Litania do Świętego Piotra Damiani

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

Święty Piotrze Damiani, jako niemowlę porzucony przez matkę, módl się za nami.

Święty Piotrze Damiani, w dzieciństwie osierocony, módl się za nami.

Święty Piotrze Damiani, chwało Rawenny, módl się za nami.

Święty Piotrze Damiani, studencie niezwykle uzdolniony i pracowity, módl się za nami.

Święty Piotrze Damiani, kapłanie według Bożego serca, módl się za nami.

Święty Piotrze Damiani, do godności biskupiej wyniesiony, módl się za nami.

Święty Piotrze Damiani, walczący z grzechami w Kościele, módl się za nami.

Święty Piotrze Damiani, gorliwością o zbawienie dusz płonący, módl się za nami.

Święty Piotrze Damiani, miłujący Maryję jako Matkę, módl się za nami.

Święty Piotrze Damiani, żyjący dla chwały Chrystusa i Maryi, módl się za nami.

Święty Piotrze Damiani, na pustkowiu modlitwie oddany, módl się za nami.

Święty Piotrze Damiani, pragnący samotności i ciszy, módl się za nami.

Święty Piotrze Damiani, w pokoju serca Bogu służący, módl się za nami.

Święty Piotrze Damiani, doskonały znawco Pisma Świętego, módl się za nami.

Święty Piotrze Damiani, gorliwy przewodniku młodych mnichów, módl się za nami.

Święty Piotrze Damiani, wspaniały kierowniku duchowny, módl się za nami.

Święty Piotrze Damiani, rozmiłowany w pismach Ojców Kościoła, módl się za nami.

Święty Piotrze Damiani, przyjacielu cesarzy i papieży, módl się za nami.

Święty Piotrze Damiani, mądrością przewyższający innych kapłanów, módl się za nami.

Święty Piotrze Damiani, wstrzemięźliwość i czystość z radością zachowujący, módl się za nami.

Święty Piotrze Damiani, wzorze posłuszeństwa i pokory, módl się za nami.

Święty Piotrze Damiani, zabiegający o poprawę obyczajów, módl się za nami.

Święty Piotrze Damiani, całkowicie oddany królestwu Bożemu, módl się za nami.

Święty Piotrze Damiani, mieniący się sługa mnichów, módl się za nami.

Święty Piotrze Damiani, reformatorze Kościoła, módl się za nami.

Święty Piotrze Damiani, innych do świętości prowadzący, módl się za nami.

Święty Piotrze Damiani, doktorze Kościoła, módl się za nami.

Święty Piotrze Damiani, orędowniku wzywany w bólach głowy, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami, Święty Piotrze Damiani,

abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, Ty jesteś nagrodą świętych i nadzieją grzeszników, przez wstawiennictwo Świętego Piotra Damianiego, który zostawił nam przykład umiłowania modlitwy i gorliwej pracy dla Królestwa Bożego, udziel nam pokoju i błogosławieństwa, abyśmy naśladowali cnoty, o które on zabiegał i osiągnęli niebo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

Patron cierpiących na ból głowy.

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

 

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl