Litania do Świętego Marcina z Tours

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba. Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata. Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo módl się za nami
Święty Marcinie, uczniu Chrystusa, módl się za nami
Święty Marcinie, który podzieliłeś się swym płaszczem, módl się za nami
Święty Marcinie, świadku miłości Boga i bliźniego, módl się za nami
Święty Marcinie, otwarty na łaski Ducha Świętego, módl się za nami
Święty Marcinie, przykładzie doskonałości ewangelicznej, módl się za nami
Święty Marcinie, pokorny w wierze, módl się za nami
Święty Marcinie, ojcze zakonników, módl się za nami
Święty Marcinie, wzorze życia kapłańskiego, módl się za nami
Święty Marcinie, przykładzie do naśladowania dla rzymskich żołnierzy i dla wszystkich tych, którzy pragną służyć swym braciom, módl się za nami
Święty Marcinie, założycielu Kościoła w Tours, módl się za nami
Święty Marcinie, dobry pasterzu na podobieństwo Chrystusa, módl się za nami
Święty Marcinie, ewangelizatorze ludów, módl się za nami
Święty Marcinie, odważny obrońco Kościoła, módl się za nami
Święty Marcinie, sługo chwały Bożej, módl się za nami
Święty Marcinie, blasku ludu umiłowanego, módl się za nami
Święty Marcinie, który poświęcałeś całe noce na modlitwę, módl się za nami
Święty Marcinie, który modliłeś się o zbawienie wszystkich ludzi, módl się za nami
Święty Marcinie, obdarzający wszystkich przyjaźnią braterską i wymagającą, módl się za nami
Święty Marcinie, którego mądrość oświecała pogan, módl się za nami
Święty Marcinie, który swoją roztropnością ochraniałeś bliźnich, módl się za nami
Święty Marcinie, którego siła wewnętrzna dodawała odwagi i nadziei innym, módl się za nami
Święty Marcinie, którego czystość zwyciężała szatana, módl się za nami
Święty Marcinie, którego współczucie dodawało otuchy sercom ubogich, módl się za nami
Święty Marcinie, którego miłosierdzie jednało grzeszników z Bogiem, módl się za nami
Święty Marcinie, łagodny i pokornego serca na wzór Chrystusa, módl się za nami
Święty Marcinie, miłowany przez ubogich, módl się za nami
Święty Marcinie, pocieszycielu strapionych, módl się za nami
Święty Marcinie, przez którego Chrystus dokonywał cudów, módl się za nami
Święty Marcinie, przez którego Chrystus uzdrawiał chorych, módl się za nami
Święty Marcinie, przez którego Chrystus wyganiał złe duchy, módl się za nami
Święty Marcinie, który swym świętym życiem ukazywałeś nam piękno Bożej miłości, módl się za nami
Święty Marcinie, który przez głoszenie tajemnicy Krzyża, pozwoliłeś odkryć żywym i umarłym siłę zmartwychwstania, módl się za nami
Święty Marcinie, dokonujący cudów w imię Boże, módl się za nami
Święty Marcinie, opiekunie naszego kraju i ludów Europy, módl się za nami
Święty Marcinie, wznoszący kościoły, módl się za nami
Święty Marcinie, fundujący klasztory, módl się za nami
Święty Marcinie, niestrudzony sługo Kościoła Świętego, módl się za nami
Święty Marcinie, którego śmierć rozradowała niebiosa i ubogaciła łaską naszą ziemię, módl się za nami
Święty Marcinie, którego pamięć czcimy od wieków, módl się za nami
Święty Marcinie, którego świętość prowadzi nas już teraz do jedności z Bogiem, módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.

K. Ustanowił go panem domu swego
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich

Módlmy się. Boże, Ty zostałeś uwielbiony przez życie i przez śmierć świętego Marcina, biskupa odnów w naszych sercach cuda Twojej łaski, aby ani śmierć, ani życie nie mogły nas odłączyć od Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen


Patron wzywany przez abstynentów, w chorobie Ospie, Różycy świń, ukąszeniach przez węża lub żmiję, w wysypce.

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia! To tylko 10zł!!!

WSPARCIE DLA PORTALU

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl