Litania do Świętego Macieja Apostoła

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Macieju Apostole, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, towarzyszący Zbawcy od dnia Jego chrztu, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, przebywający przez cały czas z Panem Jezusem, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, świadku Jego Zmartwychwstania, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, jeden z siedemdziesięciu dwóch uczniów naszego Pana, na których później zstąpił Duch Święty, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, powołany do grona Apostołów, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, widzący cuda Pańskie i słuchający Jego nauki, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, mający przydomek Sprawiedliwego z powodu swojej świętości, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, gorliwie oddający się nauczaniu, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, czyniący wiele cudów, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, któryś poniósł śmierć na krzyżu, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, uwieńczony koroną męczeńską, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, udoskonalony w cnotach, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, wytrwały i nieustraszony wobec przeciwności, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, pragnący sam w życiu dokonywać tego, co innym nakazywałeś, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, przywracający wzrok niewidomym, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, oczyszczający trędowatych, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, wypędzający złe duchy, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, przywracający chód kulawym, słuch niesłyszącym i życie umarłym, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, wykształcony w Prawie Mojżeszowym, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, czysty w sercu, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, w myślach roztropny, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, w rozwiązywaniu zagadnień Pisma Świętego biegły, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, w radach przewidujący, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, w kazaniach wymowny, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, głoszący Słowo Boże w Judei i nawracający za pomocą wielu znaków i cudów, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, oskarżony przez fałszywych świadków, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, ludom barbarzyńskim niosący światło wiary, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, ukrzyżowany i ukamienowany, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, symbolu całości Izraela, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, darze od Pana, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, zasiadający na stolicach, aby sądzić dwanaście pokoleń Izraela, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, cudowne Zrządzenie Bożej mądrości, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, obdarzony chwałą należną niegdyś innemu, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, przyjmujący ciężar posługi, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, głoszący ludziom zbawienie, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, aż do śmierci niezłomny, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, który przez krew wyznałeś Jezusa, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, wierny naśladowco Jezusa, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, Świątynio doskonałej wiary, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, ożywiony zapałem do Chwały Bożej, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, przykładzie siły i wytrwałości, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, wytrwały i nieustraszony w męczarniach, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, który wybrałaś mękę i śmierć nad wspaniałości tronu królewskiego, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, nowe Światło Kościoła Walczącego, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, który zwalczasz bezbożność świata, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, który przywracasz wiarę i dajesz odwagę jej wyznawania, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, którego imię sławione jest w niebie, a straszne dla piekieł, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, wspaniałymi cudami wsławiony, módl się za nami.
Święty Macieju Apostole, mocą Bożą wzmocniony, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zachowaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Módl się za nami Święty Macieju Apostole,
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Błagamy Cię, Panie, przez wstawiennictwo Święty Macieja Apostoła, przebacz nam grzechy nasze i udziel nam łask potrzebnych (nazwij łaskę, której specjalnie potrzebujesz). Amen.

 

Patron alkoholików, w chorobie alkoholowej, bezpłodnych, chorych na: koklusz, ospę, pryszcze, pryszczycę.

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

 

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl