Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

LITANIA DO ŚW. SZCZEPANA DIAKONA

 

 

 

Kyrie, eleison. Chryste eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Królowo wyznawców, módl się za nami.

Święty Szczepanie, pierwszy męczenniku, módl się za nami.

Święty Szczepanie, któryś pierwszy mękę i śmierć wycierpiał za głoszenie imienia Jezusa Chrystusa, módl się za nami.

Święty Szczepanie, któryś tak ściśle naśladował Jezusa Chrystusa w tej wielkiej cnocie miłości dla swoich wrogów, módl się za nami.

Święty Szczepanie, któryś, w czasie kamieniowania wyrzucał z siebie iskry miłości aby rozpalić serca kamieniujących większą mocą niż kamienie którymi rzucali, módl się za nami.

Święty Szczepanie, który polecając swoją duszę Bogu , wstawiałeś się za swoimi wrogami, Wybacz im, Panie, a nie karać ich za ich grzechy, módl się za nami.

Święty Szczepanie, najbardziej gorliwy dla chwały Boga, módl się za nami.

Święty Szczepanie, najbardziej cierpliwy i stały, módl się za nami.

Święty Szczepanie, wzorze pokory i czystości, módl się za nami.

Święty Szczepanie, którego święte męstwo napełniło podziwem wszystkich, módl się za nami.

Święty Szczepanie, przez którego, Bóg tak wiele znaków i cudów uczynił, módl się za nami.

Święty Szczepanie, któryś w miłości do Boga , nie ustępował Apostołom, módl się za nami.

Święty Szczepanie, którego postawa nawróciła wielu do wiary w Chrystusa, módl się za nami.

Święty Szczepanie, przez którego Kościół otrzymał świadectwo wiary i męczeństwa, módl się za nami.

Święty Szczepanie, o którym jest powiedziane, że Duch Święty, który zamieszkuje duszę twoją, rozjaśnia twoje oblicze, módl się za nami.

Święty Szczepanie, którego twarz zajaśniała jak u anioła, módl się za nami.

Święty Szczepanie, aniele czystości, módl się za nami.

Święty Szczepanie, pełen wiary i Ducha Świętego, módl się za nami.

Święty Szczepanie, drogo do serca Jezusa, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się: Daj prosimy Panie to naśladować co czcimy; abyśmy się nauczyli nieprzyjaciół kochać, bo tego dziś obchodzimy uroczystą pamiątkę, który umiał nawet za prześladowców błagać Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki. Amen.

 

 

Patron wzywany przez konających, w bólu głowy, Kamicy, Kolce.

 

Litania do św. Szczepana Diakona

Litania do św. Szczepana Diakona PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!