Litania do św. Zygmunta, króla i męczennika

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

LITANIA DO ŚW. ZYGMUNTA, KRÓLA I MĘCZENNIKA

 

 

 


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Męczenników, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, królu Burgundów, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, poszukujący drogi do królestwa niebieskiego, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, powracający do jedności z Kościołem, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, odważny w praktykowaniu wiary wśród innowierców, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, uwalniający jeńców z niewoli, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, dbający o potrzebujących pomocy, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, niosący światło wiary swoim poddanym, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, naprawiający swoje błędy, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, zraniony grzechem morderstwa własnego syna, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, pokutujący za swój występek, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, doświadczający miłosierdzia Bożego, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, przemieniony łaską Bożej miłości i przebaczenia, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, oddany całkowicie Bogu, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, zdradzony przez poddanych, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, ufający Bogu w przeciwnościach, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, wydany w ręce nieprzyjaciół, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, aż do śmierci walczący o prawdę, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, męczenniku za wiarę, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, odnajdujący życie w wieczności, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, wzywany przez wiernych o uzdrowienie z chorób, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, ozdobiony doczesną i wieczną koroną, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, patronie naszej parafii, - módl się za nami.

Abyśmy w naszym życiu poszukiwali Boga – Prawdy, - uproś nam u Boga
Abyśmy potrafili pokutować za swoje grzechy, - uproś nam u Boga
Abyśmy nie ulegali złym namowom, - uproś nam u Boga
Abyśmy panowali nad popędami ciała, - uproś nam u Boga
Abyśmy mężnie wyznawali wiarę w niesprzyjających okolicznościach, - uproś nam u Boga

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Módl się za nami św. Zygmuncie, królu i męczenniku.
W. : Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty zaszczyciłeś świętego króla Zygmunta dwiema koronami: doczesną i wieczną oraz upragnioną palmą męczeństwa, a jego ciało spoczywające w głębi wód wskazałeś wiernym + spraw, abyśmy oddając cześć zasługom Męczennika * za jego wstawiennictwem doznawali obrony we wszelkich przeciwnościach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Patron wzywany przez chorych na Malarie, Przepuklinę.

 

Litania do św. Zygmunta, króla i męczennika PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!