Litania do Świętej Rozalii z Palermo

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Święta Rozalio, módl się za nami.
Święta Rozalio, Oblubienico Pana Jezusa, módl się za nami.
Święta Rozalio, Boga nad wszystko kochająca, módl się za nami.
Święta Rozalio, dla Boga rodziców i krewnych opuszczająca, módl się za nami.
Święta Rozalio, ślub dozgonnej czystości dla Boga czyniąca, módl się za nami.
Święta Rozalio, ze krwi królewskiej pochodząca, módl się za nami.
Święta Rozalio, na dworze królewskim wychowana, módl się za nami.
Święta Rozalio, odważnie ze świata rezygnująca, módl się za nami.
Świata Rozalio, dla miłości Boga na pustynię się udająca, módl się za nami.
Święta Rozalio, z Bogiem w pustelni rozmawiająca, módl się za nami.
Święta Rozalio, nieustannym widzeniem Aniołów obdarzona, módl się za nami.
Święta Rozalio, różą i lilią nazwana, módl się za nami.
Święta Rozalio, różo panieńskiej skromności, módl się za nami.
Święta Rozalio, lilio anielskiej czystości, módl się za nami.
Święta Rozalio, wzorze dziewiczej wstydliwości, módl się za nami.
Święta Rozalio, ofiaro miła Bogu, módl się za nami.
Święta Rozalio, wieńcem pięknych cnót ozdobiona, módl się za nami.
Święta Rozalio, przez zasługi cnót swoich wszelkie zarazy uśmierzająca, módl się za nami.
Święta Rozalio, synogarlico w pustelni kwiląca, módl się za nami.
Święta Rozalio, za swymi rodzicami u Boga orędująca, módl się za nami.
Święta Rozalio, modlitwami swymi rodziców z czyśćca wybawiająca, módl się za nami.
Święta Rozalio, przed śmiercią sakramentów świętych spragniona, módl się za nami.
Święta Rozalio, przez kapłana Bożego w pustelni wyspowiadana, módl się za nami.
Święta Rozalio, w pustelni cudownie Komunią Świętą umocniona, módl się za nami.
Święta Rozalio, olejem świętym przed śmiercią namaszczona, módl się za nami.
Święta Rozalio, w obecności Jezusa, Maryi i Świętych umierająca, módl się za nami.
Święta Rozalio, w walce z epidemią skuteczna patronko, módl się za nami.
Święta Rozalio, wszystkich swoich czcicieli pocieszycielko, módl się za nami.
Święta Rozalio, czcicielom swoim w życiu i przy śmierci pomocy udzielająca, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Módl się za nami, święta Rozalio.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który święte ciało służebnicy Twojej, Rozalii, wśród skalistych gór znalezione, za niebieskie lekarstwo i obronę w czasie zarazy nam darować raczył, udziel hojnie Twoim wiernym, którzy jej pomocy wzywamy, łaski zachowania od wszelkich niebezpieczeństw chorób ciała i ducha. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

albo: Módlmy się: Cudowna Pustelnico, święta Rozalio, której aniołowie towarzyszyli tak za życia w pustelni, jak i przy śmierci, ratuj ludzi chorych, skoro taki charyzmat od Boga otrzymałaś. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który z Bogiem Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

albo: Módlmy się: Święta Rozalio, która w imię miłości Boga zrezygnowałaś ze świata i ziemskich zaszczytów, a prowadzona natchnieniem Ducha Świętego, obrałaś surowe życie w pustelni, wyproś nam tę łaskę u Boga, abyśmy prowadzili życie skromne i miłe Bogu. Spraw przez swoje wstawiennictwo, abyśmy wolni od pokus oraz chorób ciała i ducha dochowali wierności Bogu. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Patronka chorych, wzywanej w czasie epidemii, zarazy, chorobie zakaźnej, obronie przed morowym powietrzem.

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia! To tylko 10zł!!!

WSPARCIE DLA PORTALU

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl