Litania do Świętego Jacka Odrowąża

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Bogarodzico Dziewico, módl się za nami.

Królowo Polski, módl się za nami.

Święty Jacku, módl się za nami.

Najświętszej Maryi Synu umiłowany, módl się za nami.

Kwiecie niebieskiego ogrodu, módl się za nami.

Bezcenny kamieniu na polskiej koronie, módl się za nami.

Patriarchy Dominika wielki naśladowco, módl się za nami.

Ojcze polskich braci kaznodziejów, módl się za nami.

Apostole dobrej nowiny wśród ludów pogańskich, módl się za nami.

Wiemy stróżu Chrystusa w Eucharystii i Matki Najświętszej, módl się za nami.

We wszelkich chorobach cudowny lekarzu, módl się za nami.

Konających nadziejo i pociecho, módl się za nami.

Uciśnionych i prześladowanych troskliwy Opiekunie, módl się za nami.

Odnowicielu życia chrześcijańskiego w Polsce, módl się za nami.

Ostojo wiary w czasach burzliwych, módl się za nami.

Zatroskany o jedność kościoła, módl się za nami.

Przykładzie cnót kapłańskich i zakonnych, módl się za nami.

Wielki cudotwórco, módl się za nami.

Powalone gradem zboże modlitwą dźwigający, módl się za nami.

Smutnym i udręczonym z pomocą spieszący, módl się za nami.

Darem proroctwa ozdobiony, módl się za nami.

Przemożny opiekunie Krakowa i jego mieszkańców, módl się za nami.

Skuteczny orędowniku u Najświętszej Maryi, módl się za nami.

Abyśmy wzrost i rozkwit naszej świętej wiary oglądać mogli, módl się za nami.

Abyśmy z nawrócenia grzeszników się cieszyli, módl się za nami.

Abyśmy biskupów i kapłanów pełnych Ducha Bożego mieli, módl się za nami.

Abyśmy w pokoju Pana Boga i Jego Matkę Najświętszą chwalili, módl się za nami.

Abyśmy od głodu, ognia i wojny zachowani byli, módl się za nami.

Abyśmy wiszącej nad nami kary za grzechy uniknęli, módl się za nami.

Abyśmy przez prawdziwą pokutę z grzechów powstali, módl się za nami.

Abyśmy w wierze, nadziei i miłości Bożej coraz bardziej wzrastali, módl się za nami.

Abyśmy bez skruchy i sakramentów świętych nie umierali, módl się za nami.

Abyśmy po śmierci łaskawego sądu doznali, Abyśmy z Jezusem i Maryją wiecznie królowali, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami, święty Jacku.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jacka szczerym charyzmatem słowa, dzięki któremu wiele ludów przywiódł do światła Prawdy, pobudzaj nas do pełnienia dobrych czynów, aby ludzie widząc je chwalili Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Źródło: Modlitwy dominikańskie, wybór i układ: Emilia Katarzyna Bąbol OPs, Maria Katarzyna Kominek OPs, Warszawa 1998.

 

Patron bezpłodnych, wzywany podczas porodu.

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia! To tylko 10zł!!!

WSPARCIE DLA PORTALU

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl