Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Litania do św. Wolfganga z Ratyzbony PDF

LITANIA DO ŚW. WOLFGANGA Z RATYZBONY

(LUB Z REGENSBURGA) BISKUPA.

 

 

 

Kyrie eleison; Chryste eleison; Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas; Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

Matko Boża Współodkupicielko świata, módl się za nami.

Matko Bolesna, módl się za nami.

Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.

Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.

Święty Michale Archaniele, módl się za nami.

Święty Ekspedycie, módl się za nami.

Święty Judo Tadeuszu, módl się za nami.

Święta Rito, módl się za nami.

Święty Józefie, Pocieszycielu wszystkich strapionych i w nędzy będących, módl się za nami.

 

Wszyscy święci Aniołowie Stróżowie i wszystkie Chóry anielskie, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Męczennicy i Wyznawcy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Biskupi i Doktorzy Kościoła, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Kapłani i Diakoni, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy, módlcie się za nami.

Wszystkie święte Dziewice i Wdowy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci wybrani Wspomożyciele, módlcie się za nami.

 

Św. Wolfgangu z Ratyzbony, módl się za nami.

Św. Wolfgangu szlachetnie urodzony synu Wittembergii, módl się za nami.

Św. Wolfgangu zatapiając się w czytaniu Pisma Świętego, módl się za nami.

Św. Wolfgangu wychowanku benedyktynów w klasztorze Reichenau i w szkole biskupiej w Würzburgu, módl się za nami.

Św. Wolfgangu poświęcający się służbie Bożej w zaciszu klasztornym, módl się za nami.

Św. Wolfgangu odrzucający ofiarowane mu godności przyjmując kierownictwo szkoły katedralnej, módl się za nami.

Św. Wolfgangu zachowując ścisły post, módl się za nami.

Św. Wolfgangu okazujący miłość młodzieży której dusze i serca kształciłeś wspierając ją ze swych oszczędności, módl się za nami.

Św. Wolfgangu którego cesarz najpierw uczynił swoim kanclerzem, módl się za nami.

Św. Wolfgangu rezygnujący z honorów zepsutego świata na dworze cesarza, módl się za nami.

Św. Wolfgangu przywdziewający habit św. Benedykta, módl się za nami.

Św. Wolfgangu zachęcający braci siłą przykładu, aniżeli napomnieniami do starania się o doskonałość zakonną, módl się za nami.

Św. Wolfgangu obrany przeorem klasztoru Einsiedeln, módl się za nami.

Św. Wolfgangu misjonarzu Węgier nawracający pogan do chrześcijaństwa, módl się za nami.

Św. Wolfgangu który opuściłeś mury opactwa ale nie porzuciłeś ducha św. Benedykta, módl się za nami.

Św. Wolfgangu osadzony przez cesarza na stolicy biskupiej w Ratyzbonie, módl się za nami.

Św. Wolfgangu reformatorze klasztorów, które znajdowały się w twojej diecezji, módl się za nami.

Św. Wolfgangu nie zważający na utratę dochodów z dziesięciny ustanawiający biskupstwo w Pradze, módl się za nami.

Św. Wolfgangu którego zawołaniem było: "Wolę poświęcić siebie samego i to, co jest moje, byle tylko Kościołowi zapewnić rozwój!", módl się za nami.

Św. Wolfgangu dobry pasterzu  świecący najpiękniejszym przykładem zachęcając i pobudzając do gorliwości kapłanów, módl się za nami.

Św. Wolfgangu niezmordowany głosicielu Słowa Bożego, módl się za nami.

Św. Wolfgangu założycielu miejskich szkół parafialnych w swojej diecezji, módl się za nami.

Św. Wolfgangu prawdziwy robotniku w winnicy Pańskiej, módl się za nami.

Św. Wolfgangu jako żołnierz Chrystusowy walczący nieustannie z pokusami zmysłowości, zgorszeniami, przeniewierstwem i złością ludzką, módl się za nami.

Św. Wolfgangu obojętny na wszelkie korzyści doczesne, módl się za nami.

Św. Wolfgangu oszczędny w wydatkach własnych a szczodrobliwy ojcze dla biednych i chorych, módl się za nami.

Św. Wolfgangu któremu wszystkie stany okazywały najwyższą cześć i szacunek, módl się za nami.

Św. Wolfgangu wielce zasłużony dla kościoła w Bawarii pasący swą trzódkę i wychowujący dzieci księcia, módl się za nami.

Św. Wolfgangu organizatorze cennej biblioteki opactwa benedyktyńskiego w Regensburgu, módl się za nami.

Św. Wolfgangu w obliczu zarazy otwierający wszystkie spichlerze i rozdający zapasy, by nakarmić swoje głodne owieczki, módl się za nami.

Św. Wolfgangu patronie prężnego bractwa w Niemczech, módl się za nami.

Św. Wolfgangu nie składający hełmu zbawienia, tarczy wiary i miecza ducha, aby nie odnieść ran na duszy, nie utracił łaski Bożej i zasług Ukrzyżowanego, módl się za nami.

Św. Wolfgangu kroczący po wąskiej ścieżce naśladowania Chrystusa pod brzemieniem krzyża, módl się za nami.

Św. Wolfgangu idący przez życie pod jarzmem odosobnienia i zaparcia się siebie, módl się za nami.

Św. Wolfgangu podążający za Panem pod twardym prawem pokuty i postu, módl się za nami.

Św. Wolfgangu tęskniący za sprawiedliwością, módl się za nami.

Św. Wolfgangu cieszący się  gdy śmierć zdjęła z ciebie pęta i uwolniła z ciasnego więzienia ciała otwierając wrota wieczności aby ujrzeć ukochanego Zbawiciela, módl się za nami.

Św. Wolfgangu z tęsknotą czekający na chwilę rozdziału duszy z ciałem, aby widzieć drogie sercu osoby z promiennymi koronami na czołach i palmami zwycięstwa w dłoni, módl się za nami.

Św. Wolfgangu z upragnieniem wyczekujący chwili oglądania Królowej Niebios, Maryi Panny, aby paść do nóg Niepokalanej Dziewicy, módl się za nami.

Św. Wolfgangu czekający z tęsknotą aby móc ujrzeć oblicze Jezusa i w zachwycie wdzięczności ucałować święte Jego Rany, módl się za nami.

Św. Wolfgangu z radosnym sercem na widok dziewięciu chórów anielskich, otaczających Tron Przedwiecznego i śpiewających hymny sławiące potęgę Najwyższego, módl się za nami.

 

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,

 

Módlmy się: Przedwieczny Boże, pozwól nam za przyczyną wiernego sługi Twego, świętego Wolfganga, umrzeć śmiercią sprawiedliwych. Wszakże często nam przypominasz, że na każdego z nas przyjdzie godzina śmierci. Nie daj nam zapomnieć o tym, lecz spraw łaskawie, abyśmy pomni na śmierć, użyli dni, jakie nam tutaj na ziemi przeżyć pozwolisz, do przysposobienia się na żywot wieczny. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Litania do prywatnego odmawiania według uznania, utworzona na podstawie mapy świętych, litanii do Czternastu Świętych Wspomożycieli i „Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku - Katowice/Mikołów 1937r.”

 

 

Autor: Adam Kaźmierczak 16.10. A.D. 2021

 

Patron Artretyzm, bezpłodność, biegunki, czerwonka, dny moczanowej, Epilepsji, krwotoku, sparaliżowanych, podczas porodu, problemów z przepływem krwi, udar mózgu, wad wrodzonych; Patron chorób: nóg, oczu, rąk, skóry, stóp, żołądka.

 

Litania do św. Wolfganga z Ratyzbony

Święci Patroni w chorobach menu

Strona Główna

MOBILNA wersja na TWÓJ telefon 

DARMOWA!

Zostań MECENASEM lub

PATRONEM

Tego

Portalu!

MOBILNA wersja na TWÓJ telefon 

DARMOWA!

Zostań MECENASEM lub

PATRONEM

Tego

Portalu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu. 
By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą

”Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum. Szkołę podstawową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno:  matematyka 100%,  język angielski 98%, język polski 84 %. Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym. 

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal bzz24.pl obecnie jest w przebudowie graficznej 
serdecznie zapraszam do zwiedzania placu budowy pod adresem:
 https://bzz24mobile.pl/ oraz proszę o wysyłanie ewentualnych uwag lub sugestii na e-mail Adam.Kazmierczak@bzz24.pl 
Serdecznie pozdrawiam Adam.

 

 


Wesprzyj Portal

 

nr konta do wpłat

Bank PKO BP

Adam Kaźmierczak

PL89102054020000040200459206