Litania do Świętego Idziego Wspomożyciela

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże- zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko módl się za nami
Święta Panno nad Pannami módl się za nami
Święty Idzi, w królewskim domu urodzony módl się za nami
Święty Idzi, od młodości pobożny módl się za nami
Święty Idzi, miłością Boga pałający módl się za nami
Święty Idzi, hojny dla ubogich módl się za nami
Święty Idzi, chorego leczący módl się za nami
Święty Idzi, aniele czystości módl się za nami
Święty Idzi, złem świata gardzący módl się za nami
Święty Idzi, szczodry dla ubogich módl się za nami
Święty Idzi, przed złym duchem broniący módl się za nami
Święty Idzi, nieprzyjacielu próżnej sławy módl się za nami
Święty Idzi, ochłodo dla cierpiących módl się za nami
Święty Idzi, gołębico na pustyni za Bogiem tęskniąca módl się za nami
Święty Idzi, pochodnio w ciemnej jaskini święcąca módl się za nami
Święty Idzi, doskonały naśladowco świętych pustelników módl się za nami
Święty Idzi, światło przez Boga światu objawione módl się za nami
Święty Idzi, męczenniku postrzał cierpiący módl się za nami
Święty Idzi, nauczycielu króla w zbawieniu duszy módl się za nami
Święty Idzi, kamieniu węgielny Kościoła módl się za nami
Święty Idzi, skuteczny propagatorze Bożej chwały módl się za nami
Święty Idzi, apostole w nauczaniu ludzi nauki chrześcijańskiej módl się za nami
Święty Idzi, opacie wielu świątobliwych braci módl się za nami
Święty Idzi, zyskujący wiele dusz dla owczarni Chrystusowej módl się za nami
Święty Idzi, orędowniku u Boga za grzesznikami módl się za nami
Święty Idzi, skuteczny wspomożycielu proszących Ciebie módl się za nami
Święty Idzi, w niebie wiecznie Boga wielbiący módl się za nami
Święty Idzi, na górze wyszkowskiej od wieków sławiony módl się za nami
Święty Idzi, wspierający we wszystkich potrzebach módl się za nami
Święty Idzi, Patronie miasta Wyszkowa i całej okolicy módl się za nami
Święty Idzi, prosimy Cię pokornie - przyczyń się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami św. Idzi
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, któryś nas przez zasługi chwalebnego Pustelnika i Wyznawcy - św. Idziego, od wszelkich utrapień Swoją mocą wybawić raczył, pomóż nam, niegodnym sługom Twoim, pomocy Jego wzywającym, abyśmy od naszych grzechów uwolnieni wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Pana naszego, Jezusa

 

Patron chorych wzywany w: bezpłodności, chorobach psychicznych, epilepsji, przez niepełnosprawnych lub kulawych, obłąkanych, rannych, chorych na trąd.

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia! To tylko 10zł!!!

WSPARCIE DLA PORTALU

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl