Litania do Świętego Bernarda z Clairvaux

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Maryjo, wzorze zakonnej doskonałości, módl się za nami.
Święty Bernardzie, do służby Bożej powołany, módl się za nami.
Święty Bernardzie, przez rodziców Bogu ofiarowany, módl się za nami.
Święty Bernardzie, całym sercem i duszą Bogu oddany, módl się za nami.
Święty Bernardzie, sławny synu Burgundii, módl się za nami.
Święty Bernardzie, ozdobo Jasnej Doliny, módl się za nami.
Święty Bernardzie, nauczycielu Miłości Bożej, módl się za nami.
Święty Bernardzie, czcicielu Człowieczeństwa Chrystusowego, módl się za nami.
Święty Bernardzie, gorący miłośniku Ukrzyżowanego, módl się za nami.
Święty Bernardzie, wierny naśladowco Jezusa Chrystusa, módl się za nami.
Święty Bernardzie, w ranach Zbawiciela zatopiony, módl się za nami.
Święty Bernardzie, działaniu Ducha Świętego posłuszny, módl się za nami.
Święty Bernardzie, modlitwie szczerze oddany, módl się za nami.
Święty Bernardzie, w Piśmie Świętym rozmiłowany, módl się za nami.
Święty Bernardzie, natchniony piewco Maryi Dziewicy, módl się za nami.
Święty Bernardzie, wielki orędowniku u Matki Najświętszej, módl się za nami.
Święty Bernardzie, dzielny obrońco Stolicy Apostolskiej, módl się za nami.
Święty Bernardzie, potężna Kolumno Kościoła Bożego, módl się za nami.
Święty Bernardzie, nieustraszony Stróżu jedności Kościoła Chrystusowego, módl się za nami.
Święty Bernardzie, Doktorze Kościoła Powszechnego, módl się za nami.
Święty Bernardzie, roztropny doradco sprawujących władzę, módl się za nami.
Święty Bernardzie, gorliwy pojednawco skłóconych, módl się za nami.
Święty Bernardzie, mężny strażniku wiary katolickiej, módl się za nami.
Święty Bernardzie, płomienny kaznodziejo, módl się za nami.
Święty Bernardzie, pewny przewodniku do nieba, módl się za nami.
Święty Bernardzie, żywy wzorze cnót zakonnych, módl się za nami.
Święty Bernardzie, chlubo życia poświęconego Bogu, módl się za nami.
Święty Bernardzie, chwalebny przykładzie skromności, módl się za nami.
Święty Bernardzie, miłośniku umartwienia, módl się za nami.
Święty Bernardzie, budzicielu powołań do służby Bożej, módl się za nami.
Święty Bernardzie, rozkrzewicielu zakonu cysterskiego, módl się za nami.
Święty Bernardzie, lekarzu chorych na duszy i ciele, módl się za nami.
Święty Bernardzie, możny pośredniku u Boga, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami święty Bernardzie.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, Ojcze nasz najlepszy, który dozwalasz nam czcić i wychwalać zasługi św. Bernarda, daj nam naśladować jego cnoty i dostąpić obfitości Twoich łask, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Patron chorych dzieci i osób opętanych.

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

 

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl