Litania do Świętego Rafała Archanioła 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie eleison.
Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami.
Święty Michale, Archaniele wiary i pokory, módl się za nami.
Święty Gabrielu, Archaniele nadziei i pokoju, módl się za nami.
Święty Rafale, wielki Archaniele miłości Bożej, módl się za nami.
Święty Rafale, który jesteś jednym z siedmiu Archaniołów, którzy stoją przed Panem, módl się za nami.
Święty Rafale, który zanosisz nasze modły przed tron Boży, módl się za nami.
Święty Rafale, wielki lekarzu, stróżu i przewodniku, módl się za nami.
Święty Rafale, obrońco i wspomożycielu w każdej potrzebie, módl się za nami.
Święty Rafale, w niedoli na pociechę nam dany, módl się za nami.
Święty Rafale, w różnych potrzebach dziwny pomocniku, módl się za nami.
Święty Rafale, troskliwy towarzyszu podróży młodego Tobiasza, módl się za nami.
Święty Rafale, który uratowałeś Tobiasza od wielkiej ryby, módl się za nami.
Święty Rafale, który rozkazałeś Tobiaszowi uchwycić rybę i wyciągnąć ją na ląd, módl się za nami.
Święty Rafale, który kazałeś Tobiaszowi rybę rozpłatać i wyjąć z niej żółć, serce i wątrobę, módl się za nami.
Święty Rafale, który bezpiecznie zaprowadziłeś Tobiasza do Raguela, módl się za nami.
Święty Rafale, który poszukałeś Tobiaszowi żonę, Sarę, módl się za nami.
Święty Rafale, który uwolniłeś Sarę od złego ducha, módl się za nami.
Święty Rafale, który pomogłeś Tobiaszowi w odbiorze od Gabaela pożyczonych pieniędzy, módl się za nami.
Święty Rafale, który przyprowadziłeś młodego Tobiasza do domu zdrowego i żonatego, módl się za nami.
Święty Rafale, który poleciłeś Tobiaszowi żółcią ryby potrzeć oczy niewidomego ojca, módl się za nami.
Święty Rafale, który przywróciłeś wzrok staremu Tobiaszowi, módl się za nami.
Święty Rafale, który mocą Bożą dokonujesz cudów, módl się za nami.
Święty Rafale, stróżu nasz, módl się za nami.
Święty Rafale, przewodniku nasz, módl się za nami.
Święty Rafale, doradco nasz, módl się za nami.
Święty Rafale, opiekunie nasz, módl się za nami.
Święty Rafale, duchowy nasz bracie, módl się za nami.
Święty Rafale, nauczycielu nasz, módl się za nami.
Święty Rafale, pomocniku nasz, módl się za nami.
Święty Rafale, pocieszycielu nasz, módl się za nami.
Święty Rafale, patronie nasz, módl się za nami.
Święty Rafale, obrońco nasz, módl się za nami.
Święty Rafale, wodzu nasz, módl się za nami.
Święty Rafale, od którego pochodzi natchnienie do dobra, módl się za nami.
Święty Rafale, który nas oświecasz, módl się za nami.

Od wszelkich niebezpieczeństw, przez Św. Rafała, wybaw nas Panie.
Od odstępstwa od wiary, przez Św. Rafała,
Od powietrza, głodu, ognia, wody i wojny, przez Św. Rafała
Od nagłej, a niespodziewanej śmierci, przez Św. Rafała,
Od śmierci wiecznej, przez Św. Rafała,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie,
Aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Módlmy się: Boże, któryś św. Rafała Archanioła dał słudze swemu Tobiaszowi za towarzysza podróży, daj nam, sługom swoim, aby nas zawsze otaczała jego opieka. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Patron chorych wzywany w czasie epidemii, zarazy, koszmarów sennych, przez niewidomych.

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia! To tylko 10zł!!!

WSPARCIE DLA PORTALU

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl