztofie, Święta Katarzyno, Święta Barbaro, Święty Jerzy, Święty Błażeju, Święty Cyriaku, Święta Małgorzato, Święty Dionizy, Święty Wicie, Święty Idzi, Święty Pantaleonie, Święty Achacy, Święty Eustachy, Święty Erazmie, uproście mi łaskę, o którą pokornie proszę w tym nabożeństwie (wymień swoją prośbę…,)

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do 14 Świętych Wspomożycieli

 

DZIEŃ CZWARTY

 

Święty Jerzy, wierny sługo Boga i Jego niezwyciężony wojowniku, wspierany przez Niego darem wiary i zapalony żarliwą miłością Chrystusa, odważnie walczący ze smokiem pychy, kłamstwa i oszustwa. Ani ból, ani tortury, ani miecz, ani śmierć nie przemogły Twojej miłości do Chrystusa. Błagam Cię, abyś w imię tej miłości pomógł nam przezwyciężać pokusy, które nas otaczają, abyśmy zawsze dzielnie wychodzili z prób, których doświadczamy, i abyśmy cierpliwie umieli nieść krzyż, który jest nam dany na naszej drodze życia. Niech ani cierpienie, ani trudności nie oddziela nas od miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa.  Święty Jerzy, który zostałeś przez Boga obdarzony siłą i nieugiętością w różnych mękach, które przezywałeś dla naszej świętej wiary prosimy Cię, uchroń naszą wiarę od wahania i wątpliwości, abyśmy mogli służyć wiernie Bogu szczerym sercem aż do śmierci. Amen.

Święty Krzysztofie, Święta Katarzyno, Święta Barbaro, Święty Jerzy, Święty Błażeju, Święty Cyriaku, Święta Małgorzato, Święty Dionizy, Święty Wicie, Święty Idzi, Święty Pantaleonie, Święty Achacy, Święty Eustachy, Święty Erazmie, uproście mi łaskę, o którą pokornie proszę w tym nabożeństwie (wymień swoją prośbę…,)

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do 14 Świętych Wspomożycieli

 

DZIEŃ PIĄTY

 

Święty Błażeju, chwalebny biskupie, który życie swoje złożyłeś w rękach Boga, dochowując Mu wierności i dając przykład wiernym w Sebaście, bądź naszym orędownikiem, abyśmy nie ustawali w wierze. Lekarzu dusz i ciał naszych, którego Pan wybrał na naszego opiekuna, wstaw się za nami we wszelkich chorobach, które nas trapią. Święty Błażeju, pozwól nam skorzystać z tej wielkiej łaski, uzdrów nasze poranione serca, a także ulecz gardła tych, którzy cierpią, abyśmy mogli czystym sercem i pełnym głosem śpiewać chwałę Najwyższego.  Święty Błażeju, uproś naszego Pana, aby wszyscy chorzy doznali uzdrowienia, aby ich udręka ustała. Szczególnie miej w opiece tych, którzy chorują na gardło. Ich poleć opiece Boga, aby zostali uwolnieni ze swych przypadłości. Spraw, aby wszyscy wierzący byli chronieni przed wszelkim zagrożeniem, przede wszystkim duchowym, abyśmy wszyscy osiągnęli wieczny cel naszego życia w niebie. Amen.

Święty Krzysztofie, Święta Katarzyno, Święta Barbaro, Święty Jerzy, Święty Błażeju, Święty Cyriaku, Święta Małgorzato, Święty Dionizy, Święty Wicie, Święty Idzi, Święty Pantaleonie, Święty Achacy, Święty Eustachy, Święty Erazmie, uproście mi łaskę, o którą pokornie proszę w tym nabożeństwie (wymień swoją prośbę…,)

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do 14 Świętych Wspomożycieli

 

DZIEŃ SZÓSTY

 

Święty Cyriaku, mężu dzielny, który wyrzekłeś się bogactw i tytułów, majątku i zaszczytów dla jedynego Pana, Boga naszego, który dał Ci to, co w życiu człowieka największe: miłość do barci, pokój w sercu, radość z pomagania innym, moc wypędzania Złego z serc braci i sióstr. Proszę Cię, święty Orędowniku, wstawiaj się za nami u Boga z taką gorliwością, z jaką otaczałeś opieka tych, z którymi tu, na ziemi, dzieliłeś niedolę.

 Święty Cyriaku, wspomóż nasze życie orężem do walki ze złem, daj nam czyste serca i ręce gotowe, by nieść pomoc innym. Prowadź nas na drodze ziemskiej ścieżkami Pana, abyśmy z Twoją pomocą z niezachwianą wiarą doszli do bram królestwa niebieskiego i mogli ją przekroczyć, aby na wieki spocząć w ramionach najlepszego Ojca. Amen.

Święty Krzysztofie, Święta Katarzyno, Święta Barbaro, Święty Jerzy, Święty Błażeju, Święty Cyriaku, Święta Małgorzato, Święty Dionizy, Święty Wicie, Święty Idzi, Święty Pantaleonie, Święty Achacy, Święty Eustachy, Święty Erazmie, uproście mi łaskę, o którą pokornie proszę w tym nabożeństwie (wymień swoją prośbę…,)

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do 14 Świętych Wspomożycieli

 

DZIEŃ SIÓDMY

 

Święta Małgorzato, która młodość i piękno bez wahania poświęciłaś Bogu, Pięknu Najwyższemu, miej nas w swojej opiece. Ty  dałeś przykład odwagi i wytrwałości w wierze, kiedy dla Chrystusa walczyłaś z groźną bestią. Naucz nas dzisiaj, jak mamy walczyć z wszelkim złem, które próbuje wtargnąć w nasze życie i nad nim zapanować.

 Święta Małgorzato, wspieraj nas swoim męstwem we wszelkich przeciwnościach, doprowadź nas do królestwa miłości. Ucz nas przykładem swojego życia przyznawać się do Chrystusa, który nas wybrał i ukochał, abyśmy mogli z czystym sercem stanąć przed Nim jako jego umiłowane dzieci. Amen.

 Święty Krzysztofie, Święta Katarzyno, Święta Barbaro, Święty Jerzy, Święty Błażeju, Święty Cyriaku, Święta Małgorzato, Święty Dionizy, Święty Wicie, Święty Idzi, Święty Pantaleonie, Święty Achacy, Święty Eustachy, Święty Erazmie, uproście mi łaskę, o którą pokornie proszę w tym nabożeństwie (wymień swoją prośbę…,)

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do 14 Świętych Wspomożycieli

 

DZIEŃ ÓSMY

 

Święty Dionizy, który z wielką determinacją głosiłeś Boga i na oczach świadków, wraz z towarzyszami, zostałeś ścięty na wzgórzu Montmartre, gdzie dziś w okazałej bazylice Sacre Coeur tak wielu ludzi błaga Boga o miłosierdzie za Twoim wstawiennictwem, dodaj mi odwagi, abym potrafił choć w części tak odważnie jak Ty wyznawać wiarę w Boga swoim życiem. Patronie osób chorych, cierpiących na wszelkie dolegliwości głowy, połóż swą świętą dłoń na naszych głowach i sercach, bądź dla nas lekarzem w naszych cierpieniach i słabościach, aby dobry Bóg raczył je od nas oddalić.

 Święty przebaczenia, naucz nas tak przebaczać, jak Ty wybaczyłeś wielkiemu grzesznikowi i ukryłeś go przed karą ziemską, a on nawrócił serce swoje i tak ocalił życie przed potępieniem wiecznym. Wielki Wspomożycielu, bądź naszą tarczą w walce ze złem, abyśmy odnieśli wieczne zwycięstwo. Amen. 

Święty Krzysztofie, Święta Katarzyno, Święta Barbaro, Święty Jerzy, Święty Błażeju, Święty Cyriaku, Święta Małgorzato, Święty Dionizy, Święty Wicie, Święty Idzi, Święty Pantaleonie, Święty Achacy, Święty Eustachy, Święty Erazmie, uproście mi łaskę, o którą pokornie proszę w tym nabożeństwie (wymień swoją prośbę…,)

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do 14 Świętych Wspomożycieli

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

 

Święty Wicie, męczenniku pierwszych wieków chrześcijaństwa, na krwi którego wyrosła wiara wielu pokoleń chrześcijan, prosimy Cię pokornie o wstawiennictwo Twoje za nami, abyśmy mieli odwagę przyznawać się do Chrystusa w każdym miejscu i o każdym czasie. Dopomóż nam nie lękać się żadnej trudności, która stanęłaby na naszej drodze życia wiodącej do Chrystusa, tak jak Ty nie lękałeś się bestii, którym zostałeś rzucony na pożarcie, i poniosłeś męczeńską śmierć.

 Święty Wicie, niech za Twoją przyczyną Kościół nie ulega pysze, ale postępuje w miłej Bogu pokorze, aby gardząc złem, a przychylając się do tego, co prawe, postępował ponaglany ewangeliczna miłością. Prze Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Święty Krzysztofie, Święta Katarzyno, Święta Barbaro, Święty Jerzy, Święty Błażeju, Święty Cyriaku, Święta Małgorzato, Święty Dionizy, Święty Wicie, Święty Idzi, Święty Pantaleonie, Święty Achacy, Święty Eustachy, Święty Erazmie, uproście mi łaskę, o którą pokornie proszę w tym nabożeństwie (wymień swoją prośbę…,)

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do 14 Świętych Wspomożycieli

 

DZIEŃ DZIESIĄTY

 

Święty Idzi, cudowny nasz Patronie, do Ciebie z ufnością przychodzimy, abyś się za nami wstawić raczył u Pana Jezusa, którego tak serdecznie kochałeś. Ty cieszysz się chwałą niebieską, a my borykamy się z różnymi pokusami i przeszkodami i w każdej chwili możemy być przez nie pokonani. Dlatego prosimy Cię, abyś wyjednał nam u Pana Jezusa pomoc w zwalczaniu tych pokus i przeszkód.

 Święty Idzi, wyproś nam tę łaskę, abyśmy pamiętali, że największym nieszczęściem dla człowieka są grzechy śmiertelne: pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew i lenistwo, i abyśmy tych grzechów nie popełniali. Spraw to swoimi zasługami, aby nas Pan Bóg nie karał głodem i krwawą wojną, zachował od nienawiści i kłótni, od nagłej i niespodziewanej śmierci oraz dał nam czas na pokutę a potem śmierć szczęśliwą i na zbawienie duszy. Amen.

Święty Krzysztofie, Święta Katarzyno, Święta Barbaro, Święty Jerzy, Święty Błażeju, Święty Cyriaku, Święta Małgorzato, Święty Dionizy, Święty Wicie, Święty Idzi, Święty Pantaleonie, Święty Achacy, Święty Eustachy, Święty Erazmie, uproście mi łaskę, o którą pokornie proszę w tym nabożeństwie (wymień swoją prośbę…,)

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do 14 Świętych Wspomożycieli

 

DZIEŃ JEDENASTY

 

Święty Pantalonie, cudowny lekarzu ciał i dusz naszych. Ty zapatrzyłeś się w Jezusa, Najlepszego Lekarza, przewyższającego wszystkich mądrością i potęgą, który samym tylko słowem przywraca wzrok niewidomym, słuch –głuchym, a chromym –chód i który leczy nasze dusze i wiedzie je do nieba. Ty, który oddałeś Bogu nie tylko serce i ręce gotowe do poświęcenia, ale całe życie złożyłeś w imię Bożej medycyny zbawienia, ulecz nasze dusze i pociesz je, kiedy są strapione.

 Święty Pantalonie, który przypominasz o mocy Boga Najwyższego w cudzie krwi, który ponawiasz co roku w klasztorze w Madrycie, opiekuj się mani z taką gorliwością, z jaką przez wieki służysz zbawieniu dusz. Amen.

Święty Krzysztofie, Święta Katarzyno, Święta Barbaro, Święty Jerzy, Święty Błażeju, Święty Cyriaku, Święta Małgorzato, Święty Dionizy, Święty Wicie, Święty Idzi, Święty Pantaleonie, Święty Achacy, Święty Eustachy, Święty Erazmie, uproście mi łaskę, o którą pokornie proszę w tym nabożeństwie (wymień swoją prośbę…,)

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do 14 Świętych Wspomożycieli

 

DZIEŃ DWUNASTY

 

Święty Achacy, żołnierzu, który oddałeś swe życie na krzyżu jak nasz Pan Jezus Chrystus, a wcześniej starałeś się naśladować Go e swoich uczynkach i miłości bliźniego, bądź naszym orędownikiem w niebie, abyśmy nie ulegali zwątpieniu, aby nasza wiara była tak wielka i niegasnąca jak Twoja.

 Święty Achacy, Pan powołał Cię do siebie śmiercią Jemu podobną, aby ludzie poznali, że jesteś jego posłańcem, i tak dał nam Ciebie jako naszego patrona w niebie. Bądź przy nas w każdej godzinie życia, a zwłaszcza w tej ostatniej, kiedy ważyć się będzie nasza wieczność, i poprowadź nasz szczęśliwie do chwały Bożej. Amen.

Święty Krzysztofie, Święta Katarzyno, Święta Barbaro, Święty Jerzy, Święty Błażeju, Święty Cyriaku, Święta Małgorzato, Święty Dionizy, Święty Wicie, Święty Idzi, Święty Pantaleonie, Święty Achacy, Święty Eustachy, Święty Erazmie, uproście mi łaskę, o którą pokornie proszę w tym nabożeństwie (wymień swoją prośbę…,)

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do 14 Świętych Wspomożycieli

 

DZIEŃ TRZYNASTY

 

Święty Eustachy, myśliwy, któremu Pan postawił na drodze życia jelenia niosącego symbol Syna Bożego, i tak z łowcy zwierząt stałeś się gorliwym łowcą dusz, które zdobywałeś dla Boga, płacąc za to własnym życiem, bądź naszym orędownikiem w niebie, abyśmy nigdy nie stracili siły ducha, łaski uświęcającej i wiary w życie wieczne.

 Święty Eustachy, patronie nasz, męczenniku święty, który wstawiasz się u Boga w rozwiązywaniu trudnych spraw, które trapią nasze serca, nie odmawiaj nam swojej pomocy i wyproś u Boga dla nas wszelakie łaski, a przed wszystkim łaskę życia wiecznego w Bożej chwale. Amen.

Święty Krzysztofie, Święta Katarzyno, Święta Barbaro, Święty Jerzy, Święty Błażeju, Święty Cyriaku, Święta Małgorzato, Święty Dionizy, Święty Wicie, Święty Idzi, Święty Pantaleonie, Święty Achacy, Święty Eustachy, Święty Erazmie, uproście mi łaskę, o którą pokornie proszę w tym nabożeństwie (wymień swoją prośbę…,)

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do 14 Świętych Wspomożycieli

 

DZIEŃ CZTERNASTY

 

Święty Erazmie, biskupie męczenniku, którego wielkie i okrutne cierpienia za wiarę Jezus wynagrodził szczególnymi łaskami wstawiennictwa za wszystkich chorych i cierpiących. Spójrz na nas, którzy się do Ciebie uciekamy, i nie zostawiaj nas bez pomocy.

 Święty Erazmie, chcemy jak Ty, nawet w obliczu wielkich trudnościach, zwracać się do Boga słowami: „Wszechmogący Boże, który wszystko uczyniłeś na świecie, nie opuszczę Cię za nic, co mi może być zrobione. Za Twoją łaskę, którą obdarzyłeś mnie i innych przez Ciebie wybranych. Za to, że stałeś się człowiekiem i cierpiałeś gorzką śmierć dla mnie i dla wszystkich grzeszników. Za to nigdy Cię nie opuszczę, choćbym miał poddać się niewysłowionemu cierpieniu”. Razem z Tobą wyznanie to uczyniwszy, prosimy Cię, Święty Erazmie, dodaj nam siły, otuchy i nadprzyrodzonej łaski, abyśmy w tym postanowieniu wytrwali. Amen.

 Święty Krzysztofie, Święta Katarzyno, Święta Barbaro, Święty Jerzy, Święty Błażeju, Święty Cyriaku, Święta Małgorzato, Święty Dionizy, Święty Wicie, Święty Idzi, Święty Pantaleonie, Święty Achacy, Święty Eustachy, Święty Erazmie, uproście mi łaskę, o którą pokornie proszę w tym nabożeństwie (wymień swoją prośbę…,)

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do 14 Świętych Wspomożycieli

 

Modlitwa na zakończenie nabożeństwa:

 

Święty Krzysztofie, Święta Katarzyno, Święta Barbaro, Święty Jerzy, Święty Błażeju, Święty Cyriaku, Święta Małgorzato, Święty Dionizy, Święty Wicie, Święty Idzi, Święty Pantaleonie, Święty Achacy, Święty Eustachy, Święty Erazmie, z wiarą, że łaska, o którą Was, moich Świętych Orędowników, proszę, jest Bogu miła, dziękuję za Wasze wstawiennictwo i proszę o opiekę w życiu doczesnym, abym zasłużył na życie wieczne. Boże, dziękuję Ci za wysłuchanie mojej modlitwy, uwielbiam Cię, ponieważ Ty jesteś Bogiem, który odpuszcza wszystkie winy i leczy wszystkie niemoce. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Patroni w sprawach najtrudniejszych.

Nabożeństwo do Czternastu Świętych Wspomożycieli

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia! To tylko 10zł!!!

WSPARCIE DLA PORTALU

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl