Litania do Świętego Ignacego z Antiochii

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami!

Święty Ignacy z Antiochii, módl się za nami!

Święty Ignacy, biskupie antiocheński, módl się za nami!

Święty Ignacy, gorliwy pasterzu, módl się za nami!

Święty Ignacy, prymat biskupa Rzymu głoszący, módl się za nami!

Święty Ignacy, piewco jedności Kościoła, módl się za nami!

Święty Ignacy, umacniający młody Kościół w prześladowaniach, módl się za nami!

Święty Ignacy, miłośniku Chrystusowej Męki, módl się za nami!

Święty Ignacy, mężu głębokiej wiary, módl się za nami!

Święty Ignacy, urzekający prostotą i dobrocią, módl się za nami!

Święty Ignacy, ogniu płonący miłością Bożą, módl się za nami!

Święty Ignacy, w miłości Boga niedościgły, módl się za nami!

Święty Ignacy, czystym sercem zasłuchany w słowo Boże, módl się za nami!

Święty Ignacy, nadzieją zmartwychwstania umocniony, módl się za nami!

Święty Ignacy, naśladowco Boga, módl się za nami!

Święty Ignacy, uczniu Chrystusa, módl się za nami!

Święty Ignacy, prawości myśli, słów i czynów strzegący, módl się za nami!

Święty Ignacy, przez wieki nie zapomniany, módl się za nami!

Święty Ignacy, jak nikt męczeństwa pragnący, módl się za nami!

Święty Ignacy, wypełniony Bożą radością, módl się za nami!

Święty Ignacy, na mękę dla Chrystusa gotowy, módl się za nami!

Święty Ignacy, rzucony na pożarcie dzikim bestiom, módl się za nami!

Święty Ignacy, obrońco prawowierności, módl się za nami!

Święty Ignacy, przesławny męczenniku, módl się za nami!

 

Abyśmy naśladując ciebie, Chrystusa i Kościół miłowali, uproś nam święty Ignacy.

Abyśmy płonęli czystą miłością do bliźnich, uproś nam święty Ignacy.

Abyśmy strzegli wiary w swych duszach, uproś nam święty Ignacy.

Abyśmy głosząc pochwałę męczenników, naśladowali ich wierność, uproś nam święty Ignacy.

Abyśmy postępowali na drodze zbawienia, uproś nam święty Ignacy.

Abyśmy weszli do Królestwa niebieskiego, uproś nam święty Ignacy.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się: Boże Ty u zarania Kościoła obdarzyłeś go Świętymi męczennikami i wyznawcami, wpatrzeni w świętego Ignacego, biskupa Antiochii, prosimy, niech jego przykład nas umacnia, a pouczenia prowadzą do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Patron chorych na gardło, wysypkę.

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia! To tylko 10zł!!!

WSPARCIE DLA PORTALU

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl