Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

 

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl


 

MODLITEWNIK DLA WIĘŹNIÓW

 

Serdecznie zapraszam do lektury Modlitewnika dla więźniów. 

Jeśli przydarzyło się komuś z Twojej rodziny, bliskim lub znajomym, że znalazł się w areszcie lub więzieniu, możesz pobrać modlitewnik w PDF, wydrukować go, oprawić niewielkim kosztem, a następnie podarować osadzonemu. Modlitwa w takiej sytuacji jest bezcenna i zawsze niezmiernie potrzebna. Ponadto doda otuchy i pomoże znaleźć pociechę w opresji, jaką powoduje pozbawienie wolności dla osadzonego. Głęboko wierzę, że będzie to modlitwa bardzo owocna, która pomoże nie tylko przetrwać ten trudny czas, ale i uzyskać przemianę serca w Bogu dla bliskiej osoby. Modlitewnik jest opracowany na potrzeby osadzonych i ich bliskich. Można go pobierać, drukować i rozpowszechniać nieodpłatnie.

 

MODLITEWNIK DLA WIĘŹNIÓW W PDF (dostępny niekomercyjnie)

 

 

SŁOWO BOŻE ZAWARTE W PIŚMIE ŚWIĘTYM O MODLITWIE, KTÓRA ODNOSI SIĘ DO WIĘŹNIÓW:

 

„Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do Mnie swe modlitwy, a Ja was wysłucham. Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca.” (Jr. 29,12-13)

 

„O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.” (Flp. 4,6-7)

 

„Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze" (Mk. 11,24-25)

 

„Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili.” (1 J. 5,14-15)

 

„…módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego.”. (Jk. 5,16) (Duch Święty udoskonala sprawiedliwość przez dar pobożności, który pomaga nam zachwycać się Bogiem i kochać Go)

 

„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.” (Mt. 7,7-8)

 

„Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli. Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny. Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”.(Jk 5:13-15)

 

„…zawsze powinni modlić się i nie ustawać” (Łk 18,1)”Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu...”(1Tm 2,8)”...nieustannie się módlcie!”(1Tes 5,17)”Trwajcie gorliwie na modlitwie...” (Kol 4,2)”Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych…”(Ef 6,18) „Trwajcie gorliwie na modlitwie.”(Kol 4.2.)

 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 11, 28-30)

 

„Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie” (Łk 21,36)

 

„Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” (Łk 22,40)

 

"Módlcie się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a pracujcie tak, jakby wszystko zależało od was" (KKK, 2834)

 

Spis treści:

 

Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym o modlitwie

Modlitwy podstawowe

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa

Koronka Wyzwolenia

Koronka Jedności

Koronka o zwycięstwo nad szatanem- opracowanie własne

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Tajemnice Koronki do Ducha Świętego

Litania do św. Charbela- „Cudotwórcy uzdrowiciela, mistyka i pustelnika”

Litania do św. Cyriaka Rzymianina- „Patrona chroniącego od opętania”

Litania do św. Dobrego Łotra Dyzmy- „Patrona złodziei-więźniów”

Litania do św. Erazma- „Patrona ludzi doznających wielkich bólów fizycznych”

Litania do św. Expedyta- „Patron spraw pilnych, stron sądowych"

Litania do św. Faustyny Kowalskiej - „Apostołki Miłosierdzia Bożego”

Litania do św. Franciszka z Asyżu- „Który rok siedział w więzieniu”

Litania do św. Idziego- „Patrona trudnej spowiedzi”

Litania do św. Iwo Hélory z Bretanii- „Adwokata Biedaków”

Litania do św. Jana Apostoła- „Patron przy pisaniu pism np. sądowych”

Litania do św. Judy Tadeusza-„ Patron w sprawach beznadziejnych”

Litania do św. Katarzyny Aleksandryjskiej- „Patronka pomagająca w mądrości”

Litania do św. Leonard z Noblac- „Patron wyzwalania więźniów z kajdan”

Litania do św. Ludwika Marii Grignion De Montfort- „Więźnia Maryi”

Litania do św. Marcina z Tours - „Patrona Więźniów”

Litania do św. Marii Magdaleny -„Patronki Więźniów”

Litania do św. Medarda z Noyon- „Patrona broniącego przed obłędem i szaleństwem”- opracowanie własne

Litania do św. Michała Archanioła- „Wodza wojska niebieskiego”

Litania do św. Mikołaja- „Podpory Więźniów”

Litania do św. Ojca Pio- „Więźnia konfesjonału”

Litania do św. Peregryna- „Patrona ludzi cierpiących na choroby nieuleczalne”

Litania do św. Rity z Cascii- Wspomożycielki w sprawach beznadziejnych”

Litania do św. Rocha- „Patron więźniów i chorych, który zmarł w więzieniu”

Litania do św. Stanisława Papczyńskiego- „Patron uwalniania się z nałogów”

Litania do Czternastu Świętych Wspomożycieli- „Orędownicy u Tronu Bożego”

Nowenna do św. Charbela-„Cudotwórcy, uzdrowiciela ze wschodu”

Nowenna do św. Dobrego Łotra Dyzmy- „Patrona złodziei-więźniów”

Nowenna do św. Expedyta- „Trzydniowa w naglącej sprawie”

Nowenna do św. Expedyta -„Pośrednika w przypadkach nagłych i ważnych”

Nowenna do św. Faustyny Kowalskiej - „Apostołki Miłosierdzia Bożego”

Nowenna do św. Franciszka z Asyżu- „Który rok siedział w więzieniu”

Nowenna do św. Judy Tadeusza- „Patrona w sprawach trudnych i beznadziejnych”

Nowenna do św. Katarzyny Aleksandryjskiej- „Patronka pomagająca w mądrości”

Nowenna do św. Ludwika Marii Grignion De Montfort- „Więźnia Maryi”

Nowenna do św. Marii Magdaleny -„Patronki więźniów”

Nowenna do św. Michała Archanioła- „Wodza wojska niebieskiego”

Nowenna do św. Mikołaja- „Podpory Więźniów”

Nowenna do św. Ojca Pio- „Więźnia konfesjonału”

Nowenna do św. Peregryna- „Patrona ludzi cierpiących na choroby nieuleczalne”

Nowenna do św. Rity z Cascii -„Orędowniczki w sprawach trudnych i beznadziejnych"

Nowenna do św. Rocha- „Patron więźniów i chorych, który zmarł w więzieniu”

Nowenna do św. Stanisława Papczyńskiego- „Patron uwalniania się z nałogów”

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Nowenna Dziewięciu Komunii Świętych

Nowenna Ku Czci Jezusa Prawdziwego Króla

Nowenna Pompejańska - Rozważania tajemnic różańcowych wg Ojca dr Wawrzyńca Wawro OP- Opracowanie własne

  1. zawierzenia Najświętszemu Sercu Jezusa (intencje danego dnia)

Nowenna 7 Ojcze nasz i 7 Zdrowaś Maryjo ku czci najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa

  1. Krzyżowa ks. dr Michała Sopocki (http://www.faustyna.eu)

Tajemnice Szczęścia

Sen o dobrej spowiedzi-opracowanie własne

Źródła str.146

 

„Bóg zawsze zwycięża!”

Opracował: Adam Kaźmierczak
Zielona Góra A.D. 2018.

 

Jeśli jesteś zainteresowany wydaniem tego modlitewka komercyjne? napisz do mnie... w samej tylko Polsce jest około 75 tyś. osadzonych... to doskonały teren misyjny...
adam.kazmierczak@bzz24.pl

 

 

17 czerwca 2023