Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Septenna do św. Wincentego Ferreriusza

Litania do św. Wincentego Ferreriusza PDF

LITANIA ŚW. WINCENTEGO FERRERIUSZA

 

 


Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad Pannami, módl się za nami.
Ojcze Święty Wincenty, módl się za nami.
Święty Wincenty, wielka ozdobo Zakonu kaznodziejskiego, módl się za nami.
Święty Wincenty, nauką Twoją Kościół Boży objaśniający, módl się za nami.
Święty Wincenty, Niebo uweselający, módl się za nami.
Święty Wincenty, pośle Chrystusów, na gody wieczne zapraszający, módl się za nami.
Święty Wincenty, mistyczny magnesie, żelazne grzeszników serca do Boga ciągnący, módl się za nami.
Święty Wincenty, Ewangeliczny gospodarzu, nasienie słowa Bożego w sercach ludzkich zasiewający, módl się za nami.
Święty Wincenty, niepokonany Dawidzie, przeciw piekielnemu Goliatowi ustawicznie wojujący, módl się za nami.
Święty Wincenty, wierny strażniku owczarni Chrystusowej, módl się za nami.
Święty Wincenty, drugi Mojżeszu, lud do ziemi obiecanej prowadzący, módl się za nami.
Święty Wincenty, mistyczna lasko, w ręku Boskim cuda wielkie czyniąca, módl się za nami.
Święty Wincenty, grzmocie, na cały świat o grzechy piorunowaniem grożący, módl się za nami.
Święty Wincenty, gorliwy Apostole, ostateczny sąd Boski ludowi opowiadający, módl się za nami.
Święty Wincenty, Aniele od Boga do pokazania drogi błądzącym posłany, módl się za nami.
Święty Wincenty, Nauczycielu żywota doskonałego, módl się za nami.
Święty Wincenty, okrzyku, mury czartowskie Babilonu obalający, módl się za nami.
Święty Wincenty, drugi Izajaszu, usta od Boga zapalone mający, módl się za nami.
Święty Wincenty, możniejszy Jonaszu, świat cały do skruchy prowadzący, módl się za nami.
Święty Wincenty, waleczny Jozue, upał słońca sprawiedliwości tamujący, módl się za nami.
Święty Wincenty, Aniele, pośrodku Nieba latający, módl się za nami.
Święty Wincenty, Aniele wielki, któremu jest dana do rozgłaszania Chrystusowa Ewangelia, módl się za nami.
Święty Wincenty, Eliaszu, ognistym mieczem słowa Boskiego uzbrojony, módl się za nami.
Święty Wincenty, Eliaszu, śmierć wojujący, módl się za nami.
Święty Wincenty, czysty Józefie, na dworze króla hiszpańskiego nie przełamany, módl się za nami.
Święty Wincenty, kolumno ognista, przez pustynią świata tego lud Boski prowadząca, módl się za nami.
Święty Wincenty, wierny pasterzu, owieczek zgubionych szukający, módl się za nami.
Święty Wincenty, wesele Aniołom z pokuty grzesznika sprawujący, módl się za nami.
Święty Wincenty, grosza zgubionego ze skarbu Chrystusowego usilnie szukający, módl się za nami.
Święty Wincenty, naczynie wybrane do noszenia Imienia Jezusowego, módl się za nami.
Ojcze, święty Wincenty, któryś wszedł na świat, ażebyś zwyciężający zwyciężał, i za to odniósł koronę wieczną, módl się za nami.
Święty Wincenty, miasto ucieczki naszej w utrapieniach, módl się za nami.
Święty Wincenty, wszelkich chorób doskonały lekarzu, módl się za nami.
Święty Wincenty, desperujących pewna pociecho, módl się za nami.
Święty Wincenty, Kapłanie godnie od Boga powołany, módl się za nami.
Święty Wincenty, Kapłanie niewinny i niezmazany, módl się za nami.
Święty Wincenty, Kapłanie wychwalający Boga, módl się za nami.
Święty Wincenty, Kapłanie zawsze proszący Boga za ludem, módl się za nami.
Święty Wincenty, Kapłanie ofiarujący za grzechy, módl się za nami.
Święty Wincenty, Kapłanie wszystkim narodom sławny, módl się za nami.
Święty Wincenty, Kapłanie Bogu i ludziom miły, módl się za nami.
Święty Wincenty, mężu przedziwnej świątobliwości, módl się za nami.
Święty Wincenty, mężu jaśniejący niezliczonymi cudami, módl się za nami.
Święty Wincenty, mężu odpędzający szatany, módl się za nami.
Święty Wincenty, mężu uwalniający od mocy szatańskiej, módl się za nami.
Święty Wincenty, mężu uzdrawiający trucizną zarażonych, módl się za nami.
Święty Wincenty, mężu gaszący pożary ognia, módl się za nami.
Święty Wincenty, mężu dający życie umarłym, módl się za nami.

Ojcze Święty Wincenty, ażebyśmy na straszny sąd Boski pamiętali, przyczyń się za nami.
Ażebyśmy bez skruchy z tego świata nie schodzili, przyczyń się za nami.
Ażebyśmy łaskawego i miłościwego Sędziego znaleźć mogli, przyczyń się za nami.
Ażebyśmy na duszy i na ciele uzdrowionymi byli, przyczyń się za nami.
Ażebyśmy znowu do grzechów naszych nie powracali, przyczyń się za nami.
Ażebyśmy przez Twoje zasługi nieba dostąpić mogli, przyczyń się za nami.
Ażebyśmy się wszelkiego grzechu wystrzegali, przyczyń się za nami.
Ażebyśmy od wszelkiej szatańskiej mocy zawsze na duszy i na ciele byli wolnymi, przyczyń się za nami.
Ażebyśmy od wszelkiego złego przypadku zachowani być mogli, przyczyń się za nami.
Ażebyśmy Boga nad wszystko kochali, przyczyń się za nami.
Ażebyśmy próżnością bogactw i rozkoszy światowych zwiedzionymi nie byli, przyczyń się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Antyfona: Jako gwiazda zaranna wpośród obłoków, i jako księżyc na pełni w czasie swoim i jako słońce jaśniejące, tak Wincenty zajaśniał w Kościele Bożym.

V. Módl się za nami Święty Wincenty.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.


Módlmy się.
Boże, którego dawne cuda przez drogiego kaznodzieję Twojego Wincentego św. wezwanie, w niniejszym także wieku jaśniejące, doznajemy daj, prosimy, abyśmy, dzieła Jego wielkie opowiadając z daru Twego mamy za Patrona, u miłosierdzia Twojego obrońcę mieć zasłużyli. przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki, Amen

Boże, któryś raczył kościół Twój uświetnić zasługami i kazaniami św. Wincentego, Wyznawcy, daj nam sługom Twoim, abyśmy z przykładów życia jego zbawiennej nabyli nauki i od wszelkich przeciwności za jego pośrednictwem wybawieni zostali. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Patron wzywani w bezpłodności, bólu głowy, Epilepsji, gorączce, Febrze, Patron konających.

 

Litania do św.

Wincentego Ferreriusza

Święci Patroni w chorobach menu

Strona główna

MOBILNA wersja na TWÓJ telefon 

DARMOWA!

Zostań MECENASEM lub

PATRONEM

Tego

Portalu!

MOBILNA wersja na TWÓJ telefon 

DARMOWA!

Zostań MECENASEM lub

PATRONEM

Tego

Portalu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu. 
By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą

”Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum. Szkołę podstawową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno:  matematyka 100%,  język angielski 98%, język polski 84 %. Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym. 

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal bzz24.pl obecnie jest w przebudowie graficznej 
serdecznie zapraszam do zwiedzania placu budowy pod adresem:
 https://bzz24mobile.pl/ oraz proszę o wysyłanie ewentualnych uwag lub sugestii na e-mail Adam.Kazmierczak@bzz24.pl 
Serdecznie pozdrawiam Adam.

 

 


Wesprzyj Portal

 

nr konta do wpłat

Bank PKO BP

Adam Kaźmierczak

PL89102054020000040200459206