Litania do Świętego Krzysztofa Wspomożyciela

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,

Święta Maryjo, módl się za nami,
Święty Krzysztofie, podświadomie szukający Boga, módl się za nami,
Święty Krzysztofie, pragnący służyć Najsilniejszemu Władcy, módl się za nami,
Święty Krzysztofie, pracujący dla dobra bliźnich, módl się za nami,
Święty Krzysztofie, mężnie walczący z żywiołem, módl się za nami,
Święty Krzysztofie, przez Dzieciątko Jezus nawiedzony, módl się za nami,
Święty Krzysztofie, dźwigający Tego, który ciężar grzechów świata nosił, módl się za nami,
Święty Krzysztofie, cudem zakwitnięcia suchej laski odznaczony, módl się za nami,
Święty Krzysztofie, apostołem przez Dzieciątko Jezus mianowany, módl się za nami,
Święty Krzysztofie, któryś tysiączne serca pogan przeistaczał, módl się za nami,
Święty Krzysztofie, Zwycięzco pokus, módl się za nami,
Święty Krzysztofie, bohaterski Męczenniku, módl się za nami,
Święty Krzysztofie, Patronie pielgrzymów, módl się za nami,
Święty Krzysztofie, Patronie podróżujących, módl się za nami,
Święty Krzysztofie, Patronie kierowców, módl się za nami,
Święty Krzysztofie, Patronie lotników i marynarzy, módl się za nami,
Święty Krzysztofie, Patronie kolejarzy, módl się za nami,
Święty Krzysztofie, Opiekunie możny, módl się za nami,
Święty Krzysztofie, łaską wysłuchań przez Boga nagrodzony, módl się za nami,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie,
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie,
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie,
Od grzechu każdego, wybaw nas, Panie,
Od katastrof lotniczych i innych, za wstawiennictwem św. Krzysztofa, wybaw nas, Panie,
Od złych przygód w podróży, wybaw nas, Panie,
Od śmierci nagłej, zachowaj nas, Panie, wybaw nas, Panie,
Od burz i powodzi, wybaw nas, Panie,
Od wojen i wszelkich waśni, wybaw nas, Panie,

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie,
Abyś nam grzechy nasze odpuścić raczył, wysłuchaj nas, Panie,
Abyś wstawiennictwo św. Krzysztofa za nami przyjąć raczył, wysłuchaj nas, Panie,
Abyśmy św. Krzysztofa ufnie na patrona swego obrali, wysłuchaj nas, Panie,
Abyśmy ufni w Jego opiekę ostrożności nie lekceważyli, wysłuchaj nas, Panie,
Abyśmy wzorem św. Krzysztofa uczynnymi i miłosiernymi byli, wysłuchaj nas, Panie,
Abyśmy o zbawieniu wiecznym pamiętali, wysłuchaj nas, Panie,
Abyśmy szczęśliwą śmiercią życie zakończyli, wysłuchaj nas, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święty Krzysztofie.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, Stwórco świata i ludzi, błagamy Cię przez zasługi św. Krzysztofa o serca czułe dla bliźnich, pozbawione egoizmu i samolubstwa. Niech wzór św. Krzysztofa, który tak wiernie spełniał Twoje przykazania, rozbudzi w nas miłość bliźniego, posiadającą moc szlachetnego regulowania wszystkich spraw na ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Patron wzywany w czasie epidemii zarazy, chorobach zakaźnych, oczu, bólu zębów, dżumie, przez rannych.

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

 

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl