Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Litania do św.

Walentego z Rzymu

LITANIA DO ŚW. WALENTEGO Z RZYMU

 

 


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święty Walenty, kapłanie i męczenniku - módl się za nami,
Gorliwy wyznawco Chrystusa, módl się za nami,
Nieustraszony głosicielu Słowa Bożego, módl się za nami,
Mężny pasterzu Owczarni Chrystusowej, módl się za nami,
Zwierciadło Chrystusowego Kapłaństwa, módl się za nami,
Szafarzu miłosierdzia Bożego, módl się za nami,
Orędowniku pewny u Boga, módl się za nami,
Przykładzie miłosierdzia chrześcijańskiego, módl się za nami,
Ojcze ubogich i sierot, módl się za nami,
Nadziejo strapionych, módl się za nami,
Lekarzu chorych, módl się za nami,
Ratunku w każdej chorobie, módl się za nami,
Podający rękę niewidomym, módl się za nami,
Wypraszający zdrowie duszy i ciała, módl się za nami,
Opiekunie młodzieży, módl się za nami,
Stróżu czystości przedmałżeńskiej, módl się za nami,
Patronie narzeczonych, módl się za nami,
Obrońco rodzicielstwa, módl się za nami,
Stróżu szczęścia rodzinnego, módl się za nami,
Nauczycielu pokornego poddania się woli Bożej, módl się za nami,
Przewodniku wśród doświadczeń życia, módl się za nami,
Wzorze poświęcenia się dla Boga, módl się za nami,
Towarzyszu podróżujących, módl się za nami,
Podporo upadających, módl się za nami,
Ostojo w niebezpieczeństwach, módl się za nami,
Obrońco w godzinie śmierci naszej, módl się za nami,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Walenty.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś chwałą niebieską obdarzył świętego Walentego, kapłana i męczennika, udziel nam za jego wstawiennictwem zdrowia duszy i ciała, abyśmy czystym sercem mogli Ci służyć. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Patron chorych, wzywany w Nerwicach, chorobach psychicznych, chorych dzieci, Dny moczanowej, dzieci z problemami w chodzeniu, Dżumy, Epilepsji, nerwowych, omdlenia.

 

Litania do św. Walentego z Rzymu PDF

Nowenna do św. Walentego z Rzymu

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!