Litania do Świętej Marii Magdaleny

Kyrie, eleison! Chryste, eleison! Kyrie, eleison!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święta Mario Magdaleno, módl się za nami.
Rodząca się na nowo dla łaski Bożej, módl się za nami.
Patronko pokutujących grzeszników, módl się za nami.
Niewiasto ewangeliczna, módl się za nami.
Niewiasto żyjąca miłością wdzięczności za uzdrowienie z niemocy, módl się za nami.
Uczennico Chrystusa Pana, porzucająca wszystko dla swego Nauczyciela, módl się za nami.
Uczennico zawsze gotowa spełniać Boże polecenia, módl się za nami.
Niewiasto pełna szczerych uczuć i gotowa do wszelkich poświęceń, módl się za nami.
Wierna niewiasto, umacniająca wątpiących, módl się za nami.
Apostołko Apostołów, zachwycona nauką Mistrza, módl się za nami.
Duszo oddana kontemplowaniu i przeżywaniu Bożej obecności, módl się za nami.
Nauczycielko prostoty i ofiarności w obliczu Boga, módl się za nami.
Uprzywilejowany świadku zmartwychwstania, módl się za nami.
Zwiastunko wielkanocnej radości, módl się za nami.

 

Któraś bezgranicznie Bogu zaufała, módl się za nami.Któraś została uwolniona przez Chrystusa z opętania przez złego ducha, módl się za nami.
Któraś umiłowała życie na pustyni srogo pokutując, módl się za nami.
Któraś z wdzięczności do Chrystusa wyzwoliciela poszła za Nim bez wahania i podziału serca, módl się za nami.
Któraś wyróżniała się towarzysząc Panu w Jego wędrówkach, módl się za nami.
Któraś najtroskliwiej odgrywała rolę przewodnią w świecie niewiast, módl się za nami.
Któraś nie odstępowała Jezusa podczas Jego świętej Męki, módl się za nami.
Któraś za Nauczycielem dotarła aż na Golgotę, módl się za nami.
Któraś stojąc wytrwale pod Krzyżem wspierała Matkę Bolesną, módl się za nami.
Któraś wraz z innymi zdejmowała Najświętsze Ciało Jezusa z krzyża, módl się za nami.
Któraś pospieszyła pierwsza z posługą w niedzielny poranek do grobu Chrystusa, módl się za nami.
Któraś oczekiwała ze łzami miłości Zmartwychwstania Chrystusa, módl się za nami.
Któraś nazwała Jezusa swoim Mistrzem i Panem, módl się za nami.
Któraś zasłużyła jako pierwsza widzieć chwalebnego Chrystusa, módl się za nami.
Któraś odsłoniła głębię i niepodzielność swojej miłości Boga, módl się za nami.
Któraś oznajmiła Apostołom tajemnicę Zmartwychwstania Chrystusa, módl się za nami.
Któraś zasłużyła widzieć Chrystusa jako Zwycięzcę wstępującego do nieba, módl się za nami.
Któraś gorliwie głosiła ewangelię Chrystusa, módl się za nami.
Któraś towarzyszyła świętemu Janowi do Efezu i stamtąd odeszła do nieba, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

"Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również
opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła."

P: Módl się za nami, Święta Mario Magdaleno.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości, spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem głosili Chrystusa Zmartwychwstałego i oglądali Go w Twojej chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Święta Mario Magdaleno, wysłuchaj prośby tych, którym patronujesz, zanieś je przed oblicze Boga w Trójcy Jedynego, a jeśli są zgodne z wolą Bożą, wyproś ich spełnienie, abyśmy trwając w wierności Ojcu Niebieskiemu po życiu doczesnym, otrzymali wieniec chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości, spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem głosili Chrystusa zmartwychwstałego i oglądali Go w Twojej chwale. Amen.

 

Patronka wzywana w chorobie oczu, przez niepełnosprawnych ruchowo, dzieci z problemami w chodzeniu, w zarobaczeniu.

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia! To tylko 10zł!!!

WSPARCIE DLA PORTALU

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl