LITANIA DO ŚW. WITA

 


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Wicie, sławny męczenniku, módl się za nami.
Święty Wicie, składający krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa, módl się za nami.
Święty Wicie, umocniony przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach, módl się za nami.
Święty Wicie, prześladowany przez ojca, módl się za nami.
Święty Wicie, doświadczany przez potwarze i tortury, módl się za nami.
Święty Wicie, mężnie znoszący złość oprawców, módl się za nami.
Święty Wicie, odważnie wyznający świętą wiarę, módl się za nami.
Święty Wicie, przykładzie mocnej nadziei, módl się za nami.
Święty Wicie, miłujący Boga ponad wszystko, módl się za nami.
Święty Wicie, podziwu godny wzorze stałości, módl się za nami.
Święty Wicie, oddający swoje dziecięce życie w ręce Chrystusa, módl się za nami.
Święty Wicie, cieszący się skarbami nieba, módl się za nami.
Święty Wicie, chwało bohaterów chrześcijańskich, módl się za nami.
Święty Wicie, jaśniejący mądrością i wiernością prawdzie, módl się za nami.
Święty Wicie, możny wspomożycielu wiernych u Boga, módl się za nami.
Święty Wicie, patronie młodzieży, módl się za nami.
Święty Wicie, patronie różnych zawodów, módl się za nami.
Święty Wicie, patronie artystów, módl się za nami.
Święty Wicie, opiekunie epileptyków, módl się za nami.
Święty Wicie, uzdrowicielu z chorób duszy i ciała, módl się za nami.
Święty Wicie, ozdobo Kościoła świętego, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K.: Módl się za nami święty Wicie,
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, za przyczyną świętego Wita męczennika, daj Kościołowi Twemu nie powodować się pychą, ale postępować w miłej Tobie pokorze, aby, gardząc złem, cokolwiek jest prawe, ze swobodną wykonywać miłością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do św. Wita:
Od lat młodzieńczych obdarzył Ciebie Pan miłością, święty Wicie i Ty, od lat dwunastu swojego żywota obdarzony błogosławieństwem Ducha Świętego, do wzniosłych celów zostałeś poświęcony. Poznawszy Boga Prawdziwego, jemu modlitwy i uczynki ofiarowałeś. I dał Ci Pan dar cudotwórstwa i rozum światły, a Tyś wielu słowem i czynem do Chrystusa nawrócił i na drogę prawości naprowadziłeś. Okrutne męki za wiarę Chrystusową wycierpiawszy, przez swojego ojca schwytany, skarbami rozlicznymi i wszystkimi pokusami świata tego byłeś kuszony, Tyś niczym się nie dał zwieść i od Chrystusa odwrócić, ponieważ nic nie mogło Ci zabrać miłości do Niego, tej niewypowiedzianej rozkoszy. Przed śmiercią swoją modliłeś się, święty męczenniku, za wszystkich tych, którzy pamięć cierpienia Twojego zachować raczą, aby uchronił ich od zła wszelkiego tego świata i pomyślnie doprowadził do Królestwa Niebieskiego, byś z Nieba usłyszał głos mówiący, iż została wysłuchana modlitwa Twoja. Błogosławieństwo od Chrystusa otrzymawszy, święty męczenniku Wicie, usłysz nas, błagających i do Ciebie się uciekających, zachowaj nas od nieszczęścia, krzywd i zła wszelkiego, pomóż nam być godnymi spadkobiercami Królestwa Bożego, które to jest po Bogu jedynym celem wszystkich życzeń we wszechświecie. I za chorych, i cierpiących na ziemi wstaw się, święty Wicie; tak jak za żywota swojego uzdrawiałeś rozliczne choroby, tak i teraz nie zostawiaj cierpiących, a najbardziej padaczką dotkniętych. Ulecz ich dobrocią serca i daj im uzdrowienie całkowite, aby nie pomarli oni bez przytomności, lecz by przy zdrowym ciele i umyśle jasnym przezwyciężyli swoje grzeszne słabości i sławili Boga, na wieki wieków. Amen.

 

Patron wzywany w: bezpłodności, chorobach oczu, uszu, psychicznych, Epilepsji, histerii, spazmach, ukąszeniach przez węża; wzywany przez: głuchych, głuchoniemych, nerwowych, niewidomych.

 

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Litania do św. Wita

Litania do św. Wita PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!