Litania do św. Zygmunta, króla i męczennika

Powrót do strony głównej

Święci Patroni w chorobach

LITANIA DO ŚW. ZYGMUNTA, KRÓLA I MĘCZENNIKA


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Męczenników, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, królu Burgundów, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, poszukujący drogi do królestwa niebieskiego, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, powracający do jedności z Kościołem, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, odważny w praktykowaniu wiary wśród innowierców, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, uwalniający jeńców z niewoli, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, dbający o potrzebujących pomocy, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, niosący światło wiary swoim poddanym, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, naprawiający swoje błędy, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, zraniony grzechem morderstwa własnego syna, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, pokutujący za swój występek, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, doświadczający miłosierdzia Bożego, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, przemieniony łaską Bożej miłości i przebaczenia, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, oddany całkowicie Bogu, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, zdradzony przez poddanych, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, ufający Bogu w przeciwnościach, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, wydany w ręce nieprzyjaciół, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, aż do śmierci walczący o prawdę, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, męczenniku za wiarę, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, odnajdujący życie w wieczności, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, wzywany przez wiernych o uzdrowienie z chorób, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, ozdobiony doczesną i wieczną koroną, - módl się za nami.
Święty Zygmuncie, patronie naszej parafii, - módl się za nami.

Abyśmy w naszym życiu poszukiwali Boga – Prawdy, - uproś nam u Boga
Abyśmy potrafili pokutować za swoje grzechy, - uproś nam u Boga
Abyśmy nie ulegali złym namowom, - uproś nam u Boga
Abyśmy panowali nad popędami ciała, - uproś nam u Boga
Abyśmy mężnie wyznawali wiarę w niesprzyjających okolicznościach, - uproś nam u Boga

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Módl się za nami św. Zygmuncie, królu i męczenniku.
W. : Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty zaszczyciłeś świętego króla Zygmunta dwiema koronami: doczesną i wieczną oraz upragnioną palmą męczeństwa, a jego ciało spoczywające w głębi wód wskazałeś wiernym + spraw, abyśmy oddając cześć zasługom Męczennika * za jego wstawiennictwem doznawali obrony we wszelkich przeciwnościach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

 

Patron wzywany przez chorych na Malarie, przepuklinie. 

Wspomóż wydanie Modlitewnika dla więźniów

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 10zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 5zł!!!

Litania do św. Zygmunta, króla i męczennika PDF