Litania do Świętego Jana Kantego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Janie Kanty, módl się za nami.
Wierny Sługo Jezusa Chrystusa, módl się za nami.
Żarliwy wyznawco i głosicielu Ewangelii Chrystusowej, módl się za nami.
Czcicielu Męki Pańskiej, módl się za nami.
Wzorowy pasterzu owczarni Jezusa Chrystusa, módl się za nami.
Czcicielu Najświętszej Bogurodzicy, módl się za nami.
Czcicielu Świętej Anny, módl się za nami.
Gorliwy naśladowco, módl się za nami.
Świętych Miłośniku dusz odkupionych Krwią Chrystusowa, módl się za nami.
Ozdobo i patronie stanu kapłańskiego, módl się za nami.
Ojcze ubogich, módl się za nami.
Wzorze chrześcijańskiej dobroci, módl się za nami.
Nauczycielu i wzorze miłosierdzia ewangelicznego, módl się za nami.
Obrońco pokrzywdzonych, módl się za nami.
Ucieczko strapionych, módl się za nami.
Opiekunie więźniów, módl się za nami.
Patronie i opiekunie pielgrzymów, módl się za nami.
Wielki cudotwórco, módl się za nami.
Uzdrawiający chorych, módl się za nami.
Przywracający wzrok niewidomym, módl się za nami.
Porcie ocalenia dla tonących, módl się za nami.
Pociecho i ratunku umierających, módl się za nami.
Głosicielu sprawiedliwości Bożej, módl się za nami.
Orędowniku za grzesznikami przed Bogiem, módl się za nami.
Patronie naszej Ojczyzny, módl się za nami.
Patronie miasta Krakowa, módl się za nami.
Ozdobo Akademii Krakowskiej, módl się za nami.
Świetlany wzorze stanu profesorskiego, módl się za nami.
Patronie stanu nauczycielskiego, módl się za nami.
Opiekunie naukami się zajmujących, módl się za nami.
Nauczycielu prawdy, módl się za nami.
Ucieczko we wszystkich potrzebach, módl się za nami.
Cieszący się z wybranymi w niebie, módl się za nami.

Bądź nam miłościw, prosimy Cię Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.

Aby nam Bóg miłosierny daru mądrości chrześcijańskiej udzielić raczył, św. Janie Kanty, przyczyn się za nami.
Aby w nas ducha czynnej miłości ku braciom odnowić raczył, św. Janie Kanty, przyczyn się za nami.
Aby dusze nasze łaską uświęcenia napełnić raczył, św. Janie Kanty, przyczyn się za nami.
Aby nas od niebezpieczeństw duchowych zachować raczył, św. Janie Kanty, przyczyn się za nami.
Aby nas w nieszczęściach i doświadczeniach doczesnych poratować raczył, św. Janie Kanty, przyczyn się za nami.
Aby w Kościele świętym ducha miłości braterskiej oraz jedności utwierdzić i pomnożyć raczył, św. Janie Kanty, przyczyn się za nami.
Aby Ojczyznę naszą zachował w pokoju i błogosławić jej raczył, św. Janie Kanty, przyczyn się za nami.
Aby rodziny nasze we wzajemnej wierności i miłości umocnić raczył, św. Janie Kanty, przyczyn się za nami.
Aby dzieci, młodzież szczególną opieką otoczyć raczył, św. Janie Kanty, przyczyn się za nami.
Aby młodzież akademicką w wierności Ewangelii i chrześcijańskiej postawie utwierdzić raczył, św. Janie Kanty, przyczyn się za nami.
Aby jej ducha mądrości i wierności prawdzie udzielić raczył, św. Janie Kanty, przyczyn się za nami.
Aby Bóg Wszechmogący wszystkich wiernych łaską wytrwania, a błądzących łaską nawrócenia i pokuty obdarować raczył, św. Janie Kanty, przyczyn się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami Święty Janie Kanty,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże Ojcze miłosierny, prosimy Cię przez przyczynę świętego Jana Kantego kapłana, wysłuchaj naszych próśb i racz obdarzyć łaską i błogosławieństwem wszystkich, którzy się z ufnością do Ciebie zwracają. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Modlitwy do św. Jana Kantego:
Spraw, prosimy, wszechmogący Boże, abyśmy za przykładem świętego Jana, Wyznawcy, w nauce Świętych postęp czyniąc i względem drugich miłosierdzie okazując, za jego zasługami odpuszczenia grzechów naszych u Ciebie dostąpili. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Święty Janie Kanty, Mistrzu Krakowskiej Akademii i rodaku miasta Kęt, jakoś za życia miał osobliwą cześć i nabożeństwo do Najświętszej Bogurodzicy, Królowej Polski, tak dziś przez Jej wstawiennictwo uproś u Boga zmiłowanie dla Ojczyzny naszej, aby otoczona blaskiem potęgi i chwały była zawsze przedmurzem wiary i Kościoła świętego katolickiego! Święty Patronie nasz, dobry nauczycielu strzeż nauki polskiej przed ciemnotą błędu, aby ci, którzy światło wiedzy niosą przed Narodem, mieli tę mądrość, która Tobie ukazała Królestwo Boże! Dobry Ojcze i serdeczny opiekunie polskiej młodzieży, któryś przez lat dziesiątki całe zastępy uczniów w cnotach i umiejętnościach wychował, przyczyną swą przed Bogiem spraw, aby rodzice i wychowawcy, swoim śladem idąc, po Bożemu wychowali powierzone im przez Boga dzieci i by dziatwa nasza wyrosła na wierne Kościołowi i Ojczyźnie dzieci! Święty Janie Kanty, Nauczycielu sprawiedliwości, spraw orędownictwem swoim, by prawa Boże władały w naszej Ojczyźnie! Święty nasz Rodaku, któryś nigdy nie odmówił proszącemu, dziś proszą Cię rodacy i ziomkowie Twoi: uproś błogosławieństwo Boże dla rodzinnego miasta swego i dla całej Polski. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Patron chorych, wzywany przez konających.

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia! To tylko 10zł!!!

WSPARCIE DLA PORTALU

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl