Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

LITANIA DO ŚW. FILIPA NERI

 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się nad nami.

Święta Boża Rodzicielko, módl się nad nami.

Święta Panno nad Pannami, módl się nad nami.

Święty Filipie, módl się nad nami.

Przybytku Ducha Świętego, módl się nad nami.

Apostole Rzymu, módl się nad nami.

Doradco papieży, módl się nad nami.

Głosie proroczy, módl się nad nami.

Mężu żarliwości czasów apostolskich, módl się nad nami.

Święty godzien miłości, módl się nad nami.

Ukryty bohaterze, módl się nad nami.

Ojcze pełen łagodności, módl się nad nami.

Kwiecie czystości, módl się nad nami.

Męczenniku miłości, módl się nad nami.

Serce płomienne, módl się nad nami.

Przenikający tajniki serc, módl się nad nami.

Perło wśród kapłanów, módl się nad nami.

Zwierciadło życia Bożego, módl się nad nami.

Wzorze pokory, módl się nad nami.

Przykładzie prostoty, módl się nad nami.

Blasku świętej radości, módl się nad nami.

Ideale dziecięctwa, módl się nad nami.

Wzorze sędziwego wieku, módl się nad nami.

Kierowniku dusz, módl się nad nami.

Ratunku rozbitków duchowych, módl się nad nami.

Przewodniku młodzieży, módl się nad nami.

Przez Aniołów nawiedzany, módl się nad nami.

Któryś młodość w czystości przeżył, módl się nad nami.

Któryś za głosem Bożym do Rzymu podążył, módl się nad nami.

Któryś lat wiele w ukryciu katakumb przebywał, módl się nad nami.

Któryś w swym sercu Ducha Świętego gościł, módl się nad nami.

Któryś cudownych zachwytów Bożych doznawał, módl się nad nami.

Któryś maluczkim miłościwie usługiwał, módl się nad nami.

Któryś pielgrzymom nogi obmywał, módl się nad nami.

Któryś męczeństwa najgoręcej pragnął, módl się nad nami.

Któryś słowa Bożego codziennie nauczał, módl się nad nami.

Któryś wiele serc do Boga nawrócił, módl się nad nami.

Któryś z Maryją najmilsze rozmowy prowadził, módl się nad nami.

Któryś zmarłego wskrzesił, módl się nad nami.

Któryś Kongregację po całym świecie rozszerzył, módl się nad nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami Święty Ojcze Filipie

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

 

Módlmy się: Boże, któryś św. Filipa, wyznawcę Swego obdarzył chwała swoich wybranych, spraw łaskawie, abyśmy, którego opieka się cieszyli, w ślady Jego cnót wstępowali. Niech Duch Święty owym nas rozpali ogniem, jakim cudownie przeniknął serce św. Filipa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

 

Patron bezpłodnych, chorych nóg i rąk.

Litania św. Filipa Neri

Litania do św. Filipa Neri PDF

Nowenna do św. Filipa Neri

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!