Litania do Świętego Jana Bożego zakonnika

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas; Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Święty Ojcze, Janie Boży, módl się za nami.
Święty Janie Boży, założycielu Zakonu Braci Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Boży, gorliwy sługo i opiekunie ubogich chorych, módl się za nami.
Święty Janie Boży, zbieraczu i rozdawco jałmużny, módl się za nami.
Święty Janie Boży, wspomożycielu cierpiących, módl się za nami.
Święty Janie Boży, wzorze miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Boży, opatrznościowo w dzieciństwie powołany, módl się za nami.
Święty Janie Boży, pobożny pasterzu, módl się za nami.
Święty Janie Boży, obrońco chrześcijaństwa, módl się za nami.
Święty Janie Boży, wkraczający na drogę pokory, módl się za nami.
Święty Janie Boży, przez ludzi znieważony, módl się za nami.
Święty Janie Boży, z miłości ubogich chorych szukający, módl się za nami.
Święty Janie Boży, któryś Chrystusowi w postaci chorego nogi umył, módl się za nami.
Święty Janie Boży, cudownym napojem przez Najświętszą Maryję Pannę pokrzepiony, módl się za nami.
Święty Janie Boży, przez samego Chrystusa "Janem od Boga" nazwany, módl się za nami.
Święty Janie Boży, Chrystusa w postaci dziecka piastujący, módl się za nami.
Święty Janie Boży, któremu Maryja Panna Dziecię Jezus podała, módl się za nami.
Święty Janie Boży, któryś przez Maryję Pannę cierniową koroną był uwieńczony, módl się za nami.
Święty Janie Boży, któryś przez Archanioła Rafała chleb dla chorych przyjmował, módl się za nami.
Święty Janie Boży, z ognia ocalony, módl się za nami.
Święty Janie Boży, duchem prorockim napełniony, módl się za nami.
Święty Janie Boży, któryś wielkich grzeszników do Boga nawracał, módl się za nami.
Święty Janie Boży, któryś godzinę swojej śmierci przepowiedział, módl się za nami.
Święty Janie Boży, któryś klęcząc z krzyżem w ręku umierał, módl się za nami.
Święty Janie Boży, nasz Ojcze, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas; Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie eleison; Chryste eleison, Kyrie eleison.

Módl się za nami, święty Ojcze Janie Boży.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, bądź na wieki uwielbiony w Twoim świętym słudze i wyznawcy Janie Bożym, w którym dałeś światu wspaniały wzór życia, zapal, prosimy Cię, serca nasze do naśladowania wielkich jego cnót, a zwłaszcza miłosierdzia, abyśmy sobie zasłużyli być Twoimi dziećmi na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Patron chorych, wzywany w chorobie alkoholowej, wzywany przez niepełnosprawnych umysłowo, chorych psychicznie.

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

 

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl