LITANIA DO ŚW. TERESY OD JEZUSA Z AVILA

 

 

 

 

Kyrie, eleison! Chryste, eleison! Kyrie, eleison!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się z nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się z nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się z nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się z nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Tereso, módl się za nami.
Wybrana oblubienico Syna Bożego, módl się za nami.
Odnowicielko ducha zakonnego, módl się za nami.
Chwało i radości Zakonu Karmelitańskiego, módl się za nami.
Mistrzyni ducha niebieskiego, módl się za nami.
Nauczycielko Boskich tajemnic, módl się za nami.
Ofiaro miłości Boskiej, módl się za nami.
Przykładzie pokutujących, módl się za nami.
Zwierciadło cnót świętych, módl się za nami.
Obrazie cierpliwości, módl się za nami.
Skarbie ubóstwa, módl się za nami.
Wizerunku pokory, módl się za nami.
Męczennico świętego pragnienia nieba, módl się za nami.
Opiekunko uciekających się do Ciebie, módl się za nami.
Wspomożenie rozpaczających, módl się za nami.
Pocieszenie konających, módl się za nami.

Święta Tereso, ciebie prosimy
Od zapomnienia dobrodziejstw Boskich, broń nas prośbami swymi święta Tereso.
Od zaniedbywania obowiązków naszego powołania, broń nas prośbami swymi święta Tereso.
Od oziębłości w służbie Bożej, broń nas prośbami swymi święta Tereso.
Od nagłej śmierci, broń nas prośbami swymi święta Tereso.
Od złego skonania, broń nas prośbami swymi święta Tereso.

Abyś nam zechciała uprosić ducha pobożności i prawdziwej pokuty, ciebie prosimy - wstaw się za nami święta Tereso.
Abyśmy cię mogli naśladować w twojej drodze do doskonałości i w twoich cnotach, ciebie prosimy, - wstaw się za nami święta Tereso.
Abyśmy mogli konać i umierać w miłości Boskiej, podobnej do twojej, ciebie prosimy, - wstaw się za nami święta Tereso.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami święta Tereso.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty przez swojego Ducha natchnąłeś świętą Teresę od Jezusa, Doktor Kościoła, aby wskazała Kościołowi drogę wiodącą do doskonałości, spraw, abyśmy się karmili jej duchowa nauką i zapalili się pragnieniem prawdziwej świętości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Patronka w bólu głowy, ból serca, chorobach serca.

Litania do Św. Teresy od Jezusa z Avila PDF

Litania do Św. Teresy

od Jezusa z Avila

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Nowenna do św. Teresy

od Jezusa z Avila

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!