Litania do św.

Stanisława Papczyńskiego

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

LITANIA DO ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO

 

 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Niepokalana Matko i Królowo Zgromadzenia Marianów, módl się za nami.
Święty Stanisławie od Jezusa i Maryi Papczyński, módl się za nami.
Miłośniku Krzyża Chrystusowego, módl się za nami.
Żywy obrazie Jezusa cierpiącego, módl się za nami.
Gotowy ponieść męczeństwo za Chrystusa i wiarę, módl się za nami.
Czcicielu Najświętszego Sakramentu, módl się za nami.
Uległy natchnieniom Ducha Świętego, módl się za nami.
Wybrany synu Niepokalanej Dziewicy Maryi, módl się za nami.
Krzewicielu tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, módl się za nami.
Wierny naśladowco cnót Niepokalanej Matki Chrystusa, módl się za nami.
Mariański zakonodawco, módl się za nami.
Apostole miłości Boga i bliźniego, módl się za nami.
Mężu wielkiego zawierzenia, módl się za nami.
Wzorze czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, módl się za nami.
Żarliwy obrońco ewangelicznego ubóstwa, módl się za nami.
Wzorze życia w nieustannym nawróceniu i pokucie, módl się za nami.
Sługo Bożego miłosierdzia, módl się za nami.
Gorliwy orędowniku cierpiących w czyśćcu, módl się za nami.
Towarzyszu umierających na polu bitwy, módl się za nami.
Troskliwy przyjacielu ubogich, módl się za nami.
Apostole trzeźwości, módl się za nami.
Mądry kierowniku w sprawach sumienia, módl się za nami.
Mistrzu modlitwy i życia duchowego, módl się za nami.
Niestrudzony głosicielu Słowa Bożego, módl się za nami.
Nauczycielu prawd wiary i dróg świętości, módl się za nami.
Orędowniku pokoju i pojednania, módl się za nami.
Radości i chlubo polskiej ziemi, módl się za nami.
Obrońco nowo poczętego życia, módl się za nami.
Orędowniku u Boga, módl się za nami.
Pewny przewodniku do domu Ojca, módl się za nami.
Cieszący się z Chrystusem i Niepokalaną Dziewicą w niebie, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Oto sługa wierny i roztropny,
O. Którego Pan obdarzył chwałą.

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś Twego sługę świętego Stanisława od Jezusa i Maryi do szerzenia czci Niepokalanej Matki Twojego Syna oraz niesienia pomocy zmarłym poddanym oczyszczeniu, spraw prosimy, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem dążyli do świętości, pełniąc uczynki miłosierdzia, i tak oddawali Tobie chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Patron wzywany przez Kobiety w zagrożonej ciąży, uzależnionych od nałogów.

 

Litania do św. Stanisława Papczyńskiego PDF

Nowenna do św. Stanisława Papczyńskiego

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!