Litania do Świętej Barbara z Nikomedii

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Królowo Męczenników, módl się za nami.
Święta Maryjo, Królowo Dziewic, módl się za nami.
Święta Maryjo, nasza Matko i opiekunko w potrzebie, módl się za nami.
Święta Barbaro, Poświęcająca wszystko dla Chrystusa, módl się za nami.
Święta Barbaro, Wybierająca dziewictwo wbrew woli otoczenia, módl się za nami.
Święta Barbaro, Odrzucająca pokusy świata dla Miłości Bożej, módl się za nami.
Święta Barbaro, Szukająca wytrwale nauki Ewangelii, módl się za nami
Święta Barbaro, Uwięziona za miłość do Chrystusa, módl się za nami.
Święta Barbaro, Wielbiąca Najświętszy Sakrament, módl się za nami.
Święta Barbaro, Pełna pokory i prawdy Bożej, módl się za nami.
Święta Barbaro, Wytrwała w samotności więzienia, módl się za nami.
Święta Barbaro, Skazana za wierność Chrystusowi, módl się za nami.
Święta Barbaro, Przyjmująca publiczne znieważanie na wzór Pana, módl się za nami.
Święta Barbaro, Niezłomna pośród okrutnych tortur, módl się za nami.
Święta Barbaro, Niezachwiana w chwili męczeństwa, módl się za nami.
Święta Barbaro, Patronko niebezpiecznych zawodów, otocz nas Swoją opieką.
Święta Barbaro, Opiekunko zagrożonych utratą życia, otocz nas Swoją opieką.
Święta Barbaro, Wzorze czystości serca, otocz nas Swoją opieką.
Święta Barbaro, Obrono przez żywiołami, otocz nas Swoją opieką.
Święta Barbaro, Patronko dobrej śmierci, otocz nas Swoją opieką.
Święta Barbaro, Nasza Święta Wspomożycielko, otocz nas Swoją opieką.
Święta Barbaro, przed wypadkami w naszej trudnej pracy, ustrzeż nas.
Święta Barbaro, przed nieszczęściem od żywiołów ognia i wody, ustrzeż nas.
Święta Barbaro, przed skutkami kataklizmów, ustrzeż nas.
Święta Barbaro, przed niewinnym uwięzieniem, ustrzeż nas.
Święta Barbaro, przed ciężkim grzechem, zwłaszcza nieczystym, ustrzeż nas.
Święta Barbaro, przed prześladowaniem za wiarę, ustrzeż nas.
Święta Barbaro, przed chwiejnością i słabością w wierze, ustrzeż nas.
Święta Barbaro, przed nagłą śmiercią bez sakramentów świętych, ustrzeż nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami Święta Barbaro.
W: Abyśmy się stali wiernymi dziećmi Chrystusa.

Boże nasz Ojcze, źródło wszelkiego Dobra i Piękna, Ty dałeś nam Świętą Barbarę za orędowniczkę, wzór niezłomnej wiary, bezgranicznej ufności i miłości Boga aż do heroicznego męczeństwa. Spraw abyśmy za Jej wstawiennictwem wiernie trwali przy Chrystusie, odważnie przyjmowali wzgardę i prześladowania ze strony świata, a wszystkie nasze nadzieje kierowali ku Twojemu Synowi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
ŁMJ.

Patronka wzywana w czasie epidemii zarazy, dżumy, przez konających.

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia! To tylko 10zł!!!

WSPARCIE DLA PORTALU

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl