Litania do Świętego Bernardyna ze Sieny

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, zmiłuj się nad nami.

Boże, Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Franciszku z Asyżu, módl się za nami.

Święty Bernardynie, wierny naśladowco świętego Franciszka, módl się za nami.

Święty Bernardynie, pełen czci i miłości dla Imienia Jezus, módl się za nami.

Święty Bernardynie, dla Imienia Jezus gotowy oddać życie, módl się za nami.

Święty Bernardynie, zachwycony pięknem człowieczeństwa Chrystusa, módl się za nami.

Święty Bernardynie, sługo dobry i wierny Chrystusa ubogiego, módl się za nami.

Święty Bernardynie, wytrwały na modlitwie i słuchaniu Słowa Bożego, módl się za nami.

Święty Bernardynie, gorliwy reformatorze swego zakonu, módl się za nami.

Święty Bernardynie, przykładzie świętości zakonnej, módl się za nami.

Święty Bernardynie, wzorze ubóstwa, módl się za nami.

Święty Bernardynie, przykładzie pokory i zapomnienia o sobie, módl się za nami.

Święty Bernardynie, heroldzie sprawiedliwości społecznej, módl się za nami.

Święty Bernardynie, walczący z lichwą i wyzyskiem ubogich, módl się za nami.

Święty Bernardynie, niedościgniony kaznodziejo, módl się za nami.

Święty Bernardynie, mądry przewodniku dusz, módl się za nami.

Święty Bernardynie, budowniczy pokoju wśród zwaśnionych, módl się za nami.

Święty Bernardynie, stróżu jedności małżeństw, módl się za nami.

Święty Bernardynie, pociągający młodych do służby Bożej, módl się za nami.

Święty Bernardynie, rzeczniku zjednoczenia z Kościołem wschodnim, módl się za nami.

Święty Bernardynie, chlubo zakonu franciszkańskiego, módl się za nami.

Święty Bernardynie, doktorze kościoła, módl się za nami.

Święty Bernardynie, nasz wspomożycielu, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

Niech na Imię Jezusa zegnie się każde kolano,

A każdy język wyzna: Panem jest Jezus.

 

Módlmy się:

Boże nasz Stwórco i Zbawicielu, Ty sprawiłeś, że święty Bernardyn ze Sieny umiłował święte człowieczeństwo Twojego Syna i dla chwały Jego Imienia postanowił ofiarować swe życie, prosimy, udziel nam łaski, abyśmy , idąc za jego przykładem, wielbili Święte Imię Twoje słowami i czynami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Patron w chorobach: płuc, klatki piersiowej, piersi, gardła, czkawce, wzywany przez hazardzistów i krwawiących.

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

 

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl