Litania do Świętego Wita Wspomożyciela

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Wicie, sławny męczenniku, módl się za nami.
Święty Wicie, składający krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa, módl się za nami.
Święty Wicie, umocniony przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach, módl się za nami.
Święty Wicie, prześladowany przez ojca, módl się za nami.
Święty Wicie, doświadczany przez potwarze i tortury, módl się za nami.
Święty Wicie, mężnie znoszący złość oprawców, módl się za nami.
Święty Wicie, odważnie wyznający świętą wiarę, módl się za nami.
Święty Wicie, przykładzie mocnej nadziei, módl się za nami.
Święty Wicie, miłujący Boga ponad wszystko, módl się za nami.
Święty Wicie, podziwu godny wzorze stałości, módl się za nami.
Święty Wicie, oddający swoje dziecięce życie w ręce Chrystusa, módl się za nami.
Święty Wicie, cieszący się skarbami nieba, módl się za nami.
Święty Wicie, chwało bohaterów chrześcijańskich, módl się za nami.
Święty Wicie, jaśniejący mądrością i wiernością prawdzie, módl się za nami.
Święty Wicie, możny wspomożycielu wiernych u Boga, módl się za nami.
Święty Wicie, patronie młodzieży, módl się za nami.
Święty Wicie, patronie różnych zawodów, módl się za nami.
Święty Wicie, patronie artystów, módl się za nami.
Święty Wicie, opiekunie epileptyków, módl się za nami.
Święty Wicie, uzdrowicielu z chorób duszy i ciała, módl się za nami.
Święty Wicie, ozdobo Kościoła świętego, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K.: Módl się za nami święty Wicie,
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, za przyczyną świętego Wita męczennika, daj Kościołowi Twemu nie powodować się pychą, ale postępować w miłej Tobie pokorze, aby, gardząc złem, cokolwiek jest prawe, ze swobodną wykonywać miłością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do św. Wita:
Od lat młodzieńczych obdarzył Ciebie Pan miłością, święty Wicie i Ty, od lat dwunastu swojego żywota obdarzony błogosławieństwem Ducha Świętego, do wzniosłych celów zostałeś poświęcony. Poznawszy Boga Prawdziwego, jemu modlitwy i uczynki ofiarowałeś. I dał Ci Pan dar cudotwórstwa i rozum światły, a Tyś wielu słowem i czynem do Chrystusa nawrócił i na drogę prawości naprowadziłeś. Okrutne męki za wiarę Chrystusową wycierpiawszy, przez swojego ojca schwytany, skarbami rozlicznymi i wszystkimi pokusami świata tego byłeś kuszony, Tyś niczym się nie dał zwieść i od Chrystusa odwrócić, ponieważ nic nie mogło Ci zabrać miłości do Niego, tej niewypowiedzianej rozkoszy. Przed śmiercią swoją modliłeś się, święty męczenniku, za wszystkich tych, którzy pamięć cierpienia Twojego zachować raczą, aby uchronił ich od zła wszelkiego tego świata i pomyślnie doprowadził do Królestwa Niebieskiego, byś z Nieba usłyszał głos mówiący, iż została wysłuchana modlitwa Twoja. Błogosławieństwo od Chrystusa otrzymawszy, święty męczenniku Wicie, usłysz nas, błagających i do Ciebie się uciekających, zachowaj nas od nieszczęścia, krzywd i zła wszelkiego, pomóż nam być godnymi spadkobiercami Królestwa Bożego, które to jest po Bogu jedynym celem wszystkich życzeń we wszechświecie. I za chorych, i cierpiących na ziemi wstaw się, święty Wicie; tak jak za żywota swojego uzdrawiałeś rozliczne choroby, tak i teraz nie zostawiaj cierpiących, a najbardziej padaczką dotkniętych. Ulecz ich dobrocią serca i daj im uzdrowienie całkowite, aby nie pomarli oni bez przytomności, lecz by przy zdrowym ciele i umyśle jasnym przezwyciężyli swoje grzeszne słabości i sławili Boga, na wieki wieków. Amen.

 

Patron wzywany w bezpłodności, chorobach oczu, uszu, psychicznych, epilepsji, histerii, spazmach, ukąszeniach przez węża; wzywany przez: głuchych, głuchoniemych, nerwowych, niewidomych.

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia! To tylko 10zł!!!

WSPARCIE DLA PORTALU

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl