Litania do Świętego Benedykta z Nursji

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, mód się za nami.
Święty Benedykcie z Nursji, módl się za nami.
Potomku Błogosławiony znakomitego rodu, módl się za nami.
Dziedzicu Królestwa Niebieskiego, obiecanego ubogim, módl się za nami.
Przyjacielu uczącej się młodzieży, módl się za nami.
Przewodniku szukających Boga, módl się za nami.
Pokutniku nie wątpiący w miłosierdzie Boże, módl się za nami.
Pustelniku z Subiaco, módl się za nami.
Bojowniku zwycięski w walce z pożądliwością ciała, módl się za nami.
Miłośniku ciszy nieskażonego środowiska, módl się za nami.
Budowniczy klasztorów, wspólnot świętego życia, módl się za nami.
Czytelniku gorliwy ksiąg świętych, módl się za nami.
Ojcze pokorny rodziny monastycznej, módl się za nami.
Głosicielu prawdy ewangelicznej i miłości, módl się za nami.
Opacie z Cassino, nie zwyciężony przez złe duchy, módl się za nami.
Nauczycielu Służby Bożej, módl się za nami.
Patriarcho mnichów wielbiących Boga, módl się za nami.
Mistrzu doskonałej pobożności, chwalący Boga we wszystkim, módl się za nami.
Patronie liturgicznej służby ołtarza, módl się za nami.
Wodzu walczący z mocami ciemności, módl się za nami.
Apostole pokoju Bożego, módl się za nami.
Krzewicielu chrześcijańskiej kultury, módl się za nami.
Natchnienie artystów i sztuki sakralnej, módl się za nami.
Obrońco ładu społecznego i godności człowieka, módl się za nami.
Orędowniku pokrzywdzonych i prześladowanych, módl się za nami.
Naśladowco Chrystusa posłusznego Ojcu, módl się za nami.
Przełożony uczący własnym przykładem, módl się za nami.
Sługo Chrystusa, przyjmujący gości, ubogich i chorych, módl się za nami.
Bohaterze wytrwałej cierpliwości w spokojnym działaniu, módl się za nami.
Prawodawco reguły życia chrześcijańskiego w duchu Ewangelii, módl się za nami.
Stróżu roztropny karności zakonnej, módl się za nami.
Zdobywco szczytów doskonałości, módl się za nami.
Pocieszycielu umierających w jedności z Chrystusem, módl się za nami.
Patronie Europy zjednoczonej w Chrystusie, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


Módlmy się:
Boże, Ty świętego Benedykta, opata, ustanowiłeś wybornym mistrzem szkoły, w której uczymy się służyć Tobie, spraw prosimy, abyśmy biegli do nieba drogą Twoich przykazań, z sercem rozszerzonym miłością, ponad którą nic nie ma większego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Patron wzywany przez chorych na różę, chrypkę, kamicę, przez konających, otrutych, przy zatruciach, w gorączce.

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia! To tylko 10zł!!!

WSPARCIE DLA PORTALU

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl