Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

LITANIA DO ŚW. TEKLI

 

 

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Święta Teklo, czysta Panno, Apostoła Pawła duchowa córko i przez niego do wiary Chrystusowej nawrócona, módl się za nami.
Święta Teklo, słuchająca Słowa Bożego i wiernie usługująca świętemu Apostołowi Pawłowi, módl się za nami.
Święta Teklo, dla miłości Chrystusa z ziemskiego oblubieńca rezygnująca, módl się za nami.
Święta Teklo, od pogańskiej matki twojej różnymi sposobami i biciem od Chrystusa odwodzona, módl się za nami.
Święta Teklo, przez oblubieńca twego o wiarę w Chrystusa oskarżona, módl się za nami.
Święta Teklo, którą bałwochwalczy kapłani do ofiar bożkom przymusić nie zdołali, módl się za nami.
Święta Teklo, na spalenie żywcem skazana, módl się za nami.
Święta Teklo, która znakiem Krzyża świętego stos płonący żegnając, przez deszcz z nieba spuszczony ugasiła, módl się za nami.
Święta Teklo, zgłodniałym lwom na pożarcie do dołu wrzucona, módl się za nami.
Święta Teklo, dzikim zwierzętom do nóg na rozszarpanie przywiązana, módl się za nami.
Święta Teklo, któraś mocą Bożą od wszystkich mąk uwolniona została, módl się za nami.
Święta Teklo, któraś do sędziwego wieku wiernie Bogu służyła, módl się za nami.
Święta Teklo, któraś wiele dusz Chrystusowi pozyskała i do Chrztu świętego przyprowadziła, módl się za nami.
Święta Teklo, pewna ucieczko w różnych kłopotach i beznadziejnych sprawach, módl się za nami.
Święta Teklo, matko wszystkich wdów, sierot i w długach uwikłanych, módl się za nami.
Święta Teklo, od ojców świętego Kościoła osobliwie wychwalana i czczona, módl się za nami.
Święta Teklo, która wszystkim uciekającymi się do ciebie pociechę i ratunek Boski upraszasz, módl się za nami.
Święta Teklo, do której grobu chrześcijanie z pobożnością pielgrzymowali, módl się za nami.
Święta Teklo, zwierciadło i przykładzie dziewic, módl się za nami.
Święta Teklo, Panno i Męczenniczko, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W.: Módl się za nami, święta Teklo, Męczenniczko,
O.: Abyśmy się stali uczestnikami Twoich zasług u Boga i obietnic Jego.

Módlmy się.
Boże, któryś Dziewicę i Męczenniczkę, świętą Teklę, obrał sobie za oblubienicę i szczególniejszymi łaskami Ją obdarował na pomoc i pocieszenie wiernych Twoich, daj nam, przez Jej święte zasługi i skuteczną przyczynę, abyśmy w ciemnościach naszych, przez łaskę Twoją oświeceni, od wszelkiego zła duszy i ciała uwolnieni, prośby naszej pożądany skutek otrzymać mogli. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.

Źródło: Litanie, Michalineum 2001

 

Patronka w chorobach oczu, w czasie epidemii, zarazy i wzywana przez konających

 

Litania do św. Tekli PDF

Litania do św. Tekli

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!